Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kerstconcert Landelijke Gilde Wilsele Wilsele Dorp

Dovnload 162.19 Kb.

Kerstconcert Landelijke Gilde Wilsele Wilsele DorpDatum12.03.2017
Grootte162.19 Kb.

Dovnload 162.19 Kb.

Kerstconcert

Landelijke Gilde Wilsele Wilsele Dorp

zaterdag 20 december 2014


Koor Blij Rondeel o.l.v. Liliana Duma

Piano en orgel: Herman Baumers
Dwarsfluit: Pieter Vanderveken
Programma


Here I am Lord – Daniel L. Schutte

We need you Lord – Don Besig and Nancy Price

What a wonderful world – G.D.Weiss/ G.Douglas

You raise me up - Graham/Lovland

Only you - Flying Pickets  - Vincent John Martin

Brighten the day – naar een menuet van J.J.Fux – Arr. H.O.Milsby

In the bleak mid-winter – Gustav Holst

Il est né le divin enfant – Frans volkslied – Arr. W. Llewellyn

Ding dong ding- melodie: O quam mundi – Arr. G.R.Woodward

Amezaliwa Bwana – Tanzania – Bew. Adward Kabuk

Cantar – Jay Althouse
Pauze
Christmas Lullaby - John Rutter

Lullaby of the dove – Don Besig and Nancy Price

Once in Royal David's City – Arr. Alexei Nazarov

What child is this – Bew. John Stainer (1840-1901)

Nativity Carol - John Rutter

Star Carol - John Rutter

Angel tidings - Maravian carol - John Rutter

Merry Christmas Jazz – Tom Cunningham

A little light was born - M.Barrett

Joy to the world – G.F. HändelHere I am, Lord – Isaiah 6:8

I, the Lord of sea and sky,
I have heard my people cry.
All who dwell in dark and sin
My hand will save.
I who made the stars of night,
I will make their darkness bright.
Who will bear my light to them?
Whom shall I send?
Here I am, Lord. Is it I, Lord?
I have heard You calling in the night.
I will go, Lord, if You lead me.
I will hold your people in my heart.

I, the Lord of snow and rain,
I have borne my people's pain.
I have wept for love of them.
They turn away.
I will break their hearts of stone,
Give them hearts for love alone.
I will speak my Word to them.
Whom shall I send?

I the Lord of wind and flame,


I will tend the poor and lame.
I will set a feast for them.
My hand will save.
Finest bread I will provide
Till their hearts be satisfied.
I will give my life to them.
Whom shall I send?
Here I am, Lord. Is it I, Lord? …
I have heard You calling in the night.
I will go, Lord, if You lead me.
I will hold your people in my heart.


Ik, de Heer van zee en lucht,
Ik hoorde mijn volk wenen.
Allen die in duisternis en zonde dwalen
Mijn hand zal hen redden.
Ik, die de sterren van de nacht maakte,
Ik zal hun duisternis helder maken.
Wie zal mijn licht bij hen brengen?
Wie zal Ik daartoe zenden?
Hier ben ik, Heer. Ben ik het, Heer?
Ik heb je roepen gehoord in de nacht.
Ik zal gaan, Heer, als U mij leidt.
Ik zal uw volk in mijn hart dragen.

Ik, de Heer van sneeuw en regen,


Ik heb pijn van mijn volk gedragen.
Ik heb gehuild uit liefde voor hen.
Maar zij wenden zich af.
Ik zal hun harten van steen breken,
en hun alleen liefdevolle harten geven.
Ik zal mijn Woord tot hen richten.
Wie zal Ik daartoe zenden?

Ik de Heer van wind en vuur,


Ik zal zorgen voor de armen en de kreupelen.
Ik zal een feest voor hen aanrichten.
Mijn hand zal hen redden.
Het fijnste brood dat ik zal hen geven
Tot hun harten tevreden zullen zijn.
Ik zal hen mijn leven geven.
Wie zal Ik daartoe zenden?
Hier ben ik, Heer. Ben ik het, Heer?
Ik heb je roepen gehoord in de nacht.
Ik zal gaan, Heer, als U mij leidt.
Ik zal uw volk in mijn hart dragen.We need You Lord – Don Besig


When the shadows appear bringing darkness, and despair,

when our hearts are feeling lonely and no one seems to care;

When there's nowhere to turn, or we find we don't belong,

Lord, speak to us, and comfort us, and help us to be strong.

We need You every hour to help us find our way,

to fill our lives with hope, to guide us through each day.

We need You, yes we need You, every hour we need You.

O blessed Lord and Savior, we give our hearts to You.
When we're feeling afraid, and we want to turn away;

When temptation overcomes us and makes us go astray;

When we stumble and fall, or the signs of doubt set in,

Lord, come to us, and walk with us,

and help us start again.

We need You, yes we need You, every hour we need You.

