Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kolenwasserij van Beringen één van de 12 meest bedreigde erfgoedlocaties in Europa

Dovnload 78.58 Kb.

Kolenwasserij van Beringen één van de 12 meest bedreigde erfgoedlocaties in EuropaDatum22.11.2018
Grootte78.58 Kb.

Dovnload 78.58 Kb.


PERSBERICHT

Kolenwasserij van Beringen

één van de 12 meest bedreigde erfgoedlocaties in Europa
Den Haag / Luxemburg, 16 januari 2018 - Bij de start van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, kondigen Europa Nostra, de toonaangevendste erfgoedorganisatie in Europa, en het Instituut van de Europese Investeringsbank de lijst aan van de 12 erfgoedsites aan die door een panel van experts genomineerd werden voor het 7 Most Endangered-programma 2018. Deze met verdwijnen bedreigde belangrijke erfgoedsites uit 10 Europese landen zijn: het historische centrum van Gjirokastra, Albanië; de postbyzantijnse kerken in Voskopoja en Vithkuqi, Albanië; het historische centrum van Wenen, Oostenrijk; de kolenwasserij van de steenkoolmijn van Beringen, België (genomineerd door de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie); het Buzludzha-monument, Bulgarije; het Aerial Cableway Network in Chiatura, Georgia; de David Gareji-kloosters en Hermitage, Georgia; het kasteel van Sammezzano, Toscane, Italië; het Constanta Casino, Roemenië; de prehistorische Rock-Art-locaties in de provincie Cadiz, Spanje; het Prinkipo Greek Orphanage, Princes’ Islands, Turkije; en de Grimsby Ice Factory, Verenigd Koninkrijk. Sommige van deze sites zijn in gevaar als gevolg van verwaarlozing of inaangepaste ontwikkeling, andere omwille van een gebrek aan middelen of expertise. De definitieve lijst van 7 meest bedreigde erfgoedlocaties in Europa zal op 15 maart onthuld worden.
De 12 monumenten en locaties werden geselecteerd omwillevan hun bijzondere erfgoed- en culturele waarde, evenals het imminente gevaar waarmee ze worden geconfronteerd. De betrokkenheid van lokale gemeenschappen en de betrokkenheid van publieke en private belanghebbenden bij het redden van deze sites werden ook als cruciaal beschouwd. Een ander belangrijk criterium was het potentieel van deze sites om als katalysator voor duurzame sociaal-economische ontwikkeling te fungeren.
2018 is het jaar waarin we Europa's unieke culturele erfgoed vieren en waarbij de sleutelrol wordt daarvan wordt benadrukt bij het bevorderen van onze gemeenschappelijke identiteit en het opbouwen van een meer inclusief Europa. Een andere doelstelling van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 is het bewust maken en het mobiliseren van wijdverspreide inspanningen om bedreigde erfgoedlocaties in heel Europa te redden, Er was daaroml geen betere gelegenheid voor Europa Nostra en het European Investment Bank Institute om een nieuwe editie van het 7 Most Endangered-programma te implementeren, met de steun van het EU Creative Europe-programma”, zo stelde Denis de Kergorlay, uitvoerend voorzitter van Europa Nostra. “Deze shortlist is in de eerste plaats een oproep tot actie. We dringen er bij publieke en private belanghebbenden op lokaal, nationaal en Europees niveau op aan om hun krachten te bundelen om de erfgoedpareltjes te redden die ons gedeelde verhaal vertellen en die moeten worden bewaard voor toekomstige generaties”, voegde hij er nog aan toe.
Het behoud van deze 12 locaties zal niet alleen de monumenten van het culturele erfgoed ten goede komen. De investering zal ook sociaal-economische voordelen opleveren op lokaal, regionaal en nationaal niveau”, aldus Francisco de Paula Coelho, decaan van het Instituut van de Europese Investeringsbank. "Goed voorbereide en goed geïmplementeerde investeringen in cultureel erfgoed werpen hun vruchten af op het gebied van sociale, economische en culturele ontwikkeling. Het is belangrijk om deze boodschap te verspreiden tijdens het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018", voegde hij eraan toe.
Nominaties voor het 7 Most Endangered-programma 2018 werden ingediend door organisaties uit het maatschappelijk middenveld of door overheidsinstanties die deel uitmaken van Europa Nostra's uitgebreide netwerk van lid- en geassocieerde organisaties uit heel Europa. 12 sites werden op de shortlist gezet door een panel van experts in geschiedenis, archeologie, architectuur, conservatie, projectanalyse en financiën. De definitieve lijst van de 7 meest bedreigde erfgoedsites in Europa zal worden geselecteerd door het bestuur van Europa Nostra.
Het 7 Most Endangered-programma werd in januari 2013 gelanceerd door Europa Nostra met het Instituut van de Europese Investeringsbank als stichtende partner en de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa als geassocieerde partner. Het werd geïnspireerd door een succesvol vergelijkbaar project van de Amerikaanse National Trust for Historic Preservation. De 7 Most Endangered is geen financieringsprogramma. Het wil dienen als een katalysator voor actie en om "de kracht van het voorbeeld" te promoten. Het heeft de steun van het Creative Europe-programma van de Europese Unie, als onderdeel van het netwerkproject 'Sharing Heritage - Sharing Values' van Europa Nostra.

