Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kernwoorden aanpassing amfibie

Dovnload 3 Mb.

Kernwoorden aanpassing amfibiePagina6/11
Datum10.05.2018
Grootte3 Mb.

Dovnload 3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

a, Previous phylogenetic position of Gogonasus.

b, New position of Gogonasus based on PAUP analysis of 103 characters.

c, Position of Gogonasus relative to other tetrapodomorph fishes, showing pectoral fin endoskeleton comparisons.

Gogonasus

Ancient Fish Fossil May Rewrite Story of Animal Evolution

 Fossil Fish With "Limbs" Is Missing Link, Study Says (April 5, 2006)

 Sea Monsters Interactive: Giant Prehistoric Swimmers

 Fins to Limbs: Fossil Gives New Evolution Insight (April 1, 2004)
Devonische vis was zijn tijd evolutionair vooruit
Er zijn de laatste paar jaar diverse fossielen gevonden afkomstig van dieren die een overgangsfase vertegenwoordigen tussen vissen en landdieren.

De overgang van dieren uit een reeds vergevorderd evolutionair stadium van zee naar land is immers een uiterst belangrijke ontwikkeling geweest.


Onderzoekers van de Universiteit van Canberra hebben een fossiel gevonden dat ook zo'n tussenstadium vertegenwoordigt. Het bijzondere aan dit nieuwe fossiel is echter dat hij, binnen de evolutionaire ontwikkeling van landdieren, zijn tijd vooruit lijkt te zijn geweest. Dit kon worden vastgesteld doordat de schedel en een 'voorpoot' van het fossiel zeer goed, ook in 3-dimensionale vorm, bewaard zijn gebleven dankzij de opname in een kalksteenconcretie.

De onderzoekers claimen zelfs dat het gaat om het best bewaarde 3-D visfossiel uit de hele wereld. Als argument voeren ze onder meer aan dat de kaken, na schoonmaken van de schedel, nog bewogen kunnen worden zoals de vis dat tijdens zijn leven moet hebben gekund.

De vis, die zo'n 380 miljoen jaar geleden (Laat-Devoon) leefde, behoort tot het geslacht Gogonasus (snuit van Gogo; in 1985 werd een eerst gevonden exemplaar beschreven dat alleen bestond uit het voorste deel van de schedel; die kwam uit de Gogo-Formatie). Hij moet geleefd hebben nabij een groot rif dat zich destijds ten NW van het huidige Australiuitstrekte.
De vondst op 11 juli 2005 door John Long
(links) en Tim Senden (foto Michael Nossal)

Bij eerdere vondsten van fragmenten van Goganasus was men tot de conclusie gekomen dat deze vis relatief primitieve kenmerken had. Het nu gevonden fossiel geeft een heel ander beeld: het is onderzocht met een CT scanner, waarbij bleek dat het fossiel tal van eigenschappen gemeen heeft met landdieren. Zo vertoont het openingen op zijn schedel die hij, net als primitieve landdieren, moet hebben gebruikt voor ademhaling. In de loop der tijd hebben deze openingen zich evolutionair ontwikkeld dot de buis van Eustachius (in het middenoor) die de hogere landdieren in hun gehoororgaan hebben. De fossiel aangetroffen borstvin heeft het meeste weg van een vinvormige poot, zoals ook de tetrapoden die hebben, met een goed ontwikkeld opperarmbeen, spaakbeen en ellepijp. Verder vertoont het fossiel een jukbeen dat grote gelijkenis vertoont met de jukbeenderen van vroege amfibien, en tenslotte had hij ook een paar neusgaten zoals op het land levende gewervelde dieren die hebben.Ondanks deze kenmerken gaat het bij Goganasus zonder enige twijfel om een vis: hij heeft kieuwen, hij heeft vinnen, en hij werd in een marien gesteente gevonden. Desondanks heeft hij meer gemeen met landdieren dan de vis Eustenopteron, die tot nu werd beschouwd als de gemeenschappelijke voorouder van alle tetrapoden.

Referenties:

 • Long, J.A., Young, G.C., Holland, T., Senden, T.J. & Fitzgerald, E.M.G., 2006. An exceptional Devonian fish from Australia sheds light on tetrapod origins. Nature 444, p. 199-202.

Een coelacanthKwastvinnigen

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Lobe-finned_fish

Die vinnen zijn zeer stevig.

