Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kent u het bericht "consumptie en prijzen van vlees zullen stijgen"? 1

Dovnload 6.27 Kb.

Kent u het bericht "consumptie en prijzen van vlees zullen stijgen"? 1Datum14.02.2019
Grootte6.27 Kb.

Dovnload 6.27 Kb.

2008Z04969 / 2080903520
Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over stijgende vleesconsumptie en prijzen. (Ingezonden 23 oktober 2008)
1

Kent u het bericht “consumptie en prijzen van vlees zullen stijgen”? 1)


2

Deelt u de mening van de directeur van DLV Diergroep dat de prijzen van kippen- en varkensvlees in de komende 10 jaar met 20 tot 30% zullen stijgen, als gevolg van toenemende export? Zo neen, hoe taxeert u dan de consumptie-ontwikkeling van dierlijke producten voor de komende 10 jaar?


3

Hoe beoordeelt u de uitspraak van de heer Bens dat inspanningen om de vleesconsumptie te beperken geen effect zullen hebben op de Europese consumptie?


4

Bent u voornemens een pleidooi in Europa te houden voor vermindering van de vleesconsumptie, gelet op het feit dat het kabinet vlees het “meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket” heeft genoemd? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?


5

Welke invloed verwacht u van uw inspanningen om vleesexport naar China mogelijk te maken in termen van prijsontwikkeling op de Nederlandse markt?


6

Hoe beoordeelt u die prijsontwikkeling in termen van wenselijkheid?


7

Bent u het eens met de uitspraak van ex-minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die stelt “het systeem is vastgelopen. We importeren voer, we exporteren varkens en de rommel houden we hier”? 2) Zo ja, om welke reden zou u dan de export van Nederlands varkensvlees naar China willen bevorderen? Zo neen, waarom niet?


8

Deelt u de mening dat een hogere prijs van dierlijke eiwitten de consumptie zal kunnen afremmen? Zo ja, wat gaat u hiermee doen in uw beleid? Zo neen, bent u voornemens andere middelen dan prijseffecten in te zetten om de consumptie van dierlijke eiwitten te ontmoedigen?


9

Kunt u uiteenzettem waarom andere vormen van milieuonvriendelijk gedrag actiever ontmoedigd worden door de overheid dan de consumptie van dierlijke eiwitten? Hoe beoordeelt u dit verschil in termen van keuzevrijheid van de consument?1) Agrarisch Dagblad, 21 oktober 2008

2) Milieudefensie Magazine, 2003 & Boeren met toekomst, Milieudefensie 2007, pag. 3


Dovnload 6.27 Kb.