Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kennisportfolio Jaar 1 Jaar 2 Lian Thijssen 2067094

Dovnload 4.47 Mb.

Kennisportfolio Jaar 1 Jaar 2 Lian Thijssen 2067094Pagina4/22
Datum28.10.2017
Grootte4.47 Mb.

Dovnload 4.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

P2 Overeenkomsten- & Rechtspersonenrecht

Indeling burgerlijk recht


Auteur: -
Vakgebied:
Burgerlijk recht
Beschrijving: Burgelijk recht is onderverdeeld in twee groepen persoonsrecht en vermogensrecht. Je kunt hierbij goed zien welke artikelen je bij welke groep moet hebben
Relevantie/Te gebruiken: Bij burgerlijk recht

Rechtsfeiten


Auteur: -
Vakgebied: Rechtshandelingen
Beschrijving: Het gaat hierbij erom welke stappen je moet ondernemen in welke situatie. Je kijkt eerst of het menselijke feiten zijn of blote feiten. Bij menselijke feiten ga je verder kijken of eraan voldaan word en waar je dan moet gaan zoeken.
Relevantie/Te gebruiken voor: Rechtshandelingen

Tekortkoming bij de nakoming


Auteur: -
Vakgebied: Tekortkoming
Beschrijving: Bij tekortkoming kan het overmacht zijn of een wanprestatie. Bij een wanprestatie zijn er verschillende voorwaardes waar het aan kan voldoen. Hierbij kun je bekijken hoe erg de schuldenaar aansprakelijk is
Relevantie/Te gebruiken bij: Tekortkoming

Wanprestatie


Auteur: -
Vakgebied: Recht bij wanprestatie
Beschrijving: Wanneer er wanprestatie heeft plaats gevonden. Je kunt hierbij kijken of nakoming nog mogelijk is of helemaal niet meer. Bij nakoming nog mogelijk heb je kans op schadevergoeding en daarnaast ook nog nakoming. Bij de nakoming niet meer mogelijk is heb je recht op schadevergoeding
Relevantie/Te gebruiken bij: Wanprestatie

P3 Algemene Economie
Auteur: Overheid
Vakgebied: economie, werknemersverzekeringen en volksverzekeringen
Beschrijving:
Werknemersverzekeringen, dit zijn verzekerinegn voor werknemers en gelijkgestelden. De verzekering voorzien in geld als een werknemer onvrijwillig werkeloos is of arbeidsongeschrikt is. Dit is verplicht voor werknemers. Dat wil zeggen dat ze geen keuze hebben om te verzekeren of niet.
Volksverzekeringen, dit is een publiekrechtelijke verzekering voor ieder natuurlijk persoon die in Nederland woont. Dit is een sociale verzekering. Voorbeelden zijn de AOW, anw, Wajong.
Relevantie/Te gebruiken voor:
Het gevoel van veiligheid en niet hulpeloos voelen als men eenbaan verliest of op een andere manier geen geld kan verdienen op de manier hoe het eigenlijk zou moeten.
Auteur: Amerikaanse Ministerie van handel, met als doel het nationale economische herstel van de grote depressie te meten.
Vakgebied: Economie, bruto binnenlands product.
Beschrijving: Het bbp is de totale geldwaarde van de in een land geproduceerde finale goederen en diensten gedurende een bepaalde periode. Dit is meestal een jaar. Dit bpp wordt meestal tegen marktprijzen bedoeld. Het is geen goede maatstaf omdat je de ongelijkheid in een land niet kan meten, je kan niet zien wat het verschil is tussen het hoogste en laagste salaris). Ook zit zwart werken en vrijwilligerswerk hier niet bij, terwijl dit wel de welvaart verhoogd.
Relevantie/Te gebruiken voor:
Dit is, zoals al eerder aangegeven, te gebruiken om de totale geldwaarde in een land te berekenen en zo de welvaart te kunnen vaststellen.

