Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kunststofverwerking derde graad bso

Dovnload 382.18 Kb.

Kunststofverwerking derde graad bsoPagina4/7
Datum05.12.2018
Grootte382.18 Kb.

Dovnload 382.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

DIDACTISCHE WENKEN

 • Wijs op de overeenkomsten tussen de in de school na te leven afspraken en deze die in het bedrijfsleven gelden.

 • Bij de doelstelling over de persoonlijke veiligheidsvoorschriften verwijzen sommige leerinhouden naar het te behalen VCA B-attest. Vermits heel wat van onze leerlingen tewerkgesteld worden in aannemingsbedrijven waar zo’n certificering wordt gevraagd, is het zinvol hier voldoende aandacht aan te schenken.

 • Besteed bijzondere aandacht aan voorschriften in verband met preventie, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen, hygiëne en milieu. Let er op dat elke leerling alvorens aan het werk te gaan aan een machine voldoende geïnstrueerd is over het werken ermee en de gevaren die ermee gepaard gaan. Zie toe op het noteren ervan in de agenda. Heb oog voor eventuele afwezigen.

 • Verwijs naar de impact van op het milieu bij de winning, productie, verwerking gebruik en verwerking na gebruik van materialen.

 • Maak bij dit hoofdstuk gebruik van de verbindingen die er tussen de vakken TV, PV en AV Lichamelijke opvoeding en Mavo of PAV om aan vakoverschrijding te doen. Het tillen en omgaan met lasten kan ook en de zorg voor milieu kunnen respectievelijk aan bod komen in de lessen Lichamelijke opvoeding en Mavo of PAV.LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

Kostprijs

 1. Van zelf uit te voeren werkzaamheden info verzamelen met betrekking tot de kostprijs.

 2. Een dagrapport, administratieve formulieren invullen.

 • Dagrapporten

 • Administratieve formulieren

 • Kostprijsbepaling

 • Hoeveelheden materialen

 • Onderaannemingskost

 • Hoeveelheid gepresteerde uren

 • Aantal manuren

 1. Het verschil tussen de patronale loonkost en het netto loon duiden.

 • Uurloon

 • Brutoloon

 • Patronale sociale lasten

 • Eigen sociale lasten

 • Loonkost patronaal

 • Belastingen

 • Netto loon

DIDACTISCHE WENKEN

 • Stel een standaard aanvaarde meetmethode ter beschikking.

 • Maak gebruik van type formulieren en laat ze via een elektronisch rekenblad uitwerken.

 • Laat bij het bepalen van hoeveelheden rekening houden met overmaten en het verschil tussen geleverde en verbruikte materialen.

 • Bij het berekenen van het aantal manuren kan men gebruik maken van de geregistreerde uren tijdens de uitvoering van een project door leraar en/of leerlingen.

 • Bepalen van uurloon of loonkost per uur.

 • Stel steeds realistische basisgegevens voor loonberekening ter beschikking. Verwijs naar collectieve arbeidsovereenkomsten die werkgevers en werknemers in de sector afsluiten.

 • Geef voldoende aandacht aan de relatie tussen verloning, functie, beroepsbekwaamheid en statuut van arbeider en bediende.

 • Laat bij het bepalen van de machinekostprijs rekening houden met de totale tijd dat de machines ter beschikking moeten zijn, zowel steltijden, gebruik en onderhoud.

 • Als voorbeelden van gebruikseenheden gebruikt men best het materieel waarmee de leerlingen frequent in contact komen, zoals: stroomaggregaat.

   1. Tekeningen en schema’s lezen en uitvoeringsschetsen maken

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Bij uit te voeren werkzaamheden de kunststofdelen en hun relatie herkennen.

 • Constructie, schema

 • Constructiegeheel

 • Constructieonderdelen

 • Benaming

 • Functie

 • Dragend deel

 • Onderstel

 • Opbouw

 • Bevestiging ...

 • Relatie

 • Functionele relatie

 • Draaibaar

 • Schuifbaar

 • Geklemd ...

 1. De basisvorm van de constructieonderdelen en het doel van de toepassing herkennen en toelichten.

 • Basisvormen

 • Meetkundige

 • 2D

* driehoeken

* rechthoeken

* polygonen


 • 3D

* parallellopipeda

* cilinders* (afgeknotte) kegels

 • Leveringsvormen

 • Staafmateriaal

 • Ronde doorsnede

 • Vierkante doorsnede

 • Rechthoekige doorsnede

 • Profielmateriaal: I, U, L ...

