Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ken Blanchard: Leiden als Jezus

Dovnload 48.77 Kb.

Ken Blanchard: Leiden als JezusDatum31.05.2017
Grootte48.77 Kb.

Dovnload 48.77 Kb.


Ken Blanchard:

Leiden als Jezus of geleid door Vreemde Machten

Oorspr. titel: Ken Blanchard: Leading like Jesus or being Managed by Other Forces?

Mike Oppenheimer - http://www.letusreason.org/ - 2008

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)


Vertaling (ingekort) en plaatjes door M.V.

Ken BlanchardHet is geen geheim dat de New Age beweging de kerk wil compromitteren door het incorporeren van hun praktijken in het lichaam van Christus. De zakenwereld werd consistent blootgesteld aan de New Age concepten om coöperatie en productiviteit in de werkplaats te bewerkstelligen. Aan de andere kant zien we zakenpraktijken geïncorporeerd worden in het lichaam van Christus. Op dit moment heeft de New Age een open deur gevonden in de christelijke kerk. Ik zou die deur graag gesloten zien.

Ken Blanchard is welgekend in de hele zakenwereld en is een bestsellerauteur van 31 boeken, waarvan One Minute Manager meer dan 10 miljoen stuks heeft verkocht. Blanchard maakt ook deel uit van wijlen Peter Drucker’s Leader to Leader network.

Drucker was ook een van Rick Warrens mentors (Warren zegt: “I read everything Peter Drucker writes” (zie Community Connections).Peter DruckerVelen in het Christendom werden bekend met Blanchard door de Lead Like Jesus conferentie(s), waar Rick Warren, Bill Hybels, Dan Cathy, Marjorie Dorr, Tami Heim, Ken Melrose, en Laurie Beth Jones sprekers waren (Lead Like Jesus Celebration on April 29, 2004) http://www.christianitytoday.com/conferences/events/2004/40429.html.

Onder de “Lead Like JesusNational Board Members, bevinden zich Rick Warren, Bill Hybels, Bob Buford, John Maxwell en New Ager Mark Victor Hansen.

Zowel Rick Warren als Bill Hybels deden een conferentie met Ken Blanchard (Leadership Summit 2005); Rick Warren, Ken Blanchard en Bill Hybels spraken op Lead Like Jesus 2003, 2004. Op de 2004 Lead like Jesus conferentie spraken Ken Blanchard & Bill Hybels: “What is Lead Like Jesus All About? en “Making Your Commitment to Lead Like Jesus” (www.leadlikejesus.com).

Blanchard belijdt een christen te zijn, sinds het midden van de jaren ’80. Blanchard zegt in We Are the Beloved, dat: “In 1985 my [spiritual] journey got a boost when Margie and I met Bob and Linda Buford”. Enkele pagina’s verder in het boek zegt Blanchard: “I bowed my head and said, ‘Lord, I can’t save myself here”. En daarna: I accept Jesus as my Savior and the bridge between You and me” (We Are the Beloved, 1994). Blanchard vertelt in een audio-interview: “Remembering what Schuller said: Jesus being the greatest one minute manager of all time” (audio tape).

Blanchard aanzag Jezus spoedig als een groot leider. Blanchard ziet de dingen door de bijziende-lenzen van business, wat hem verhindert om Jezus’ natuur en wegen duidelijk te zien. Zijn mantra gaat over Jezus als het grootste leiderschapsmodel; Jesus is the greatest leadership model - Regardless of your faith. Terwijl Blanchard zegt dat het wonderlijk is God als zijn baas te hebben, wordt het aan de interpretatie overgelaten wat hij daarmee bedoelt. Baas van zijn business of zijn leven, geestelijk leven, of beide? Er zijn toch enkele zeer ernstige kwesties die moeten opgehelderd worden omdat hij zo bekend is in de wereld en de kerk.

Bijvoorbeeld, Blanchard zegt: “Gandhi said if all Christians would behave like Jesus, everybody in the world would like to be a Christian. What I found when I finally turned my life over to the Lord and began to read the Bible is that the greatest leadership role model of all times is Jesus of Nazareth. He hired 12 incompetent guys when He could have gotten some decent preachers. The guy who had a lot of education was Judas, and he was the only turnover problem. I’ve found out that what Jesus did and His whole way of being was to be a servant-leader. He said I have come to serve, not to be served” (“Strength for Living” dr. Bob Reccord’s tweede deel van het interview met Ken Blanchard, vrijdag 7 november 2003 - donderdag 13 november 2003 http://www.familynetradio.com/documents/2597.htm). Dit interview moet gelezen worden om Blanchards associaties en wegen te begrijpen.