P3 BedrijfseconomieResultatenrekening Klassieke methode
Vakgebied: Bedrijfseconomie
Beschrijving: Methode voor het berekenen van het bedrijfsresultaat. Als uitgangspunt neem je de omzet van de onderneming.
Te gebruiken voor: Om het bedrijfsresultaat te berekenen.


Resultatenrekening Geanalyseerde methode
Vakgebied: Bedrijfseconomie
Beschrijving: Methode voor het berekenen van het bedrijfsresultaat. Als uitgangspunt neem je de omzet van de onderneming.
Te gebruiken voor: Om het bedrijfsresultaat te berekenen.

P3 Belastingrecht
Loonbelasting
Auteur: Wet Loonbelasting
Vakgebied: Belastingrecht
Beschrijving: Loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Belangrijkste belastingplichtige voor de Loonbelasting is de werknemer. Er wordt loonbealsting ingehouden op loon in geld, natura en fictief loon.
Relevantie/Te gebruiken voor: Om te kijken of iets loonbelasting moet betalen en zo ja hoeveel er betaald moet worden

Inkomstenbelasting


Auteur: Wet Inkomstenbelasting
Vakgebied: Belastingrecht
Beschrijving: Loonbelasting is een directe belasting. Deze belasting wordt geheven over het loon van de werknemers. Er zijn 3 boxen waar je ik kan vallen. Box 1 werk en woning, box 2 aanmerkelijk belang en box 3 sparen en beleggen.
Relevantie/Te gebruiken voor: Er kan zo uitgerekend worden hoeveel IB er moet worden betaald. Het kan ook voorkomen dat mensen iets terug krijgen omdat er al teveel is betaald aan voorheffingen

Vennootschapsbelasting


Auteur: Wet Vennootschapsbelasting
Vakgebied: Belastingrecht
Beschrijving: De BV en NV vallen onder een andere belasting. Wanneer er wist wordt gemaakt moeten zij vennootschapsbelasting betalen. Over de eerste 200 000 euro wordt 20% belasting geheven. Boven de 200 000 euro wordt er 25% belasting geheven.
Relevantie/Te gebruiken voor: De berekening van de vennootschapsbelasting die een BV en NV moet betalen

P3 HRM
Auteur: Irene Schoemakers, Fons Koopmans, Noordhoff-uitgevers
Vakgebied: Personeelsmanagement
Te gebruiken voor: Werving op competenties
Arbeidsmarktcommunicatie = het planmatig proces waarbij wordt getracht een directe of indirecte wervingsboodschap over te brengen bij potentiële medewerkers en hun beïnvloeders, direct of via een bepaald medium.
Indirecte boodschap = het laten zien van het imago / beïnvloeden employer brand.
Directe boodschap = het werven van geschikte kandidaten
Drie doelstellingen van arbeidsmarktcommunicatie:

 1. Employer Branding

 2. Directe werving

 3. Relatiemanagement


Het arbeidsmarktcommunicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Probleemstelling: opdracht - centrale vraag

 2. Doelstellingen (smart)

 3. Doelgroep

 4. Boodschap (wat willen we overbrengen?)

 5. Strategie (hoe gaan we dat aanpakken?)

 6. Werving- en selectiemiddelen/ Media

 7. Organisatie en planning (draaiboek werving én selectie)

 8. Budget

 9. Evaluatie


Auteur: Irene Schoemakers, Fons koopmans, Noordhoff-uitgevers

Te gebruiken voor: Model voor competentiegerichte selectie.


P3 Management (groeistrategieën)


Auteur: Keuning
Vakgebied: De groei in een bedrijf
Beschrijving: Het model van Keuning bestaan uit 7 groeistadia en 4 groeifase deze fasen hebben 6 kenmerken per fase. Per fase waar het bedrijf is zit wordt er van een andere invalshoek gekeken hoe en wat er moet gebeuren.
Relevantie/Te gebruiken voor: Om te kijken hoe het gaat met de groei van een bedrijf, waar de problematiek zit en hoe het bedrijf verder kan gaan groeien.


