Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Korpsnieuws december 2016 / januari 2017

Dovnload 84.72 Kb.

Korpsnieuws december 2016 / januari 2017Datum14.03.2017
Grootte84.72 Kb.

Dovnload 84.72 Kb.

Korpsnieuws

december 2016 / januari 2017


Korps Hilversum

Bussumerstraat 27 a/b

1211 BH Hilversum

Tel. korps: 035-6239912/06-51961362

KO: 036-5343851; 06-51316760

Tel. winkel: 035-6219704

e-mail: korps.hilversum@legerdesheils.nl

Website: www. legerdesheils.nl/korpshilversum

Kerk TV: via website

Facebook: Leger des Heils korps Hilversum

Bankrekeningnummer: NL09RABO0154656208

t.n.v. Leger des Heils Hilversum

Inhoud:

Voorwoord, Personalia, Korpsnieuws, Landelijk nieuws, Wereldnieuws, Agenda, Telefoonlijst, De mens wikt…, Weekoverzicht

Voor u gelezen:

‘Jezus Christus is de Koning die ik dien.’ Dat schrijft de Britse koninging Elizabeth in het voorwoord van ‘The Servant Queen – and the King She Serves’ (De dienende koningin en de Koning die zij dient), het boek dat in april van dit jaar is uitgekomen ter gelegenheid van haar negentigste verjaardag. ‘Ik ben - en blijf - dankbaar, aan u voor uw gebeden en aan God voor zijn standvastige liefde’, zegt de koningin in het door de Bible Society uitgegeven boek. De koningin – hoofd van de Kerk van Engeland – vraagt ook aandacht voor het ongekend grote lijden van de christenen in het Midden Oosten.

VOORWOORD

In Jezus werd de Allerhoogste onze allernaaste

We maken ons klaar om kerstfeest 2016 te gaan vieren!

Maar hoe?

Het gewone leven is vol, druk, haastig, nuchter, zakelijk, cynisch en, dat is het gevaarlijkste in deze tijd, ook sentimenteel, dat wil zeggen vol onecht gevoel.

Het zal niet meevallen om in dat leven tijd en ruimte te vinden om het Christuskind te zoeken en te ontmoeten. Bovendien: waar moeten we zoeken! Is dat in het korps of in de wereld?

Het naderend kerstfeest brengt velen ertoe neventhema’s te benutten rondom het kerstgebeuren; anderen brengt het tot idyllische bespiegelingen omtrent de figuren van moeder en kind, blijde taferelen van zoete, zingende engelen, aandoenlijke tegenstellingen van donker en licht, armoede en rijkdom, kou en warmte.

Er is echter maar één wezenlijke verkondiging, namelijk die van het echte Licht dat kwam in de donkere wereld om vrede te brengen en liefde te geven. Want Christus kwam als een lichtstraal in het donker. Dus om de duisternis te verdrijven.

Naar die duisternis hoeven we niet lang te zoeken. Die vinden we immers in: menselijke verdriet en pijn, in teleurstelling, in elkaar naar benden halen met woorden, in een wereld die vervuild, verhongerd, over bevolkt raakt, waar terreur en geweld toeneemt, de ene financiële crisis op de andere volgt. Maar wellicht ook in: menselijke voorspoed, geluk, vreugde en bevrediging. Want duisternis waar het in de Bijbel omgaat, is het gemis van God.

Kerstfeest vieren is dus het duister laten verdrijven door het Licht, met je hele hart blijde liederen kunnen zingen over liefde en vrede.God kwam in Jezus in ons midden

en stak het licht der hoop weer aan:

het licht waar wij om mogen bidden,

het licht dat nooit meer uit zal gaan.

De omstandigheden in de wereld en wellicht ook in ons persoonlijk leven zullen na 25 en 26 december dezelfde zijn. De wereld blijft donker, mensen blijven onvolmaakt; maar de Allerhoogste, die niet woont in tempels met handen gemaakt, is gekomen in die wereld-in-nood en wil wonen in mensenharten.

