Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Katedra nederlandistiky

Dovnload 0.81 Mb.

Katedra nederlandistikyPagina4/4
Datum28.10.2017
Grootte0.81 Mb.

Dovnload 0.81 Mb.
1   2   3   4

Audio LES 1, 11:15
1. De lerares rookt in de kantine.

2. De vrouw rookt ook in de kantine.

3. Een man rookt niet. De man drinkt thee.

4. Het is half twaalf.

5. De bel gaat. De pauze is afgelopen.

6. De studenten gaan naar de klas.

7. De les begint weer.

8. De lerares doet het boek open.

9. De vrouw doet het boek open.

10. De man doet het boek ook open.

11. De klas doet het boek open.

12. De lerares leest voor: zeven en sigaret.

3.2.3 Oefeningen voor herhaling van woordenschat
Deze oefeningen zijn bedoeld om nieuwe woorden te herhalen en te onthouden. Spreken is Zilver... is eigenlijk op deze methode gebaseerd. Jan Amos Comenius heeft het al in zijn boeken gezegd en sindsdien is het de beste methode om nieuwe woordenschat te leren. In Spreken is Zilver... zijn dat oefeningen zoals antoniemen, synoniemen, enz. Siel van der Ree heeft ook nieuwe oefeningen ontwikkeld, zodat studenten altijd iets nieuws hebben om te doen.
Een voorbeeld (Spreken is Zilver..., Modul 1, Les 2, Pagina 19, oefening 9 – Kan dit wel?)


9. Kan dit wel? Welke zinnen zijn niet goed?

Streep dit door!

 1. De dokter eet een kopje koffie.

 1. Het is half twee, het brood begint.

 1. De auto is groot.3.2.4 Oefeningen gebaseerd op uitspraak
Als studenten een nieuwe taal leren, moeten ze natuurlijk de uitspraak ook oefenen. Het is ook een onderdeel, dat ze voortdurend oefenen, bijvoorbeeld als de docent het huiswerk controleert en de studenten zinnen moeten lezen of als ze naar de opnames luisteren. Er is ook een ander type oefeningen, namelijk het dramatiseren van een tekst. Het is een heel specifieke oefening. Eerst leest de docent de tekst, studenten schrijven op bord een percentage van begrip en dat doen ze ook de tweede keer, maar ze schrijven ook woorden die ze in de luisteroefening gehoord hebben. Daarna controleren ze het samen met de docent. Later krijgen de studenten de tekst van de luisteroefening en lezen zin na zin en de bedoeling is om honderd procent te begrijpen. Daarna gaan ze de hele tekst dramatiseren. Dat betekent dat iedereen een rol van de tekst speelt. Het dramatiseren van de tekst kunnen we ook in Schola Ludus van Comenius zien. Eigenlijk is dat het principe van het hele boek.
Een voorbeeld (Spreken is Zilver..., Modul 1, Les 1, pagina 12, Oefening 12 – Luister...speel en lees.)Luister . speel... en lees


Een man gaat naar school. Een vrouw gaat naar school. Het is ...... uur. De bel gaat. De lerares zegt: ........... De les begint. De lerares zegt ook: ´De les begint.´ Zij zegt: ´Zet de stoelen achter de tafel, alstublieft.´ Een man praat nog. De lerares zegt:

´Sssst!! ... We beginnen. Les één!´ Zij zegt: ´Één: een school, een school. Twee: de school, de school. Drie: dit is een man, een man. Vier: de man, de man. Vijf: en dit is een vrouw, een vrouw. Zes: de vrouw, de vrouw. Zeven: de vrouw gaat naar school.

Acht: de man gaat ook naar school. Negen: kijk, een lerares, een lerares. Tien: de lerares, de lerares´. De bel gaat. Het is pauze. De man gaat naar de gang. De man rookt een sigaret. De conciërge zegt: ´In de gang mag je niet roken´.


3.2.5 Luisteroefeningen
Een ander belangrijk deel van taalleren is luisteren. Dat is ook een dagelijks deel van Spreken is Zilver... Ten eerste praat de docent in de lessen alleen maar in het Nederlands. Als de studenten het niet begrijpen, probeert hij/zij het uit te leggen, maar nog steeds in het Nederlands. De luisteroefeningen zijn ook een deel van het plaatjesboek en examens hebben de vorm van een dictee. Het is natuurlijk ook belangrijk niet alleen een docent, wiens moedertaal dezelfde is als die van de studenten, maar ook native speakers te hebben. Met native speakers oefenen de studenten de juiste uitspraak, intonatie en ook spreekwoorden. Native speakers, die vaak naar Olomouc komen, zijn Siel van der Ree, Joost Diesveld en Gerard Horchner. Natuurlijk zijn er ook docenten uit Nederland, die in Olomouc wonen en ook les geven, en dat zijn Bas Hamers en Wilken Engelbrecht. Het is een heel goede oefening om met deze docenten in het Nederlands te praten. Wat studenten jammer kunnen vinden is, dat ze geen Vlaamse docent hebben. Daarna kan het iets moeilijker worden om Vlaams te verstaan. Maar gelukkig hebben de studenten in de luisteroefeningen van het plaatjesboek een Nederlandse en ook een Vlaamse native speaker.
3.2.6 Lezen
Lezen speelt ook een belangrijke rol in taalleren. Het helpt om syntactische structuren te oefenen. Het is ook een dagelijks deel van Spreken is Zilver... Studenten moeten hun huiswerk lezen, en samen met de docent controleren. Soms moeten ze ook een presentatie houden of een liedje zingen.

3.3. Docentenhandleiding – adviezen en praktische informatie over Spreken is Zilver11
Zoals gezegd in het eerste hoofdstuk over de ontwikkeling van Spreken is Zilver, heeft Siel van der Ree met zijn team een docentenhandleing gemaakt. Het legt uit hoe de docenten met Spreken is Zilver ... moeten werken in de lessen en het geeft tips en adviezen om een effectieve en spannende les te hebben. Comenius probeerde de lessen al spannender maken. Veel tips zal ik vergelijken met Comenius’ methoden en principes.
In het eerste deel van de docentenhandleiding staat een overzicht van de Audio – Lexicale methode. Het bestaat uit de Basiseenheid, dat door zes uitbreidingen gevolgd wordt. Het is ook in verband met Comenius´ principe, dat we eerst iets makkelijkers leren. De Basiseenheid legt het audio visuele aanbod uit, dat betekent dat de studenten naar plaatjes kijken en luisteren naar nieuwe woorden en zinnen. Het tweede deel van de Basiseenheid gaat over TPR(Total physical response, zie alinea 1.3). De studenten luisteren met gesloten ogen naar een tekst, die wordt gelezen en proberen te begrijpen waarover de tekst gaat. Meestal proberen ze zich een specifiek plaatje uit het Plaatjesboek voor te stellen. Het derde deel beschrijft de lexiconstructuur-, de lexicale combinatie- en context-structuur-oefeningen. De studenten luisteren naar de docent, die de tekst voorleest. Ze luisteren heel grondig omdat de docent iets fout kan zeggen wat ook de bedoeling is. Studenten reageren op die fouten met een signaal (bijvoorbeeld met een klap op de tafel). Later dramatiseren de studenten de tekst.