De kolenwasserij van Beringen, België
De kolenwasserij maakt deel uit van de mijnsite van Beringen, een grote voormalige kolenmijn in Belgisch Limburg. De steenkoolmijn is een belangrijk voorbeeld van de grootschalige ontwikkelingen in de steenkoolwinning in Europa en de rest van de wereld in de 20e eeuw. Met alle uitrusting en machines nog bewaard is dit waarschijnlijk enig in, Europa en mogelijk zelfs in de wereld.
De bouw van deze grote kolenwasserij startte in 1923-1924 (kolenwasserij 1) en dit eerste deel was later uitgebreid met kolenwasserijen 2,3 en 4. De vier delen vormen samen één massief gebouw in ijzer, staal, baksteen en glas.
De volledige steenkoolmijn van Beringen, met inbegrip van de vier delen van de kolenwasserij werden in 1993 en 1994 door de Vlaamse Regering wettelijk beschermd als monument.
In 2003 werd een industrieel-archeologische evaluatie en een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de hele kolenmijn, inclusief de kolenwasserij. Deze studie concludeerde dat het bewaren van de kolenwasserij duur zou uitvallen, maar dat het gebouw onmisbaar was om de industriële schaal van de mijnbouw in Beringen te begrijpen en te interpreteren.
In 2009 werd de herbestemming van de mijn toegewezen aan PPS-vennootschap, met als belangrijkste partner LRM (de Limburgse Reconversie Maatschappij) en een aantal bouw- en vastgoedbedrijven. Deze besloten echter dat het behoud van de complete kolenwasserij niet mogelijk was en beslisten - zonder een grondige studie van de bouwgeschiedenis - tot de nakende sloop van steenkoolwasserij 1 en 3. De redenering die achter dit besluit gegeven werd waren de zogenaamde buitensporige kosten van restauratie en de vermeende beperkte herbestemmingsmogelijkheden van de kolenwasserij en -zeefinstallaties. Op het terrein van kolenwasserij I zou een parking aangelegd worden.
Net vóór de zomervakantie werd door de PPS-vennootschap een sloopvergunning aangevraagd voor kolenwasserij 1. Er werd ook aangekondigd dat zodra deze steenkoolwasserij 1 afgebroken is, ook de procedure om kolenwasserij 3 te slopen zal worden ingezet. Hoewel er een politieke overeenkomst over de afbraak leek te bestaan, is de wettelijke bescherming van het gebouw nog niet opgeheven en blijkbaar houdt het verzoek tot afbraak hier geen rekening mee.
Midden oktober werd de sloopvergunning geweigerd door de gemeenteraad van Beringen, omwille van de erfgoedwaarde van het gebouw en zijn beschermde status. De PPS-vennootschap diende echter een beroep in bij de deputatie van de provincie Limburg, die nu de zaak moet bestuderen - zelfs een hoorzitting moet organiseren - en vóór 1 maart 2018 dient te beslissen.
In de voorgestelde plannen voor ontwikkeling van het mijnterrein wordt ervan uit gegaan dat slechts één van de vier delen van het complex behouden blijft. Dit miskent de integriteit van het complex. Op deze manier kan de sloop van het eerste onderdeel een gevaarlijk precedent scheppen voor verdere vernietiging van de site, wat uiteindelijk leidt tot het verdere de verloren gaan van het belang van het hele site.
De nominatie voor het 7 Most Endangered-programma 2018 is ingediend door de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw.