Ieder, ja ieder, die dat begrijpt, laat in zijn eigen leven het donker verdwijnen door het Licht door daarin tijd en plaats te maken voor het Christuskind.

Tijd maken voor de dingen van God is vandaag al heel erg moeilijk, maar wie het echt wil, lukt het.

Plaats maken, Christus de ruimte geven in je leven, is echter nog veel moeilijker. Dat kost wat van jezelf: je eigen ideeën toetsen aan de wil van God. Daarvoor moet je jezelf soms aan de kant kunnen zetten en dat is niet mis. Maar als het lukt, breekt het Licht door het duister en wordt het echt feest.

Dat we daarop gaan zingen en daarover gaan spreken in de komende periode is dan ook niet verwonderlijk. En… wij raken er nooit op uitgekeken en nooit over uitgepraat.

Dini Veenendaal - v.d. Zee


PERSONALIA

Zieken

- Phyllis Brouwer heeft haar arm gebroken en wordt nu al weken verpleegd in Gooizicht, K 418 afd. Kastanje, Paulus van Loolaan 21, 1217 SH Hilversum.

- zr. Bep Vogt is aan haar knie geopereerd en verblijft voorlopig in Theodotion, Werkdroger 1, 1251 CM Laren.

- br. Piet Ham moest na een val met zijn brommer enige tijd in Theodotion worden verpleegd, maar nu is hij gelukkig weer thuis in de Aaltje Noordewierlaan 1m, 1403 JA Bussum.

- zr. C. Stam, Monninckskamp196, 1273 JW Huizen.is na een behandeling in het ziekenhuis weer aardig opgeknapt, hoewel ze nog steeds niet helemaal tevreden is. ,

zr. Geeri Blom, Johannes Huslaan 8, 1216 RB Hilversum, blijft klachten houden.

- zr. Maartje v. Barneveld is na een akelige val enkele weken in Gooizicht geweest, maar is weer in haar eigen huis, Coulombstraat 22, 1221 GM Hilversum.


- dhr. V. d. Klits mocht na een ziekenhuis opname gelukkig weer naar huis: Horn 87, Weesp.

- Tenslotte is Ananda Sjoordema, Hunsingo 29, 1274 JP Huizen opgenomen geweest in het Tergooi ziekenhuis in Blaricum voor een operatie aan haar keel, maar ook zij mocht inmiddels weer naar huis.

Geboren

In het vorige korpsnieuws stond vermeld dat Peter en Jolanda Kruijt op 10 augustus opnieuw opa en oma waren geworden. Nu laten ze weten dat ze op 10 november voor de derde keer opa en oma zijn geworden van de derde kleindochter! Wat een rijkdom! Van harte gefeliciteerd!


Verhuisd

-Maureen Timmer is vanwege haar opleiding verhuisd naar Almere. Haar nieuwe adres is: Jaagmeent 187 kamer c, 1356 AT Almere.

-Br. Max Werner en Tiny Postma zijn verhuisd naar:

Raadhuislaan 80 A07, 3755 HD Eemnes.Feest

Ook in dit korpsnieuws kan er melding worden gemaakt worden van trouwe mensen in ons korps: Op zaterdag 29 oktober waren Luc en Tietie Fennema 40 jaar getrouwd. Op 12 oktober was het feest bij Gerrit en Herma Voorn, omdat zij ook 40 jaar waren getrouwd. En op 7 november waren br. en zr. Kouwer 25 jaar getrouwd. Wat heerlijk als je dat samen mag beleven! We wensen hen voor de volgende jaren van harte Gods zegen toe.


Geheim

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van zr. E. Terschegget op 17 december willen we haar, samen met haar dochter, verrassen met een receptie van 15.00-18.00 uur. Het zou leuk voor haar zijn als u ook even kunt langkomen. Wel geheimhouden aub.!


