Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kopij hervormde gemeente Nieuwpoort Zondag 22 januari 2017

Dovnload 12.96 Kb.

Kopij hervormde gemeente Nieuwpoort Zondag 22 januari 2017Datum21.09.2017
Grootte12.96 Kb.

Dovnload 12.96 Kb.

Kopij hervormde gemeente Nieuwpoort
Zondag 22 januari 2017

9.30 uur: Ds. C.M. Baan (Heilig Avondmaal).

18.30 uur: Ds. C.M. Baan (Nabetrachting Heilig Avondmaal).
Bij de diensten: Zondagmorgen wil ik voor de tweede maal naar Lukas 7: 36 - 50 kijken. Ik heb vorige week lijnen uitgezet, we hebben er deze week over na kunnen denken en met anderen over kunnen spreken en dan komen zondag de lijnen weer bij elkaar: Aan tafel. Zondagavond denken we met elkaar na over dankbaarheid en offerbereidheid aan de hand van Romeinen 12: 1 – 8.
Zingen voor de dienst: Psalm 92 : 1 (‘s morgens) en Psalm 104: 1 (`s avonds).

Collecten: 1. diaconie met als doel St. Pietersberg – De herberg, 2. Werk van de kerkrentmeesters.

Kinderoppas: M. van Hof, L. Kragten en Tessa Bochanen.

Kerkauto: Jan v/d Dool, Dirk Rietveld (’s morgens) en Cees v/d Vlist (‘s avonds).
Agenda: Vrijdag 20 jan: Week van Gebed, N. Ger. Kerk, Bethelkerk Waal, om 19.00 uur.

Zaterdag 21 jan: Week van Gebed, Herv. Gem. Langerak, `t Anker, om 19.00 uur.

Zaterdag 21 jan: Voorbereidingsuur Avondmaal 19:00 – 20:00 uur in de kerk.

Maandag 23 jan: bibliotheek en collectebonnen verkoop in het HC van 18:30 - 20:00 uur.

Dinsdag 24 jan: catechisatie 12/13 & 14/15 jaar begint om 18.45 uur (resp. HC en ’t Anker).

Dinsdag 24 jan: catechisatie 16+ begint om 19.45 uur.

Vrijdag 27 jan: MuziekPoort begint om 19.15 uur.
Actie Kerkbalans: 23 januari gaat de actie kerkbalans weer van start. Dit is voor onze gemeente de belangrijkste vorm van inkomsten en is onmisbaar om het werk van de kerk in stand te houden. Vrijwilligers zullen bij u aan de deur komen met een brief en antwoordkaart. We zijn dankbaar dat in de afgelopen jaren we dankzij uw giften het werk hebben mogen doen. En we hopen ook dit jaar op uw ruimhartigheid. Daarmee mogen we ook iets uitdrukken van onze dankbaarheid aan God voor alles wat Hij ons geeft in Zijn genade.
Verjaringsfonds: Het afgelopen jaar heeft het verjaringsfonds het mooie bedrag van 3265 euro opgeleverd. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen en ook de vrijwilligers hartelijk bedankt!
Wijkwerk: Tijdens hun bezoekjes in 2016 ontvingen de dames van het wijkwerk € 136,50 en bij het rondbrengen van de kerstattenties € 182,50. Hartelijk bedankt voor alle giften.
Kerkklokradio: As. zondagavond 22 jan. kunt u weer luisteren naar een uitzending van het programma ‘Samen tot Gods eer’ van de regionale omroep Klokradio. Het is te beluisteren van 20:00 tot 22:00. In het eerste uur is het thema Handen van gebed en in het tweede uur laten we uw verzoeken horen! Bel dus tussen 20:00 en 21:00 uur met 0184-682422 en we noteren uw aanvragen. Bel gerust! Klokradio is te beluisteren via 107.0 FM (kabel 105.9) maar natuurlijk ook via www.klokradio.nl. Ook ’s morgens kunt u luisteren, dan wordt de kerkdienst uitgezonden aangevuld met liederen en gedichten, van 9:00 tot 11:30 uur.

Stem dus zondag af op Kerkklokradio!