Daaruit zijn uiteindelijk amfibieen (en later op hun beurt van daaruit ook reptielen met voorpootjes ) geevolueerdreconstruction of Eusthenopteron,
a Late Devonian relative of Hyneria lindae

http://www.devoniantimes.org/who/pages/hyneria.htmlHyneria lindae (het meest verwant aan Eusthenopteron)Bones from the anterior palate of Hyneria (Ect=ectopterygoid, Pl=dermopalatine, Pm=premaxilla, Ps=parasphhenoid, V=vomer).

The total lenght of these bones is approximatly 30 cm, or about half of the total skull length. Original photo courtesy of Ted Daeschler, ANS.)


Een monsterlijke kwastvinnige ( Sarcopterygii ) al het bekende fossiele materiaal van dit dier is afkomstig van de Red Hill, Pennsylvania.

Vijf meter lang.

Carnivoor.

Kon waarschijnlijk door zijn sterke kwastvinnen korte landaanvallen maken vanaf de waterlijn. En deed dat waarschijnlijk ook. Want daar was veel aantrekkelijke prooi. Devoon. 360.000.000 jaar geleden .

"Walking with monsters" / fantasie

(zie ook bovenstaande still )
http://nl.youtube.com/watch?v=rj0FIKFxl6o

Andere kwastvinnigen waaronder unidentified lungfish, Holoptychius sp., juvenile rhizodont (c.f., Sauripterus), Red Hill rhizodont, Red Hill megalichthyidid zijn ook gevonden in Red Hill.

Hier kom je meer te weten over more about lobe-fin fishes.

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Lobe-finned_fishNieuwe overgangsvorm van vis naar landdier

SAMENVATTING
In Letland is een belangrijke vondst gedaan van een dier dat de overgang vormt van een vis naar een op een land levende viervoeter. Deze viervoeters of tetrapoden zijn de voorlopers van alle op het land levende dieren.

Per Ahlberg van de Zweedse Uppsala Universiteit en collega’s presenteren hun ongeveer 370 miljoen jaar geleden oude Ventastega curonica in Nature.

Al heel lang gaan wetenschappers ervan uit dat in het geologische Devoon-tijdperk de vissen evolueerden tot op het land levende viervoeters, waar ook wij vanaf stammen. Fossielen die het overgangsstadium laten zien, zijn echter zeldzaam. Een nieuwe vondst van Per Ahlberg van de Zweedse Uppsala Universiteit en collega paleontologen laat zo’n overgangvorm zien in Nature: Ventastega curonica.Tetrapoden
Viervoeters (tetrapoden) zijn bekend vanaf ongeveer 370 miljoen jaar geleden (Devoon tijdperk) en hadden een grote verspreiding. Ze zijn bijvoorbeeld al gevonden in Groenland en in China en nu ook in Letland.

Letse vondst
Van de nieuwe viervoeter Ventastega curonica uit westelijk Letland is de schedel bewaard gebleven, maar ook de schoudergordel en een deel van het bekken. De vondst is uniek omdat meestal slechts kaakdelen gevonden worden en zeer zelden redelijk complete skeletten. Het is tevens de oudste viervoeter die zo compleet is gevonden. De lengte van het dier zou ruim een meter zijn geweest.


Onder de gereconstrueerde kop is een deel van de fossiele schedel te zien. Het ronde gat stelt de oogkas voor. Bron: Nature


Evolutie
De vondst is een belangrijke schakel in de evolutie van vissen naar landdieren, oftewel de evolutie van vin naar poot. In 2006 werd de Tiktaalik gepresenteerd die een schakel vormde tussen de vis Panderichthys en de tetrapodes Acanthostega en Ichthyostega. Panderichthys was een vis met de eerste aanpassingen tot leven op het land. Tiktaalik zou al wel deels op het land hebben geleefd. De nieuwe tetrapode Ventastega curonica is hoogstwaarschijnlijk een overgang van Tiktaalik naar de net wat jongere tetrapoden. De schedel lijkt namelijk op die van tetrapoden maar de afmetingen ervan doen meer denken aan Tiktaalik. Overige delen van het skelet lijken meer op de tetrapoden.


De evolutie van vis naar tetrapoden. Bron: GNU

In de toekomst zullen ongetwijfeld meer vondsten gedaan worden die deze spectaculaire evolutie zullen verduidelijken. Het is overigens maar goed dat het veroveren van het land in het Devoon gelukt is. Anders hadden we misschien nu nog rondgezwommen in de ondiepe wateren.
Referentie:
Ahlberg et al., 2008. Ventastega curonica and the origin of tetrapod morphology. Nature 453: 1199-1204.