O Blessed Lord and Savior, we give our hearts to You.

Lord, we give our hearts to You!


Als de schaduwen verschijnen, duisternis en wanhoop brengend,

wanneer onze harten eenzaam zijn en niemand er zich druk om maakt;

Als we nergens terecht kunnen, of wij ons nergens thuis vinden,

Heer, spreek dan tot ons, en troost ons, en help ons om sterk te zijn.

We hebben u nodig elk uur om onze weg te helpen vinden,

om ons leven met hoop te vullen, om ons door elke dag te leiden.

We hebben U nodig, ja we hebben U nodig, elk uur hebben we U nodig.

O gezegende Heer en Heiland, we richten onze harten tot U.


Als we ons bang voelen, en we willen ons afwenden;

Wanneer verleiding ons overkomt en ons doet dwalen;

Wanneer we struikelen en vallen, of de tekenen van twijfel zich aankondigen,

Heer, kom dan naar ons, en wandel met ons mee,

en help ons opnieuw te beginnen.

We hebben U nodig, ja we hebben U nodig, elk uur hebben we U nodig.

O gezegende Heer en Heiland, we schenken onze harten aan U.

Heer, we schenken onze harten aan U!What A Wonderful World - Louis Armstrong 

I see trees of green, red roses too
I see them bloom for me and you
And I think to myself what a wonderful world.

I see skies of blue and clouds of white


The bright blessed day, the dark sacred nights
And I think to myself what a wonderful world.

The colors of the rainbow so pretty in the sky


Are also on the faces of people going by
I see friends shaking hands saying how do you do?
They're really saying I love you.

I hear babies crying, I watch them grow


They'll learn much more than I'll ever knew
And I think to myself what a wonderful world
Yes I think to myself what a wonderful world.

Ik zie groene bomen, rode rozen ook

Ik zie ze bloeien voor jou en voor mij

En ik denk bij mezelf wat een prachtige wereld.
Ik zie blauwe luchten en witte wolken

De heldere gezegende dag, de donkere heilige nachten

En ik denk bij mezelf wat een prachtige wereld.
De kleuren van de regenboog zo mooi aan de hemel

Zijn ook op de gezichten van voorbijgaande mensen

Ik zie vrienden handen schudden zeggend: hoe gaat het?

Wat ze echt zeggen is: ik hou van jou.


Ik hoor baby's huilen, ik zie ze groeien

Ze zullen veel meer leren dan ik ooit gekend heb

En ik denk bij mezelf wat een prachtige wereld

Ja, ik denk bij mezelf wat een prachtige wereld


You raise me up
When I am down and, oh my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then, I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.
You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up To more than I can be.
There is no life no life without its hunger;
Each restless heart beats so imperfectly;
But when you come and I am filled with wonder,
Sometimes, I think I glimpse eternity.
You raise me up, so I can stand on mountains…

….

You raise me up to more than I can be.

Wanneer ik me slecht voel en zo moe, oh mijn ziel

Wanneer problemen komen en mijn hart bezwaard is.

Dan ben ik er nog en wacht hier in de stilte,

Tot jij komt en een tijdje bij me zit.
Jij tilt me op, zodat ik op bergen kan staan

Jij tilt me op, om stormige zeeën te bewandelen

Ik ben sterk, wanneer ik op je schouders zit.

Jij tilt me op... tot meer dan wat ik kan zijn.
Er is geen leven - geen leven zonder zijn honger

Elk rusteloos hart klopt zo onvolmaakt

Maar wanneer je komt en ik met verwondering vervuld ben,

denk ik soms dat ik een glimp van de eeuwigheid zie.
Jij tilt me op, zodat ik op bergen kan staan …..

..Jij tilt me op... tot meer dan wat ik kan zijn.


Only you - Flying Pickets 

Looking from a window above


It's like a story of love
Can you hear me?
Came back only yesterday
We're moving further away
Won't you hear me?

All I needed was the love you gave


All I needed for another day
And all I ever knew
Only you

Sometimes when I think of your name


And it's only a game
Then I need you
Listing to the words that you say
It's getting harder to stay
When I see you

All I needed was the love you gave…

This is gonna take a long time
And I wonder what's mine
Can't take no more
Wonder if you'll understand
It's just the touch of your hand
Behind a closed door

All I needed was the love you gave…
Kijkend vanuit een raam daarboven

lijkt het een liefdesverhaal

Kun je me horen?

