Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Klasgroep: 1BaSWa Docenten: B. Wydooghe, L. Gheysen en C. Neckebrouck Vak

Dovnload 49.76 Kb.

Klasgroep: 1BaSWa Docenten: B. Wydooghe, L. Gheysen en C. Neckebrouck VakDatum20.06.2017
Grootte49.76 Kb.

Dovnload 49.76 Kb.


http://alumni.katho.be/img/logo_katho.gif

Sadan Hoofdopdracht Wiki

Student: Joyce Blomme

Klasgroep: 1BaSWa

Docenten: B.Wydooghe, L.Gheysen en C. Neckebrouck

Vak: Informatie vaardigheden

Academiejaar: 2011-2012

Studierichting: Sociaal Werk

Inhoud


Stap 1 3

Context 3

Auteur 3

Structuur 4

Organisaties 4

Specialisten 4

Woordenlijst 6

Powerpoint 7

Stap 2 7

Stap 3 7


Bronnenlijst artikel 7

Stap 4 8


Publicatie steracteur verwant met het thema 8

Internet Algemeen 8

Kranten/week/magazines 8

Vak-tijdschriften 8

Eindwerken/ Bachelorproeven 9

Handboeken, verzamelwerken,monografieën 9

Stap 5 9

Organisaties 9

Statistieken 10

Juridische context 10

Politieke context 11

Persoonlijk Besluit 11
Stap 1

Context


Artikel: De vrijwillige burger – a (wo)man for all seasons?

Het artikel komt uit het vak-tijdschrift Alert.


De organisatie die dit vak-tijdschrift uitgeeft is de vzw Pluralistisch Overleg Welzijnswerk.

Deze vzw publiceert dit vak-tijdschrijft vanuit een open redactionele netwerking over sociaal werk en sociaal politiek. Over de inhoud en de vormgeving wordt altijd autonoom beslist. Door samenwerking met expertisecentra versterken ze de maatschappelijke respons.Auteur


 1. Marc Hooghe is de schrijver van dit artikel.
  Hij is onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (Fwo) aan de Vub en is ook deeltijds docent aan de Uia. Hij is een doctor in de politieke wetenschappen en werkte de afgelopen jaren vooral aan de studie van politieke participatie en sociaal kapitaal. 1. Marc Hooghe (1964) is een Vlaams politicoloog en socioloog die als gewoon hoogleraar verbonden is aan de Faculteit Sociale wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven.

Hij doceert er politicologie, politieke sociologie, politieke communicatie, en politieke partijen en sociale bewegingen. Eerder doceerde hij ook onder meer aan de Université Lille-II en de Universiteit van Darmstadt. Enkele van zijn onderzoeksdomeinen zijn: politieke participatie, sociale bewegingen, sociaal kapitaal en sociale cohesie.

Hooghe behaalde in 1987 een licentiaat in hedendaagse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Gent en in 1991 een licentiaat in menselijke ecologie aan de Vrije Universiteit Brussel. In 1997 voltooide hij zijn doctoraat in de politieke wetenschappen eveneens aan de Vrije Universiteit Brussel. Nadien werkte hij in 2002 nog een tweede doctoraat af in de sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hij is voorzitter van het Politologisch Instituut, de Vlaamse vereniging voor politieke wetenschappen. Hij is hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Acta Politica. Recent werk van hem verscheen in British Journal of Political Sciences, European Journal of Political Research, Comparative Political Studies, International Political Science Review, Canadian Journal of Political Science, Women and Politics, International Migration Review, Electoral Studies,Party Politics en Political Behavior
Studies:

Ph.D. in Political Science (Brussels, 1997)

Ph.D in Sociology (Rotterdam, 2002)

Master of Arts in Human Ecology (Brussels, 1991)

Master of Arts in Contemporary History (Ghent, 1987)


 1. Via de databank LIBISnet vind je vele werken van Marc Hooghe waaraan hij meegewerkt of zelf geschreven heeft.


Structuur


 1. De tekst is opgedeeld in alinea’s waardoor het makkelijk te lezen is. De tussentitels zijn heel duidelijk weergegeven, hierdoor kan je ook makkelijk iets terug vinden in de tekst en door de tussentitels zie je waar de alinea hoofdzakelijk zal over gaan.