Auteur: Scott
Vakgebied: De groei in een bedrijf
Beschrijving: Er worden in dit model 3 fasen onderscheidt met iedereen eigen kenmerken.

 • Fase 1
  Dit is een kleine organisatie. Veel wordt nog door de eigenaar zelf gedaan, wanneer de organisatie gaat groeien zullen de taken verder onder verdeelt worden. Kenmerken zijn: structuur, personeelsbeoordeling, beheersystemen en strategiebepaling

 • Fase 2
  Is de volledig afdelingsgewijs opgebouwde organisatie. De functie indeling is hier helemaal uitgebouwd. Er wordt in deze fase veel gespecialiseerd personeel aangetrokken, dit is mogelijk door de grote van de organisatie nu. Kenmerken zijn: Structuur, personeelsbeoordeling, beheersystemen, strategiebepaling en research.

 • Fase 3
  Is de multidivisionele organisatie. In deze fase ontstaat er voornamelijk groei doormiddel van diversificatie. Het management wordt opgedeeld in verschillende ‘vakken’ . Kenmerken zijn: Structuur, personeelsbeoordeling, beheersysteem en strategiebepaling.

Relevantie/Te gebruiken voor: Voor de groei in een bedrijf

Auteur: Greiner
Vakgebied: De groei in een bedrijf en de managementstijl.
Beschrijving: Greiner is uitgegaan van 5 fase, Keunig heeft hier later nog 3 fases aan toegevoegd. Elke fase staat gelijk aan een evolutie, een geleidelijke verandering, en deze worden gekenmerkt door een bepaalde managementstijl. Wanneer een fase aan zijn einde komt wordt de organisatie geconfronteerd met een crisis ook wel revolutie genoemd. Er is dan een probleem wat niet meer geleidelijk kan veranderen. En moet dan wat veranderen in de managementstijl.
Relevantie/Te gebruiken voor: Om inzicht te krijgen in welke groei je zit en wat en gaat gebeuren in de managementstijl wanneer je groeit.

Auteur: Lewin
Vakgebied: Verandering in een organisatie
Beschrijving: Er zijn drie fasen volgens het model van Lewin.

 • Fase 1
  Unfreezing. In deze fase worden de medewerkers ontdooit. Dit is een voorbereiding voor de veranderingen die gaan gebeuren in de organisatie. De medewerkers moeten de verandering gaan accepteren.

 • Fase 2
  Moving: De medewerkers hebben de verandering geaccepteerd. Nu moet deze in praktijk worden gebracht. In deze face gaat de verandering dus plaats vinden.

 • Fase 3
  Freezing: De veranderingen moeten vastgelegd worden. Medewerkers kunnen nog terug vallen in hun oude gewoonte. Dit is niet erg hier is alleen extra aandacht voor nodig.

Relevantie/Te gebruiken voor: Voor de verloop van veranderingen die niet in een dag door te voeren zijn

Auteur: Ezerman
Vakgebied: Acceptatie van veranderingen
Beschrijving: Volgens Ezerman is er altijd kan op weerstand wanneer je een verandering doorvoert. Ezerman onderscheidt 7 veranderingsstrategieën. Ontwijken, faciliteren, informeren, educatieve strategieën, onderhandelen, overtuigen en macht-, dwang- en pressiestrategie.
Relevantie/Te gebruiken voor: Acceptatie te krijgen wanneer je een verandering gaat doorvoeren.

P4 Bedrijfseconomie
In deze periode kregen de dezelfde stof als in de eerste periode. Alleen was het nu via excel.
Voor de theorien, zie P1.

P4 Innovatie theorie
Auteur: Alexander Osterwalder, Yves Pigneur. In blok 4 hebben we voor het eerst kennis gemaakt met het vak innovatietheorie. In dit blok zijn er verschillende dingen aan bod gekomen. Het belangrijkste model dat we hebben behandeld is het business model Canvas.
Te gebruiken voor: Dit model is ontwikkeld voor bedrijven die willen innoveren. Het model bestaat uit 4 gedeeltes, die zijn onderverdeeld in 9 bouwstenen.
Klantkant
1. Customer segments
2. Customer relationships
3. Value proposition
4. Channels

Interne organisatie

5. Key activities

6. Key resources

7. Key partners


Kostenkant

8. Cost structure


Inkomstenkant

9. Revenue streams


Behalve met het business model Canvas, zijn we ook nog aan de slag geweest met verschillende patronen.

