Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kolb in vier kwartier ivlos mentorgroep 14-2 2011 Het belang van Kolb voor leerlingen

Dovnload 193.22 Kb.

Kolb in vier kwartier ivlos mentorgroep 14-2 2011 Het belang van Kolb voor leerlingenPagina1/2
Datum13.11.2017
Grootte193.22 Kb.

Dovnload 193.22 Kb.
  1   2

Kolb in vier kwartier IVLOS mentorgroep 14-2 2011
Het belang van Kolb voor leerlingen
Het model van Kolb kan inzicht geven in hoe verschillend leerlingen leren. Het geeft ook de mogelijkheid om in je lessen bewust alle leerstijlen voldoende aan bod te laten komen. Volgens Kolb leren mensen namelijk bij voorkeur op een bepaalde manier, maar is het voor hen ook goed om andere manieren van leren te oefenen. Door met het model te kijken naar de werkvormen die je hanteert, kun je nagaan in hoeverre je lessen aansluiten bij de diverse leerstijlen en of je daarin voldoende afwisseling of keuzemogelijkheden aanbrengt.
Volgens Kolb zijn er twee basisdimensies die ten grondslag liggen aan het leren van ervaringen; van concreet naar abstract en van actief naar reflectief. Een leerstijl is dan de benaming voor het kwadrant waarin een individu bij voorkeur begint voor een effectieve leerervaring (zie tabel 1)

Actief

Reflectief

Concreet

Doener

Dromer

Abstract

Beslisser

Denker

Tabel 1. Benaming van de leerstijlkwadranten


In een figuur wordt het model van Kolb vaak als volgt weergegeven.
figuur 1. Het model van Kolb in een figuur

Toelichting op de assen:

Reflectief: werkvorm waarbij de leerling alleen waarneemt en nadenkt

Actief: werkvorm waarbij de leerling zelf actief moet deelnemen

Concreet: werkvorm waarbij de nadruk ligt op dingen zien of vastpakken en/of op specifieke voorbeelden

Abstract: werkvorm waarbij de nadruk ligt op grote lijn / verbanden / algemene toepasbaarheid
Korte toelichting op de leerstijlen:

Doener: wil graag directe ervaring, dingen doen; houdt van experimenteren en lost problemen op door iets uit te proberen.

Dromer/bezinner: kijkt hoe anderen een probleem aanpakken; bezit een groot voorstellingsvermogen, is vooral bezig met concrete ervaringen en bekijkt die vanuit verschillende perspectieven.

Denker: is goed in logisch denken en redeneren; probeert algemene regels te ontdekken en leert graag uit boeken; probeert vanuit theorie naar de werkelijkheid te komen.

Beslisser/toetser: is vaak een goede planner; richt zich graag op het oplossen van problemen en op technologische toepassingen van theorie.
Uitgebreidere toelichting op de leerstijlen

Voor een uitgebreidere beschrijving in woorden, zie de tekst onder tabel2. Voor een overzicht in steekwoorden, zie tabel 2.
LeerstijlKernwoordenLeert het beste van...Doener

Accomoderen

Wat is er nieuw?

Wat is er nieuw? Ik ben in voor alles in. ben in voor alles in.Bezinner

Divergeren

Ik wil hier graag evenn Ik wil hier graag even over nadenkenadenken • activiteiten waar ze de tijd krijgen/gestimuleerd worden

 • (achteraf) na te denken over acties

 • als de mogelijkheid wordt geboden eerst na te denken en dan pas te doen

 • beslissingen nemen zonder limieten en tijdsduurDenker

Assimileren

Hoe is dat met elkaar Hoe is dat met elkaar gerelateerd?erd? • gestructureerde situaties met duidelijke doelstellingen

 • (congressen, colleges, boeken)

 • als ze de tijd krijgen om relaties te kunnen leggen met kennis die ze al hebben

 • situaties waar ze intellectueel uitgedaagd worden

 • de kans krijgen vragen te stellen en de basismethodologie, logica etc. te achterhalen

 • theoretische concepten, modellen en systemen

Beslisser

Convergeren

Hoe kan ik dit toepa Hoe kan ik dit toepassen in de praktijk?ssen in de praktijk?activiteiten waar:

Tabel 2. Beschrijving leerstijlen in kernwoorden
  1   2

 • Doener Dromer Abstract Beslisser
 • Uitgebreidere toelichting op de leerstijlen
 • Leert het beste van...

 • Dovnload 193.22 Kb.