Een uitbreiding kan bijvoorbeeld Nederlandse liedjes zijn, de studenten luisteren ernaar en proberen het te begrijpen. Er staan nog andere uitbreidingen beschreven waarmee ik geen ervaring heb en dus zal ik ze niet uitleggen.

In het tweede deel van de docentenhandleiding staat een schema over de opbouw van spreekvaardigheid. Hier worden aspecten beschreven in verband met spreken. Het eerste aspect gaat over normaal luisteren. De studenten kijken naar de plaatjes en luisteren naar de commentaren. Ze leren niet alleen de woorden maar ook hoe de woorden in een zin worden gebruikt. Het tweede aspect beschrijft probleemoplossend en kritisch luisteren & non-verbaal reageren. De docent maakt opzettelijk fouten en de studenten reageren met behulp van gebaren of andere signalen. Er zijn nog andere aspecten beschreven zoals in het eerste deel, maar ik heb hier geen ervaring mee en dus zal ik ze ook niet bespreken.

Spreken is Zilver ... is volgens de docentenhandleiding heel evolutionair. Dat is ook hetzelfde idee als Comenius had. We leren eerst de makkelijke informatie en daarna de moeilijkere. Als een voorbeeld wil ik graag de evolutie of systematische ontwikkeling van één oefening tonen.
Wat hoort er niet bij?12

 1. Wat hoort er niet bij? Streep dat door.

Voorbeeld : de man – de vrouw – de klok – de lerares

 1. Wat hoort er niet bij? En waaroom niet? Geeft antwoord met een zin, die begint met want. Bijvoorbeeld:

Tand hoort er niet bij want dat is geen familielid.

 1. Wat hoort er niet bij? En waarom niet? Antwoord nu met een zin met OMDAT. Bijvoorbeeld:

De stethoscoop hoort er niet bij, omdat dat geen mens is.
Deze oefening gaat nog verder maar dat hebben we niet in onze lessen gedaan, en dus is het niet belangrijk in mijn scriptie. Maar de basis van deze systematische ontwikkeling heeft Comenius al gelegd in zijn principe van systematische samenhang (zie alinea 2.7).

Het derde deel van de docentenhandleiding van Spreken is Zilver... gaat over Yildiz´ ervaringen. Yildiz is een student, die met Spreken is Zilver... heeft gewerkt toen hij het Nederlands leerde. Hij beschrijft de typen van de oefeningen en de houding van leraren. Het hele verhaal staat in de bijlages als Bijlage nummer 2.

Het derde deel van de docentenhandleiding beschrijft de audio-lexicale les in de praktijk. Dit hoofdstuk geeft adviezen en tips aan docenten om een betere les te geven. Bijvoorbeeld als de docent een tekst voorleest, doet hij dat twee keer na elkaar. Eerst leest hij de tekst in een normaal tot snel spreektempo met assimilatie. Dan leest hij de tekst heel duidelijk voor. Studenten weten dan de juiste uitspraak en betekenis. De docent moet ook letten op de studenten – ze hoeven niks te herhalen of mee te praten. Ze moeten gewoon luisteren naar de docent. Een ander voorbeeld kan zijn dat de studenten niet de hele zinnen kunnen zeggen. Maar ze kunnen altijd het woord dramatiseren, aanwijzen of tekenen. Dramatiseren is een heel belangrijk deel van Spreken is Zilver. Niet alleen voor de studenten maar ook voor de leraar/lerares, die altijd alles moet uitleggen, zo duidelijk mogelijk. Dramatiseren vond Comenius een heel belangrijk deel van leren. Schola Ludus, zoals gezegd in alinea 2.5, is helemaal gebaseerd op dramatiseren. We kunnen hier gelijkenissen tussen deze twee boeken zien.
Voorbeeld van dramatiseren in Spreken is Zilver... . 13
´Zoek de outsider op´ of ´Wat hoort er niet bij?´. Neem eerst drie krijtjes en bijvoorbeeld een doosje lucifers. Pak de lucifers, rammel met het doosje en zeg: ´Dit hoort er niet bij.´(´Dit is de outsider.´)

Herhaal en varieer bijvoorbeeld als volgt.

Zet driemaal een lijn met elk krijtje op het bord, kras daarna vergeefs met het doosje over dat bord en zeg: ´Dit hoort er niet bij´.
De docent moet ook gebaren maken tijdens de uitleg. En dus kan hij bij de: ´Dat hoort er bij´ met zijn hoofd nee schudden. Als de docent bijvoorbeeld wil zeggen: ´Ja, dat is een goed antwoord,´ kan hij ook met zijn hoofd ja knikken.
In de docentenhandleiding is ook het doel van TPR beschreven, specifiek in het voorbeeld: De docent geeft aan (zo mogelijk met ondersteunende gebaren), de cursist voert uit. 14
EERST HET BOEK SLUITEN EN LUISTEREN NAAR DE DOCENT!!! ..........................................DAARNA LEZEN.

Doelen:

 • Het beter onthouden van de aangeboden woorden;

 • Het leren van nieuwe woorden via raden;

 • Het aandacht besteden aan goede manieren door opdrachten af te wisselen met verzoeken, waarbij

  • Direct getraind wordt alleen te reageren, als de docent z´n verzoek correct inkleedt...., en

  • Vanaf les 6 getraind wordt te reageren, als de cursist die aan de beurt is, z´n verzoek verstaanbaar doet én correct inkleedt;

 • Het doorbreken van het eeuwige gehang in de klas.


In de praktijk betekent dit dat de docent instructies geeft en de studenten doen wat hij/zij zegt. Ze kunnen opstaan, de stoel ergens heenbrengen, op de stoel staan, kopje koffie halen. De docentenhandleiding zegt: Deze oefeningen, aanvankelijk een verrassing, vormen tevens een inleiding tot dramatische werkvormen en blijken een uitstekende huiswerkcontrole te zijn als ze de vorm krijgen van Beeld uit, kan niet schelen hoe. 15
In het laatste deel van de docentenhandleiding beschrijft Siel van der Ree een klein lexicon van de audio-lexicale methode. Onder andere beschrijft hij Games and Plays waarin hij spreekt over spelletjes en rollenspel, Grammatica van het woord over antoniemen, synoniemen, complementen, hyp(er)oniemen., Liedjes, etc.
Zonder twijfel geeft de docentenhandleiding veel adviezen en tips om een spannende les te vormen. In het begin van Spreken is Zilver... dramatiseren de studenten heel vaak. Niet alleen studenten, maar ook de docenten. Zoals gezegd, zie ik groot gelijkenissen tussen Spreken is Zilver... en Schola Ludus. Beide boeken zijn gebasseerd op het dramatiseren van encyclopedische/ educatieve kennis.

