Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kerstnacht 2016 Bid om vrede Intochtslied: De nacht is haast ten einde, Lied 445: 1-3 Adventskaarsen

Dovnload 14.44 Kb.

Kerstnacht 2016 Bid om vrede Intochtslied: De nacht is haast ten einde, Lied 445: 1-3 AdventskaarsenDatum02.06.2017
Grootte14.44 Kb.

Dovnload 14.44 Kb.

Kerstnacht 2016

Bid om vrede
Intochtslied: De nacht is haast ten einde, Lied 445: 1-3
Adventskaarsen en de kaarsen bij de Bijbel worden aangestoken
Begroeting
Zingen: Een diepe nacht houdt Bethlehem, Het liefste lied van overzee 1-23: 1-4 (melodie lied 496)

(4e couplet met descant)


1 Een diepe nacht houdt Bethlehem

in dromenloze ban.

Haar straten zwijgen, maar verstild

straalt heel het sterrenplan.

Hoe zwart het nacht’lijk duister,

het donker dat haar dekt

wordt nu met godd’lijk licht gevuld

dat haar tot leven wekt.


2 Nu ster voor ster de morgen groeit,

de dag geboren wordt,

breekt heel de nacht in zingen uit:

Gods glorie wordt gehoord!

Hier zingen eng’len hemels

de aarde vrede toe.

Nog slaapt zij aan het heil voorbij

waarvan zij weten moet.


3 Het zwijgen van de lange nacht

bewaart een stil geheim:

hoe God, de mensen toegedaan,

als één van hen wil zijn.

Zo ongehoord verschenen,

zo klein en zonder macht,

komt Gods genade aan het licht.

Een Kind betrekt de wacht.

4 Gezegend Kind van Bethlehem

dat onze harten wint,

wij bidden dat Gij ook bij ons

een onderkomen vindt.

De eng’len zingen glorie,

de morgen wordt begroet.

Het is de echo van hun lied

die ons ontwaken doet.


Inleiding
Gebed
Eerste lezing: Leviticus 26,3-6 (Naardense Bijbel)
Zingen: Zal er ooit een dag van vrede, Lied 462
Tweede lezing: Jesaja 11,1-10
Zingen: Midden in de winternacht, Lied 486
Derde lezing: Lucas 2,1-7
Zingen: Nu zijt wellecome, Lied 476: 1-3
Vierde lezing: Lucas 2,8-14
Zingen: Toen midden in de wintertijd, Lied 495: 1, 2 en 4
Vijfde lezing: Lukas 2, 15
Zingen: Komt allen tezamen, Lied 477: 1-2, 4-5

couplet 5 met descant


Zesde lezing: Lucas 19,37-40
Cantorij: Ere zij God in de hoge (op de melodie van Lied 308a)
Bovenstem:

Ere zij God in de hoge

en in de hemel vrede,

gloria, gloria, gloria, gloria

in excelsis Deo.
Onderstem:

Et in coelis pax, et in coelis pax,

glorie aan de Allerhoogste.

Bidden om vrede

Kaarsjes branden met gebedsintenties


Orgelspel: A Christmas Carol, Vaughan Williams
Over de collecte
Zingen: Hoor, de engelen zingen de eer, Lied 481 (couplet 3 met descant)
Wegzending
Zegen: Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige, Lied 430: a en c
Collecte bij de uitgang

Afbeelding boven:

een detail van een raam

van Marc Chagall,getiteld 'De vrede'.

  • Inleiding Gebed Eerste lezing
  • Zingen
  • Bidden om vrede

  • Dovnload 14.44 Kb.