Nu, ondanks het citaat van Gandhi wordt van christenen niet verwacht dat ze volmaakt zijn zoals Jezus, alhoewel wij dit wel als een doelstelling hebben. Ik neem ook nota van Judas die “veel opleiding” zou genoten hebben … waar wordt dit in de Schrift gevonden? De implicatie is dat opleiding iemands doelstellingen hindert. En Jezus was niet de CEO over 12 apostelen die Hij “tewerkstelde” in een religieuze business om succesvol te zijn.

Wat dit gevaarlijk maakt is dat Blanchard, nadat hij beleden heeft christen te zijn, zijn naam heeft geplaatst als een ok-stempel op talloze niet-christelijke boeken die schaamteloos andere religieuze praktijken promoten. Dit werd hem allemaal onder de neus gewreven in zowel brieven als informatie (zie Letter to Ken Blanchard).

Laten we eens kijken naar zijn associaties en verklaringen om zijn bedoelingen te ontcijferen. Alhoewel Blanchard wel de naam “Jezus” noemt op zijn Lead Like Jesus website, blijkt er geen geloofsverklaring te zijn zoals de meeste christelijke bedieningen op hun website plaatsen. Maar de verklaringen die hij doet zijn niet zomaar achteloos, ze zijn inclusief, in dit opzicht dat ze positief zijn voor andere religieuze geloven. Zijn spirituele reis krijgt een duw door het accepteren van andere religieuze praktijken waarvan bewezen is dat ze niet-christelijk te zijn.

Blanchard onderschrijft New Age leraar Jack Canfield’s boek, The Success Principles: “Canfield and Switzer have put their methods to success in an illuminating and easy-to-read book. Jack’s teaching is highly effective and this new book will be the gift to give this year”. Canfield moedigt in zijn boek de praktijken aan van visualisatie en meditatie, met citaten van New Age auteurs en goeroes. Blanchard zegt van The Success Principles: “Canfield and Switzer have put their methods to success in an illuminating and easy-to-read book. Jack’s teaching is highly effective and this new book will be the gift to give this year”.

Canfield is geen vriend van het Christendom. In een artikel van hem zegt hij: In USA, we have a Christian fundamentalist movement right now which is threatening other religions and I don’t like it”. Hij zegt verder: “Every religion I’ve looked at has some technology.... I’ve studied all of them and found what works for me and I’ve tried to make it available to others. What works for me is a combination of disciplines: I do yoga, tai chi which is a Chinese martial art and three kinds of meditation: vipasana, transcendental and mantra (sound) meditation”. (Jack Canfeild Choosing to be happy (http://www.geocities.com/pallipadi/timepass/articles/happy.html).

Door het onderschrijven van Canfield, onderschrijft Blanchard het New Age geloofssysteem dat in de grond alle religies en geloofssystemen omarmt. Men kan in alle eerlijkheid zeggen dat, wegens al zijn onderschrijvingen, Ken Blanchard een van de grootste promotors geworden is van de New Age, in zaken, maatschappij en de kerk. Dit wordt heel duidelijk als we zijn vele onderschrijvingen overlopen.

Blanchard lijkt zich niet te realiseren dat deze andere spirituele geloven geheel tegengesteld zijn aan het zijne, wanneer hij het voorwoord schrijft in Jim Ballard’s boek Mind Like Water: “I signed up for the yoga meditation lessons...founded by Paramahansa Yogananda...I had evidently reached a level of consciousness beyond the usual...I continue to consider meditation far and away the most important thing I do” (pp. 77, 78).

In dit boek Mind Like Water, leert Ballard ademend gebed (breath prayer), visualisatie, mantra-meditatie, en een aantal andere praktijken om een veranderde toestand van bewustzijn te bereiken. Ballard is ook een verdediger van interspiritualiteit en pantheïsme.