 2. Sociaal Kapitaal
  Gedeelde verantwoordelijkheid
  Politiek niet abdiceren
  Romig vrijwilligerswerk
  Cumulatielogica
  Van kerkwerk tot netwerk
  Tussen burger en overheid
  Elk speelt zijn rol

 3. De referenties worden in de tekst aangeduid met een cijfer en op de laatste pagina in een bronnenlijst met het cijfer weergegeven.

 4. Citaten worden schuin weergegeven

Organisaties


 • Oranje

 • Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk

Specialisten


 • Patrick Dewael

 • Robert Putnam

 • Mark Elchardus

 • Dietlind Stolle

 • Suzana Koelet

 • Peer Scheepers

 • Jacques Jansen

 • Joep de Hart

 • Paul Dekker

 • Nadia Molenaers

Robert Putnam

Is politicoloog en hoogleraar Public Policy aan de unversiteit van Havard.

Hij werd meerdere malen vermeld in mijn artikel vooral in het blokje over het Sociaal Kapitaal.

Contactgegevens:

Tel.: 617-495-1148
Adres: Kennedy School of Government
Taubman 370, Cambridge, MA02138

Bron: http://www.gov.harvard.edu/people/faculty/robert-putnamMark Elchardus

Mark Elchardus is hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel en lid van de onderzoeksgroep TOR. Hij is onder meer auteur van het succesvolle Vreemden, en Leraars

Werd vermeld in mijn artikel

Contactgegevens:

Faculty: Faculty of Economic, Social and Political Sciences, and Solvay Business School
Department: Tel: +32-2-6292034
Fax: +32-2-6293052
Email:Mark.Elchardus@vub.ac.be

Bron: http://www.vub.ac.be/infovoor/onderzoekers/research/person.php?person_id=20289Peer Scheepers

Hij is hoogleraar Methoden en Technieken van sociaal-wetenschappelijk Onderzoek binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen (K.U.N.), verantwoordelijk voor het onderwijs in  methoden en technieken alsook statistiek in de opleidingen communicatiewetenschap, antropologie, ontwikkelingsstudies en sociologie , Nationaal coördinator van het European Social Survey, gevolmachtigde van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (N.W.O.) (2001-2005) en hoogleraar-directeur van het Nijmeegs Instituut voor Sociaal en Cultureel Onderzoek, onderzoeksschool binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen (2003-2008 én 2011-2015) 

Werd vermeld in mijn artikel

Contactgegevens:


Sociologie, hoogleraar


Leeropdracht:

Methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek

Faculteit:

Faculteit der Sociale Wetenschappen

E-mail:

p.scheepers@maw.ru.nl

Telefoon:

024-3613029

bezoekadres:

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD nijmegen

postadres:

Postbus 9104
6500 HE nijmegen
Website: http://www.ru.nl/methodenentechnieken/methoden_technieken/medewerkers/vm_medewerkers/peer_scheepers/Nijmeegs Instituut voor Sociaal Cultureel Onderzoek, directeur onderzoek

E-mail:

p.scheepers@nisco.ru.nl

Telefoon:

024-3613029

bezoekadres:

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD nijmegen

postadres:

Postbus 9104
6500 HE nijmegen

Bron: http://www.ru.nl/methodenentechnieken/methoden_technieken/medewerkers/vm_medewerkers/peer_scheepers/

Joep de Hart

Joep de Hart studeerde Cultuur- en Godsdienstsociologie. Daarna werkte hij tien jaar bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Daar promoveerde hij in 1989 op een onderzoek naar de politieke en levensbeschouwelijke ontwikkeling van jongeren. Sinds 1 september 2011 is Joep de Hart bijzonder hoogleraar 'Nieuwe en vernieuwende vormen van christelijke gemeenschap in hun betekenis voor de Nederlandse samenleving' aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Werd vermeld in mijn artikel.