Ik kwam gisteren pas terug

Wij drijven verder uit elkaar

Wil je niet meer naar me luisteren?
Alles wat ik nodig had was de liefde die je me gaf

Alles wat ik nodig had voor een volgende dag

En alles wat ik ooit heb gekend

(was) jij alleen


Soms, als ik denk aan je naam

En het is slechts een spel

Dan heb ik je nodig

Luisterend naar de woorden die je sprak

Het wordt steeds moeilijker te blijven

Als ik jou zie


Alles wat ik nodig had was de liefde die je gaf…
Dit gaat een hele tijd duren

En ik vraag me af wat van mij is

Ik kan het niet meer verdragen

Ik vraag me af of je het zult begrijpen

Het is gewoon de aanraking van je hand

Achter een gesloten deur


Alles wat ik nodig had was de liefde die je gaf…
Brighten the day – zonder woorden, swingend naar een menuet van J.J.Flux (1660-1741)
In The Bleak Midwinter (In de gure midwinter)


In the bleak midwinter, frosty wind made moan,

earth stood hard as iron, water like a stone;

snow had fallen, snow on snow, snow on snow,

in the bleak midwinter, long ago.


Our God, heaven cannot hold him, nor earth sustain;
heaven and earth shall flee away when he comes to reign.

In the bleak midwinter a stable place sufficed

the Lord God Almighty, Jesus Christ.
Angels and archangels may have gathered there,

cherubim and seraphim thronged the air;

but his mother only, in her maiden bliss,

worshiped the beloved with a kiss.


What can I give him, poor as I am?

If I were a shepherd, I would bring a lamb;

if I were a Wise Man, I would do my part;

yet what I can I give him: give my heart.
In de gure midwinter huilt de ijskoude wind,

De aarde is hard als ijzer, het water als steen;

De sneeuw is gevallen, sneeuw(laag) op sneeuw(laag)

In de gure midwinter, lang geleden


Onze God, de hemelen kunnen Hem niet behouden, noch de aarde hem in leven houden

Hemel en aarde zullen vluchten wanneer hij komt regeren.

In de gure midwinter volstond een stal voor de

Heer God Almachtig, Jezus Christus.


Engelen en aartsengelen zullen er samengekomen zijn,

Cherubijnen en serafijnen verdrongen elkaar in de lucht

Maar zijn moeder slechts, in haar maagdelijk gelukzaligheid,

Vereerde de Beminde met een kus.


Wat kan ik hem geven, arm als ik ben?

Als ik een herder was, zou ik hem een lam brengen;

Als ik een wijze was, zou ik mijn deel doen;

doch wat ik kan (geven), geef ik hem: (ik) geef hem mijn hart.
Il est né, le divin Enfant

Il est né, le divin Enfant,

Jouez hautbois, résonnez musettes;

Il est né, le divin Enfant;

Chantons tous son avènement!


1. Depuis plus de quatre mille ans,

Nous le promettaient les Prophètes;

Depuis plus de quatre mille ans,

Nous attendions cet heureux temps.


2. Une étable est son logement,

Un peu de paille, sa couchette,

Une étable est son logement,

Pour un Dieu, quel abaissement!


3. O Jesus! O Roi tout puissant!

Tout petit enfant que vous êtes,

O Jesus! O Roi tout puissant!

Regnez sur nous entièrement!Het is geboren, het Heilige Kind,

speel hobo, laat doedelzakken weerklinken;

Het is geboren, het Heilig Kind;

Bezingen we allen zijn komst!


1. Voor meer dan vier duizend jaar,

hebben de Profeten het ons beloofd;

Al meer dan vierduizend jaar,

Verwachtten we deze gelukkige tijd.


2. Een schuur is zijn woonst,

Een beetje stro, zijn wieg

Een schuur is zijn woonst,

wat een vernedering voor een God!


3. O Jezus! O Almachtige Koning!

Klein kindje die je bent,

O Jezus! O Almachtige Koning!

Heers volledig over ons!

Ding-Dong, Ding Tekst: G R. Woodward - Melodie: Piae Cantiones, 1582 - Harmonistie, G R WoodwardDing-dong, ding:
Ding-a-dong-a-ding:
Ding-dong, ding-dong:
Ding-a-dong-ding.

Up! good Christen folk, and listen
How the merry churchbells ring,
And from steeple bid good people
Come adore the new-born King:

Tell the story how from glory
God came down at Christmastide,
Bringing gladness, chasing sadness,
Show'ring blessings far and wide.

Born of mother, blest o'er other,
Ex Maria Virgine,
In a stable ('t is no fable),
Christus natus hodie.


Ding-dong, ding: ….

Verheft u goede Christenmensen en luister

hoe de vrolijke kerkklokken luiden,

En vanop de kerktoren de goede mensen uitnodigen

de pasgeboren Koning te komen aanbidden:
Vertel het verhaal hoe uit de hemelse glorie

God op aarde kwam met Kerstmis,

Blijdschap brengend, droefheid verjagend,

zegeningen verspreidend wijd en zijd.


Geboren uit een moeder, gezegend boven alle andere,

uit de Maagd Maria,

in een stal (’t is geen fabeltje)

is Christus vandaag geboren.


Amezaliwa Bwana


Amezaliwa Bwana, amezaliwa Yesu

amezaliwa, amezaliwa,amezaliwa.