Dank-u-wel

Allen die steeds aan mij blijven denken met gebeden, het sturen van de cd’s en kaarten met daarbij behorende postzegels, fruit-bakjes, enz. enz.: heel, heel hartelijk bedankt!!! Al kan ik al jaren niet meer komen, ik voel me er nog steeds helemaal bij horen.

zr. G.H. Verhoog

De bloemen gingen naar:

02 okt. - zr. J. de Wee 06 nov. - zr. B. Vogt


09 okt. - zr. G. Bos 13 nov. - br. S. Heidstra

16 okt. - br. Ham 20 nov. - zr. D. Alders

23 okt. - mevr. A. Sjoordema 27 nov. - zr. O. Noordhuis

30 okt. - zr. M. v. Barneveld


KORPSNIEUWS
Collectes

Met grote dankbaarheid denken we terug aan twee belangrijke financiële acties. Eerst de zendingszondag waarin we tijdens de altaardienst 633.35 bij elkaar brachten voor kinderen in Kenia die speciale onderwijs nodig hebben. En dan was er onze jaarlijkse bazaar die door onze gezamenlijke inzet maar liefst € 2058,70 opbracht om ons jeugdwerk en ons muziekkorps een extra

stimulans te geven. Heel hartelijk dank voor uw inbreng.

Heiligingstafel

Voor toewijding, dankbaarheid, heiliging, vergeving, een nieuw begin of voor plannen die in de ontroering zijn geboren kunnen we in onze diensten gebruik maken van de heiligingsrafel. Veilig, in het midden van de gemeente van Jezus Christus mogen we ons verbond bevestigen en hoeven niet te wachten tot zich een gelegenheid voordoet. Die kans wil het leger des Heils alle bezoekers in iedere dienst bieden. Maar… voor sommige van onze bezoekers is het een probleem om daarvoor te knielen aan de heilgingstafel. Na lang wikken en wegen, heeft de pastorale raad er tenslotte voor gekozen om de statafel die we nu bij gelegenheden gebruiken, hiervoor te laten staan. Het hoeft daardoor voor niemand meer een belemmering te zijn om een nieuwe toewijding te maken of ‘avondmaal’, de eenheid met de Heer te vieren.


De Kerstpotten

De kerstpotten staan straks weer

om alle plannen voor de

kerstfeestvieringen ook te kunnen

financieren. Daarbij kunnen we ieders hulp gebruiken. Een uur staan of samen een half uur of met z’n vieren ieder een kwartier. Hoe dan ook, als we de wachtlijsten maar vol krijgen. Vanaf 6 december staan de potten op de vertrouwde locaties. In de hal komen weer opgave-lijsten waarop u uw naam en tijd kunt invullen
Set grachten mokken

Deze set kost € 14,95. De mokken (blauw) zijn per twee verpakt in een fraaie bijpassende geschenkverpakking, zoals op de afbeelding is weergegeven. U kunt deze bestellen via de korpsofficieren.Kerstproject

D
oor middel van een driejarig project wil het Leger des Heils de kwaliteit van het onderwijs op 12 basisscholen in De Republiek Congo verbeteren. Docenten vanuit deze scholen worden op vier


opleidingsinstituten geleerd over Active Teaching and Learning (ATL). ATL is een onderwijsmethode waarbij docenten actief deelnemen aan het leerproces van hun leerlingen door middel van digitale video-opnamen en analyses, andere observatie methoden en peer to peer leren waarbij leerlingen elkaar onderling toetsen. Het Leger des Heils streeft ernaar de kwaliteit en relevantie van het onderwijs te verbeteren en helpt leerlingen - in het bijzonder meisjes - om naar school te blijven gaan. De kerstnachtcollecte zullen we hiervoor bestemmen.

NB. De extra collecte op de eerste zondag van december is onze eigenbijdragen aan de nationale collecte.


Dagopeningen

In de pastorale raad is het plan geopperd om iedere donderdag een dagopening te houden met de vrijwilligers. Dat geldt natuurlijk voor de vrijwilligers die op donderdag dienst hebben, maar ook de vrijwilligers van de andere dagen zijn welkom en mogen aanschuiven.