Contactgegevens:

Telefoon: 070-340 7425


Adres: Parnassusplein 5
Postbus 16164
2500 BD Den Haag
Kamer C 1416

Bron: http://www.scp.nl/Organisatie/Alle_medewerkers/Hart_de_Joep


Woordenlijst


Voluntaristisch standpunt: vrijwillig standpunt

Abdiceren: afstand doen van iets

Monopolie: alleenhandel, alleen kunnen of bezitten

Cumulatielogica: opeenhopende logica

Seculariseren: wereldlijk maken, aan de staat trekken

Decretale regels: besluitende regels

Passe partout: loper; doorlopende kaart

Powerpoint


Zie powerpoint op onze wiki.

Stap 2


Deze stap werd in groep gemaakt.

Stap 3

Bronnenlijst artikel


Stolle, D.(2000). Het onderzoek naar sociaal kapitaal, 25-60 in M. Hooghe (red.), Sociaal kapitaal en democratie. Acco, Leuven


De Hart, P. & Dekker, P. (2000), Kerkelijkheid en maatschappelijke participatie, pp. 147-174 in M. Hooghe (red.), Sociaal kapitaal en democratie. Acco, Leuven; René Bekkers, Kerklidmaatschap en participatie in vrijwilligerswerk, Sociologische Gids, 47, 268-292.


Hooghe, M. (1997), Burgerschap na de verzuiling?, Alert, 23(3), 51-55.


Hooghe, M. (1999), Participatie en de vorming van sociaal kapitaal. Een exploratie van het causaal verband tussen participatie en maatschappelijke houdingen, Sociologische Gids, 46(6), 494-520.


Hooghe, M. (2000), Culturele en maatschappelijke kenmerken en het participatieniveau van de Vlaamse bevolking, pp. 113-146 in M. Hooghe (red.), Sociaal kapitaal en democratie. Acco, Leuven.


Hooghe, M. (2001), ‘Not for our kind of people’. The sour grapes phenomenon as a causal mechanism for political passivity, pp. 162-175 in P. Dekker & E. Uslaner (eds.), Social Capital and Participation in Everyday Life. Routledge, London.


Hooghe, M. (2001), Waardecongruentie binnen vrijwillige verenigingen. Een sociaal-psychologisch verklaringsmodel voor de interactie van zelfselectie en socialisering, Mens en Maatschappij, 76(2), 102-120.


Elchardus, Hyse & Hooghe. (red., 2001), Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen. VUB Press, Brussel.


Molenaers, N. (2000), Sociaal kapitaal en de performantie van lokale ontwikkelingsprojecten, pp. 287-316 in M. Hooghe (red.), Sociaal kapitaal en democratie. Acco, Leuven


Dewael, P. (2001), Wederzijds respect. De gevaren van het Blok. Houtekiet, Antwerpen, pp. 116-177.


Scheepers, P. & Jansen, J. (2001), Informele aspecten van sociaal kapitaal. Ontwikkelingen in Nederland, 1970-1998, Mens en Maatschappij, 76(3), 183-201.


Putnam, R. (2000), Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. Siman and Schuster, New York.


Koelet, S. (2002), Zorgen voor morgen. Ouderschap tussen 1988 en 1999, Jaarboek 2002. Seksualiteit. Relaties. Geboortenregeling. Trefpunt Cgso, Gent.


Stap 4

Publicatie steracteur verwant met het thema


Marc Hooghe is de steracteur verwijzingen vindt je in bovenstaande bronnen.

Internet Algemeen


Informatie over Marc Hooghe vindt je op de site: http://www.kuleuven.be/citizenship/hooghe.htm
waar je een link krijgt naar zijn publicatie lijst.

Kranten/week/magazines


DILA. (03 januari 2012) Kleuterjuf leert Namibische kindjes Engels. Het Laatste Nieuws
MCT. (31 december 2011) Robert Chavatte in de bloemetjes gezet. Het Laatste Nieuws
Légère, C. (29 december 2011) Responsible Young Driver An brengt u veilig thuis. Het Nieuwsblad
Vrs. (26 december 2011) Frituur wordt sociaal restaurant op kerstavond. Het nieuwsblad
Rouvrois, N. (17 december 2011) Lummenaar Gie Deboutte wordt vredesambassadeur. Het Belang van Limburg

Vak-tijdschriftenTijdschrift voor welzijnswerk

Lameir, M. (2000). Twintig jaar ijveren voor vrijwilligerswerk: van ‘Werkgroep Vrijwilligers’ naar ‘Commissie Vrijwilligerswerk’: een terugblik, tijdschrift voor welzijnswerk, 31(288), 15-18.