Blanchard schrijft in het voorwoord van Franz Metcalf’s What Would Buddha Do At Work? (2001): “I look for inspirational messages from a variety of sources besides Jesus. Our folks get to hear words of wisdom from great prophets and spiritual leaders like Buddha, Mohammed ... Yogananda and the Dalai Lama”.

Buddha points to the path and invites us to begin our journey to enlightenment. I ... invite you to begin your journey to enlightened work”. http://www.amazon.com/gp/reader/1569753008/ref=sib_dp_pt/104-4462232-7297560

Grote wijsheid van Boeddha, Mohammed … Yogananda en de Dalai Lama!!! Is Jezus dan maar één van de zovele wijzen? Blanchard promoot boeddhisme en verlichting aan het publiek. Yogananda was een goeroe die ZELFREALISATIE onderwees. “Jesus, who had achieved entire oneness with that Christ consciousness’ (Autobiography of a Yogi Self Realization fellowship p.178). Yogananda schrijft: man reincarnates on earth until he has consciously regained his status as a son of God”. Dit is geen boek dat door een christen kan aanbevolen worden. Te schrijven “Buddha points to the path and invites us to begin our journey to enlightenment zegt mij dat er iets ernstig fout loopt met Blanchards begrip van Jezus en zijn loyaliteit aan Jezus voor zijn eigen geestelijke groei.

De Dalai Lama, het hoofd van het Tibetaans boeddhisme staat bekend als “His Holiness the Dalai Lama”, en hij is de veronderstelde reïncarnatie van de vorige Dalai Lama, die dan weer de reïncarnatie is van de vorige Dalai Lama… In het boeddhisme is hij een godheid die tijd en ruimte transcendeert. Wordt een christen verondersteld iets te leren van zo iemand?

Blanchard schrijft over de Dalai Lama: “I was reading The Dalai Lama’s Book of Wisdom and he says a really interesting thing here about what we get attached to: “When our attitude toward our material possessions and wealth is not proper, it can lead to an extreme attachment toward such things as property, houses, and belongings.” So you can get attached to them if you think that’s truly important. “This can lead to an inability to feel contented. If that happens, then one will remain in a state of dissatisfaction, always wanting more. In a way one is then really poor because the suffering of poverty is the suffering of wanting something and feeling the lack of it” (9 okt. 2002 “Moment of Inspiration”, Ken Blanchard, http://www.blanchardtraining.com/inspiration).

Als gelovigen horen wij Jezus te volgen - geen mix van religies. Óf Jezus is de weg, de waarheid en het leven, óf Hij is dat niet. Men moet zich inzetten om Hem onverdeeld te volgen. Lead like Jesus is geen accurate beschrijving van wat hier gebeurt.

In het boek “What Would Buddha Do At Work?” wordt gezegd dat het “will enhance your work life no matter what your religious or spiritual background” The author provides insights and suggestions, guiding you along your own path to enlightened work”. (Het boek promoot in wezen Boeddha en hoe boeddhistische leringen ons kunnen helpen in ons eigentijdse leven en de moderne maatschappij). In feite begint het boek met het citaat: “To study the Buddha way is to study the self” (Dogen Zenji, Genjo Koan). Het boek waarin Blanchard een voorwoord heeft geschreven promoot duidelijk het boeddhisme.

Blanchard zegt eigenlijk dat er veel kan verkregen worden van deze andere religies, inbegrepen het boeddhisme. Hij en zijn vrouw moedigen beiden de praktijken van yoga en meditatie aan. “Practice stress management techniques, (deep relaxation, mediation, yoga)” (Dr. Marjorie Blanchard, Life Balance for Both Individual Well Being and organizational Retention, p.11, astd. 2003, The Ken Blanchard companies) http://www1.astd.org/astdInterim0304/pdf/handouts/W213.pdf

Op de achterflap van Robert Scheinfeld’s boek, Mind Like Water, What Would Buddha Do At Work, The Corporate Mystic en The 11th Elemen, zegt Blanchard: “The 11th Element teaches you the valuable skill of asking for assistance from your ‘Inner CEO’ to improve your decision making”. Scheinfeld, een man die er prat op gaat doorheen het AVATAR programma te gaan, leert in zijn boeken en seminars een concept dat binnen elk persoon een onzichtbaar netwerk bestaat en een innerlijke intelligentie of “Inner CEO”. Van dit onzichtbare netwerk zegt Scheinfeld: “That network links all of us together at the unconscious level and stores information on what everybody is doing all over the planet”.

