Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kerkgroet Protestantse Gemeente Hoogersmilde

Dovnload 28.07 Kb.

Kerkgroet Protestantse Gemeente HoogersmildeDatum07.05.2017
Grootte28.07 Kb.

Dovnload 28.07 Kb.


Kerkgroet Protestantse Gemeente Hoogersmilde
www. pkn-hoogersmilde.nl

Redactieadres: Beilervaart 112, 9411 VH Beilen; 06 - 292 12 488

E-mailadres: andre.dekker@veteranen.nl

Kopij kan ingeleverd worden tot vrijdag 12:00 uur 6e jaargang, nr. 29
Zondag 7 september

Zondag 14 september

09:30

Pastor. A Metselaar,

Hoogeveen09:30

Mevrouw A. Donker

Ouderling v. Dienst

Mevr. A. Kole

Ouderling v. Dienst

Dhr. J. Sikken

Organist

Dhr. B. Bos

Organist

Dhr. W. de Rooij

Collecte

Diaconie, Missionair werk en Kerkgroei

Collecte

Diaconie, kerk

Deurcollecte

Voedselbank Midden Drenthe

Deurcollecte

PKN JOP Jeugdwerk

Kinderoppas

Jolanda de Boer

Kinderoppas

Martine Pomper

Bloemendienst

fam. H. Bos

Bloemendienst

fam. L. Knorren

Kinderkerk

Margretha

Kinderkerk

Helena


Kinderkerk ‘Gehoorzaam tot het uiterste’

Vandaag gaat het over gehoorzamen. We zien dat Abraham voor een moeilijke keus komt te staan. Hij wil aan de ene kant God heel graag gehoorzamen, maar dat betekent ook dat hij zijn eigen zoon Izaäk moet offeren. Abraham gaat op pad en gaat over deze keuze nadenken. Uiteindelijk kiest hij voor God. God ziet dat hij gehoorzaam is en geeft een offerdier aan Abraham, zodat hij niet zijn eigen zoon Izaäk hoeft te offeren.


Kinderlied Onder begeleiding van het orgel

Lees je bijbel bidt elke dag” evangelisch liedboek 459


Ons grote gezin:

Onze jarigen

10 sept. Mevr. J.H. de Goede-Bronder Lootenstraat 9, 9423RL, 76 jaar

13 sept. Mevr. A. Tigelaar-Snippe, Rijksweg 169, 9423 PC, 81 jaar

Alle jarigen namens de gemeente een gezellige en gezegende dag toegewenst!


De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar: mevr Annie Hoogeveen Hulzebosstraat 18
Excelsior presenteert koorproject

Op maandag 8 september gaat het koor Excelsior onder leiding van dirigent Jan Willem van Holst weer van start. Dit zal een bijzondere luister - en oefenavond worden. Naast alle leden zijn ook belangstellenden zeer welkom. De bedoeling van deze startavond is om een nieuw project te presenteren na de vele positieve reacties op het Kerstproject van 2013.


Gekozen is voor het lijdensverhaal, dat prachtig verwoord en op muziek gezet is in The Crucifixion van John Stainer maar dan de Nederlandse vertaling De Kruisiging van Hans de Ruiter.
Om een goede indruk van dit muziekstuk te krijgen zullen deze avond passages beluisterd worden, maar ook 4-stemmig geoefend. Alle deelnemers aan dit project kunnen met behulp van een oefen-CD thuis hun eigen partij instuderen. Begin januari zal het koor een projectkoor worden met wekelijkse repetities op maandagavond. Belangstellenden kunnen tot januari blijven instromen. In de week voor Pasen staat de uitvoering van De Kruisiging gepland. Leden en dirigent hopen zo velen te inspireren zodat er een groot projectkoor zal ontstaan.
Belangstelling? Dan bent u van harte welkom op maandag 8 september van 20:00 - 22:00 uur in de Kruiskerk, Kruisstraat 1 te Diever waar de koffie en thee klaar zal staan. Voor vragen of meer info kunt u contact opnemen met de secr. Gree Kiela, tel. 0521-550 248.
GEZINSDIENST 28 SEPTEMBER 2014

Een nieuwe commissie is druk bezig de twaalfde gezinsdienst voor te bereiden. T.W. Ali Waninge, Margretha de Wit en Riëtte Gorter. Voorganger is Drs. E. Akkerman. Het orgel wordt bespeeld door, Nico Meilof. Het thema is: Vriendschap. De collecte is voor: Siloam Village Curacao. Een nieuwsbrief hierover ligt op de tafel in de gang. Het beloofd weer een mooie dienst te worden. Tot ziens. De cie..