Zie ook:
Evolutie van vin naar voet (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)


Ontwikkeling in voorbeweging van poten anders (Kennislinkartikel van NGV Geonieuws)
Beweging oudste gewervelde landdier (Kennislinkartikel van NGV Geonieuws)
Oudste fossiel van lucht-inademend dier (Kennislinkartikel van NGV Geonieuws)

Ventastega curonica

Wetenschappers hebben een nieuw puzzelstukje gevonden en onderzocht van een tetrapodomorph met vier poten die 370 miljoen jaar geleden zou hebben geleefd.

De nieuwe vondsten behelzen; het grootste deel van de schedel (met hersenpan ) , de helft van de beenderen v.d. voorste ledematen ,en een kwart van de bekken gordel

Deze nieuwe ontdekkingen rond Ventastega fossielen (1) komen twee jaar na de ontdekking van de Tiktaalik roseae, een soort die ook al werd omschreven als een transitionnal tussen vissen en viervoeters.

Voor de wetenschappers betrokken bij dit nieuwe onderzoek vult de Ventastega curonica nog duidelijker dan vroeger de morfologische leemte tussen de Tiktaalik en de eerste viervoeter, de Acanthostega.

Ahlberg vond echter geen komplete ledematen of tenen of vingers van Ventastega maar kon wel afleiden dat het zeer waarschijnlijk een fossiele tetrapodomorph is , omdat ,in dit nieuw bestudeerd fossiel ,de belangrijke delen van de schoudergordel en het bekken werden gevonden.

De vorm van deze relevante structuren van Ventastega. , stelde de wetenschappers ( dmv vergelijkend onderzoek met gelijksoortige fossielen ) in staat om te concluderen dat de ledematen, geen vinnen meer genoemd kunnen worden

Het onderzoek kan de wetenschappers helpen om de evolutie van vissen naar hogere gewervelden te begrijpen. Het onderzoek staat in het blad Nature.http://www.nature.com/nature/journal/v453/n7199/abs/nature06991.html

Groot
Het dier had een groot kaakbeen met tanden, zijn kop leek op die van een krokodil en het dier was ongeveer even groot als een kleine alligator -->1a 1,30 meter lang

De meeste eigenschappen van de schedelbeenderen komen overeen met homologe delen van de Tiktaalik-schedel ___ die leefde wel miljoenen jaren eerder, ____maar de algemene vorm van de schedel en schedel is "typisch" vroeg tetrapod, ' ", aldus Ahlberg

This file Supplementary Notes regarding the relative warp analysis and Supplementary Figures 1-2 with Legends.

Supplementary Information 2 - Download PDF file (182KB)

Wanneer men het fossiel nader onderzoekt merkt men een echte staartvin achteraan ; kieuwopeningen en klepjes aan de zijkant van de kop ____ er zijn ook lijnen van poriën op kop en lichaam gevonden

De (vermeende ) primitieve poten-peddels doen vermoeden dat de vis zijn prooien in ondiep water ging zoeken, zo stellen de wetenschappers, een team van internationale paleontologen onder leiding van de Zweed Per Ahlberg (Universiteit van Uppsala)." Ik neem aan dat dit dier moeiteloos over droogvallende zand banken kon klauteren . Misschien hing het wat rond in mangroves en in kreken met sterke getijden veranderingen ;Gestrande vissen waren missschien het belangrijkste voedsel "


Tussenstap
Het fossiel toont vooral aan dat de eerste amfibieën in het Devonium (tussen 410 en 360 miljoen jaar geleden) niet noodzakelijk lineair zijn geëvolueerd, zoals weleens populair werd gedacht, maar "dat ze zich hebben gediversifieerd in verschillende evolutionaire takken," .....zo menen de wetenschappers.

"In die tijd kropen veel dergelijke wezens rond met allemaal verschillende maar gelijkaardige eigenschappen op weg naar landdieren " aldus Ahlberg.

Ze lijken allemaal op Ventastega____ Deze dieren bezaten een primitieve handvoet- structuur - maar met een groot aantal vingers ....

"Zeven, acht, misschien zelfs negen tenen per voet, in plaats van de vijf , die je zou verwachten te vinden in de hedendaagse dieren, waren eens de regel in die groepen , die waarschijnlijk ook grotendeels hebben geleid tot verschillende dood lopende evolutionaire straatjes ____

Ventastega is de meest primitieve van deze overgang-vormen , maar er zijn ook oudere soorten , die vreemd genoeg , meer zijn geavanceerd, zei Neil Shubin, hoogleraar biologie en anatomie aan de universiteit van Chicago.