Bwana wa Mabwana amezaliwa leo.
Refrein:
 Sasa na tupige vigelegele

na tupige makofi mtra tatu.

Tumtukuze Bwana Mwokozi wetu,

Tumtukuze Bwana Mwokozi wetu.

Yesu mwana wa Mungu

amejitoa, amejitoa, amejitoa.


Amekuja kutukomboa wenye dhambi.

Ule ukuta sasa Ule ukuta sasa

amebomoa, amebomoa, amebomoa.
Yesu ni upatanisho wetu na Mungu.De Heer is geboren, Jesus is geboren,

(Hij) is geboren. (3x)


De Heer des Heren is vandaag geboren.

Refrein:


Laat ons nu "vigelegele" slaan

en driemaal in de handen klappen.


Laat ons de Heer, onze verlosser, eren. (2x)
"vigelegele": het uitroepen van vreugde, geluk, applaus ..

Jesus, de Zoon van God,

heeft zich geofferd. (3x)
Hij is gekomen, om ons zondaars te verlossen.

De muren heeft Hij nu

neergehaald. (3x)
Jesus is onze verzoening met God.

Cantar!


Cantar una cancion alegre.

Sing alle, alleluia!

Cantar, cantar, cantar con una voz.


Zing een vrolijk lied.

Zingt allen, Alleluja!

Zingen, zingen, zingen als één stem.PAUZE
Christmas Lullaby - t. en m.: John Rutter

1. Clear in the darkness a light shines in Bethlehem

angels are singing their sound fills the air

Wise men have journeyed to greet their Messiah

But only a mother and baby lie there
Ave Maria, Ave Maria, hear the soft lullaby the angel host sing

Ave Maria, Ave Maria, Maiden and Mother of Jesus our King


1. Helder in de duisternis schijnt een licht in Bethlehem

engelen zingen, hun klanken vullen de lucht

de Wijzen hebben gereisd om hun Messias te begroeten

Maar alleen een moeder en een baby rusten daar


Ave Maria, Ave Maria, hoor het zachte slaapliedje dat de engelenkoren zingen

Ave Maria, Ave Maria, Maagd en Moeder van Jezus, onze Koning


2. Where are his courtiers and who are his people,

why does he bear neither sceptre nor crown

Shepherds his courtiers the poor for his people

With peace as his sceptre and love for his crown


2. Waar zijn zijn hovelingen en waar zijn volk,

waarom draagt heeft hij geen scepter noch kroon?

De herders zijn de hovelingen, de armen zijn volk,

met zijn scepter van vrede en zijn kroon van liefde.


3. What though your treasures are not gold or incense?

Lay them before him with hearts full of love.

Praise to the Christchild, and praise to his mother

Who bore us a Saviour by grace from above.


3. Wat geeft het dat uw schatten niet uit goud of wierook bestaan?

Leg ze voor hem met een hart vol liefde.

Lof zij het Kerstkind en lof zij zijn moeder

Die ons een Verlosser baarde bij de gratie Gods.


Lullaby of the Dove t. Don Besig and Nancy Price m. Don Besig


On a night long ago

‘mid the cold and the snow

to a world unaware

came a baby so fair

there was noone to meet him

nothing special there to greet him

just the love in the eyes

of a mother’s warm smile


In a stable he lay on a bed of sweet hay

friendly beasts gathered round

never making a sound

then the silence was broken

not a single word was spoken

just the song of a dove

in the rafters above
lullaby baby and sweet be your sleeping

all of God’s angels their vigil are keeping

peacefully sleep as we stay here beside you

soon all the world will awaken to find you


while the world lay asleep

shepherds came with their sheep

they had heard angels sing

of a tiny new king


as they knelt down before him

to worship and adore him

once again from above

came the song of the dove


Alleluia Alleluia Alleluia we sing

Alleluia Alleluia Alleluia we sing

may you peacefully sleep

as we stay here beside you,

alleluia, alleluia

we will sing allelu


lullaby baby and sweet be your sleeping

all of God’s angels their vigil are keeping

peacefully sleep as we stay here beside you

soon all the world will awaken to find you

soon all the world will awaken to find you


Op een nacht lang geleden
bij kou en sneeuw
op een wereld er zich niet van bewust
kwam een baby zo mooi
er was niemand om hem te ontmoeten
niets bijzonders om hem te begroeten
alleen de liefde in de ogen
van moeders warme glimlach