4. TAALLEREN EN TAALACTIVATIE
In dit hoofdstuk hou ik me bezig met verschilldende strategieën, die het leren van de taal bepalen. Ik hou me bezig met de vraag: ´Welke aspecten helpen ons een nieuwe taal te leren?´ Daarna bespreek ik de verschillen tussen NT2 en NVT, omdat het heel belangrijk is wat betreft bijvoorbeeld de activatie van de Nederlandse taal. Ten slotte bespreek ik ook aspecten, die heel belangrijk zijn om een geleerde taal te onthouden.
4.1 Strategieën van het proces van taalleren 16
R. L. Oxford17 heeft zes strategieën bepaald. Ze heeft een verschil tussen primaire en secundaire strategieën gemaakt. De primaire strategieën zijn geheugenstrategie, cognitieve strategie en compensatiestrategie en secundair zijn dan metacognitieve strategie, affectieve strategie en sociale strategie.

PRIMAIRE STRATEGIEËN
4.1.1 Geheugenstrategie
Deze strategie helpt studenten en de leraar een systematische les te hebben. Het is gebaseerd op een zinvolle regeling van een les en herhaling, gebruik van fantasie en zintuigen. Bij Spreken is Zilver... hebben de docenten ook een handleiding. Als ze dit boek en Spreken is Zilver... volgen, wordt deze strategie geactiveerd.
4.1.2 Cognitieve strategie
Cognitieve strategie is gebaseerd op de bewerking van de informatie verteld in de doeltaal, werken met deze informatie en het gebruiken in de doeltaal. Dat betekent dat de studenten alle informatie krijgen in de vreemde taal. Lessen van Spreken is Zilver... zijn hierop gebasseerd. In elke les praat de docent in het Nederlands en hij/zij gebruikt bijna geen Tsjechisch. De bedoeling is dat de studenten leren als een klein kind, dat altijd naar iets luistert of iets ziet waarvan hij/zij leert.
4.1.3 Compensatiestrategie
Deze strategie laat de studenten begrijpen en iets vertellen in een vreemde taal, natuurlijk met fouten, die begrijpelijk zijn, want de student leert nog steeds de taal en dus is hij nog steeds een beginner. Dat is eigenlijk niet dezelfde bedoeling als Spreken is Zilver..., Modul 1. Aan de andere kant, in Spreken is Zilver..., Module 2 proberen de studenten ook iets in het Nederlands te zeggen. En daarom is het tweede deel van dit leerboek ook gebaseerd op deze strategie.

SECUNDAIRE STRATEGIEËN

4.1.4 Metacognitieve strategie

Metacognitieve strategie helpt studenten een eigen proces van het leren te verkrijgen. Studenten krijgen iets als ´autoregulatie´ van het eigen leren. Deze strategie is het zogenoemde zelfstuderen. De bedoeling van Spreken is Zilver... is dat de studenten als een kind leren en een kind leert wel, maar studeert niet. Studenten hebben een begeleider, die de lessen in de goede richting leidt, maar de studenten reguleren hun studies niet.

4.1.5 Affectieve strategie

Deze methode benadrukt de emoties, motivatie en houding van een student, want het kan ook invloed op het taalleren hebben. Één van de oefeningen van Spreken is Zilver..., is dat de studenten leren gebaren. Ze leren dat, omdat ze in hun leven ook problemen en emoties hebben. In andere oefeningen staan er verhalen over mensen, die ook het Nederlands leren en die ook hun problemen moeten oplossen. Daarom kunnen we een gelijkenis met Spreken is Zilver... zien.

4.1.6 Sociale strategie

Deze strategie betreft teamwork van studenten in de klas. Studenten moeten elkaar helpen en ook de teamwork skills verbeteren. De bedoeling van Spreken is Zilver... is teamwork te creëren. De studenten dramatiseren met elkaar, lezen met elkaar, herhalen met elkaar. Deze strategie is de bedoeling van Spreken is Zilver....
4.2 Hoe kunnen we de taal verbeteren?
Zoals ik heb gezegd, is er een groot verschil tussen de studenten, die de Nederlandse taal in Nederland of België leren en studenten, die Nederlands in hun eigen land leren. Het grootste verschil is de activatie van de taal. Daarom wil ik graag een vergelijking tussen deze twee groepen maken en die zal in verband met Spreken is Zilver uitgelegd worden.

4.2.1 NVT – Nederlands als Vreemde Taal
NVT dat de studenten de vreemde taal in hun eigen land studeren. Dat kan een aantal problemen veroorzaken. Studenten moeten lessen krijgen over grammaticale structuren en voornamelijk moeten ze conversatielessen krijgen. Van Spreken is Zilver... krijgen studenten passieve kennis en daarom is het heel belangrijk om deze kennis te activeren.

Comenius´ idee was, dat de studenten hun kennis moeten activeren. Passieve kennis moet geactiveerd worden. Ze moeten proberen specifieke zaken zelf in de praktijk toe te passen. Natuurlijk zijn actieve en passieve kennis allebei belangrijk, maar activatie van de passieve kennis is noodzakelijk. Daarom is het heel belangrijk om de kennis van de les, waarin Spreken is Zilver... gebruikt wordt, in een conversatieles te oefenen. Natuurlijk kan dat niet vanaf het begin, maar als de studenten al enkele woorden kennen, is het altijd belangrijk om het te oefenen. Een ander aspect is dan grammatica. In Spreken is Zilver... zien de studenten zinnen met specifieke grammaticale structuren. Van deze structuren weten ze al, wat het betekent. Maar ze kennen de regels niet, daarom moeten ze al snel met grammaticalessen beginnen. Als de studenten alleen maar de passieve kennis hebben, kunnen ze veel fouten in hun gesprek maken en misverstanden veroorzaken. Bij het gebruik van Spreken is Zilver... is het daarom heel belangrijk om grammaticalessen en conversatie toe te voegen.