Wisselwerk
Van Herreweke, P. (2008). “Vrij-willig”: een informatief spel over vrijwilligersbeleid, wisselwerk, 5(1), 29-30.

Eindwerken/ Bachelorproeven

Van Ommeslaeghe, B.(1998). Motiveren van vrijwilligers.[eindwerk]. Kortrijk: KATHO campusbibliotheek

De Bue, K. (1999). Vrijwilligerswerk en professionalisering in de Media.[eindwerk]. Kortrijk: KATHO campusbibliotheek

Decraene, E. (2000). Jongeren en vrijwilligerswerk: het oprichten van een ‘Promotieteam’ voor het JAC Kortrijk.[eindwerk]. Kortrijk: KATHO campusbibliotheek

Folens, N. (2000). Vrijwilligers in de justitiële sector: justitieel welzijnswerk Ieper-Veurne.[eindwerk]. Kortrijk: KATHO campusbibliotheek

Libbrecht, C. (2006). Belang van vrijwilligers voor een stedelijk Jeugdcentrum: toepassing op jeugdcentrum Petrol Menen. [eindwerk]. Kortrijk: KATHO campusbibliotheek


Handboeken, verzamelwerken,monografieën


Van Riet, N. (2010). Social work: mensen helpen tot hun recht te komen. Assen: Van Gorcum.

De Gast, Hetem & Wilbrink. (2009). Basisboek vrijwilligersmanagement: werven, sturen en motiveren. Bussum: Coutinho.

Heylen & Janssens. (2009). Kleine verhalen van krachtig welzijnswerk. Leuven: Acco.

Mathei, S. (2010). De VZW stap voor stap.: oprichting en werking.Brussel: Larcier.

Gansevoort, M. (2008) Hoe word ik vrijwilliger in het buitenland?. Tielt: Lannoo.

Stap 5

Organisaties


Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk

De ondersteuning van vrijwilligerswerkingen, het werkveld op zich, netwerking met andere relevante organisaties in het middenveld, diverse overheden, administraties en partners uit het bedrijfsleven. zijn de werkpunten waar het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw zich voornamelijk op richt.

Ze geven informatie over de stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel, over de rechten en de plichten van vrijwilliger en – organisaties en over de manier waarop de regelingen geïmplementeerd kunnen worden en hoe je ze best interpreteert.

Hun informatie brengen ze aan de man door maandelijks (behalve in de zomer) een elektronische nieuwsbrief naar elke geabonneerde organisatie en/of belangstellende te sturen. In de nieuwsbrief vind je informatie over recente beleidsontwikkelingen, maakt lezers attent op concrete initiatieven, ondersteunend materiaal, enz…

Ze zorgen ook voor een actuele website. In de website kun je databanken met vrijwilligersvacatures, een overzicht van gezamenlijke en lokale vormingsinitiatieven, publicaties, aanbiedingen en vele links terug vinden. Ook kan elke organisatie die met vrijwilligers werkt, zelf een vacature en voor het vrijwilligerswerk relevante aankondigingen op de website zetten.

Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk speelt graag in op vragen om een inleiding te verzorgen op studiedagen, congressen, modereren van werkgroepen, etc… . Dit is natuurlijk afhankelijk van het thema en hun beschikbaarheid.

Meer informatie vind je op de site: www.vrijwilligersweb.be.

Bron: www.vrijwilligersweb.be

207 woorden

Oranje

Oranje is een organisatie die in eerste plaats werkt met mensen met beperkingen. Hun belangrijkste doel is dan ook dat deze mensen volwaardig kunnen deelnemen aan het leven. Oranje wil dit doel bereiken door hun medewerkers te laten luisteren naar al jouw vragen en problemen. Ze zoeken steeds naar de best mogelijke oplossing voor jouw probleem. De medewerkers werken samen met jou en niet voor jouw. Oranje wil dat iedereen zich thuis voelt bij hen. Als de organisatie oranje merkt dat ze jou niet kunnen helpen zullen ze met plezier op zoek gaan naar een andere organisatie die jouw het best kan helpen. Ze proberen ook de overheden te beïnvloeden omdat ze een toegankelijke maatschappij voor iedereen willen en op deze manier de stem van mensen met beperkingen te laten horen bij het gemeentebestuur of bij de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin…