MuziekPoort: Wie wilt u bemoedigen, feliciteren of een hart onder de riem steken? Vraag een verzoek aan bij MuziekPoort! Dit kan tot zat. 21 jan. 14:00 uur bij Janny Huisman, M.vCoehoornsingel 43, tel. 602220 of Anje van Dijk, Binnenh. 40, tel. 06-23101886, anje.van.dijk@hetnet.nl. De uitzending is op vrijdag 27 jan. om 19:15 uur. We hebben ook weer twee gastmedewerkers in ons midden: Amanda Visser voor de gedichten en Jan van Dam verzorgt de meditatie. Alle luisteraars, binnen en buiten de Poort alvast een goed luisteruur toegewenst!
Dopen: D.V. zondag 29 januari zal de doop bediend worden aan Benjamin van den Berg en Noud van der Voet. Volgende week 25 januari is er een doopgesprek in de pastorie. We hopen op een gezegende voorbereiding met elkaar en een mooie dienst. Het is bijzonder mooi dat God Zich steeds opnieuw weer aan nieuwe mensen verbindt. Onbevattelijk is het dat Hij met ieder van ons zo’n persoonlijke relatie aan wil gaan. Tegelijk drukt de doop ook een gemeenschappelijkheid uit: er worden weer twee kinderen opgenomen in die lange stoet van mensen van alle tijden en plaatsen op weg naar het Nieuwe Jeruzalem.
Jaarfeest: Vrijdag 10 februari zal er in het Hervormd Centrum een Bingo avond voor jong en oud worden gehouden. De opbrengst is bestemd voor het diaconaal project van de HGJB. Graag deze datum alvast vrij houden in uw/jullie agenda! Meer informatie volgt nog.
Vrouwenavond: Vrijdag 17 februari is het zover, de vrouwenavond. Heeft u/heb jij de datum al genoteerd? Opgeven kan per mail: diwina.rozema@gmail.com of schriftelijk (Hennepstraat 17). We willen grotendeels het programma aanhouden van de mannenavond. Dat betekent dat we beginnen met een soepmaaltijd om 19:00 uur. Daarna is er tijd voor een rondleiding in het kinderdagverblijf en op de boerderij. We sluiten af met koffie/thee en een drankje. Kosten: 5 euro. We hopen op een gezellige avond met elkaar!
Gemeentereis: Vorige week donderdag hadden we een mooie avond over 500 jaar Reformatie. We hoorden Bach, we zagen schilderijen van Cranach en we leerden over de moeiten en verworvenheden die zorgden dat de ontwikkelingen rondom Maarten Luther tot een kerkscheuring leidden. Het vieren van zo’n kerkscheuring zou ongepast zijn, maar het gedenken van de belangrijke strijd die daar geleverd werd is een rijke bron waar we uit mogen putten. Daarmee komen we tot een dieper verstaan van onze traditie en ons eigen geloof. En ten diepste komen we tot een dieper verstaan van hoe God werkt in onze levens.

De gemeentereis naar Duitsland is van 18 t/m 22 april. Voor meer informatie kunt u altijd bij mij terecht. Aanmelden kan (uiterlijk!) tot 31 januari aanstaande: dominee@kerkvannieuwpoort.nl of een papieren aanmeldingsformulier in de brievenbus.


Pastoraat: Vorige week is Aart Boer (Tiendweg 6, 2965CE) opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege benauwdheid. We zijn dankbaar dat hij met succes behandeld kon worden en weer thuis mocht komen. We bidden voor hem en zijn vrouw dat hij verder mag herstellen. We denken zo aan alle zieken en mensen die verdriet hebben omdat iemand kort of langer geleden uit hun midden is weggevallen. Ook wil ik u wijzen op twee gemeenteleden die elders in een verzorgingshuis wonen:


D. Ooms - Buijs

Lingesteynplantsoen 18

4141GH LEERDAM

G. van Wijk - Schimmel

Burg Dekkingstraat 1 151

2971AC BLESKENSGRAAFIn gebed en onderlinge betrokkenheid laten we ons gelegen aan wat de apostel Paulus zegt in Romeinen 12: 15: Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.
Tenslotte: Het is bijzonder om alweer voor de derde keer met u allen toe te leven naar het Avondmaal. Als je samenleeft in een gezin, wat is de kern van dat gezinsleven? Als je als familie misschien al uitgevlogen bent, wat zijn dan nog de samenbindende momenten? Er zijn tal van zaken op te noemen, maar de kern is toch wel het aan tafel gaan met elkaar. Zo tastbaar maakt God het voor ons dat we Zijn kinderen mogen zijn en Hij dankzij de Heere Jezus Zijn huisgezin hier op aarde verzamelt!

Een hartelijke groet, ds. Christiaan Baan  • Zingen voor de dienst

  • Dovnload 12.96 Kb.