4.2.2 N2T – Nederlands als Tweede Taal
Dit zijn mensen die de Nederlandse taal in Nederland of België studeren, maar van wie het niet de moedertaal is. Het grootste verschil met NVT is, dat wat studenten in hun lessen leren, ze snel in de praktijk kunnen gebruiken. Deze studenten activeren hun kennis heel snel en dat maakt het studeren van het Nederlands makkelijker. Ze krijgen waarschijnlijk ook grammatica- en conversatielessen, maar de bedoeling van Spreken is Zilver... is, dat ze in de lessen modelzinnetjes leren en daarna veranderen ze de woorden. De grammaticale stuctuur blijft dan dezelfde. Aan de andere kunnen studenten van NT2 kunnen vrienden vragen om hun fouten te verbeteren. Zoals gezegd in het eerste hoofdstuk, was Spreken is Zilver... ontwikkeld voor buitenlandse studenten die naar Nederland kwamen. De bedoeling van dit boek is om passieve kennis van het Nederlands op te bouwen, en daarna in de praktijk te oefenen. Het is altijd makkelijker om een taal te leren in het land, waar de taal gesproken wordt. Het is ook belangrijk te zeggen, dat buitenlandse studenten de Nederlandse taal moeten gebruiken, anders kunnen ze elkaar niet begrijpen.
Wat Comenius ook zei is dat de studenten in de praktijk moeten leren. Ze moeten de problemen begrijpen en ze moeten het oplossen. Het is belangrijk om eigen initiatief te tonen en proberen de passieve kennis te activeren. Wat betreft studenten, die de Nederlandse taal in hun eigen land leren, is het altijd een goed idee in Nederland of België te gaan studeren om hun kennis te activeren.

4.3 Activatie en oefenen van de taal
Hoe kunnen we onze kennis activeren? En hoe kunnen we onze kennis oefenen? Comenius zei : “Herhaling is de moeder van wijsheid”18. Dat betekent dat we alles altijd moeten herhalen zodat we het onthouden.

Comenius heeft de strategieën van taalleren in zes delen verdeeld:


4.3.1 Luisteren
Het is heel belangrijk om de taal te horen. Daarmee kunnen we de uitspraak oefenen, maar we proberen ook om de informatie te begrijpen. Studenten focussen niet alleen op de inhoud van het gesprek, maar ook op de uitspraak en intonatie. Als we een bepaalde taal leren is het altijd belangrijk om de juiste uitspraak te hebben. Studenten Nederlands kunnen vaak een probleem hebben met de uitspraak van ui of eu. Dat zijn klanken, die ze heel vaak in oefeningen zien of horen, maar ze weten niet precies hoe ze deze klank kunnen maken. Daarom is het heel belangrijk om de taal te horen en de uitspraak te oefenen. Als de studenten de Nederlandse taal in Spreken is Zilver...horen, kunnen ze uit de Belgische en Nederlandse uitspraak kiezen. Als ze luisteren naar de luisterfragment van het plaatjesboek, horen ze beide varianten van het Nederlands. De bedoeling van Spreken is Zilver... is dat de studenten elke dag de Nederlandse taal horen en zo nieuwe woorden te leren.
4.3.2 Spreken
Mensen zijn heel vaak verlegen om hun kennis van de taal te tonen. Maar spreken is ook een belangrijk deel van taalleren. Spreken is het bewijs dat de student de vreemde taal heeft geactiveerd of dat de student probeert om de vreemde taal te activeren. Voor dit deel is het, volgens Comenius, heel belangrijk om al passieve kennis van de taal te hebben. Anders kunen de studenten alleen maar de woorden, die ze gehoord of gelezen hebben, zeggen en geen zin vormen.

Spreken is ook heel belangrijk, omdat de studenten hun uitspraak vormen. Daarom is het heel belangrijk om ook fonetieklessen te krijgen.De bedoeling van Spreken is Zilver...staat al in zijn naam. Een beroemd spreekwoord zegt: Spreken is Zilver..., zwijgen is goud. 19 Dat maakt het verschil tussen NT2 en NVT. Studenten die het Nederlands als tweede taal leren activeren hun kennis en dat betekent dat ze praten met native speakers. Studenten die het Nederlands als vreemde taal leren kunnen dat niet doen en daarom hebben ze conversatielessen nodig.
4.3.3 Schrijven
Schrijven is ook een belangrijk deel van taalleren. Voor schrijven hebben de studenten passieve kennis nodig. Ze moeten een basiswoordenschat en grammaticale structuren kennen. Daarom is het belangrijk om lessen in dit soort vakken te krijgen. Schrijven is ook belangrijk als we nieuwe woordenschat leren (zie alinea 4.4.6 Vertalen). In Spreken is Zilver... schrijven de studenten minimaal. Luisteren en lezen zijn de belangrijkste deelgebieden.
4.3.4 Lezen
Lezen is een van de beste oefeningen. Als we lezen, zien we de woordenschat evenals de grammaticale structuren. Met behulp van lezen verbeteren we onze kennis van grammatica, en dat is belangrijk. Wat ook belangrijk is, is dat ook voor lezen de studenten basiskennis van grammaticale structuren en woordenschat nodig hebben. Spreken is Zilver... is gebasseerd op de methode van lezen en luisteren. Deze twee deelgebieden zijn dan ook de belangrijkste.
4.3.5 Woordenschat
Als we een taal leren moeten we een nieuwe woordenschat opbouwen. Comenius´ idee is, dat de studenten niet uit het hoofd hoeven te leren. Het is altijd makkelijker om een woordenschat met behulp van een andere methode te leren. Daarom bevat Spreken is Zilver...veel oefeningen als Wat hoort er niet bij? en Antoniemen, Synoniemen en Complementen Dit soort oefeningen helpt om op een andere manier woordenschat te leren. Wat betreft deze oefeningen, is herhaling altijd de beste oefening. Zoals Comenius zei: “Herhaling is de moeder van wijsheid”. Dat klopt wel, en we kunnen het ook in Spreken is Zilver... zien. In alle oefeningen herhalen we dezelfde zinnen en woorden, die we al gehoord of gelezen hebben. Een andere manier is om naar luisterfragmenten te luisteren en naar het plaatjesboek te kijken. Met behulp van deze oefening leert de student niet alleen nieuwe woorden, maar ook de uitspraak ervan. En ook tijdens het gebruik van het plaatjesboek wordt één woord drie- of vier keer per les herhaald.
4.3.6 Vertalen
Vertalingen maken is één van de beste oefeningen na activatie van onze kennis maar ook tijdens de studie. Als we proberen nieuwe woorden in het woordenboek op te zoeken, doen we iets actief. We moeten eerst de eerste letter opzoeken, daarna het hele woord. En tijdens het schrijven van het vertaalde woord op papier, herinneren we ons dit al als informatie en zetten dat vast in ons geheugen. Met behulp van dit proces leren we snel nieuwe woorden. Wetenschappers zeggen, dat als we iets opschrijven, we dat beter onthouden dan als we het lezen. Daarom is het belangrijk om nieuwe woordenschat te vertalen en op te schrijven. Spreken is Zilver... is gebasseerd op dezelfde als Comenius´methode en dat betekent dat het precies omgekeerd is. Studenten zelf moeten proberen iets te begrijpen. Daarom gebruiken we in lessen dramatiseren, gebaren, wijs met vinger aan, enz. Studenten leren nieuwe woorden in de vreemde taal, maar ze vertalen hen niet.