In een stal lag hij op een bedje van zoete hooi


vriendelijke dieren kwamen samen rond hem
zonder een gerucht te maken
de stilte werd plots verbroken
nochtans werd geen enkel woord gesproken
alleen het lied van een duif
boven in de nok
wieg zacht baby en zoet zij uw slapen
alle engelen Gods houden de wacht
slaap rustig terwijl we hier bij u blijven
de hele wereld zal snel ontwaken om u te vinden

terwijl de wereld lag te slapen


kwamen herders met hun schapen
ze hadden de engelen horen zingen
over een kleine nieuwe koning
terwijl ze knielden voor hem
om hem te verheerlijken en te aanbidden

kwam weer van boven


het lied van de duif

Alleluia Alleluia Alleluia zingen we


Alleluia Alleluia Alleluia zingen we
slaap rustig
terwijl we hier naast je blijven,
Alleluia, alleluia
we zullen zingen allelu

wieg zacht baby en zoet zij uw slapen


alle Gods engelen houden de wacht

slaap rustig terwijl we hier bij je blijven


de hele wereld zal snel ontwaken om u te vinden
de hele wereld zal snel ontwaken om u te vinden


Once in Royal David's City, H. J. Gauntlett (1805 - 1876)
Once in royal David's city

In de stad van Koning David

stood a lowly cattle shed,

Stond een eenvoudige stal,

where a mother laid her baby

waar een moeder haar baby

in a manger for a bed.

in een kribbe lei, dienstig als bed.

Mary was that mother mild,

Maria was die moeder mild,

Jesus Christ her little child.

Jezus Christus haar kleine kind.He came down to earth from heaven

Uit de hemel kwam hij neder

who is God and Lord of all.

hij die God is, Heer van ’t al.

And his shelter was a stable,

En zijn onderdak was een stal,

and his cradle was a stall.

en zijn wieg een kribbe.

With the poor and mean and lowly

Bij de armen, de zwakken en nederigen,

lived on earth our Saviour holy.

leefde op aarde onze heilige Verlosser.And our eyes at last shall see him

En onze ogen zullen hem tenslotte zien

through his own redeeming love,

door zijn eigen verlossende liefde,

For that child so dear and gentle

Want dat kind zo lief en teder,

is our Lord in heaven above.

is onze Heer in de hemelen hoog.

And he leads his children on

En hij leidt zijn kinderen naar

to the place where he is gone.

de plek waar hij zelf heenging.What Child is This?

What child is this, who, laid to rest,
On Mary's lap is sleeping?
Whom angels greet with anthems sweet,
While shepherds watch are keeping?
This, this is Christ the King,
Whom shepherds guard and angels sing:
Haste, haste to bring Him laud,
The babe, the son of Mary.

Why lies He in such mean estate,


Where ox and donkeys are feeding?
Good Christians, fear, for sinners here
The silent Word is pleading.
Nails, spear shall pierce Him through,
the cross be borne for me, for you.
Hail, hail the Word made flesh,
the Babe, the Son of Mary.

So bring him incense, gold, and myrrh,


Come, peasant, king, to own him.
The King of kings salvation brings,
Let loving hearts enthrone him.
Raise, raise a song on high,
The virgin sings her lullaby
Joy, joy for Christ is born,
The babe, the Son of Mary.

Welk kind is dit, dat te ruste gelegd

op Maria’s schoot, slaapt?

Dat engelen begroeten met zoete hymnen

terwijl herders de wacht houden?

Dit, dit is Christus, de Koning,

voor wie herders de wacht houden en engelen zingen:

haast u om Hem lof te betuigen,

de Pasgeborene, de Zoon van Maria.


Waarom ligt Hij in zulk ’n armzalig onderkomen

waar os en ezel zich voeden?

Goede Christenmens vreest: voor zondaars

pleit hier het stille Woord (Gods).

Nagels, speer zullen Hem doorboren,

het kruis (zal) gedragen worden voor mij, voor u:

wel gekomen zij het vleesgeworden Woord,

de Pasgeborene, de Zoon van Maria.


Dus breng Hem wierook, goud en mirre,

alle talen en volkeren zijn Hem eer verschuldigd.

De Koning der koningen brengt verlossing,

laat ieder hart Hem op de troon zetten.

Laat uw lied ten hemel rijzen,

terwijl Maria een wiegeliedje zingt

(laat er) Vreugde (zijn) want Christus is geboren,

de Pasgeborene, de Zoon van Maria.Nativity Carol - John Rutter
Born in a stable so bare,
Born so long ago;
Born 'neath light of star
He who loved us so.
Far away silent he lay,
Born today, your homage pay,
For Christ is born for aye,
Born on Christmas Day.

Cradled by mother so fair,
Tender her lullaby;
Over her son so dear
Angel hosts fill the sky.
Far away, silent he lay….

Wise men from distant far land,


Shepherds from starry hills
Worship this babe so rare
Hearts with his warmth he fills.
Far away, silent he lay….

Love in that stable was born


Into our hearts to flow;
Innocent dreaming babe,
Make me thy love to know.
Far away silent he lay,
Born today, your homage pay;
For Christ is born for aye,
Born on Christmas Day.Geboren in zo'n kale stal,

Geboren zo lang geleden;

Geboren onder sterrenlicht

Hij die zo van ons hield.Ver weg lag hij stilletjes,

Vandaag geboren, breng hem jouw hulde,

Want Christus is geboren voor jou,

Geboren op Kerstdag.

