Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kennisportfolio Jaar 1 Jaar 2 Lian Thijssen 2067094

Dovnload 4.47 Mb.

Kennisportfolio Jaar 1 Jaar 2 Lian Thijssen 2067094Pagina14/22
Datum28.10.2017
Grootte4.47 Mb.

Dovnload 4.47 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22
Verzadigde markten
Veel aanbieders en dus veel concurrentie.
Keteneffect: als de vraag naar koffie afneemt dan werkt dat helemaal door naar boven waar je uiteindelijk uit komt bij de koffieboeren (als er geen vraag meer is, hoeft het ook niet meer ingekocht te worden, hoeft het ook niet meer geproduceerd te worden).

Concurrentiegevoelige bedrijven: bedrijven die luxe producten verkopen.


Luxe producten worden niet verkocht bij een laagconjunctuur.

Kosten en concurrentie-intensiteit
Proportioneel en toenemende variabele kosten. Verschillen in de gemiddelde kosten tussen ondernemingen.
Breakevenpoint kunnen berekenen: TO=TK
10-2=8 . 2000/8 = 250
10-1=9. 4000/9= 444
Door de grote constante kosten duurt het langer voordat je breakeven draait.


Als leveranciers bekende merken hebben, hebben zij veel macht.

De plaats waar het rood is, is het beste want deze heeft de minste kosten bij de meeste Q.Minimale efficientyschaap (MES)
Minste Q bij minste kosten.
Hoe hoger de MES (de kosten bij de q) hoe moeilijker het is om toe te treden tot de markt.

Prisoners Dilemma
Sub optimale strategie = het algemeen belang staat meer voorop dan het individuele belang. Je moet kunnen uitleggen wat het inhoudt en een boorbeeld kunnen uitleggen. 3 pagina´s die we gekregen hebben kunnen verwoordne.

SGR-model
Dit is goed om een bedrijfsanalyse uit te voeren

 • Structuur -> omstandigheden

 • Gedrag -> concurrenten

 • Resultaat -> winstgevend

Alles heeft invloed op elkaar
Homogeen product/markt: identiek in de ogen van afnemer
Heterogeen product/markt: verschillend in de ogen van de afnemer (supermarktproducten)

Vraag&aanbod:
Als de vraag toeneemt en het aanbod daar niet op in kan spelen-> instabiel evenwicht = varkenscyclus. Dat is bij een inelastische vraag en dat vertraagd het de vraag.

Minimun prijs ligt altijd boven de breakevenprijs. Boeren worden beschermd-> melk. Dus neemt de concurrentie toe.Woningmarkt: de overheid wil de consument beschermen zodat die niet te veel betaald. Ligt dus onder de breakevenprijs. Concurrentieintensiteit is niet meer zo hoog

Accijnzen: wij betalen de acczijnzen want als ze omhoog gaan dan berekent de pomphouder de kenzine door omdat iedereen toch wel bezine koopt. (inelastisch product) Of iemand de accijnzen doorberekent hangt van het product af of het een basis product is of niet.

Overheidsinvloeden van de overheid

Arbeidsomstandigheden: denk aan veiligheid en werkuren etc. Daardoor heeft China bijvoorbeeld een hoge concurrentieintensiteit omdat zij lange dagen maken. Stel je kunt medewerkers makkelijk ontslaan dan worden je vaste kosten lager want dan heb je variabele arbeidskosten
Mededingingswetgeving: Gaat over onderlinge afspraken die ontstaan (tussen leveranciers) waardoor de prijs hoger wordt en dat beperkt de concurrentie -> minder concurrentieintensiteit. De nederlandse mededingingsautoriteit moet kijken of er geen kartel is tussen bedrijven. = PRIJSAFSPRAKEN.
Milieubeleid: Gaat over de milieuvoorschriften waar je aan moet voldoen in Nederland. Andere landen moeten hier niet aan voldoen waar door de concurrentiepositie verslechterd ten opzichte van het buitenland. Omdat het duur is om aan mvo te doen, komt er een hoge prijs -> negatief.
Regelgeving: er is veel regelgeving waaraan producten aan moeten voldoen. Bijv. geneesproducten gaan door honderden checks voordat ze bij ons terecht komen. Je gaat meer verwachten van leveranciers omdat zij moeten bewijzen dat zij alles doen volgens de regelgeving en daardoor neemt de concurrentie intensiteit toe.

Recht
Gevolgen overeenkomst

“Verbintenissen ontstaan uit overeenkomst”.
Voorbeeld Verbintenis 1: A moet B laptop geven
Verbintenis 2: B moet A €50,- betalen voor de laptop


Verbintenis (inhoud ervan ook wel prestatie genoemd)
Vermogensrechterlijke rechtsbetrekking tussen 2 of meer personen, waarbij de ene persoon (schuldeiser of crediteur) het recht heeft op een bepaalde prestatie die de andere persoon (schuldenaar of debiteur) verplicht is te verrichten.

Niet-nakoming
* Hoofdregel Art. 6:74 lid 1 BW (loopt door t/m Art. 6:87 BW)
- Tekortkoming in de nakoming
- Toerekenbaarheid
- Schade
- Causaal verband (schade moet geleden zijn door de tekortkoming)
Voldaan aan deze criteria? Dan schadevergoeding.