Nadat we onze kennis geactiveerd hebben, is vertalingen maken een goede oefening om actieve kennis niet te vergeten. Met vertalen gebruiken we zowel passieve als actieve kennis. We onthouden de woorden, grammatica en uitspraak, maar als we het niet gebruiken, vergeten we het.


4.4. Als we de taal willen oefenen, gebruiken we drie activiteiten:

 1. Oefenen

 2. Taalproductie

 3. Begrip

4.4.1 Oefenen
Als we een nieuwe taal hebben geleerd, moeten we het activeren en herhalen. Herhaling is de basis in het taalleren. Het oefenen van de taal is belangrijk, niet alleen na het leren, maar ook tijdens.

We kunnen verschillende soorten van taaloefenen onderscheiden. Voordat we de vreemde taal activeren, is het belangrijk om hulpelementen of hulpaspecten te creëren. Dat zijn: imitatie, benadrukken van woorden, woorden, die we hebben geleerd met behulp van een situatie of verhaal en ten slotte visueel verband Met behulp van dit soort aspecten onthouden we de nieuwe woorden iets makkelijker. Na het activatieproces moeten we de taal herhalen. Meestal praten we in dit verband over woordenschat en grammaticale structuren. Daarom is het belangrijk in Spreken is Zilver... alles te herhalen.


4.4.2 Productie van de taal
Na activatie kunnen we onze geactiveerde kennis produceren. Dat betekent dat we ervan kunnen profiteren. Productie van de taal betekent praten en schrijven. Met deze activiteiten kunnen we bijvoorbeeld tolk of vertaler worden.

Aan de andere kant kunnen we taalproductie al gebruiken voordat we de vreemde taal activeren. Met behulp van deductie, liedjes, TV programma´s, fonetische oefeningen, notities maken, doelen en voorbereidingen maken en plannen, maken we de kennis van de vreemde taal rijker en dit helpt ook om de vreemde taal te activeren.

Een deel van de lessen van Spreken is Zilver... bestaat uit liedjes analyseren en daarna zingen. Een andere deel is kijken naar advertenties van meubelen van WEBA, zodat de studenten ook Vlaams horen. De bedoeling van Spreken is Zilver... is eigenlijk niet, dat de student direct een vertaler of tolk zal worden. De bedoeling is om te begrijpen.
4.4.3 Begrip van de vreemde taal
Wat betreft begrip van de vreemde taal, praten we over luisteren en lezen. Met deze twee activiteiten breiden we onze woordenschat uit. Dit kan door antoniemen en synoniemen. We gebruiken ook deductie en fantasie. Als we luisteren naar een tekst, dialoog of als we iets nieuws lezen, kennen we meestal niet elk woord. Daarom gebruiken we deductie en fantasie. We proberen om woorden zelf te begrijpen, zonder gebruik van het woordenboek. We bouwen onze aandacht op en dat is tijdens taalleren het belankrijkste.
CONCLUSIE
In mijn scriptie behandel ik de analyse van Spreken is Zilver... met behulp van de methoden die Jan Amos Comenius introduceerde. Deze leermethode is anders dan andere methodes. Spreken is Zilver... werd ontwikkeld met een andere bedoeling, maar toch heeft het een positie op universiteiten verworven. Daarom ben ik geïntereseerd in deze methode en in de analyse ervan op basis van Comenius´ principes en methoden.

In het eerste deel heb ik over de ontwikkeling van Spreken is Zilver...geschreven. Deze methode was ontwikkeld voor buitenlandse studenten of kinderen van buitenlanders, die geen Nederlands kennen of de basis ervan snel moeten leren, omdat ze nog naar school gaan.Één van de auteurs van Spreken is Zilver... heeft me antwoorden op verschillende vragen gegeven. Ik heb vragen gesteld zoals: “ Waarom was Spreken is Zilver... ontwikkeld? En waarom was het ontwikkeld voor buitenlanders?” Verder hield ik me bezig met de vragen: “Waarom is het verschillend van andere leerboeken voor immigranten? Wat maakt het leerboek speciaal?” En ten slotte interesseerde ik me in: “Wat maakt de lessen spannender dan traditionele lessen?” Siel van der Ree, één van de auteurs van Spreken is Zilver..., verduidelijkte de situatie en bedoeling van dit leerboek.

In het tweede hoofdstuk hield ik me bezig met Jan Amos Comenius. Hij was een pedagoog uit Tsjechië, die nieuwe methoden en principes introduceerde van opleidingen en leren. Hij heeft de basis van de moderne pedagogie gelegd. Ik heb de ideeën van Jan Amos Comenius vergeleken met methoden en principes gebruikt in Spreken is Zilver... Hij heeft belangrijke didactische boeken geschreven, die ik ook in mijn scriptie heb besproken, en dat zijn bijvoorbeeld Didactica Magna, Didactica en Analytische Didaktiek. Maar het belangrijkste werk voor mijn scriptie was Schola ludus seu encyclopaedia viva. Comenius introduceerde een methode, waarmee de studenten leren met behulp van toneel. Het gaat om koning Ptolemius die vier studenten examineerde: Plato, Erasthotenos, Apollonios en Plinius. In realiteit is dit boek bedoeld als een studieboek, omdat als de studenten het boek lezen, ze ook nieuwe kennis verwerven. De naam Schola ludus seu encyclopaedia viva is in principe het hoofdidee van Comenius – Leer met plezier of levende encyclopedie. In het tweede hoofdstuk heb ik ook het leven van Comenius in Amsterdam besproken. Ik heb de belangrijkste boeken genoemd zoals: Opera didactica omnia en Lux in tenebris. Er wordt gezegd dat Comenius tijdens zijn verblijf in Amsterdam zijn belangrijkste boeken schreef.

In het derde hoofdstuk hield ik me bezig met de analyse van de oefeningen van Spreken is Zilver...Elke oefening heeft een specifieke bedoeling. Sommige breiden de woordenschat uit, andere helpen de studenten met grammatica. Ik heb uitgelegd waarom ze specifiek zijn en wat het te maken heeft met de methoden van Jan Amos Comenius.