Gewiegd door zijn moeder zo mooi,

Teder zingt ze haar wiegeliedje;

Boven haar geliefde zoon

Vullen engelenscharen de lucht

Ver weg, lag hij stilletjes….
Wijze mannen uit een ver land,

Herders uit besterde heuvels

Aanbidden dit zo unieke kindje

Hij vult hun harten met zijn warmte.Ver weg, lag hij stilletjes….

Liefde werd in die stal geboren

om in onze harten te vloeien;

Onschuldig dromend kind,

Leer mij uw liefde kennen.

Ver weg lag hij stilletjes,

Vandaag geboren, breng hem jouw hulde;

Want Christus is geboren voor jou,

Geboren op Kerstdag.


Star carol – John Rutter


Sing this night, for a boy is born in Bethlehem,

Christ our Lord in a lowly manger lies;

Bring your gifts, come and worship at his cradle,

Hurry to Bethlehem and see the son of Mary!


See his star shining bright

In the sky this Christmas Night!

Follow me joyfully;

Hurry to Bethlehem and see the son of Mary!
Angels bright,

come from heaven’s highest glory,

Bear the news with its message of good cheer:

‘Sing, rejoice,

for a King is come to save us,

Hurry to Bethlehem and see the son of Mary!’


See his star shining bright….
See, he lies in his mother’s tender keeping;

Jesus Christ in her loving arms asleep.

Shepherds poor, come

to worship and adore him,

Offer their humble gifts before the son of Mary.
See his star shining bright….
Let us all pay our homage at the manger,

Sing his praise on this joyful Christmas Night;

Christ is come, bringing promise of salvation;

Hurry to Bethlehem and see the son of Mary!


See his star shining bright….

Zing deze nacht, want een jongen is geboren in Bethlehem,

Christus onze Heer ligt in een nederige kribbe;

Bied uw geschenken aan, kom en aanbid hem bij zijn wieg,

Haast je naar Bethlehem en aanschouw de zoon van Maria!


Zie zijn ster helder schijnend

aan de hemel deze Kerstnacht!

Volg mij met vreugde;

Haast je naar Bethlehem en aanschouw de zoon van Maria!


Schitterende engelen,

komen uit ‘s hemels hoogste glorie,

Brengen met hun boodschap het blijde nieuws:

'Zing, verheug u,

want een Koning is gekomen om ons te redden,

Haast u naar Bethlehem en aanschouw de zoon van Maria! '


Zie zijn ster schijnt fel ....
Zie, hij ligt in moeders tedere schoot;

Jezus Christus slaapt in haar liefdevolle armen.

Arme herders, komen

om hem te eren en te aanbidden,

offeren hun nederige geschenken voor de zoon van Maria.
Zie zijn ster schijnt fel ....
Brengen we allen onze hulde aan de kribbe,

Zingt zijn lof op deze vreugdevolle Kerstmisnacht;

Christus is gekomen, brengend de belofte van verlossing;

Haast je naar Bethlehem en aanschouw de zoon van Maria!


Zie zijn ster schijnt fel ....


Angel Tiding (Tijdingen der Engelen) - John Rutter

In all towns and villages both far and near,

Angel host bears tidings in strain full clear:

“Joy come to every nation,

Joy to this generation,

Christ is here; Christ is here”

Listen to the story of his wondrous birth;

How he came so long ago to us on earth;

Born of a virgin mother

Blessed above all other,

Born today, born today.

In a manger lying in poverty;

Peace he brings at Christmastide to you and me;

Tell of his birth that saved us,

Tell of the love he gave us,

Christ our Lord, Christ our Lord.

Sing then and be joyful on this Christmas night;

Follow with the wise men the star so bright;

Lead you to his own glory,

Tell out the wondrous story;

Christ is born, Christ is born today.
In alle steden en dorpen zowel ver als dichtbij,

brengt de Engelenschaar nieuws helder van strekking: ‘Vreugde is gekomen voor iedere natie,

vreugde voor deze generatie,

Christus is hier (x2)’

Luister naar het verhaal van zijn wonderlijke geboorte; hoe hij lang geleden tot ons op aarde kwam;

geboren uit een Moedermaagd

gezegend boven alle anderen,

geboren vandaag (x2)


In een kribbe, liggend in armoe;

Vreugde brengt hij bij Kerstmis voor u en mij;

Vertel over zijn geboorte die ons redde,

Vertel over de liefde die hij ons gaf,

Christus onze Heer (x2)

Zing dan en wees blij op deze Kerstnacht;

Volg met de Wijzen de ster, zo helder

(die) u leidt naar zijn eigen glorie,

Vertel het wonderlijke verhaal:

Christus is geboren, Christus is vandaag geboren.
Merry Christmas Jazz – Tom Cunningham We wensen u een vrolijk Kerstmis en een

gelukkig nieuwjaar
A little light was born - Michael Barrett
O, a little light was born in Bethlehem,

Oh Jesus is the Light of the world.