Deze universele intelligentie, die pantheïstisch is, heeft niets van doen met het Christendom en de leer van Jezus.

Ken Blanchard onderschreef ook “Z.B.A.”: Zen of Business Administration - How Zen Practice Can Transform Your Work And Your Life (door Marc Lesser).

Op de achterflap staat: “There is an urgent need for all of us to walk our faith in the marketplace. Z.B.A. Zen of Business Administration by Marc Lesser will surely help. Read, rejoice, and start practicing” (Ken Blanchard). Wat voor een geloof is het dat Zen wenst te beoefenen?

De boekbeschrijving op Amazon is deze: In the great Zen tradition of teaching stories, Marc Lesser relates his own personal and professional trials as he navigates the delicate path of managing a successful business while staying true to his spiritual roots. …Guiding him through these difficulties while providing strength and insight is the practice of Zen. Utilizing his training as a Zen practitioner, Lesser learns to apply specific teachings such as the eight-fold path directly to work and life Amazon.

Blanchard onderschrijft een boek dat Zen biedt als spirituele praktijk. Wat is Zen? “Zen and Chan are, respectively, the Japanese and Chinese ways of pronouncing the Sanskrit term dhyana, which designates a state of mind roughly equivalent to contemplation or meditation, although without the static and passive sense that these words sometimes convey. Dhyana denotes specifically the state of consciousness of a Buddha” (Encarta Encyclopedia).

Om Zen te beoefenen moet men een veranderde staat van de geest verkrijgen om vat te krijgen op gedachten en gevoelens (Sanskriet trishna). Dit wordt het zogenaamde “no-mind” genoemd - een staat van bewustzijn waarin de gedachten gaan zonder enig spoor achter te laten.

Blanchards onderschrijving wordt ook gevonden op de front cover van The Corporate Mystic audio. Het werk gebruikt voorbeelden van Zen en meditatie. Het thema is dat van de oosterse filosofie en spreekt over de leider van morgen als een “mysticus”.

Blanchards onderschrijving staat ook op de back cover van Deepak Chopra’s 7 Spiritual Laws of Success. Chopra is iemand die een nieuwe spiritualiteit promoot dat in het kamp ligt van het New Age oecumenisme. Blanchards onderschrijving zegt: “The Seven spiritual laws of Success make wonderful guiding principles for anyone attempting to cerate a productive and satisfying life or human organization” http://www.chopra.com/.

Deepak Chopra onderging een hindoebekering in Amerika, en ontmoette de stichter van TM, Maharishi Mahesh Yogi in 1985. De Maharishi nodigde Chopra uit om Ayurveda te studeren, en daarna werd Chopra de stichtendePresident van de American Association for Ayurvedic Medicine. In 1989 schreef hij het boek Quantum Healing: Exploring the Frontiers of Mind Body Medicine, dat het hindoeïsme combineerde met westerse geneeskunde. Zijn verhandelingen gaan over India’s oude kennis van genezen, gekend als Ayur-veda, en vertellen de mystieke geloven van Vedanta. In het boek The Seven Spiritual Laws of Success, zegt Chopra dat er “seeds of divinity within us” zijn, dat wij “divinity in disguise” zijn, en “the universe consists of a single energy or consciousness; this energy is the “field of all possibilities (The Seven Spiritual Laws of Success, p. 9). Wet Zeven, stap één, zegt: “Today I will lovingly nurture the god or goddess in embryo that lies deep within my soul” (p.102).

Als Ken Blanchard een christen is, waarom promoot hij dan deze boeken? Waarom onderschrijven Rick Warren en anderen een man die verwikkeld is in New Age denken die anderen onderschrijft die dat promoten?

Hoe kan enig christen de schaamteloze hindoefilosofieën van Chopra en anderen onderschrijven die de New Age onderschrijven? Als men geen bijbelkennis bezit, is er ook geen onderscheidingsvermogen.