In het vierde hoofdstuk hield ik me bezig met taalleren en taalactivatie. In dit hoofdstuk heb ik besproken strategieën die ons helpen een vreemde taal te leren en die op basis van Comenius´ methoden waren ontwikkeld. Ik heb ook de nadruk gelegd op het verschil tussen N2T en NVT, omdat dat belangrijk is bij de activatie van de kennis. Een groot deel van mijn scriptie verduidelijkt ook de oefeningen en hun bedoeling. Welke oefening bijvoorbeeld voor woordenschat is bedoeld, en welke voor uitspraak. In mijn scriptie heb ik elk type oefening gebruikt in Spreken is Zilver..., Module 1 besproken en geanalyseerd.

Ik heb veel over Jan Amos Comenius geleerd op de middelbare school en ik vond zijn ideeën heel interesant. Nu had ik de kans om zijn ideeën in de praktijk te brengen door een analyse van een leerboek te maken. Ik heb Spreken is Zilver...gekozen, omdat het veel typen oefeningen heeft en daarom had ik de kans om elke oefening met de ideeën van Comenius te vergelijken. Omdat in Spreken is Zilver...dramatisatie wordt gebruikt, heb ik Schola Ludus van Comenius gekozen. Maar Schola Ludus is niet het enige boek, dat vergelijkbaar is met Spreken is Zilver... Ook boeken als Orbis Sensualium Pictus en Janua lingvarum reserata hadden dezelfde bedoeling. Eigenlijk waren het drie delen van één idee dat Comenius ontwikkelde. Alle drie hebben dezelfde basis van vaste uitdrukkingen en zinnen waarin de studenten andere woorden plaatsen in plaats van die in de vaste uitdrukking. En dat is precies dezelfde basis als die in Spreken is Zilver...– studenten leren zinnen in het Nederlands en daarna veranderen ze woorden in één zin. En daar zag ik de gelijkenis van de twee methoden en daarom heb ik deze twee methoden voor mijn scriptie gekozen.Literatuurlijst
Nicolette Moutová, Josef Poličenský, Komenský v Amsterodamu, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970
Jan Kumpera, Jan Amos Komenský : Poutník na rozhraní věků, Ostrava: Amosium servis, 1992
Jan Patočka, Jiří Kyrášek, Jan Amos Komenský : nástin života a díla, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1957
D.O. Lordkipanidze, z ruského originálu přeložila Eva Schmidtová, Jan Amos Komenský 1592-1670, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972
Miroslav Hanuš, Poutník v Amsterodamu, Praha: Československý spisovatel, 1960
Siel van der Ree, Marion Klapwijk, e.a., Spreken is Zilver... ...…, Module 1, Leiderdorp: Uitgeverij de Kangoeroe, 1995
Siel van der Ree, Marion Klapwijk, e.a., Spreken is Zilver... ...…, Module 1, Afbeeldingen, Leiderdorp: Uitgeverij de Kangoeroe, 1995
Internet bronnen
http://is.muni.cz/do/rect/habilitace/1441/Vlckova/habilitace/HABILITACNI_PRACE_2010.pdf
http://is.muni.cz/th/23594/pedf_d/autoreferat.pdf
https://is.muni.cz/th/84194/pedf_m/Pro_ulozeni_.txt
http://eamos.pf.jcu.cz/amos/demo/modules/low/kurz_text.php?id_kap=2&kod_kurzu=demo_6489
http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/23_Strategie_uceni_se_cizimu_jazyku.pdf
https://www.tpr-world.com/
http://auccj.cz/starestranky/funkcecvic.htm
http://acert.cz/imgdata/167/img83.pdf
http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/23_Strategie_uceni_se_cizimu_jazyku.pdf
www.google.nl
www.wikipedia.nl
Bijlages:

Bijlage 1

Interview met Siel van der Ree, één van de auteurs van Spreken is Zilver...

Privé mail, dat heb ik op 18 december 2013 gekregen.
De 5 vragen van MARKI   (t.b.v. haar masterscriptie):

1. Waarom is Spreken is Zilver...ontwikkeld?

2. Waarom is het ontwikkeld voor buitenlanders? (en niet voor studenten?) 

3. Waarom is het verschillend van andere leerboeken voor immigranten? 

  (Waarom denkt u dat het sneller is met SIZ Nederlands te leren?)

4. Wat maakt het speciaal? (Waarom is het zo fun met SIZ, wat maakt het interessant en spannend?)

5. Wat maakt de lessen spannender dan traditionele lessen van het taal?’ 

1 Spreken is Zilver… is begin 80-er jaren ontwikkeld uit de nood. Die deed zich voor in mo-klassen met veel buitenlandse kinderen, die het na een jaar hard en gemotiveerd Nederlands leren toch niet redden in het vervolgonderwijs en dus grotendeels ‚drop-outs’ werden. Onderzoek van de stand van zaken leverde mij op:   

Het accent lag op snel leren spreken van de vreemde taal, niet op het leren verstaan ervan en of het kunnen plaatsen van specifieke taaluitingen.

Er was geen aandacht voor cultuur (i.e. goede manieren en de culturele achtergrond van taaluitingen).

Grammatica- en spellingregels eisten veel tijd op, zonder aantoonbaar rendement te leveren. 

Er was over het algemeen meer aandacht voor ‚Hoe zit de taal in elkaar?’ dan voor ‚Hoe verwerf je de taal?’

‚Woordjes stampen’ en uit het hoofd leren van onbegrepen leerstof werden normaal geacht, althans niet afgeraden.

Voorzover er rendement was, was dit beperkt tot moeizaam & construerend taalgebruik: grammaticale structuren vullen met woordjes in de correcte vorm.

Hoe dan ook leek op deze manier Nederlands leren verspilde tijd en moeite. In Jakarta had ik ooit met (slimme!)  Indonesische studenten een vergelijkbare ervaring opgedaan. Dus van hoe zinvol te leren en te studeren wist ik al iets. Die ervaring gecombineerd met die van collega’s in het veld, die bereid waren andere werkvormen en oefentypen voor me te testen, leidde tot de audio-lexicale aanpak:

audio staat dan voor een goede (= brede en actieve) luistervaardigheid en lexicaal voor de opbouw van een degelijke (= grote en gestructureerde) woordenschat. 
2 Spreken is Zilver... is in eerste instantie ontwikkeld voor kinderen (op de middelbare school) van gastarbeiders en later voor volwassen migranten, dus een echte Tweede Taal methode. Een tweede taal leer je in het land waar de doeltaal ook de voertaal is. In de loop van de tijd bleek hij ook bruikbaar voor academische studenten in het buitenland, dus een Vreemde Taal (die leer je in je eigen land) methode; voor het eerst in Moskou, waarvandaan docenten nog bij ons zijn komen praten over de achtergronden ervan, later ook elders, zoals Indonesië, Brazilië, België, de Nederlandse Antillen, Duitsland, Engeland, Spanje, Hongarije, Tsjechië en Polen. 

Veel later is ook een z.g. v.v.t.o.- (vroeg vreemde talen onderwijs)variant ontwikkeld voor kids van 4 tot 8 jaar op de Nederlandse Antillen.