 • Buisprofielen: rond, rechthoekig..

 • Plaatmateriaal

 • Folies

 1. De kenmerken van de verbinding herkennen.

 • Soort verbindingen

 • Boutverbindingen

 • Klinkverbindingen

 • Lijmverbindingen

 • Lasverbindingen

 • Pers-, klemverbinding

 • Kenmerken

 • Demonteerbaar

 • Niet-demonteerbaar

 • Water en luchtdicht

 • Temperatuurbestand

 1. De relatie tussen een ontwerptekening en een uitvoeringstekening herkennen.

 • Samenstellingstekening (constructietekening, werkplaatstekening)

 • Overzichtstekeningen

 • Overzichtsschema- of systeemtekening

 • Deeltekeningen van afzonderlijke constructie-elementen

 • Deelschema

 1. De afmetingen van constructieonderdelen lezen om de vormgeving uit te voeren.

 • Assenstelsels

 • Coördinaten

 • 2D

 • 3D

 • Aslijnen

 • Referentiepunten

 • Referentielijnen

 • Referentievlakken

 • Absolute coördinaten

 • Relatieve coördinaten

 • Maatinschrijving en maataanduiding

 • Afmetingen

 • Schaal, schaalfactor

 1. In uitvoeringstekeningen de aangebrachte genormaliseerde en symbolische voorstellingen lezen om de vormgeving uit te voeren.

 • Genormaliseerde en symbolische voorstellingen

 1. De gehanteerde projectiemethode herkennen.

 • Europese projectiemethode

 • Amerikaanse projectiemethode

 1. Om de vormgeving uit te voeren, van constructies en -onderdelen voorstellingen schetsen.

 • Schetsen

 1. Van uit te voeren constructies en –onderdelen uit plaatmateriaal ontvouwingen tekenen en de plooivolgorde aanduiden. (U)

 • Ontvouwingen (U)

 • Plooivolgorde (U)

 1. Werkopdrachten lezen en in functie van de uitvoering met de opdrachtgever volgens afspraak communiceren.

 • Werkopdrachten

 • Opdrachtomschrijving

 • Materiaalvoorschriften

 • Montagevoorschriften

 • Veiligheidsvoorschriften

 • Machine-instructiekaarten

 1. Met het oog op de uitvoering van verspanende constructies, bij rechthoekige driehoeken ontbrekende waardes aanvullen. (U)

 • Rechthoekige driehoeken (U)

 • Goniometrie


DIDACTISCHE WENKEN

 • Maak bij het schetsen gebruik van gerasterd papier.

 • Schenk bij het schetsen ook aandacht aan referentielijnen en referentiepunten.

 • In de werkplaats kan men de leerlingen laten schetsen met krijt op een bord.

 • Het laten aanvullen van uitvoeringstekeningen van zelf uit te voeren constructieonderdelen is een efficiënte methode om constructietekeningen te leren lezen. Daarna kan de leerling ook beter zijn eigen werk evalueren.

 • Laat de leerlingen de kenmerken van materialen en in de handel verkrijgbare constructieonderdelen opzoeken. Heel wat firma’s stellen heel wat technische fiches, en cd-roms ter beschikking of bieden informatie aan via het Internet. Geef de leerlingen ook de gelegenheid om deze technische informatie te bundelen en te verwerken. Maak gebruik van de opportuniteit om hierbij ICT te integreren. Het verwerven en verzamelen van eigen documentatie in functie van de uit te voeren projecten kan de betrokkenheid van de leerling heel sterk verhogen.

 • Gebruik bij de bespreking van materialen en constructieonderdelen zoveel mogelijk videomateriaal en stel vooraf een vragenlijst op. Ook studiebezoeken aan firma’s van constructieonderdelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren.

 • Het ruimtelijke waarnemingsvermogen kan toenemen door gebruik te maken van 3D voorstellingen en modellen. Dit kan door via 3D CAD-pakketten vanuit technische tekeningen, sprekende beelden en filmpjes te maken. Deze kunnen de leerling ook helpen bij het verwerven van inzichten in het proces van de realisatie. Er kan gewerkt worden in stappen vanaf het ruwe stuk tot aan het eindproduct.

  1. Vormgeven door het verwerken van kunststoffen

   1. Kennis

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De herkomst van de te verwerken kunststofproducten herkennen.