Ellen Tadd is een helderziende, maar Ken Blanchard schreef het voorwoord van haar boek: Death and Letting Go. “What Ellen says about death and dying is very helpful, no matter what your faith or religion. Her book not only encourages us to deal with death now, but helps us consider how we live day in and day out too”.

Ellen Tadd is een nationaal erkend helderziend praktiseerder wier leringen duizenden naar haar cursussen en counselingsessies hebben gedreven, al meer dan 25 jaar. Tadd is de bestuurder en eigenaar van Montague Press. Zij dient als lid van de “Board of Directors” voor de Corfu Foundation. Montague press zegt: “Our primary purpose is to help foster a spiritual perspective in an emerging global community”. Op de Corfu site lezen we: “In 1987, Janice started meditating and opening to the importance of spiritual experiences and principles. In creating the Corfu Foundation, she has blended her passion for spirituality and her family tradition of generosity to form an organization to help promote the actualization of spiritual principles in the world”.

In een uittreksel van één recensie: “I would suppress the onset of an out-of-body experience, or silence the voice of my deceased parents who wished (wish?) to talk with me If anything, Ms. Tadd’s account has stregthened my belief in eternal life, moreso in reincarnation”. [sic] (Amazon).

Blanchard onderschrijft het boek van Brian Tracy: Maximum Achievement, en zegt: “I guarantee the strategies and skills presented in this book will unlock your hidden powers to succeed”. Bezitten wij verborgen krachten zoals het occulte leert? We kunnen zien wat “hidden powers” betekent in hoofdstuk zes van “The Master Power” (p. 179). Tracy schrijft: “many of the greatest thinkers who have ever lived have stood in awe before this power and have written about it”; hij vervolgt: “Madame Blavatsky, the Russian theosophist, called it, ‘the secret doctrine”.

Madame Blavatsky is de stichteres van de Theosophical Society en wordt beschouwd als de moeder van de moderne New Age Beweging. Zij was een occultiste. Blavatsky’s boek, het schandelijke The Secret Doctrine, is een van de fundamentele boeken voor de New Age en de nieuwe spiritualiteit. Wat is haar “secret doctrine”? Niets anders dan wat sommige occultisten en vrijmetselaars weten - Ze zei: “Satan is a God of Wisdom, under different names” (The Secret Doctrine, Volume 2, Theosophical University Press, 1988, p. 237.) “Lucifer is divine and terrestrial light, the “Holy Ghost” (The Secret Doctrine, Volume 2 (Theosophical University Press, 1988), p. 513). “Satan is the door-keeper of the Temple of the King; he standeth in Solomon’s porch; he holdeth the key of the Sanctuary, that no man enter therein” (The Secret Doctrine, Vol. 2, p. 233).

Men moet zich afvragen waar dit allemaal naartoe gaat. Hoe dieper we graven, hoe donkerder het wordt met Blanchards onderschrijvingen. Kunnen zulke mensen misschien de boeken niet gelezen hebben die zij onderschrijven? Ik denk van niet. Vermits Blanchard vlotjes andere religieuze praktijken incorporeert in zijn eigen spiritualiteit, is er voor hem geen reden om niet zijn goedkeuringsstempel te zetten op deze boeken.

Blanchards Day 22 op Lead Like Jesus audio zegt: “We asked you in our encounter to go out and experience solitude.... Place your hands on your knees in a down position ... If walking, visualize yourself in this position ... in harmony with the position of your hands, mentally put down everything you are concerned about ... take a couple of deep breaths and turn your hands physically and mentally into an upward position.

Is het dit wat Jezus ons vertelde te doen?!

In “A 2nd Helping of Chicken Soup for the Soul” wordt Ken Blanchard gevonden onder 38 New Age of mormoonse bijdragers. Daaronder behoren M. Scott Peck, Steve Andreas, Sai Baba, Martin Buber, Gandhi, William James, Joseph Campbell, Leo Buscaglia, Napoleon Hill, Norman Vincent Peale, Benjamin Hoff, Canfield, Hansen, en T.M. promoter Harold Bloomfield”. Canfield is de President van Self esteem Seminars en de Foundation of Self Esteem.

Ons wordt gezegd: “Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden?” (2 Kor. 6:14-16).