Het lijkt de raad bijzonder waardevol om een moment in de week te hebben waarin we stil staan bij onze uitgangspunten en onze God te danken voor de kansen die we krijgen om voor Hem te werken. Het gaat tenslotte niet alleen om kleding en koffie (om maar eens wat te noemen), maar bovenal om de liefde voor de Heer en voor de naaste. Dat willen we uitstralen naar elkaar en naar de bezoekers van onze activiteiten.

Langdurig zieken en ouderen
In deze laatste korpsnieuws van 2016 willen we de namen noemen van alle mensen die vanwege hun gezondheid niet meer in onze diensten aanwezig kunnen zijn, maar wel bij ons blijven horen.
br. J. Callenbach, Lopes Diaslaan …, 1222 .. Hilversum

zr. D. Dekker, Lange Heul 378b, 1403 NX Bussum

zr. A. de Gooijer, Huibert van Eijkenstraat 86, 1411 TN Naarden

zr. D. de Haart, Lopes Diaslaan 181, 1222 VE Hilversum

maj. K. Kerkhoven, Diependaalselaan 337, k 331, 1215 KG Hilversum

zr. I. Letter, Van Linschotenlaan 333, 1212 DW Hilversum

zr. L. Loonstra, Vondellaan 135, 1217 RX Hilversum

zr. O. Noordhuis, Veldheimerlaan 22, 1402 LC Bussum

envoy T. Plantinga, Tjonger 35, 1273 WC Huizen

zr. B. de Smet, Graaf Wichman 573, 1276 KA Huizen

zr. A. Veerman, Trompstraat 92, 1271 TC Huizen

zr. A. Verhoog, Jupiterstraat 17, 1223 GZ Hilversum

kapt. B. Vos, Antroz Leendert Meeshuis, afdeling De Mezen nr. 114,

Prof. Bronkhorstlaan 6, 3723 MB Bilthoven-Berg en Bos

zr. G. Vos, Prinses Irenehof 69, 1411 CB Naarden

zr. Sj. Vos-Klop, De Egelantierstraat 194, 1214 EH Hilversum

zr. J. de Wee, Erasmuslaan 263, 1216 ND Hilversum

br. M. Werner, Ploeglaan 2a-12, 3755 HT Eemnes.
Voorzang

Het gaat goed met onze Kerk TV. Steeds

meer mensen weten ons te vinden en

kijken rechtstreeks om 10.00 uur met

ons mee of achteraf. Het betekent wel

dat we daarmee de verplichting hebben

de dienst zo goed mogelijk te verzorgen

voor de kijkers. Klokslag 10.00 uur begint de uitzending. Dan moet de voorzang afgelopen zijn en alleen de piano hoorbaar op het moment dat de voorgangers binnen komen. Het is daarom goed om te weten dat we om 09.50 uur beginnen met de voorzang, 2 liederen zingen en de piano de tijd tot 10.00 uur opvult.

Het is goed dat iedereen het weet.

Gospel Roots

Gospel-Roots is een swingende blackgospelgroep, bestaande uit

getalenteerde zangers en

zangeressen met de meest

u uiteenlopende ervaringen in de

muziekindustrie. De groep G-Roots Roots brengt Amerikaanse

Blackgospelmuziek waarin de

wortels liggen in het evangelie…

Gospel Roots! Alle zangers en

zangeressen die de groep kent

geloven in ‘de blijde boodschap’;

ze zingen om God groot te maken.

Het genre van de groep is net als

de groep zelf, zeer gevarieerd. Van moderne blackgospel tot Nederlandstalige opwekking, van

soul tot een eigen verzoeknummer! Gospel-Roots bestaat uit 3, 6, 9 of 12 zangers, zowel a-capella, met pianobegeleiding, maar ook met een volledige ‘live’ band. Tijdens de kerstnachtdienst zullen ze een van onze gasten zijn.

En voor liefhebbers van meer klassieke muziek komt Rosalyn Hoogeveen opnieuw voor ons zingen. Met haar geschoolde stem zal ze ook velen van ons opnieuw aanspreken.