 • Long tail (Nichemarkt)

 • Freemium

 • Multi-sided platforms


P4 Innovatie praktijk
Auteur:
Business Model Generatie
Alexander Osterwalder & Yves Pigneur
Kluwer, 2010.

Marketing de Essentie

Philip Kotler
Pearson Education,2009, 9de editie

Reader InnovatieBeschikbaar op blackboard

Vakgebied:

 • Het Business Model CANVAS van een bedrijf invullen

 • De meest voorkomende Business Model patronen benoemen en herkennen

 • Een Business Model CANVAS zo aanpassen dat het bij een specifiek patroon aansluit.

 • Met behulp van het Trend Canvas Model het effect van een maatschappelijke trend of ontwikkeling, op de bedrijfsvoering van een organisatie, in kaart brengen.

 • De stappen in het productinnovatieproces volgens Kotler benoemen en herkennen.

 • De verschillende fases ik de product levens cyclus (PLC) benoemen en herkennen.

 • De verschillende fases van adoptatiecurve van Rogers benoemen en herkennen.

 • De relatie tussen de PLC van Kotler en de adoptatiecurve van Rogers uitleggen.

 • De verschillende stappen van co-creatie te benoemen, herkennen en uitwerken voor diverse producten en/of diensten.

 • De Blue Ocean Strategy uitleggen en herkennen.

 • Concrete innovatie mogelijkheden voor een organisatie bedenken.

Beschrijving: Tijdens de praktijklessen van innovatie gaan we in op hoe en waarom bedrijven moeten innoveren. Dit doen we aan de hand van het Business Model. Bedrijven moeten ook rekening houden met trends die spelen in de omgeving en wat voor invloed deze trends hebben op het bedrijf. Tijdens de praktijklessen zijn we vooral zelf aan de gang gegaan. Tijdens de praktijklessen kun je de theorie toepassen op een casus. Rechts heb je de klantkant. 1. Customer segments 2. Customer relationships. 3. Value proposition 4. Channels. Links is de interne organisatie. 5. Key activities 6. Key resources 7. Key partners. Daaronder vind je de kostenkant en de inkomstenkant.
8. Cost structure 9. Revenue streams. Relevantie/Te gebruiken voor: Dit model is ontwikkeld voor bedrijven die willen innoveren. Het model bestaat uit 4 gedeeltes, die zijn onderverdeeld in 9 bouwstenen.

P4 Intellectueel Eigendomsrecht
Auteur: Wettenbundel
Vakgebied: Intellectueel eigendomsrecht
Beschrijving: Het uitsluitend recht van de mens op de producten van zijn denkarbeid, geestelijke eigendom en is een monopolie. Informatie productie: wanneer je toch dit product wil gebruiken moet je een vergoeding betalen aan bijvoorbeeld de auteur.

 • Kent 5 soorten rechten, namelijk:

  • Portretrecht

  • Auteursrecht

  • Octrooirecht

  • Merkenrecht

  • Handelsnaam

  • Wet IE

Relevantie/Te gebruiken voor: Hierbij kunt u denken aan de rechten van een auteur van een boek. Als iemand anders dit boek wil verkopen is hij een bepaalde vergoeding schuldig aan de auteur.

Auteur: Wettenbundel
Vakgebied: Portretrecht
Beschrijving: In hoeverre wordt je beschermd tegen bekent in beeld zijn. Wet IE portretrecht
Relevantie/te gebruiken voor: Het beschermt een persoon tegen onvrijwillig in beeld komen om foto’s of andere geportretteerde stukken.