Ken Blanchard heeft ook het recente boek onderschreven van new ager Jack Canfield: The Success Principles. In dit boek moedigt Canfield praktijken aan zoals visualisatie en meditatie terwijl hij new age auteurs en goeroes citeert. Blanchard zegt dat “Canfield and Switzer have put their methods to success in an illuminating and easy-to-read book. Jack’s teaching is highly effective and this new book will be the gift to give this year”.

Jack Canfield zegt: “What works for me is a combination of disciplines: I do yoga, tai chi which is a Chinese martial art and three kinds of meditation — vipasana, transcendental and mantra (sound) meditation”. (Jack Canfield, Chicken Soup for the Soul).

Blanchard zetelt in de adviesraad van een onderneming die New Age filosofie promoot (Hoffman Institute). Anderen in deze adviesraad: New Age Contemplatieve Joan Borysenko: Chair of the Hoffman Institute en president van de Mind/Body Health Sciences, Inc. Margot Anand: stichter van SkyDancing Tantra International; ervaren in gestalttherapie, tantra yoga en meditatie. Sonia Choquette: medium (psychic) en spiritueel counselor; auteur van The Psychic Pathway. Rev. Hal Milton: aangesteld Unity minister; directeur van InsideOut Ministries: “An interdenominational ministry dedicated to evoking and celebrating the authentic expression of the divinity inherent in all people”.

Blanchard is ook een gediplomeerde van het Hoffman Quadrinity Process, en zegt dat “The Hoffman Process brings forth spiritual leadership in a person. It made my spirituality come alive”.

Naar welk soort spiritualiteit kan Blanchard verwijzen? Het Hoffman Process is compleet tegengesteld aan wat Jezus Christus leert over de ware toestand van het menselijke hart. Hoe kan een belijdend christen al deze andere spirituele wegen aanleren die niet uit Jezus Christus zijn en denken dat dit hem geestelijk zal helpen?!

Laten we dit Process eens bekijken en wat mensen ervan zeggen. De kostprijs van Quadrinity Process is $3.600, met inbegrip van lesgeld, verblijf, voedsel en materialen). Op de Hoffman website zeggen zij: “Our programs are designed for you to release this negative conditioning and access your untapped resources of power, wisdom and creativity. You can discover your best self and make the changes you really want. The Hoffman Institute provides extraordinary experiences for adults who are looking for transformational change in their lives”.

Wat exact is het Hoffman Quadrinity Process? Het Quadrinity Process gebruikt een waaier van technieken: “The Process itself uses a variety of techniques, including visualisation, bio-energetics, Gestalt exercises, journalling, silent meditation, and group discussion” (Tim Lawrence The Hoffman Institute Director).

Robert Hoffman’s Quadrinity Process stands out as one of two significant exceptions, sharing the background of Western spirituality with The Course in Miracles, another extra-academic contribution to the transpersonal field”.

Tim Laurence, de huidige directeur van The Hoffman Institute en auteur van The Hoffman Process, legt in zijn boek de spiritualiteit uit van het Hoffman Process: “I asked my friends up above. They always have the right answer, he replied, referring to his spirit guides that, as a psychic healer, he often consulted”. (Tim Laurence, speaking about the Hoffman Process founder, Bob Hoffman, p.15).

Het Hoffman Process wordt ook onderschreven door New Ager Ken Wilber.

Wat moeten we met dit alles? Zoals iemand die een zichtbare, invloedrijke bediening heeft die duidelijk verwikkeld is in intergeloof, promoot Blanchard niet enkel andere religieuze praktijken maar heeft hij ook geparticipeerd in New Age methoden om zijn spiritueel leven te transformeren. Dit is schadelijk voor hemzelf en voor anderen. Dit is niet wijzen naar het Woord van God als de Waarheid die God ons gaf om in praktijk te brengen. Is dit het soort van christendom dat de kerk wenst te beoefenen - een mengeling van andere religies? Maar dit is precies wat Blanchard presenteert, het is inclusivisme. Dit behoort bij degenen die een christelijk leven willen leiden zonder een ware kennis van Christus, zonder een wedergeboren geestelijke ontmoeting via het Evangelie. Bij een ware bekering worden we getrokken door de Heilige Geest naar de Zoon, niet naar iemand anders. Men kan niet naar de Zoon komen en blijven in zijn eigen religie. Men kan niet zomaar wat christelijke levensprincipes adopteren. Jezus zei tot de mensen: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” (Matt. 11:28-30).