 • Kunststofproducten

 • Herkomst

 • Aardoliekunststof

 1. De gevolgen van de specifieke eigenschappen van kunststoffen voor de verwerkbaarheid kennen.

 • Kunststofgroepen

 • Polyolefinen

 • Styreenachtigen

 • Chloorachtigen

 • Acrylten

 • Polyamiden

 • Technische polymeren

 • Thermoharders

 • Elastomeren

 • Rubbers

 • Trek – druk

 • Buiging

 • Hardheid

 • Kerfslagwaarde

 • Oppervlakteruwheid

 • Thermische eigenschappen

 • Lineaire uitzetting

 • Brandbaarheid

 • Fysische eigenschappen

 • Soortelijke massa

 • MFI – getal

 • Elektrische eigenschappen

 • Hygroscopische eigenschappen

 • Chemische eigenschappen

 • UV bestendigheid en veroudering

 • Oplosbaarheid

 1. De macromoleculaire opbouw van toegepaste kunststoffen kennen.

 • Structuur

 • Thermoharders

 • Thermoplasten

 • Elastomeren

 1. De toepassingen van de toeslagmaterialen kennen

 • Van polymeer tot kunststof

 • Versterkers, ladingen

 • Stabilisatoren

 • Weekmakers

 • Kleurstoffen en pigmenten

 • Schuurmiddelen

 • Brandvertragers

 • Nucliaters

 1. De gebruikte soorten kunststoffen benoemen

 • Benamingen

 • Afkortingen

 • Organische chemie basis

 • Genormaliseerde aanduidingen

 • ISO

 • DIN

 • EN

 • ASTM

 1. De soort proefbelastingen voor kunststofproducten herkennen.

 • Proefbelastingen

 • Schuif-, trek-, splijt-, pelbelasting

 1. De soort naden herkennen.

 • Lasnaden

 • Lijmnaden

 1. Met behulp van technische documentatie een geschikte lijmsoort kiezen.

 • Soorten lijm

 • Op basis van solventen

 • Reactielijmen

 • Contactlijmen

 • Amorfe lijmen

 • Technische info

 1. De toepassingsmogelijkheden van de diverse kunststoflasprocédés herkennen.

 • Lasprocessen

 • Heetelementlassen

 • Heteluchtlassen

 • Stomp-, mof-, elektromof-,

* werktemperaturen

* lassnelheden

 1. De gevolgen van de specifieke eigenschappen van staal voor de verwerkbaarheid kennen. (U)

 • Soorten staal (U)

 • EN 10025

 • Legeringselementen

 • Soorten roestvast staal

 • Gietijzer

 • Gietstaal

 • Verwerkbaarheid (U)

 • Verspaanbaarheid

 • Omvormbaarheid

 • Lasbaarheid

 • Hardbaarheid

 • Toepassingsgebied

 • Verwerkingsvoorschriften

 • Eigenschappen (U)

 • Treksterkte

 • Elasticiteit

 • Rek

 • Uitzetting

 • Corrosievastheid

 1. De invloed van de warmtebehandelingen op de verwerkbaarheid van het materiaal kennen. (U)

 • Temperatuur:

 • Overgangstemperaturen

 • Austeniet-cementiet-ferriet-perliet

 • Smelttemperatuur

 • Stollingstemperatuur

 • Tijd

 • Afkoelsnelheid

 • Materiaal:

 • Structuur

 • Koolstofgehalte

 • Krimp

 • Hardheid

 • KVC

 • KRC

 • Warmtebehandelingen

 • Harden

 • Gloeien

 • Ontlaten

 • Nitreren

 • Cementeren

 • Oppervlakteharding

 1. De gevolgen van de specifieke eigenschappen van non ferro-materialen voor de verwerkbaarheid kennen. (U)

 • Soorten non ferro-materialen (U)

 • Verwerkbaarheid (U)

 • Verspaanbaarheid

 • Omvormbaarheid koud-warm

 • Lasbaarheid

 • Hardbaarheid

 • Toepassingsgebied

 • Verwerkingsvoorschriften

 • Eigenschappen (U)

 • Treksterkte

 • Elasticiteit

 • Rek

 • Uitzetting

 • Plasticiteit

 • Corrosievastheid

 1. De evenwichtsvoorwaarden, waaraan constructies in rusttoestand moet voldoen, kennen.

 • Constructies

 • Producten

 • Machines

 • Statisch evenwicht in een plat vlak

 • Evenwichtsvoorwaarden

 • Evenwicht van krachten en momenten

 • Verticale krachten

 • Horizontale krachten

 • Momenten

 • Begrip moment

 • Grootte van het moment

 • Zin van het moment (draaizin)