"Het is een soort die duidelijk is afgetakt "zei Shubin over Ventastega.____eentje die niet past in de tijdslijn( volgens de morfologische "rechtlijnige " sequentie ) en daarom verder door moet zijn geevolueerd in een doodlopend straatje met behoud van de primitievere uitrusting

"De vroegste Tetrapoda zijn waarschijnlijk geëvolueerd tussen 5 miljoen en 7 miljoen jaar vóór Tiktaalik, " verklaarde shubin verder "en deze nieuwe fossielen helpen de onderzoekers voorspellen hoe deze wezens er moeten hebben uit gezien "

"Het is verleidelijk de Ventastega te zien als een duidelijke tussenstap in de evolutie", klinkt het. Toch manen de onderzoekers aan tot grote voorzichtigheid.

Andere ( gelijkaardige )wezens gingen aan land en werden uiteindelijk onze rechtstreekse voorouders .Letland( Latvia )
Het fossiel werd ontdekt in het westen van Letland, waar destijds een semi-tropisch klimaat heerste.

This file Supplementary Notes regarding the geological context and Supplementary Figures 1-2 with Legends.

Supplementary Information 1 - Download PDF file (313KB

Eerder werden al fossielen van deze soort gevonden, maar geen enkele was zo volledig als deze. (1)

Wetenschappers zijn zeer tevreden met de kwaliteit van deze Letse fossielen ; ze zijn echt goed bewaard gebleven.Professor Ahlberg wijt dat gedeeltelijk aan de geologische kenmerken van het gebied.

" Sinds die oertijd heeft de vindsplaats en de regio een zeer rustige geologische geschiedenis gekend de rotsen zijn niet gevouwen of van rotsplateau tot gebergte geplooid

We vinden nog steeds sedimenten die nog niet goed zijn gemetafoseerd of veranderd in harde rots De fossielen werden gevonden in compact, nat zand. Het is geen zandsteen, maar zand waarin je kan graven en snijden met een broodmes...

Deze fossielen zijn kwetsbaar, maar uitstekend bewaard gebleven.

Mits in acht name van enkele voorzorgen zijn ze goed te recupereren en over te brengen naar het lab ....

Ze zijn eigenlijk drie-dimensionaal ( niet plat.of samengedrukt )Dit maakt het zeer eenvoudig dit skelet te interpreteren "

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7473470.stm

25/06/08

This file Supplementary Notes regarding the phylogenetic analysis and Supplementary Data.

Supplementary Information 3 - Download PDF file (275KB)

http://en.wikipedia.org/wiki/Ventastega

(1)Vroegere vondsten ( 1994 )van hetzelfde dier

http://www.devoniantimes.org/Order/re-ventastega.html
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 • Devonische vis was zijn tijd evolutionair vooruit
 • "Walking with monsters" / fantasie (zie ook bovenstaande still )
 • Nieuwe overgangsvorm van vis naar landdier
 • Per Ahlberg van de Zweedse Uppsala Universiteit en collega’s presenteren hun ongeveer 370 miljoen jaar geleden oude Ventastega curonica in Nature
 • Referentie: Ahlberg et al., 2008. Ventastega curonica and the origin of tetrapod morphology. Nature 453
 • Ventastega curonica
 • Ventastega fossielen (1)
 • Acanthostega.
 • Nature. http://www.nature.com/nature/journal/v453/n7199/abs/nature06991.html Groot
 • "typisch" vroeg tetrapod, "
 • Tussenstap Het fossiel toont vooral aan dat de eerste amfibieën in het Devonium (tussen 410 en 360 miljoen jaar geleden) niet noodzakelijk
 • "In die tijd kropen veel dergelijke wezens rond met allemaal verschillende maar gelijkaardige eigenschappen op weg naar landdieren
 • Neil Shubin
 • "Het is verleidelijk de Ventastega te zien als een duidelijke tussenstap in de evolutie"
 • Eerder werden al fossielen van deze soort gevonden, maar geen enkele was zo volledig als deze.
 • " Sinds die oertijd heeft de vindsplaats en de regio een zeer rustige geologische geschiedenis gekend de rotsen zijn niet gevouwen of van rotsplateau tot gebergte geplooid
 • Deze fossielen zijn kwetsbaar, maar uitstekend bewaard gebleven. Mits in acht name van enkele voorzorgen zijn ze goed te recupereren en over te brengen naar het lab ....

 • Dovnload 3 Mb.