Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kroniek van 50 jaar Oostrem

Dovnload 4.82 Kb.

Kroniek van 50 jaar OostremDatum12.05.2019
Grootte4.82 Kb.

Dovnload 4.82 Kb.

Kroniek van 50 jaar Oostrem

In het vorige nummer beschreven wij de opstart van de vzw Home voor Gehandicapten en de oprichting van het allereerste dagcentrum van België. Pas in 1976 werd de vzw erkend op basis van de verbintenis om een nieuwe instelling te bouwen. Deze eis stemde gelukkig overeen met de bedoelingen van de oprichters. Zij hadden immers aan de vzw de naam ‘Home’ voor Gehandicapten gegeven. De daglokalen in de Schapenstraat waren onaangepast, al zouden zij later nog aanzienlijk uitgebreid worden. Er was nog een meer dwingende reden: de niet meer zo jonge ouders maakten zich zorgen om de toekomst van hun kinderen. Wat zou er gebeuren wanneer zij de zware taak, vaak fysisch zeer belastend, niet meer aankonden? Er was geen opname mogelijk in het Leuvense. Moesten zij proberen om een plaats te bemachtigen op tientallen kilometers van Leuven, met alle bijhorende problemen?

Er werd dus uitgekeken naar bouwgrond, zonder succes, tot de familie Leyssens in september 1979 voorstelde om een grond in Herent te schenken. Er werd gekozen voor een voordelige oplossing, nl. een erfpacht voor 99 jaar. Een andere familie stelde een vergelijkbaar bedrag ter beschikking om in een nieuwbouw te investeren.

De toenmalige architect raamde de bouwkosten op 41 miljoen Belgische franken (€ 1.016.363). De eigen inbreng van de vzw werd geraamd op 10 miljoen frank (€ 247.893). De subsidies kwamen van het Ministerie van Volksgezondheid, aangevuld met middelen van de Nationale Loterij en van de Provincie Brabant (zie voorwoordje).

Op de grond in de Bijlokstraat stond een bunker die voor WO II gebouwd werd en die zeer hinderlijk in de weg stond. We wilden deze bunker door de genietroepen van het Belgische leger laten weg dynamiteren, maar de bunker stond té dicht bij andere huizen. De afbraak gebeurde dan maar mechanisch, met eigen middelen, ten laste van de vzw.

Vanaf de eerste schets werd er geopteerd voor een dagcentrum en een home in één gebouw. Dat had een groot voordeel. De dagcentrumgebruikers zouden samen met hun begeleiders van Leuven naar Herent verhuizen en in een tweede fase konden een aantal dagcentrumgebruikers dan in hetzelfde gebouw gehuisvest worden. Dat zou niet al te veel veranderingen meebrengen. Er werd wel voor gekozen om de ateliers en de woonruimten volledig van elkaar te scheiden. Dat kaderde in het toen gangbare principe van normalisatie: een leven dat zo gewoon mogelijk is. De ruimten werden gescheiden en ook het personeel, betrokken op dagactiviteiten en wonen, zouden uit twee volledige aparte teams bestaan. Elke bewoner zou een eigen kamer krijgen, met een glazen deur naar de tuin. Er werd een huis gebouwd en geen gesloten instelling.

Op 12 november 1983 werd de symbolische eerste steen gelegd door Minister Geens, voorzitter van de Vlaamse executieve. In de herfst van 1984 stond het gebouw onder dak. In 1985 vielen de werken stil, maar in september 1986 kon het dagcentrum (15 plaatsen) de deuren openen. De start van het home (15 bedden) volgde op 1 april 1987.

De totale kost van de nieuwbouw zou uiteindelijk hoger uitvallen dan 50 miljoen Frank (€ 1.250.000).Oostrem werd geboren. Oostrem is de plaatselijke oud-germaanse vorm voor Oosterheem; een heem, een woonplaats ten oosten van de kern van de gemeente. Oostrem of Oustrum is een gehucht van Herent, waar de nieuwbouw gerealiseerd werd.


Dovnload 4.82 Kb.