Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kenny Boone – 4bkb1

Dovnload 282.1 Kb.

Kenny Boone – 4bkb1Pagina1/6
Datum08.07.2017
Grootte282.1 Kb.

Dovnload 282.1 Kb.
  1   2   3   4   5   6

2004-2005 Dhr. M. Meganck

samenvatting

deontologie

© Kenny Boone – 4BKB1


Deontologie
1.Inleiding

 • Deontologie is het spreken over de plicht: de plichtenleer.

 • Deontologie komt voor op verschillende domeinen: journalistiek, reclame, advocatuur (spaghetti-arrest),...

 • Men onderscheidt onder andere de bedrijfsethiek en de ingenieursethiek

 • Als centrale figuur in een technologische maatschappij kan van de ingenieur verwacht worden dat hij bewust is van de rol die hij speelt in het technisch systeem. Hij kan zich niet blijven verschuilen achter een simplistische redenering waarbij alle verantwoordelijkheid wordt doorgeschoven naar de opdrachtgevers of de klanten van zijn werk.

 • Via de ethische modellen wordt gedacht in termen van rechten, plichten en gevolgen.


2. Verhalen over ethiek in de ingenieurswereld


het is politiek niet juist om te zeggen dat de zwarten het geld niet waard zijn om te investeren.


 • in het bedrijfsleven moet men meer en meer rekening houden met de emotionele intelligentie

 • GOLDMAN: “emotionele intelligentie”

 • opm.: het is blijkbaar van geen belang op welke manier je je IQ haalt (zowel 5x1 als 5x2 geven als IQ 100)

 • vanaf 160 : voorspelbaar

bv. 8x2 -» zal zich houden aan bepaalde principes -> geïdealiseerd

8x1 -» zal er pragmatisch een slag in slaan (populairder)

8x3 -» twijfelaar (sommigen zullen zeggen dat die persoon nadenkt over de gevolgen, anderen zullen dan weer zeggen dat die persoon geen beslissingen durft te nemen)


 • Dit is echter een éénzijdige profilering3. Gevallenstudies

A) Challenger


 • dit gebeurde in januari '86

 • satellieten zijn vandaag de dag een commerciële exploitatie geworden

 • die dag werd de shuttle voor de tiende keer gelanceerd

 • probleem: dit bedrijf had gekozen voor de optie om de raketsegmenten ter plaatse aan elkaar te

lassen. Normaal worden die raketten in het atelier gemaakt (transport is dan

het probleem – nl. 32m lang en 6m breed) • de segmenten werden afgesloten met 2 rubberringen + mastiek

 • bij een aantal lanceringen was gebleken dat bij de verbinding een aantal problemen waren (vb. verkolen van de rubberringen)

 • Roger Boisjoly leidt het onderzoeksteam en merkt op dat bij de lanceringen in de winter o. a. iets mis was  rubber wordt hard bij koude temperaturen en zacht bij hoge temperaturen. Het besluit dat werd genomen was dat er niet mocht gelanceerd worden bij temperaturen onder de 12°C.

 • bij de NASA waren klachten gekomen van de overheid (te duur)

 • om de aandacht te vestigen op de zoveelste lancering werden twee dingen gedaan:

 1. dag voor de lancering : State of the union (uitleg van Reagan over de begroting)

 2. er ging een zekere juffrouw Christa meevliegen die les ging geven

 • Men heeft niet direct kunnen lanceren. Vb.: slecht weer, deur die niet toeging door uitstekende bout, vertraging van de vorige vlucht,… Men kan maar lanceren als iedere leverancier akkoord is.

 • Alan McDonald moet een formulier tekenen om lancering vrij te geven, maar wil het niet doen op aanraden van Boisjoly (T<12°C met T de temperatuur aan de wand)

 • volgens de NASA: in tegenspraak met lastenboek (4.5°C < t < 32°C) De t staat hier voor de temperatuur van de brandstof binnenin de raket en niet voor de buitentemperatuur.

 • McDonald ging niet akkoord dat er was sprake van twee verschillende soorten temperaturen.

 • McDonald contacteert zijn bedrijf waar enkele topmensen zitten waaronder Jerry Mason en Bob Lund (directe overste van Boisjoly – en verdedigt standpunt Biosjoly)

 • Boisjoly doet zijn uitleg en vertrekt. Uitleg was niet schitterend, niet zo goed uitgewerkt.

 • de rest begint op Lund in te spreken: het is meer dan techniek… doe die oogkleppen af… economische belangen!! (het contract liep namelijk af & er was een mogelijke verlenging)

 • Lund moest veranderen van petje (ir.  manager) en geeft toe: toch lancering

 • Mason zegt tegen McDonald om te tekenen, maar die weigert

 • een andere werknemer tekent en de raket wordt gelanceerd bij t<12°C (ijslaag op de raket  tegeltjes kunnen beschadigd worden). Rondspattende ijsstukken zouden shuttle kunnen beschadigen. Arbeiders doen ijs manueel weg.

 • men haalt de astronauten erbij en die zeggen: doe maar (ze weten enkel iets over ijstegels en niet over rubberringen)

 • lancering om l lu38

 • na 2 à 3 seconden blijkt er een lek in de booster. Hete gassen ontsnappen en gaan langs de aanhechtingspunten

 • na 72s wordt de waterstoftank doorboord en de waterstof komt in contact met de zuurstof  vuurbol

 • achteraf zei men dat ze van de cabine een injectiesysteem moesten gemaakt hebben

 • commentaar: “we have a major disfunction” -> commentaar bij lancering na 72sec

 • speech van de president wordt gewoon aangepast: nl. nu over het verlies van de families

 • de brokstukken worden opgevist en er wordt een rapport opgesteld door presidentiële commissie (Rogers - commissie)

 • er worden getuigen opgeroepen: Lund,... (kregen van de firma de opdracht niet teveel te overdrijven) ze deden dit echter wel

 • McDonald wordt weggepromoveerd (nieuwe functie die niets met de andere job te maken heeft) en zit na twee jaar weer op raketprojecten

 • Boisjoly wordt op ziekenverlof gestuurd en blijkt niet stressbestendig en wordt ontslagen

 • hij geeft nu diavoorstellingen

 • Bedenkingen :

  1. formulier dat bedrijf moest ondertekenen : ...because it can't be proved to be unsafe (hoeveel eisen van veiligheid moet je stellen

  2. slordigheid waarmee de NASA werkte (in realiteit één mislukking op 20 , in theorie 1/100000)

  3. verkeerd inschatten van de vereiste veiligheid van de rubberringen
  4. Boisjoly mocht uitleg geven maar was bij de beslissing niet aanwezig


  5. Morton & Thiokol gefusioneerd (hiërarchisch bedrijf met een jong bedrijf (opendeurpolitiek))

  6. astronauten waren niet ingelicht over de ringen. De vraag is of je bij zo’n gevaarlijke job over elk klein mankementje moet worden ingelicht.

  7. er worden vaak beslissingen genomen met grote risico’s
  1   2   3   4   5   6

 • A) Challenger
 • Boisjoly mocht uitleg geven maar was bij de beslissing niet aanwezig

 • Dovnload 282.1 Kb.