Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kort verslag

Dovnload 8.5 Kb.

Kort verslagDatum14.03.2017
Grootte8.5 Kb.

Dovnload 8.5 Kb.

Notulen gezamenlijke vergadering medezeggenschapsraad en oudercommissie Het Kompas te Vollenhove op donderdag 2 februari 2017

- KORT VERSLAG -

Aanwezig: MR: L. Lankhaar, D. Apperlo, H.A. Bakker, T. van der Meulen
OC: B. van Noorloos, M. Rohaan, S. Stam, A. Tuin
 1. Welkom
  De voorzitter opent de vergadering en neemt de agenda door. 1. Notulen van de vorige vergadering
  De notulen worden doorgenomen en waar nodig aangepast.
  Schoolreisjes

  Offertes van schoolreisjes zijn binnen. Schoolkamp loopt ook.
  Peuterochtenden
  Deze ochtenden gaan voorlopig niet door, CJG heeft daar momenteel geen tijd voor.
  De nieuwe wet Harmonisatie Peuteropvang duurt nog even.
  Plan technisch lezen
  Er is een voorstel ontvangen. Voor de schoolbibliotheek wordt er € 25 per leerling beschikbaar gesteld. Dit wordt gebruikt voor Nederlandse, Engelse en informatieve boeken. De uren voor een leerkracht voor ondersteuning bij lezen is toegekend voor inzet in groep 3 en 4.


 2. Gepersonaliseerd leren: Exova; Math, ontdekkend leren en executieve functies
  Hoe maken we leren zo aantrekkelijk mogelijk: door al spelend te leren.
  De studiemiddag over executieve functies (uitvoerende vaardigheden voor zelfsturing) > dit zijn vaardigheden die je bij jonge kinderen kunt oefenen in het kader van ontwikkeling en zelfsturing. Bijv. emotieregulering (bijv. driftbuien), concentratie, impulsbeheersing, werkgeheugen, planning, e.d.
  Om te leren leren ben je deze functies nodig.
  A.R. en L.L.. hebben deze studiemiddag verzorgd (zij hebben de cursus 'kleine kapitein' gevolgd)
  Dit is goed vanaf kleuterleeftijd t/m eind groep 3 te doen. Er worden o.a. coöperatieve spellen bij gebruikt.
  Vernieuwende inzichten:
  - Rollenspel bijv. in de huishoek.
  - Leerlingen analyseren hun eigen toetsen. Hierna worden doelen gekozen bij Math. Zij leren zo dat je een gedeelde verantwoordelijkheid krijgt (deel leerling / deel leerkracht)
  De kinderen maken de toets voor de tweede keer, ze weten de antwoorden niet, maar wel welke opdrachten fout waren. Ze zien dan vrij snel wat ze niet snappen en waar ze slordigheidsfouten hebben gemaakt.


 3. Mededelingen
  De per mail ontvangen Mededelingen worden waar nodig toegelicht.
  Het team heeft met Accrete gisteren een leuke en leerzame studiedag gehad bij de Apenheul.

  5. Voorstel goed doel 'Stichting Sampark' en gedachten over verdere samenwerking
  Het voorstel wordt toegelicht. Het gaat niet persé om geld inzamelen en daar te ondersteunen. Maar om het aangaan van contacten met een school in India en eventueel aangaan van een partnerschap.


6. ICT Kindcentrum Het Kompas
Martine is uitgenodigd omdat er enkele vragen waren over het ICT gebeuren op school.
We hebben op school te maken met wat kinderziektes.
Als er problemen zijn wordt altijd getracht dit zo snel mogelijk op te lossen.
7. Voortgang onderzoek continurooster
A.T. en D.A. nemen de punten door welke aan bod zullen komen op de ouderavond van maandag 13 februari a.s.
8. Nieuws KDV – BSO
- Door de groei van de BSO zullen zij Leerplein 2 in gebruik gaan nemen.
- E.H. is bevallen van een zoon.
- Op 31 januari zijn de materialen uit het speellokaal opgehaald door Schilte, deze materialen zullen gerepareerd worden. Ook worden er een aantal nieuwe toestellen aangeschaft, waaronder een trampoline.
- Y.v.O. zal i.v.m. ziekte langere tijd afwezig zijn.
- Vanaf 31 januari zullen er op de dinsdag 2 stagiaires meedraaien.


 1. Personeel / lief en leed
  Ziekte
  De zieken worden doorgenomen, attenties worden geregeld.
  Zwangerschappen
  I.G. gaat in maart met verlof, vacature staat uit
  E.H. is bevallen
  K.B. en M.W. zwanger, er wordt vervanging geregeld
  Overig
  - IG. is getrouwd
  - Y.d.J. is weer oma geworden
  - 25-jarig jubileum van P.L. gevierd met een high tea bij de Maargieshoeve10. Rondvraag
- Komt er binnen MR vervanging voor Irma? - ACTIEPUNT
- Hoe zijn de open dagen VO geregeld? > kinderen kunnen met ouders kijken, maximaal twee dagdelen onder schooltijd.
- B.v.N. reikt het certificaat ‘Kleine Kapitein’ uit aan L.L.

11. Sluiting


De voorzitter sluit de vergadering.

De volgende vergadering is op donderdag 2 maart om 19.30 uur


 • Notulen van de vorige vergadering
 • Gepersonaliseerd leren: Exova; Math, ontdekkend leren en executieve functies
 • 5. Voorstel goed doel Stichting Sampark en gedachten over verdere samenwerking
 • Personeel / lief en leed
 • 10. Rondvraag

 • Dovnload 8.5 Kb.