Zie: http://www.tpr-in-nederland.nl/tpr-in-nederland.nl/TPR.html

en:


http://www.tpr-in-nederland.nl/tpr-in-nederland.nl/v.v.t.o..html 

3 De verschillen zitten hem in het uitgangspunt en de gekozen werkvormen en oefentypen.
Het uitgangspunt is de leerling en hoe die zo snel mogelijk de taal en cultuur kan leren (kennen). 
De werkvormen zijn TPR & TPRS, Muziek, Drama, Grammatica van het woord en Coöperatief leren. Je vindt ze beschreven op http://www.tpr-in-nederland.nl/tpr-in-nederland.nl/TPR.html.
De oefentypen (die uit die werkvormen voortvloeien) zijn er te veel om hier te noemen. Je kunt ze downloaden via onze website http://www.tpr-in-nederland.nl/tpr-in-nederland.nl/De_ALM_oefentypologie.html

Het resultaat van deze combinatie is dat je de taal razendsnel oppikt en niet meer hoeft te gaan zitten leren: taalleren zonder te leren of niet intentioneel, maar gestuurd incidenteel leren. 


Mijn eerste uitgever is dankzij de miljoenenomzet (zo hoorde ik later) van Spreken is Zilver...… rijk geworden! Het rendement is dan ook in de praktijk aangetoond. Kijk maar eens bij wat beoordelingen op onze website: http://www.tpr-in-nederland.nl/tpr-in-nederland.nl/Ervaringen_met_de_A.L.M..html
De vraag is of het zo fun is met Spreken is Zilver... een vreemde taal te leren. Dat hangt van nogal wat factoren af, waarbij de docent natuurlijk de hoofdfactor is. Maar ook leerlingen kunnen het er moeilijk mee hebben, met name de  z.g. exacte leerstijlen en nogal wat oudere, veelal oerconservatieve personen. 

Mijn eigen ervaringen zijn heel positief en lopen parallel met de beschreven ervaringen (Zie punt 3). De cursisten hebben veel plezier met elkaar, dankzij de werkvormen, die uitnodigen tot samen werken en lachen. Ook het samen zingen is in de meeste culturen echt aanstekelijk. De mentale inspanningen van de oefeningen zijn productief en ze vervelen niet. En het domme stampen is er niet meer bij.  

Natuurlijk moet hierbij niet vergeten worden, dat Spreken is Zilver... slechts als basiscursus is opgezet, die in een hoog tempo doorgenomen moet worden (om daarna over te gaan op -vreemde-vaktaal). De leergang spreiden over langer dan een jaar kan het plezier compleet bederven.       
5 De lessen zijn spannender dan traditionele vreemde taallessen als de docent (al weer die docent) zich houdt aan de Docentenhandleiding en dus alleen doet wat in een groep gedaan kan worden: huiswerk snel laten doornemen (door de studenten) en daarbij onderlinge discussie stimuleren, veel drama doen en veel met muziek werken. Het bevorderen van presentaties voor elkaar is eveneens een pluspunt.  

De inhoud gaat daarbij vóór de vorm en spieken & voorzeggen zijn beter dan vastlopen, dat is ongeveer het omgekeerde van traditioneel taalonderwijs. 


Bijlage 2
Resumé v češtině
Ve své bakalářské práci se zabývám porovnáním metod Jana Amose Komenského s metodami použitými v nizozemské učebnici Spreken is Zilver... . Toto téma jsem si vybrala z toho důvodu, že dosud nebyla provedena analýza nizozemské učebnice a jejich cvičení. Jelikož metody a principy J.A. Komenského patří k funkčním dodnes, rozhodla jsem se vypracovat porovnání jeho známého díla Schola Ludus a Spreken is Zilver... na základě podobných znaků.

Cílem mé práce je vytvoření podrobné analýzy cvičení z učebnice Spreken is Zilver... na základě dodnes používaných principů a metod J.A.Komenského. Vymezila jsem si čtyři základní oblasti, kterými se ve své práci zabývám. V závěru mé práce vysvětluji podstatu učení se cizích jazyků a jejich procvičování.

První kapitola pojednává o vzniku a vývoji učebnice Spreken is Zilver... , kterou vytvořil Siel van der Ree a kolektiv. Na základě interview s autorem knihy byla vypracována kapitola nejen o vzniku a vývoji, ale i o podstatě.

V druhé kapitole se zabývám životem J. A. Komenského, jeho nejslavnějšími díly, rozborem hry Schola Ludus, která zastává zároveň funkci encyklopedickou, jeho pobytem v Amsterodamu a v neposlední řadě principy a názory velkého pedagoga českých dějin. V závěru této kapitoly provádím aplikaci principů J.A.Komenského na Spreken is Zilver... .

Následující kapitola je podstatou a cílem mé bakalářské práce. Zabývám se v ní analýzou cvičení ze Spreken is Zilver... a aplikací metod J. A. Komenského. Vysvětluji, v čem cvičení spočívají a zabývám se jejich cílem. Závěrem této kapitoly popisuji cíl této učebnice, což je vývoj pasivní znalosti nizozemského jazyka.

V poslední kapitole své bakalářské práce vysvětluji rozdíl mezi studenty nizozemského jazyka přímo v dané zemi, tudíž jako druhý jazyk (NT2), a studenty, kteří nizozemštinu studují jako cizí jazyk (NVT). Zároveň vysvětluji rozdíl mezi těmito studenty ve spojitosti s učebnicí Spreken is Zilver... . V neposlední řadě se věnuji strategiím, které nám pomáhají se jazyk naučit, v nichž některé nejsou v souladu s učebnicí Spreken is Zilver..., ale naopak jsou úzce spojené právě s rozdílem mezi studenty NT2 a NVT. Závěrem této kapitoly vysvětluji podstatu zaktivňování znalostí získaných na hodinách Spreken is Zilver....

English Abridgement
In my bachelor thesis I deal with comparison of methods of Jan Amos Comenius with methods used in dutch textbook Spreken is Zilver… . I chose this topic because of the reason that there has never been done analysis of the Dutch textbook and its exercises. Since methods and principles of Jan Amos Comenius belong to the functional once till today, I decided to compare his famous work Schola Ludus with Spreken is Zilver… on the basis of their similarities.

The aim of my work is to create on basis of principles and methods of Jan Amos Comenius that are being used till today a detailed analysis of exercises from Spreken is Zilver… . I have chosem four specific areas that I deal with in my work. At the end of my thesis I explain the essence of studying foreign languages and their exercsining.

The first chapter is focussed on the origin and development of the textbook Spreken is Zilver…, which was made by Siel van der Ree and his team. On the basis of an interview with the author of the book was the chapter created not only in connection to its origin and development, but also to its essence.