Bron: www.oranje.be

143 woorden


Statistieken

Juridische context


3 APRIL 2009. - Decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (1)
Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

24/07/2009 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers (B.S.17/12/2009)

Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

21 MEI 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vergunning, erkenning en subsidiëring van een pilootproject diensten Inclusieve Ondersteuning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap


Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

26/08/2005 - Omzendbrief 2005/001 van 26 augustus 2005 betreffende de gevolgen van de gewijzigde vzw-regelgeving (B.S.---)

Bron: http://www.juriwel.be/Zoeken/Detail.aspx?DID=1020366¶m=inhoud

20 JULI 2006. - Omzendbrief BB 2006/09 betreffende instructies voor het opstellen van de begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2007 van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest

Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Politieke context


De N-VA kiest voor een harmonieus samenleven in diversiteit en meent dat ook een pluriforme en veelkleurige ambtenarij als vertegenwoordiger van de overheid gebonden is aan het neutraliteitsgebod.

Vlaanderen moet zijn deuren verder openen voor personen met een handicap. De N-VA wil werk maken van integrale toegankelijkheid op alle vlakken: openbare en publieke gebouwen en ruimtes, media, internet, en openbaar vervoer.

De N-VA steunt de Europese richtlijnen tegen discriminatie op alle vlakken: geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid. Wij vinden dat iedereen dezelfde rechten moet hebben en dat dus ook mensen van hetzelfde geslacht in het huwelijksbootje moeten kunnen stappen of kinderen adopteren. De N-VA deed wetgevend werk met een voorstel van decreet dat gelijke kansen op de arbeidsmarkt beoogt en diversiteit nastreeft. De opgang van vrouwelijke topambtenaren heeft zich doorgezet onder het beleid van N-VA-minister Bourgeois, zonder daarom quota op te leggen. De vertegenwoordiging in overheidsdienst van allochtonen en van mensen met een arbeidshandicap kan nog beter. Een beleid van gelijke kansen moet ook aandacht hebben voor de groepen van laaggeschoolden en van oudere werknemers. Ook het Vlaams inburgeringsbeleid is een verhaal van kansen.

Bron: http://www.n-va.be/standpunten/gelijke_kansen_en_diversiteit


Persoonlijk Besluit


In het begin van de opdracht verstond ik er helemaal niets van maar na een beetje uitleg van klasgenoten en het lezen van alle documenten werd alles stap voor stap duidelijk.

Toch ondervond ik tijdens het maken van de opdracht geregeld problemen met mijn wiki, zo kon ik op een bepaald moment geen enkele pagina aanmaken maar na veel zoeken heb ik dit kunnen oplossen door een andere internetbrowser te gebruiken.

Ik vind het zeer moeilijk om documenten via een databank op te zoeken het is zeker iets waar ik nog zal moeten op oefenen. Veel aan de lay-out van onze site heb ik niet kunnen doen omdat anderen mij steeds voor waren en omdat ik meestal niet wist hoe ik iets moest doen en de anderen het dan voor mij deden. Dit vind ik wel jammer omdat ik niet heb kunnen experimenteren en uitproberen.

Dit was geen makkelijke opdracht omdat je zoveel verschillende dingen moest doen en opzoeken waardoor je snel kleinere opdrachtjes over het hoofd zou durven zien.

 • Stap 1 Context
 • Organisaties Oranje Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk Specialisten
 • Powerpoint Zie powerpoint op onze wiki. Stap 2 Deze stap werd in groep gemaakt. Stap 3 Bronnenlijst artikel
 • Stap 4 Publicatie steracteur verwant met het thema Marc Hooghe is de steracteur verwijzingen vindt je in bovenstaande bronnen. Internet Algemeen
 • Eindwerken/ Bachelorproeven
 • Handboeken, verzamelwerken,monografieën
 • Stap 5 Organisaties
 • Statistieken Juridische context

 • Dovnload 49.76 Kb.