Al met al wordt het een ongekende belevenis, de kerstnachtdienst 2016. Het zal ons nog lang heugen.
Sponsoring

Gooische Fashion Outlet

Dorpstraat 5b, BlaricumL
ANDELIJK NIEUWS

WERELDNIEUWS

De hele wereld mobiliseren

Oproep van de generaal tot algehele mobilisatie

Iets meer dan een jaar geleden kwamen meer dan 15.000 mensen bijeen in Londen om het 150-jarig jubileum te vieren van het begin van het werk in het oostelijk gedeelte van deze stad. Samen vertegenwoordigden ze 126 landen waarin het Leger des Heils op dat moment werkzaam was. Het internationale congres Boundless was een belangrijk en beslissend moment voor het Leger. God zegende ons met zijn aanwezigheid toen we opnieuw nadachten over zijn oproep om de wereld in te gaan en mensen te winnen voor Jezus. Voorafgaand aan het congres ging er een internationale golf van gebed over de aarde. We zagen ongelooflijke dingen gebeuren toen binnen het wereldwijde Leger gebeden werd. Deze gebedsgolf werd gevolgd door ‘The Whole World Reading’ waarbij veel Legermensen zich in 2015 toelegden op het gezamenlijk lezen van het gehele Nieuwe Testament. God sprak tot ons door zijn Woord.

Wat is onze volgende stap?

Waar Boundless 2015 ging over het samenkomen van het wereldwijde Leger des Heils voor dankzegging en lofprijzing, zal de nadruk in 2017 moeten liggen op ‘De hele wereld mobiliseren’, waarbij de focus van het Leger ligt op het uitgaan in de wereld. Dit zal meer moeten zijn dan een symbolische actie van met muziekkorps en vaandels de straat opgaan. Niet dat dit niet zou moeten gebeuren. Maar het gaat veeleer over het in actie komen in de leefomgeving waarin wij geplaatst zijn en het lenigen van de menselijke nood rondom ons.
Voorwaarts mars!

Ik roep heilssoldaten op tot een ‘derde wereldwijde golf’: ‘The whole world mobilising’ (de hele wereld mobiliseren). Hierbij worden heilssoldaten uitgedaagd uit hun korpsgebouwen te komen en de buurt in te gaan in een gezamenlijke, strategische en plaatselijke campagne. Deze is:Open voor deelname: Elke heilssoldaat kan hieraan deelnemen, van de jongste jongsoldaat tot de generaal. Dit zorgt voor een wereldwijde diversiteit van gender, etniciteit, klasse, leeftijd en nationaliteit.

Plaatselijk bepaald: Territories worden aangemoedigd hun vlag te ontplooien op belangrijke plaatsen van macht en onmacht binnen hun territorie waar zij zullen bidden voor de mensen en de uitdagingen waarvoor hun land staat.

Schaalbaar: Deze wereldwijde campagne kan worden afgeschaald tot het niveau van de individuele heilssoldaat, een groep binnen het korps, een divisie, een regio.

Contextueel: Terwijl het Internationaal Hoofdkwartier als katalysator werkt voor de campagne, kan mobilisatie plaatsvinden in elk van de 127 landen en kan binnen de eigen context de uitdaging worden omgezet in actie. Dit komt op vele wijzen tot uiting en overstijgt soms tijdzones, culturen en financiële situaties.

Kostenefficiënt: Deelname aan de wereldwijde mobilisatie van het Leger des Heils hoeft geen belangrijke kostenpost te zijn voor een territorie. Heilssoldaten moeten gewoon bidden voor hun buurt, en uitgaan naar diegenen die behoefte hebben aan naastenliefde en gebed. Er kunnen echter wel aanvullende investeringen gedaan worden voor bepaalde Leger des Heils locaties, als dit mogelijk en wenselijk is.

Tijdloos: Het zou zonde zijn om te investeren in een jaar van mobilisatie en deze actie aan het eind van het jaar te beëindigen. Het doel zou moeten zijn om deze mobilisatie te gebruiken als een katalysator om de tijdloze principes en werkwijzen van het Leger opnieuw onder de aandacht te brengen. Het is de bedoeling dat deze campagne na 2017 wordt voortgezet en toekomstige generaties zal inspireren.

