Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Klin. Gegevens Multifocaal mammacarcinoom. Vraagstelling Gaarne her2/Neu bepaling. Macroscopie

Dovnload 19.02 Kb.

Klin. Gegevens Multifocaal mammacarcinoom. Vraagstelling Gaarne her2/Neu bepaling. MacroscopieDatum02.10.2018
Grootte19.02 Kb.

Dovnload 19.02 Kb.

Voorbeeld HER2-verslag.
Aard materiaal

Consultcoupes en blokje PA Diaconessenhuis te Leiden betreffende excisie mamma rechts.


Klin. Gegevens

Multifocaal mammacarcinoom.


Vraagstelling

Gaarne HER2/Neu bepaling.


Macroscopie

Ontvangen 2 coupes en 1 blokje T11-08231 PA Diaconessenhuis te Leiden:

1/A : K
Microscopie

Conform elders betreft het een infiltrerend ductaal type adenocarcinoom.


Immunohistochemie:

HER2/INeu score elders: 3+

HER2/Neu score LUMC: 3+

Moleculair onderzoek:

SISH HER2/neu (Ventana, Bench Mark Monocolor SISH)(MD nummer xxxxx (11/Rxxxxx, blokje 1/A) tumorcel percentage x%:


2-3 kopieen per kern, het HER2/neu gen is niet geamplificeerd

Of:
6-10 kopieën per kern, het HER2/neu gen is geamplificeerd (lage amplificatie)


Of:
>10 kopieën per kern cq.grote clusters, het HER2/neu gen is geamplificeerd (hoge amplificatie)
Diagnosis

Consultmateriaal PA afdeling Diaconessenhuis te Leiden (nr.T11-08231) betreffende een mammacarcinoom rechts ten behoeve van HER2/neu bepaling: conform elders infiltrerend ductaal type adenocarcinoom. De tumor toont wel / geen HER2/neu genamplificatie.


PALGA CODES

Mamma*rechts*excisie*adenocarcinoom*moleculaire diagnostiek*consult t.b.v. derden


Voorbeeld KRAS / EGFR / BRAF-verslag.
Aard materiaal

Consultblokje PA Groene Hart Ziekenhuis te Gouda betreffende segmentresectie linker long, lingula.


Klin. Gegevens

Verdenking matig gedifferentieerd adenocarcinoom.


Vraagstelling

Gaarne EGFR-mutatie analyse.


Macroscopie

Ontvangen 1 blokje T11-08996 PA Groene Hart Ziekenhuis te Gouda:

1/A: B
Microscopie

Conform elders betreft het een niet kleincellig carcinoom.


Moleculaire diagnostiek:

Tumorcellen werden gemicrodissecteerd (verkregen tumorcelpercentage 40-50%) waaruit DNA werd geisoleerd. (MD nummer: 111273 (11/R82269, blokje 1/A)) Uitslagen hotspot mutatieanalyse d.m.v. allel specifieke PCR (Taqman):


KRAS exon 1 codon 12/13* geen mutatie

Wel mutatie: c.34G>T

BRAF exon 15 c.1799T>A (p.V600E) wel/geen mutatie

EGFR exon 21, c.2573T>G en c.2573_2574TG>GT (p.L858R) wel/geen mutatie

EGFR exon 19 Waarschijnlijk deletie

Waarschijnlijk wildtype

Deletie niet uit te sluiten

PIK3CA exon 9, c.1624G>A (p.E542K) wel/geen mutatie

PIK3CA exon 9, c.1633G>A (p.E545K). wel/geen mutatie

PIK3CA exon 20, c.3140A>G (p.H1047R). wel/geen mutatie


*detecteert c.34G>A (p.G12S), c.34G>C (p.G12R), c.34G>T (p.G12C), c.35G>A (p.G12D), c.35G>C (p.G12A), c.35G>T (p.G12V), c.38G>A (p.G13D)
Conclusie:

Consultmateriaal van PA Groene Hart Ziekenhuis te Gouda (T11-08996) betreffende tumor linker long ten behoeve van EGFR/KRAS mutatie analyse: conform elders niet-kleincellig carcinoom. In de tumor werd geen KRAS exon 1 mutatie gevonden en geen EGFR exon 19 of 21 hotspotmutatie. Klassieke sequentie analyse van EGFR exon 18 t/m 21 volgt nog. U ontvangt hierover nader bericht.


Aanvulling xx sept 2011:
Klassieke DNA sequentie analyse van overige EGFR exonen (exondelen) 18 t/m 21 toonde GEEN mutaties. (MD nummer: 111273 (11/R82269, blokje 1/A))

Nieuwe conclusie: niet kleincellig carcinoom zonder mutatie in KRAS of EGFR.


PALGA CODES

Long*links*resectie*niet kleincellig carcinoom*moleculaire diagnostiek*consult t.b.v. derden

  • Moleculair onderzoek
  • Voorbeeld KRAS / EGFR / BRAF-verslag. Aard materiaal
  • Microscopie
  • Aanvulling xx sept 2011

  • Dovnload 19.02 Kb.