Toerekenbaarheid
* Art. 6:75 BW (overmacht): geen toerekenbaarheid, indien:
- Geen schuld
- Niet bij wet (art. 6:76 en 6:77)
- Niet bij rechtshandelingen (spreekt onderling iets af over wat overmacht inhoudt)
- Niet ogv verkeersopvattingen voor rekening schuldenaar komt
* Toerekenbare niet-nakoming heet wanprestatie

Moment van toerekening
- Op het moment dat het tekortschieten kan worden toegerekend treedt verzuim op (Art. 6:81 BW)
* Hoofdregel: NA ingebrekestelling (Art. 6:82 BW)
* Zonder ingebrekestelling (Art. 6:83 en 6:74 lid 2 BW)

Eerst wordt een ingebrekestelling verzonden (schriftelijk), niet voldaan aan de gestelde termijn? Dan verzuim!


Geen ingebrekestelling als:
1. Nakoming niet meer mogelijk is
2. Als het de uiterste datum is  direct verzuim
3. Als schuldenaar al aangeeft dat hij toch niet meer gaat presteren (nakomen)

Gevolgen toerekenbaar niet-nakoming


- Verplichting betaling schadevergoeding (Art. 6:74 BW)
1. Vervangende schadevergoeding (Art. 6:87 BW)
2. Aanvullende schadevergoeding (Art. 6:85 BW)
- Verplichting alsnog na te komen (Art. 3:296 BW)
- Ontbinding van de overeenkomst (Art. 6:265 BW)
Ontbinding van de overeenkomst (Art. 6:265 BW)
- Wederkerige overeenkomst
- Tekortkoming schuldenaar
- Verzuim schuldenaar
- Schriftelijke ontbindingsverklaring

Engels

Pliegers
Lian Thijssen
Poldermolen 154
6003 BB Weert

November 11, 2013

Vado Quality Bathroom Solutions
12 Wedmore Road
Cheddar
Somerset

BS273 EB UK

Subject: Trial order

Dear staff of Vado Quality Bathroom Solutions,

My name is Lian Thijssen and I work for the Purchasing Department of Plieger B.V. Lately there have been some difficulties with the regular supplier. Because of that I’m wondering if Vado Quality Bathroom Solutions would like to deliver some articles.

The articles which I’m talking about are in a short supply. Those 8 articles are summed up below.

The size of the boxes are the normal standards for the small packages and the normal standards of the average packages.

The date of de delivery would be a month from now, so that will be 14 December 2013. You can send the order to our address, which is … street 146A, 5847 34 Manchester UK.
Article number

Description

Amount

Price excl VAT

Price Incl VAT

0957502

Sink

1

305.24

382.50

4357897

Showerhead

1

56.56

68.00

7251055

Radiator

1

189.78

202.71

0957800

mirrorcloset

1

265.87

278,69

4333552

Tap

1

68.15

72,13

SW4046

Shower tap

1

94.65

109.00

4970138

Toilet

1

235.69

249.98

SW3936

Towel hook

1

8.54

10.00

These are the articles we like to order. Together it will be a price of €1373.01. With the shipping costs it will be a price of € 1778.25. The deadline of the payment will be two weeks after arriving the articles, 25 December 2013. This will go by bank, number 1142262.

A copy of the order letter will be sent to our branch office in Great Britain.

Maybe if everything goes the right and everybody is pleased, we can negotiate about further agreements.

Yours sincerely,

Lian Thijssen

Plieger’s Purchasing Department of Pliegers company

Inkoop
Definitie van inkoop: Het geheel van alle activiteiten die in een organisatie worden vervuld om producten (goederen en diensten) van externe bronnen te betrekken.
Anders gezegd

Ervoor zorgen dat de juiste producten van de juiste kwaliteit op de juiste tijd op de juiste plaats in de juiste hoeveelheden tegen de juiste prijs beschikbaar zijn voor de organisatie


Drie aspecten van inkoop:
1. Technisch aspect : inhoud product
2. Logistiek aspect: hoe het product aankomt, hoe snel, leverbetrouwbaarheid
3. Commercieel aspect

Industriële markt is Rationeler dan consumentenmarkt, want bij industriële markt: eerst onderhandelen over prijs, dan pas WAUW zeggen over het product dat je wil hebben.De ontwikkeling van de inkoopfunctie (Burt van Weele), 4 fasenmodel (visie op inkoopfunctie)
1. Administratieve functie: laag geplaatst in de organisatie, inkopers houden zich vooral bezig met het plaatsen en afhandelen van orders in opdracht van gebruikers. = besteloriëntatie
2. Mechanische functie: meer oog voor commerciële aspecten, inkopers oriënteren zich op de markt en zijn op zoek naar lage prijzen. = commeriele oriëntatie
3. Pro-actieve functie: inkopers nemen initiatieven, hebben een lange termijn visie en nemen initiatief in leveranciersmanagement (je houd rekening met logistiek = logistieke oriëntatie
4. Professionele functie: inkoop is een strategisch wapen in de concurrentiestrijd. = strategische oriëntatie

Specificatie:
Back-door selling:

 1. Selecteren: op basis van specificaties.
  Approved-vendor-list / shortlist
  Contracteren

Bestellen:
Gevaar!: Maverick-buying = inkoop buiten de afgesproken procedures, ofwel niet volgens de regels.
Gevaar!: prijsverhogingen (niet in contract)
Spoedlevering: kan een leverancier dit, als het belangrijk is staat die dan voor me klaar of niet.
Nazorg door factuurcontrole
Leveranciersbeoordeling: vendorrating

Belangrijk:


Koopsituaties: 1. New-task situatie: nieuw product bij onbekende leverancier. (new task buy)
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

 • Kosten en concurrentie-intensiteit
 • Minimale efficientyschaap (MES)
 • Overheidsinvloeden van de overheid Arbeidsomstandigheden
 • Recht Gevolgen overeenkomst
 • Moment van toerekening
 • Gevolgen toerekenbaar niet-nakoming
 • Article number Description Amount
 • 1. Administratieve functie
 • 3. Pro-actieve functie

 • Dovnload 4.47 Mb.