Wereldwijd: Deze campagne biedt elke heilssoldaat ter wereld de mogelijkheid om zich te laten mobiliseren voor de gezamenlijke wereldwijde missie van het Leger.

Een historische gebeurtenis: Mobilisatie kan behalve een wereldrecord, ook een historische gebeurtenis worden, die tot de verbeelding van heilssoldaten spreekt, en hen aanzet zich te laten mobiliseren voor de missie van het Leger des Heils. Verder kan het de aandacht van de wereld trekken en heilssoldaten de mogelijkheid bieden hun boodschap van redding te delen.
André Cox, generaal

AGENDA
December

do. 01 Landelijke collecte

11.00 uur Kettinggebed

vr. 02 Landelijke collecte

Afrekenen collecte

zo. 04 2de Adventszondag

10.00 uur Dienst o.l.v. majoor Dini Veenendaal

ma. 05 Kerstpot bij Intratuin

09.30 uur Gebouw versieren

10.30 uur Weekopening Boomberg o.l.v.

Luc Fennema m.m.v. Joop Gout en BvU

di. 06 De kerstpotten staan!

11.00 uur Uitreiken kaarten voor de kerstdiners

14.45 uur Vrouwenbond

19.30 uur Korpsraad vergadering

wo. 07 De kerstpotten staan!

11.00 uur Uitreiken kaarten voor de kerstdiners

12.00 uur Met de soepfiets de markt op…???

19.00 uur Zangkoor brengt de buren een kerstgroet

do. 08 De kerstpotten staan!

10.00 uur Freubelmorgen

19.00 uur Kerst met de Time out

vr. 09 De kerstpotten staan; ook in Huizen!

10.00 uur Albert Heijn actie Kerkelanden

10.30 uur Kerstviering in De Brug m.m.v. zangkoor

o.l.v. kadet Ursula v. Nieuwenhuijzen

19.30 uur Kerstviering in De Bolder

o.l.v. kadet C. v. Nieuwenhuijzen

za. 10 De kerstpotten staan; ook in Bussum!

14.00 uur Zingen bij de kerstpot in Bussum

zo. 11 3de Adventszondag

10.00 uur Dienst o.l.v. ds. Hans Blom

14.30 uur Kerstviering in De Veste m.m.v de BvU

o.l.v. majoor Wil Graafland en

majoor Fieb Westmaas
ma. 12 De kerstpotten staan!

09.30 uur Trefpunt klaarmaken voor kerstviering

09.30 uur Zaal klaarmaken voor kerstdiners

13.30 uur Kerstviering in de Verlosserkerk o.l.v.

majoor Dini Veenendaal

di. 13 De kerstpotten staan!

13.30 uur Bingo middag

17.00 uur Kerstviering Even eruit

19.30 uur Bijbelgespreksgroep

wo. 14 De kerstpotten staan!

14.00 uur Kerst bij de Kokkies Kidsclub

15.30 uur Kinderkoor

19.00 uur Kerstviering in De Stolpe o.l.v.

majoor Beatrix de Vries m.m.v. zangkoor

do. 15 De kerstpotten staan!

09.30 uur Inpakken kerstpakkettenKerstpot in Hilversumse Meent

13.00 uur kerstpakketten ophalen en bezorgenVanaf vandaag geen maaltijden meer

vr. 16 De kerstpotten staan!

08.30 uur Fruitdozen klaarmaken

11.00 uur Fruitdozen afhalen en bezorgen

19.00 uur Kerst met Denkstof

za. 17 De kerstpotten staan!

14.00 uur Zingen bij de kerstpot in Kerkelanden

zo. 18 4de Adventszondag

10.00 uur Candlelightdienst o.l.v.

kadetten Van Nieuwenhuijzen m.m.v.

Kinderkoor De Spetters

11.30 uur Muziekrepetitie

ma. 19 De kerstpotten staan!

di. 20 De kerstpotten staan!

12.00 uur Kerstdiner

wo. 21 De kerstpotten staan!