Collecte zondag 7 september: PKN; Missionair Werk en Kerkgroei

Help de nieuwe kerk in Rotterdam

Op de Rotterdamse Kop van Zuid wonen veel young professionals met verschillende culturele achtergronden. Het missionaire project 'Kerk op de kop' wil er met name zijn voor deze jonge mensen die hard moeten werken en hun leven aan het opbouwen zijn. Hendrik Klaver en zijn vrouw Mavis zoeken de mensen op en bouwen aan relaties. Vervolgens ontwikkelen ze activiteiten die passen bij de behoeften van de bewoners. 'Kerk op de kop' wil een christelijke gemeenschap zijn die zorgt voor meer verbinding tussen de mensen in de wijk. Naast activiteiten door de week is er elke eerste zondag van de maand een interactieve viering die eindigt met een maaltijd. Een klein meisje zei daarover: 'Papa, wanneer gaan we weer naar die feestkerk?' De opbrengst van de collecte is bestemd voor deze en andere pioniersplekken van de Protestantse Kerk.


Collecte zondag 7 september: Voedselbank Midden-Drenthe

Voedselbanken Nederland is de landelijke koepelorganisatie waarbij 146 voedselbanken zijn aangesloten. Voedsel dat regionaal of landelijk wordt geworven, wordt via 8 distributiecentra verdeeld over de aangesloten voedselbanken. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken ze samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat de armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van hun klanten te vergroten, werken ze samen met lokale organisaties die hun klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.De collecte van vandaag is bestemd voor de Voedselbank Midden-Drenthe. Helpt u mee?
Collecte zondag 14 september: PKN; JOP Jeugdwerk Je bent jong en je gelooft...
"Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God." Dat is het verlangen van JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Daarom wil JOP missionair present zijn in de jeugdcultuur. Jongerenwerker Martijn Ouwerkerk in Zaandam is daar een voorbeeld van. Hij is aanwezig bij de jeugd. Aan de hand van een online game is hij gestart met een nieuwe manier om vanuit de kerk met jongeren in contact te komen. De online game daagt jongeren uit om dagelijks met geloofsvragen bezig te zijn. Martijn begeleidt de jongeren en wil samen met hen ontdekken hoe God een rol speelt in hun levensverhaal. JOP vraagt uw steun voor het werk van Martijn. De Protestantse Kerk hoopt dankzij uw steun nog meer van deze missionaire jongerenplekken te kunnen ondersteunen. Helpt u mee?

Open Monumentendag en Boekenmarkt.
Op 13 september as doen wij weer mee aan de Open Monumentendagen. Ons kerkgebouw is dan weer te bezichtigen. Er zal een expositie zijn van pentekeningen gemaakt door mevr. Raatjes. In de zalen zal een boekenmarkt inhouden worden. Het Vermeulen orgel zal worden bespeeld. Alle redenen om deze datum vrij te houden.
Als u nog boeken over hebt, die u niet weer wil lezen of uitgelezen bent en de boeken wel weg wil doen dan houden wij ons graag aanbevolen voor onze boekenmarkt. Er kunnen altijd nog wat boeken bij. Dus mensen kijk de kasten nog eens even na of u ook u boeken hebt die u wel kwijt wilt. Wij houden ons daarvoor dan graag aanbevolen. U kunt het brengen bij mevr. D.Kiers Venesluis 28 tel 459157 of M. van der Velde Lootenstraat 6 tel 459195. of email velde1615@gmail.com. In overleg ophalen kan ook.
Het College van Kerkrentmeesters en boekenmarktcommissie.


  • Kinderlied Onder begeleiding van het orgel
  • De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar: mevr Annie Hoogeveen Hulzebosstraat 18 Excelsior presenteert koorproject
  • GEZINSDIENST 28 SEPTEMBER 2014
  • Collecte zondag 7 september
  • Collecte zondag 14 september: PKN; JOP Jeugdwerk
  • Open Monumentendag en Boekenmarkt.

  • Dovnload 28.07 Kb.