Auteur: Wettenbundel
Vakgebied: Auteurswet
Beschrijving: Het uitsluitend recht van:
Maker van een … , Werk van letterkunde, wetenschap of kunst (…) en Om dit te openbaren en te verveelvoudigen (art. 12 AW).

 • Vereisten hierbij:

  • 1. Aantonen dat je de maker bent

  • 2. Zekere mate van originaliteit

  • 3. Geconcretiseerd in product/werk

 • Art. 20 en 21 auteurswet

 • Art. 1 en 10 auteurswet

 • Is overdracht bij mogelijk (art. 2 lid 2 AW)

 • Hoelang geld de bescherming (art. 37+38 AW)

 • Bij werkgeven en werknemer art. 7 AW

Relevantie/te gebruiken voor: Het beschermd de auteur tegen vervalsing van de boeken en de recht die hierbij horen.

Auteur: -
Vakgebied: 10 stappen bij jurisprudentie
Beschrijving:
1. Rechterlijke instantie?
2. Welke plaats?

3. Datum uitspraak?

4. Partijen?

5. Feiten?

6. Argumenten partijen?

7. Vordering(en)?

8. Relevante wetsartikelen?

9. Beslissing?10. Motivering?

Relevantie/te gebruiken voor: Met deze stappen kun je duidelijk aangeven welke punten aan de orde komen en wat hierbij van toepassing is.

Auteur: Wettenbundel
Vakgebied: Octrooirecht
Beschrijving:

 • Alleenrecht van de uitvinder om zijn uitvinding commercieel uit te betalen

 • Octrooirecht is een eigendomsrecht

 • Octrooi = patent

 • Relevante artikelen zijn: art 4, 6, 7 en 24 rijksoctrooiwet

 • Rechtsmiddelen art. 70

 • Staking art. 6:162 BW evt. met dwangsom

 • Vernietigen vragen art. 75 EV

Relevantie/te gebruiken voor: Dit is van toepassing als jij de uitvinder van een uitvinding bent.

Auteur: Wettenbundel
Vakgebied: Merkenrecht
Beschrijving: Een merk is een teken waarmee de handelswaren / diensten van een onderneming onderscheiden worden van handelswaren / diensten van concurrenten. Art. 2.1 e.v. Benelux Verdrag I.E. Functies van het merk zijn: Herkomstfunctie, garantiefunctie, reclamefunctie.
Relevantie/te gebruiken voor: Dit is relevant wanneer er inbreuk word gedaan op het merk waar jij al mee bestaat en hier ook de rechten voor hebt.

Auteur: Wettenbundel
Vakgebied: Handelsnaam
Beschrijving: Misleidende handelsnamen

 • Misleiding omtrent eigendom (art 3 Hnw)

 • Misleiding omtrent rechtsvorm (art 4 Hnw)

 • Overige misleiding (art 5b Hnw)

 • Conflicterende handelsnamen artikel 5 Hnw

 • Botsing handelsnaam en merk artikel 5a Hnw

 • Rechtshandhaving

 • Artikel 6 Hnw: veroordelen tot wijziging

 • Artikel 6:162 BW: verbod en schadevergoeding

Relevantie/te gebruiken voor: Deze wet is van toepassing als iemand gebruik maakt van een handelsnaam die op die van jou lijkt of die van jou is.

KENNISPORTFOLIO JAAR 2

Management: Structuur

Vakgebied: effectieve bedrijfsvoering
Auteur: Mintzberg
Beschrijving:

 • Eenvoudige structuur

 • Machine bureaucratie

 • Professionele bureaucratie

 • Divisiestructuur

 • Adhocratie

Dit zijn allemaal configuraties volgens de theorie van Mintzberg.
Doel: een effectieve bedrijfsvoering. Dit kan door de manier waarop arbeid wordt verdeeld en door de wijze waarop de noodzakelijke afstemming wordt gerealiseerd. (De afbeelding verteld meer over de configuraties)


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

 • Rechtsfeiten
 • Tekortkoming bij de nakoming
 • Wanprestatie
 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • P3 Management (groeistrategieën)

 • Dovnload 4.47 Mb.