In the second chapter I focus on life of Jan Amos Comenius, his most famous works, analysis of drama Schola Ludus that has as well an encyclopaedic function, his stay in Amsterdam and finally, the principles and opinions of the great pedagogue that Czech history ever had. In the conclusion of this chapter I applicate principles of Comenius on Spreken is Zilver… .

The next chapter is the essence and aim of my work. I focus there on analysis of exercises used in Spreken is Zilver… and application of methods of Jan Amos Comenius. I explain their intention and I deal with their aim. The closing of this chapter is about aim of this textbook, which is development of passive knowledge of Dutch language.

In the last chapter of my bachelor thesis I describe the difference between students of Dutch language in the given country, which mean their second language (NT2) and students who study Dutch language as a foreign language (NVT). Meanwhile I describe difference between those students in connection to the textbook Spreken is Zilver… . And finally, I pay attention to the strategies that help us to learn foreign language, among which some of them are not in harmony with Spreken is Zilver… , however, they are very widely connected to the difference between NT2 and NVT. In the conclusion of the last chapter I explain the essence of activating of knowledge acquired during lessons of Spreken is Zilver… .
ANOTACE
Jméno: Markéta Šemberová

Název katedry a fakulty: Univerzita Palackého v Olomouc, Filozofická fakulta, katedra nederlandistiky

Název diplomové práce: Spreken is Zilver … aneb Škola hrou

Vedoucí diplomové práce: Drs. Bas Hamers

Počet stran: 47

Znaky včetně mezer: 77 234Klíčové znaky: Spreken is Zilver, analýza, Schola Ludus, Škola Hrou, Jan Amos Komenský, principy, metody, strategie
Krátká charakteristika
Ve své bakalářské práci se zabývám aplikací metod a principů J. A. Komenského v učebnici Spreken is Zilver... . Začátek mé práce je věnován vzniku učebnice Spreken is Zilver... . Tato kapitola by měla čtenáře seznámit s podstatou vzniku a vývoje Spreken is Zilver... . V následující kapitole se věnuji životu J. A. Komenského. Tato část má seznámit čtenáře s životem velkého českého pedagoga, jeho pobytem v Amsterodamu, jeho nejznámějšími díly a jeho názory, principy a metody v pedagogice, které jsou viditelné jednoznačně v jeho hře Schola Ludus. Toto dílo slouží jako divadelní hra, jejíž podstatou je také encyklopedická funkce. V následující kapitole se zabývám analýzou cvičení z učebnice Spreken is Zilver..., která by čtenářům měla poskytnout představu o podstatě této knihy a metod J. A. Komenského. V poslední kapitole své bakalářské práce se věnuji rozdílu mezi studenty nizozemštiny, ať už jako druhého jazyka nebo cizího, aktivačnímu procesu znalostí cizího jazyka a jeho procvičování. Na základě vyhodnocení metod a principů J. A. Komenského jsem se pokusila o provedení analýzy učebnice Spreken is Zilver...

1 Alle informatie heb ik gekregen van een privé mail van Siel van der Ree. De mail staat in bijlage nummer 1.

2 NT2 – Nederlands als tweede taal. Zie hoofdstuk 4.

3 Dr. James Asher is een emeritus professor van psychologie in San José State University . Hij heeft TPR geïntroduceerd. https://www.tpr-world.com/

4 http://www.tpr-in-nederland.nl/tpr-in-nederland.nl/De_ALM_oefentypologie.html

5 Loius de Geer - Hij introduceerde de Waalse hoogoven in Zweden en bouwde in dat land het eerste grootschalige bedrijvencomplex op. Zijn familie ondersteunde filosofische theoriën en dus realiseerde hij in hun huis een veelzijdige bibliotheek, waarin boeken van Jan Amos Comenius zijn gewezen.

6 Bron ,waarin heeft Comenius dit spreekwoord gezegd, is niet duidelijk.

7 Deze informaties over de methoden heb ik gekregen van de website: http://eamos.pf.jcu.cz/amos/demo/modules/low/kurz_text.php?id_kap=2&kod_kurzu=demo_6489 , http://auccj.cz/starestranky/funkcecvic.htm en : http://acert.cz/imgdata/167/img83.pdf


8 Wilhelm Viëtor – hij was in de 19de eeuw de initiatiefnemer in reformatie. Hij heeft veel moderne theoriën van het leren en les geven geïntroduceerd.

9 Andere typen van oefeningen en hun betekenis heb ik gevonden op website: http://auccj.cz/starestranky/funkcecvic.htm

10 Informaties heb ik gekregen van: http://auccj.cz/starestranky/funkcecvic.htm

11 Informatie heb ik gekregen van de Docentenhandleiding, Spreken is Zilver ..., Module 1.

12 Spreken is Zilver..., Module 1, Docentenhandleiding, pagina 9. Wat hoort er niet bij?

13 Spreken is Zilver..., Modul 1, Docentenhandleiding, pagina 15

14 Spreken is Zilver, Modul 1, Docentenhandleiding, pagina 16

15 Spreken is Zilver, Modul 1, Docentenhandleiding, pagina 16, alinea 6.

16 Primair en Secundair strategieën heb ik gevonden op website: http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/23_Strategie_uceni_se_cizimu_jazyku.pdf

17 Rebecca L. Oxford, Ph.D– University of Alabama, Birmingham. Zij heeft veel boeken geschreven over bepaalde strategieën, die kunnen we gebruiken als we een vreemde taal leren.

18 Latijns spreekwoord zonder bron, dat heel vaak in de 16e eeuw werd gebruikt.

19 Een oude latijnse spreekwoord. SAEPE SIBI ET ALIIS GARRULA LINGUA NOCET (Walther 27 276)
1   2   3   4

 • 9. Kan dit wel Welke zinnen zijn niet goed Streep dit door!
 • Luister . speel... en lees
 • 3.3. Docentenhandleiding – adviezen en praktische informatie over Spreken is Zilver
 • 4.
 • 4.1 Strategieën van het proces van taalleren 16
 • PRIMAIRE STRATEGIEËN
 • SECUNDAIRE STRATEGIEËN
 • 4.2 Hoe kunnen we de taal verbeteren
 • 4.3 Activatie en oefenen van de taal
 • 4.4. Als we de taal willen oefenen, gebruiken we drie activiteiten
 • Bijlages: Bijlage 1
 • 3 De verschillen zitten hem in het uitgangspunt en de gekozen werkvormen en oefentypen. Het uitgangspunt
 • De vraag is of het zo fun is met Spreken is Zilver... een vreemde taal te leren.
 • 5 De lessen zijn spannender dan traditionele vreemde taallessen
 • Resumé v češtině

 • Dovnload 0.81 Mb.