O, a little song was born in the hush of night

A song of hope and joy for the world.

In our darkness

O, a little light was born to our empty hearts

O, a little love was born

into our silence

came a song of peace, of peace and joy.

O, a little light was born in Bethlehem,

Oh Jesus is the Light of the world.

Alleluia. O, a little light was born in Bethlehem,

Oh Jesus is the Light of the world.
O, een lichtje is geboren in Bethlehem,
O Jezus is het Licht van de wereld.
O, een liedje is geboren in de stilte van de nacht
Een lied van hoop en vreugde voor de wereld.
In onze duisternis
O, een lichtje is geboren voor onze lege harten
O, een beetje liefde is geboren
in onze stilte
kwam een lied van vrede, van vrede en vreugde.
O, een lichtje is geboren in Bethlehem,

O, Jezus is het Licht van de wereld.


Alleluia. O, een lichtje is geboren in Bethlehem,
O Jezus is het Licht van de wereld.

Joy to the World Lyrics - G.F.Händel

Joy to the World , the Lord is come!

Let earth receive her King;

Let every heart prepare Him room,

And Heaven and nature sing.


Joy to the World, the Savior reigns!

Let men their songs employ;

While fields and floods,

rocks, hills and plains

Repeat, repeat, the sounding joy.
He rules the world with truth and grace,

And makes the nations prove

The glories of His righteousness,

And wonders of His love,

And wonders of His love,

And wonders, wonders, of His love.

Vreugde aan de wereld, de Heer is gekomen!

Laat de aarde haar Koning ontvangen;

Laat ieder hart Hem een kamer bereiden,

En Hemel en natuur zingen.


Vreugde aan de wereld, de Verlosser regeert!

Laat mensen liederen aanheffen;

Terwijl de velden en stromen,

rotsen, heuvels en vlaktes

De galmende vreugde laten weerklinken.
Hij regeert de wereld met waarheid en genade,

En toont de volken

De heerlijkheden van Zijn gerechtigheid,

En wonderen van Zijn liefde,

En wonderen van Zijn liefde,

En wonderen, wonderen, van Zijn liefde.

BLIJ RONDEEL
Onder de leiding van Pastoor Mauritz Andries en Joske Engelen luisterde een groepje dames, in de toenmalige H.-Hartkerk van Heverlee, de zondagvieringen op.

Half december 1970 nam Yvette Gobert de leiding over en met Kerstmis 1970 werd het koor versterkt met enkele heren om de middernachtmis te zingen.

Het “Gemengd Koor H.HART” was een feit.

In de loop der jaren kondigden zich een aantal dirigenten aan: Guido Coppens (sedert 1973), Herman Piessens, Wouter Bossaer en Katleen de Vos.

Tijdens de periode dat Guido Coppens het koor heeft geleid werd het koor omgedoopt in BLIJ RONDEEL.

Sedert vele jaren is organist Herman Baumers onze vaste begeleider.


Vanaf 1 januari 2002 zingt het koor onder de gedreven leiding van Liliana Duma.

Elke woensdagavond wordt er vanaf 20 uur stevig gerepeteerd in de zaal van het parochiaal centrum, Tiensesteenweg te Heverlee Enkele van onze voorbije optredens waren:

- Benefietconcert voor Letland in Putte-Grasheide, kerst 1994.

- vieringen o.a. in de O.L.V. kerk te Knokke-Heist, Sint Rombouts-kathedraal te Mechelen, de O.L.V. kerk te Brugge, in de Sint-Quintinuskathedraal te Hasselt, de Artiestenmis in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, de Artiestenmis in de Sint-Michielskerk te Leuven.

- concerten: o.a. samen met het Leuvens Vokaal Ensemble Pro Arte, die Kele en JEKKOLO.

- opluistering van misvieringen in Gasthuisberg en de viering van de 100-jarige buurtbewoonster Maria Dewinter, concerten in Leuvense rusthuizen.

- deelname aan het Provinciaal Tornooi voor koren,

- deelname aan een internationaal korenfestival te PRAAG in mei 2005 samen met de koren L.V.E.Pro Arte (Heverlee), Cantabile (Kampenhout) en jongerenkoor Portie Gemengd (Elewijt) die samen het Duma koor vormen, dit alles onder de leiding van onze dirigent Liliana Duma.- deelname aan een internationaal korenfestival te Berlijn in oktober 2008 samen met de koren L.V.E. Pro Arte (Heverlee) en Cantabile (Kampenhout).