PRESS CONTACTS

Europa Nostra

Joana Pinheiro, jp@europanostra.org

T. +31 70 302 40 55; M. +31 6 34 36 59 85

European Investment Bank Institute

Bruno Rossignol, bruno.rossignol@eib.org

T. +352 43 797 07 67; M. +352 62 134 58 62

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw (Association Flamande pour l’Archéologie Industrielle)

limburg@vvia.be or administratie@vvia.be

Adriaan Linters, adriaanlinters@historici.netM. +32 496 377791TO FIND OUT MORE

www.europanostra.org

http://7mostendangered.eu/2018-shortlist
HIGH RESOLUTION PHOTOS

www.industrieelerfgoed.be

Achtergrond
Europa Nostra is de pan-Europese federatie van erfgoed NGO’s, en wordt ook door een groot netwerk van publieke instanties, bedrijven en personen ondersteund. Door 40 landen in Europa te bestrijken is de organisatie de stem van de burgermaatschappij die begaan is met het beschermen en bevorderen van Europa’s culturele en natuurlijke erfgoed. Gesticht in 1963 wordt Europa Nostra heden ten dage erkend als het meest representatieve netwerk op erfgoed gebied. Plácido Domingo, de operazanger, is de President van de organisatie. Europa Nostra voert campagne voor het behoud van Europa’s bedreigde monumenten, locaties en landschappen, met name door middel van het the 7 Most Endangered programma. Uitmuntendheid wordt geëerd met de EU Prijs voor Cultureel Erfgoed / Europa Nostra Prijs. Europa Nostra levert ook bijdrage aan het formuleren en implementeren van Europese strategieën en beleidsvormen op het gebied van erfgoed door middel van een gestructureerde dialoog met de Europese Instituties en de coördinatie van de Europese Erfgoed Alliantie 3.3. Europa Nostra heeft in sterke mate het Europees Jaar van hetr Cultureel Erfgoed 2018 aangemoedigd en draagt actief bij tot de realisering ervan.
Het Instituut van de Europese Investeringsbank (EIBI) werd opgericht binnen de EIB Group (de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds) om samen met Europese stakeholders en het ruimle publiek sociale, culturele en academische initiatieven aan te moedigen. Het is een sleutel-pijler voor het engagement van de EIB-groep voor de gemeenschap en de burgers. Meer informatie op http://institute.eib.org
De Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa is “de sociale bank van Europa”. Als multilaterale ontwikkelingsbank van 41 lidstaten vertegenwoordigt ze een belangrijk instrument in de sociale politiek van Europa. Behoud van Europa's cultureel erfgoed is een onderdeel van haar opdrachten.
Creative Europe is het EU programma ter ondersteuning van de culturele en creatieve sectoren, en stelt hen in staat hun bijdrage aan banen en groei te vergroten. Het programma voor 2014-2020 ondersteunt met een budget van € 1,46 miljard organisaties op het gebied van erfgoed, podiumkunsten, kunst, interdisciplinaire kunst, publiceren, film, TV, muziek en video games, als ook tien duizenden artiesten, culturele en audiovisuele beroepsbeoefening. Financiering stelt hen in staat in geheel Europa te werken, nieuwe publieken te bereiken en de in het digitale tijdperk benodigde vaardigheden te ontwikkelen.

  • Kolenwasserij van Beringen één van de 12 meest bedreigde erfgoedlocaties in Europa
  • 12 erfgoedsites aan die door een panel van experts genomineerd werden voor het 7 Most Endangered-programma 2018
  • Bulgarije
  • De definitieve lijst van 7 meest bedreigde erfgoedlocaties in Europa zal op 15 maart onthuld worden.
  • Francisco de Paula Coelho
  • De kolenwasserij van Beringen, België
  • Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw
  • European Investment Bank Institute
  • HIGH RESOLUTION PHOTOS

  • Dovnload 78.58 Kb.