12.00 uur Kerstdiner

do. 22 De kerstpotten staan!

10.00 uur Freubelmorgen

12.00 uur Kerstdiner

19.00 uur Flashmop muziekkorps

za. 24 21.40 uur Voorzang

22.00 uur Kerstnachtdienst o.l.v.

majoor Dini Veenendaal

m.m.v. Gospel Roots

zo. 25 10.30 uur Kerstwijdingsdienst

o.l.v. kadetten Van Nieuwenhuijzen

ma. 26 11.00 uur Kerst-inn o.l.v. kolonels Kerkhoven

di. 27 Vakantie KO t/m 9 januari


Januari

zo. 01 10.30 uur Koffie ontmoeting met oliebollen

11.00 uur Nieuwjaarsdienst o.l.v.

kadetten V. Nieuwenhuijzen

do. 05 11.00 uur Kettinggebed

vr. 06 09.00 uur Opruimen kerstversiering

zo. 08 10.00 uur Dienst o.l.v. luitenant Eveline Marseille

ma. 09 10.00 uur Start Kledingwinkel

13.30 uur Start Mode Maken

di. 10 12.00 uur Start Maaltijden

13.45 uur Vrouwenbond

wo. 11 14.00 uur Kokkies kidsclub

19.30 uur Start zangkoor

do. 12 09.30 uur Start Dagopening met vrijwilligers

10.00 uur Start Freubelmorgen

15.30 uur Start Goednieuwsclub Huizen

vr. 13 Grote schoonmaak gebouw

Graag opgeven bij Herma Voorn!

zo. 15 10.00 uur Oecumenische dienst in

De Morgenster, Seinstraat 2

11.30 uur Muziekrepetitie

di. 17 13.30 uur Bingo middag

19.30 uur Time out

do. 19 09.30 uur Dagopening met vrijwilligers

10.00 uur Kerstcommissie evaluatie

vr. 20 19.00 uur Weeksluiting Emtinckhof o.l.v. majoors

Beatrix de Vries / Jannie Terlouw

zo. 22 10.00 uur Dienst o.l.v. majoor D. Veenendaal

11.30 uur Muziekrepetitie

di. 26 13.45 uur Vrouwenbond

17.00 uur Even eruit Huizen

do. 27 09.30 uur Dagopening met vrijwilligers

za. 28 Conferentie pastorale raden

zo. 29 10.00 uur Dienst o.l.v.

kadetten Van Nieuwenhuijzen

11.30 uur Muziekrepetitie


Om aan te denken:

Naar aanleiding van de uitslag van de enquête die in de zomer van 2016 is gehouden onder 30 korpsgenoten, zullen we in het nieuwe jaar moeten werken aan liefdevolle relaties, holistische kleine groepen en … We staan dus voor een grote uitdaging en er moeten grote problemen worden opgelost, maar… het probleem dat voor ons ligt, is nooit zo groot als de persoon die achter ons staat! En daarom gaan we onder zijn leiding moedig het nieuw jaar in.


Nieuwjaarsdienst

De eerste januari valt dit jaar op zondag. In de korpsraad hebben we besloten om die zondag vanaf half elf (10.30 uur) koffie te drinken met een oliebol erbij. Tegelijkertijd hebben we de gelegenheid elkaar Gods zegen te wensen voor het nieuwe jaar. Om 11.00 uur begint de dienst, waarin u de gelegenheid krijgt uw motto voor het nieuwe jaar aan ons door te geven. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een regel van een lied of een Bijbeltekst.
TELEFOONNUMMERS
Leden pastorale raad:

Korpsofficier majoor Dini Veenendaal 036-5343851Kadet C. v. Nieuwenhuijzen 06-31968087

Kadet U. v. Nieuwenhuijzen 06-25630966

Time-out Esther Kerkhoven 0346-211331

Winkel/Fondsenw. Joop Gout 035-7726101

RS/Coördinator MDV majoor Lida Cornelisse 035-6858799

Zangkoorleider Truus Duinkerken 035-5310646

Lid op persoonlijke titel Jan Brons 035-6853889

Lid op persoonlijke titel kolonel M. Kerkhoven 035-6422460

Lid op persoonlijke titel Luc Fennema 035-5389911

PO v.d. maand: dec. – jan. -
Overige eerstverantwoordelijken:

Inkoop/keuken Geer Bos 06-22518049

Coörd. Nevendienst Rob Kerkhoven 0346-211331

Coörd. oppas/Schoonm. Herma Voorn 035-6233527

Goed Nieuws Club Joke Veenvliet 035-5252289

DE MENS WIKT…
Vergeld geen kwaad met kwaad

Vergevingsgezindheid was niet vanzelfsprekend in bijbelse tijden en landen. Denk maar aan de woorden: oog om oog en tand om tand. Toch staat er al in het Spreukenboek: Zeg niet: ik zal het kwaad vergelden; wacht op de Heer. Hij zal u helpen (20:22). En de oproepen uit het Nieuwe Testament prediken liefde in plaats van haat en wraak.


Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.

Romeinen 12:17VAST WEEKOVERZICHT

zo. 09.30 uur - Zondagsgebed

10.00 uur - Samenkomst

10.00 uur - Warm Welkomdienst (1e zo.) 10.00 uur - Oppas/Kindernevendienst

11.30 uur - Muziekrepetitie (3 x per maand)

ma. 12.30-15.30 uur - Mode Maken

14.00-16.00 uur - Kledingwinkel

di. 10.00-12.00 uur - Sociaal spreekuur

10.00-15.00 uur - Kledingwinkel

10.00-15.30 uur - Open Huis

12.00-13.00 uur - Maaltijd: ‘Samen aan tafel’

13.30-15.00 uur - Bingo middag (om de week) 13.45-15.15 uur - Vrouwenbond (om de week)

17.00-19.00 uur - Even eruit (4e week)

19.30 -21.00 uur - Time out (1x per 6 weken)

wo. 10.00-15.30 uur - Open Huis

10.00-15.00 uur - Kledingwinkel

12.00-13.00 uur - Soep en broodjes

14.00-15.30 uur - Kokkies Kidsclub (2e wo.)

15.30-16.30 uur - Kinderkoor (om de week)

19.30-21.00 uur - Repetitie zangkoor

do. 10.00-15.30 uur - Open Huis/Formulierenspreekuur

12.00-13.00 uur - Maaltijd: ‘Samen aan tafel’

15.30-16.30 uur - Goed Nieuws Club Huizen

19.00-20.30 uur - Kledingwinkel

vr. 09.30 uur - Zaalschoonmaak

10.00-15.00 uur - Kledingwinkel

10.00-15.00 uur - Kledingwinkel (2e en 4e za.)

z
a. 10.00 uur - KledingwinkelAan:
 • Tel. korps: 035-6239912/06-51961362
 • Bankrekeningnummer: NL09RABO0154656208
 • V
 • Het gewone leven is vol, druk, haastig, nuchter, zakelijk, cynisch en, dat is het gevaarlijkste in deze tijd, ook sentimenteel, dat wil zeggen vol onecht gevoel.
 • Kerstfeest vieren is dus het duister laten verdrijven door het Licht, met je hele hart blijde liederen kunnen zingen over liefde en vrede.
 • Ieder, ja ieder, die dat begrijpt, laat in zijn eigen leven het donker verdwijnen door het Licht door daarin tijd en plaats te maken voor het Christuskind.
 • Dat we daarop gaan zingen en daarover gaan spreken in de komende periode is dan ook niet verwonderlijk. En… wij raken er nooit op uitgekeken en nooit over uitgepraat.
 • PERSONALIA
 • - br. Piet Ham moest na een val met zijn brommer enige tijd in Theodotion worden verpleegd, maar nu is hij gelukkig weer thuis in de Aaltje Noordewierlaan 1m, 1403 JA Bussum.
 • De bloemen gingen naar
 • 30 okt. - zr. M. v. Barneveld
 • L ANDELIJK NIEUWS
 • Wat is onze volgende stap

 • Dovnload 84.72 Kb.