 • Koppel van krachten (U)

 • Grootte

 • Uitwerking

 1. De wijze waarop krachten en spanningen op een constructie-element inwerken herkennen. (U)

 • Krachten en momenten (U)

 • Normaalkracht (loodrecht op het werkvlak)

 • Dwarskracht (in het werkvlak)

 • Buigmoment

 • Wringmoment

 • Zin van de inwerkende krachten

* Positief (trek)

* Negatief (druk) • Spanningen (U)

 • Begrip spanning

 • Trekspanning

 • Drukspanning

 • Buigspanning

 • Schuifspanning

 • Wringspanning

 • Belaste oppervlakken (U)

 • Doorsnedes

 • Dwars, langs

 • Gevolgen van krachtwerking (U)

 • Vervorming

 • Beweging

 1. De aangebrachte versterkingen in constructies herkennen.

 • Versterkingen

 • Ribben

 • Vormvaste driehoeken

 • Vormvaste verbindingen

 • Naven en naafversterkingen .

 1. Bij ronddraaiende bewegingen aan machines de omtreksnelheid bepalen. (U)

 • Diameter, straal

 • Rotatiefrequentie

 • Omtreksnelheid

 • Verspanende bewegingen (U)

 • Cirkelvormige snijbewegingen

 • Snijsnelheid

Boren

Frezen


Draaien

 1. Bij de te gebruiken machines de overbrengingsmechanismen herkennen. (U)

 • Overbrengingen van cirkelvormige bewegingen (U)

 • Riemoverbrenging

 • Kettingoverbrenging

 • Tandwieloverbrengingen

 1. Van toegepaste machines de werkingsprincipes kennen.

 • Kunststofverwerkingsmachines

 • Hef- en transportwerktuigen

 • Rolbrug

 • Takels

 • Handgereedschappen

 • Kleminrichting

 1. In machines, gereedschappen en hulpmiddelen hydraulische en pneumatische systemen herkennen.

 • Hydraulische kring:

pomp, reservoir, olie, olievoorbereiding,
leidingen, verbruikers, ventielen, cilinders


 • Pneumatische kring:

compressor, lucht, luchtvoorbereiding,
leidingen, verbruikers, ventielen, cilinders


 1. De elementen, die het gedrag van toegepaste geleiders en toestellen kenmerken, kennen.

 • Elementen

 • Vermogen

 • Spanning

 • Weerstand

 • Stroom

 • Soorten geleiders

 • Sectie geleider

 • Materiaalsoort

 • Wet van Joule

 • Wet van Pouillet

 • Gedrag

 • Opwarming

 • ...

 1. De verschillende soorten beveiligingen van geleiders en toestellen herkennen.

 • Beveiligingsinrichtingen

 • Smeltveiligheden

 • Veiligheidsspanning

 • Massa

 1. De gevaren van elektriciteit voor personen en omgeving kennen.

 • Gevaren

 • Kortsluiting

 • Overbelasting

 • Brandgevaar

 • Elektrocutie

 1. De start- en stopprocedures van toegepaste machines en installaties kennen.

 • Procedures

 • Noodstop

 • Startprocedure

 • Veiligheid

 • Componenten

 • Microschakelaars

 • Noodstopschakelaars

 1. De functie van de in toegepaste machines en installaties voorkomende elektrische energieomzetters en sturingen kennen. (U)

 • Transformatoren (U)

 • Motoren (U)

 • Sturingen (U)

 1. De elektrische energieomzettingen in gebruikte machines en realisaties herkennen. (U)

 • Van E-energie naar (U)

 • warmte

 • bewegingen

 • magneetwerking

 1. De oorzaken van storingen in een elektrische kring toelichten.

 • Kortsluiting

 • Overbelasting

 • Onderbreking

 1. Met behulp van tabellen in een elektrische kring de draaddoorsnede van een geleider bepalen.

 • Draaddoorsnede

 • Geïnstalleerd vermogen

1   2   3   4   5   6   7

 • LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN Kostprijs
 • Tekeningen en schema’s lezen en uitvoeringsschetsen maken
 • Vormgeven door het verwerken van kunststoffen Kennis

 • Dovnload 382.18 Kb.