- in 2010 vierde Blij Rondeel zijn 40-jarig bestaan, met een feestelijk concert ‘We’ll meet again’ samen met oud-koorleden en een optreden van de dansgroep ‘Blits 78 Bierbeek’.

- 2 juni 2011 opluisteren Anglicaanse viering in Faversham (Kent) en op 3 juni 2011 Midday Recital in de Canterbury Cathedral met het Duma Koor.

- Concert ‘Lentekriebels’ op 24 maart 2012, met gastoptreden van het ensemble ‘Gorfijn’

- zaterdag 11 mei 2013 ‘Feestelijk Twee-Koren-Concert’ samen met het ‘Rosmalen Mannenkoor’ uit ’s-Hertogenbosch .
   

Dirigent Liliana Duma werd geboren te Gura-Humorului in Roemenië.
Reeds op zeer jeugdige leeftijd wist zij wat ze wilde: muziek studeren! Door haar hoge prestaties was ze sedert haar tien jaar beursstudente.

In het conservatorium "George Enescu" te IASI promoveerde ze in vier specialiteiten: koordirectie, muziekpedagogie, lerares altviool en piano.

Zij was leerlinge van de Roemeense altviolist Constantin Stanciu (lid van het wereldwijd gekende strijkkwartet "VOCES"). Ze behaalde in Roemenië verscheidene prijzen op nationaal vlak als koordirigente en altvioliste, o.a. als altvioliste in de Opera România van de stad IASI.

Zij werkte vier jaar als lerares in een middelbare school en was nadien vier jaar directrice van een cultuurcentrum. Zij doorkruiste Europa als alt bij het gekende Roemeense koor "Cantores Amicitiae" dat ook verscheidene malen te gast was in België. In haar eigen conservatorium werd haar een plaats aangeboden als assistent-professor koordirectie. Zij nam echter liever de gelegenheid te baat zich te vervolmaken in het buitenland.

Sinds oktober 1996 verblijft zij in ons land en behaalde er in 2000 als eerste vrouwelijke kandidate de meestergraad orkestdirectie bij Edmond Saveniers aan het Lemmensinstituut te Leuven en in 2003 de meestergraad altviool bij Marc Tooten. In 2004 specialiseerde zij er zich voor kamermuziek eveneens bij Marc Tooten.

Sedert 1997 is zij de vaste dirigente van het Leuvens Vokaal Ensemble Pro Arte en sedertdien van nog drie andere koren: Blij Rondeel, Cantabile en Gaudete, die soms samen optreden als het “Duma Koor”.Vanaf 1 januari 2002 zingt Blij Rondeel onder de gedreven leiding van Liliana Duma.

Als altvioliste concerteert ze geregeld in verscheidene ensembles en orkesten.


Herman Baumers

Als je Herman niet aan het orgel ziet zitten tijdens de zondagsviering in onze

Sint-Fransicusparochie, kan je hem waarschijnlijk vinden op de berg, bij de zusters Clarissen.

Al sinds het begin van de jaren 80 kan je hier van zijn repertorium genieten. Voordien begon hij als jonge tiener te spelen in de Sint-Jozefparochie in Vosselaar.

Hij volgde orgellessen bij Werner Vanneste aan de muziekacademie van Turnhout en later als vrije leerling bij verschillende leerkrachten van het Lemmensinstituut in Leuven."

Enkele jaren geleden behaalde hij ook zijn diploma piano en begeleidingspraktijk aan de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord in Oud-Heverlee."
Pieter Vanderveken (°1983) zette zijn eerste stappen in de muziekwereld aan het Stedelijk Conservatorium van Leuven. Daar studeerde hij onder meer dwarsfluit bij Annelies Verheyden en volgde hij enkele jaren piano bij Lieve Gythiel. Verder deed Pieter muzikale ervaring op in een muziekgroepje met enkele vrienden en in de schoolband van het Heilige-Drievuldigheidscollege onder leiding van Jos Maes.

Sinds 1995 luistert hij regelmatig vieringen op in de Sint-Franciscusparochie.Op dit ogenblik maakt Pieter deel uit van Omelette, een zevenkoppige band die vooral Nederlandstalige muziek brengt.

 • Here I am, Lord. Is it I, Lord I have heard You calling in the night. I will go, Lord, if You lead me. I will hold your people in my heart.
 • Here I am, Lord. Is it I, Lord … I have heard You calling in the night. I will go, Lord, if You lead me. I will hold your people in my heart.
 • What A Wonderful World - Louis Armstrong
 • Only you - Flying Pickets
 • Brighten the day
 • Il est né, le divin Enfant
 • PAUZE Christmas Lullaby
 • Once in Royal Davids City, H. J. Gauntlett (1805 - 1876)
 • Nativity Carol
 • Merry Christmas Jazz
 • Joy to the World Lyrics
 • Vanaf 1 januari 2002 zingt het koor onder de gedreven leiding van Liliana Duma.

 • Dovnload 162.19 Kb.