Jezus biedt zichzelf niet aan als één alternatief onder andere leraars. Jezus Christus is de enige die rust kan geven voor de ziel; rust van religieuze activiteiten die een last leggen op mensen en hen afleiden van Hem. Wij kunnen niet de Zoon volgen samen met andere religieuze leringen. Wij volgen Jezus als onze Heer en volgen Hem ALLEEN, niet Boeddha, geen goeroe, niemand anders.

Ik heb het er moeilijk mee gehad te geloven dat iemand die zovele boeken onderschrijft, welke oosterse religieuze praktijken promoten, zich niet bewust zou zijn van wat hij doet: zo iemand zou dan eigenlijk zijn bewustzijn moeten verloren hebben. Welke zakenman die dagelijks te maken krijgt met belangrijke informatie zou niet geïnformeerd zijn over de verschillen tussen deze religies en het Christendom?! En wat te zeggen van de christenen die in hetzelfde team zitten? Accepteren zij dit zomaar, zonder openlijk hun bezorgdheden te tonen?

Het is tragisch wanneer iemand die succesvol is in zaken verondersteld wordt een kerkleider te zijn zonder ooit gegrond te zijn in het geloof. Maar het is zelfs nog tragischer wanneer zij die beter zouden moeten weten daar gewoon stilzwijgend bijzitten en de onderschrijvingen van hun leider toestaan van andere religieuze praktijken.

Als een lid van Blanchards Lead Like Jesus International Board, moet Rick Warren zich bewust zijn van Blanchards connecties en betrokkenheid in de New Age. Rick Warren kent Blanchard persoonlijk (en andere mensen in de Lead Like Jesus board), maar hij blijkt geen moeite te hebben met de New Age leringen die Blanchard promoot en beoefent. Nee, Warren vraagt Blanchard mee aan boord te komen van zijn Peace Plan om ‘s werelds vijf grootste problemen op te lossen.

Warren zegt: “Ken [Blanchard] has signed on to help with the Peace Plan, and he’s going to be helping train us in leadership and in how to train others to be leaders all around the world”.

Er is geen excuus voor dat dit al verscheidene jaren zo doorgaat. Zoals we hebben gezien onderschrijft Blanchard, zonder enige aarzeling, talloze spirituele praktijken die niets van doen hebben met Jezus’ leringen of wegen.

Alhoewel Blanchard misschien wel wat praktisch advies voor de zakenwereld kan geven (iets wat hij goed kent), ontbreekt hem de bekwaamheid in het onderwijzen van leringen die Jezus en de apostelen hebben overgeleverd. Jezus zei tot de rijke jongeman die de weg naar het eeuwige leven wilde kennen (en die een zakenman was): verkoopt alles en geef het aan de armen (Lukas 18:23; 19:4). Jezus leerde de mensen geen principes over hoe hun zakenpraktijken te besturen. Hij was niet “de beste CEO van de geschiedenis”.

Blanchard’s Lead Like Jesus website heeft deze omschrijving: “To Inspire and Equip People to Lead Like Jesus in order to restore joy in work and family. We’re guided by a simple, but profound set of values... Honor God in everything we do”.

With a single purpose and simple-but-profound values, here’s how we picture the future. To see... Jesus adopted as a role model for all leaders. All people drawn to Jesus because of the impact of people leading like Jesus”.

Hoe worden de niet-geredden tot Jezus getrokken als er bereidwillig andere geestelijke wegen onderschreven worden? Hoe kunnen christenen gezegend en gevoed of uitgerust worden door andere geestelijke praktijken die niets van doen hebben met Jezus? Hoe wordt de God van de Bijbel geëerd wanneer andere religieuze praktijken worden geaccepteerd als deugdelijk?

Men kan niet leiden zoals Jezus, of naar Jezus, als men andere wegen en leringen accepteert en men niet Jezus volgt naar Zijn Woord.

Hoe kan Blanchard in de positie staan van leiden als Jezus (lead like Jesus) als hij niet eens het verschil kent tussen andere religies en de gezonde bijbelse leer? Hoe?

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
  • It made my spirituality come alive

  • Dovnload 48.77 Kb.