Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kunststofverwerking derde graad bso

Dovnload 382.18 Kb.

Kunststofverwerking derde graad bsoPagina5/7
Datum05.12.2018
Grootte382.18 Kb.

Dovnload 382.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

DIDACTISCHE WENKEN

 • Laat de leerlingen zoveel mogelijk ervaringen met materialen opdoen via uitvoeringen. Laat de ervaringen met bewerkingen van materialen optekenen en duid ze.

 • Laat mechanische proeven uitvoeren op enkele representatieve en gebruikte materialen. Dit geeft veel inzicht in de kenmerken en gedrag van materialen.

 • De 3D-technologie laat toe om voorstellingen te maken waarop als gevolg van krachtinwerking, zowel op het snijgereedschap als op de werkstukken spanningen te zien zijn. Maak hiervan indien mogelijk gebruik.

 • Stel aan een ter beschikking gestelde machine een beweging samen uit verschillende enkelvoudige bewegingen. Laat ook samengestelde bewegingen ontbinden.

 • Maak gebruik van het internet om opzoekingen te laten doen in catalogi.

 • Leg duidelijk de relatie tussen spanningen en de manier hoe de krachten op een bepaalde doorsnede inwerken.

 • Licht de evenwichtsvoorwaarden via demonstratie toe.

 • Maak een ruimtelijke voorstelling van zowel het doorgesneden lichaam als van de krachten die op deze doorsnede inwerken.

 • Het is niet de bedoeling om met deze leerlingen berekeningen te maken. Een inzicht verwerven in wat met onderdelen gebeurt bij belasting is de doelstelling. Het verloop van de krachten en spanningen kan evenzeer gebeuren aan de hand van 3D simulatie die gebeuren op de getekende stukken van de constructie. Het aanbrengen van krachten op constructiedelen en de daaruit voortvloeiende vormveranderingen geven de leerlingen kansen op persoonlijke beleving

 • De kennis en vaardigheden van de elektriciteit moeten de leerlingen in staat stellen om de vermogen- en stuurkring bij de machines te begrijpen met oog op het goed gebruik ervan.

 • Bouw van enkele machines kringen na en doe hierop proeven en metingen, maak daarna de overgang naar de machine.

 • De leerlingen moeten zelf de kans krijgen om vaststellingen te doen via metingen en proeven.

 • Besteed voldoende aandacht aan de veiligheid.

   1. Uitvoeren

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Volgens opgelegde criteria diverse kunststofconstructies en onderdelen vormgeven.

 • Te verwerken materialen

 • Kunststoffenhalffabrikaten

 • Aluminium, koper, brons, messing, gelegeerde staalsoorten …(U)

 • Verspanende vormgevingstechnieken

 • Draden tappen

 • Zagen

 • Boren

 • Draaien

 • Frezen

 • Slijpen (U)

 • Plaatbewerkingen

 • Ponsen

 • Knippen

 • Plooien, warm, koud

 • Verwijden

 • Vernauwen

 • Mechanische verbindingen

Snap- en schroefverbindingen

 1. Uitvoeringen met de juiste meetgereedschappen controleren.

 • Technologie

 • Meetbereik

 • Meetfouten

 • Nauwkeurigheid

 • Maattoleranties

 • Vormtoleranties

 • Plaatstoleranties

 • Ruwheid

 • Hardheid

 • Te meten delen

 1. Volgens opgelegde eisen delen opspannen.

 • Soorten

 • Machineonderdelen

 • Matrijzen

 • Halffabrikaten

 1. Gereedschappen slijpen.

 • Boren

 • Frezen (U)

 • Beitels (U)

 1. Werkstukken vormgeven door vonkverspanen. (U)

 • Draadvonken (U)

 • Zinkvonken (U)

 1. Matrijzen en onderdelen verspanend vormgeven en samenbouwen tot een werkend geheel.

 • Snijmatrijzen (U)

 • Bovenstempel: spantap, bovenplaat, drukplaat, stempelhouderplaat, stempel

 • Onderstempel: afstroopplaat, strookgeleiders, snijplaat, grondplaat

 • Buigmatrijzen (U)

 • Dieptrekmatrijzen (U)

 • Spuitgiet-, extrusie-, thermovorm-, en persmatrijzen

 • vast vormblok: achterplaat, afstandsstuk, steunplaat

 • matrijsplaat

* uitstoter, uitstoterplaat, pen, bus

 • beweegbaar vormblok: centreerring, aanspuitbuis, matrijsplaat

 • vormholten, aanspuitkanalen, aanspuitsystemen, uitstootmechanisme, ontluchting

 1. Kunststofproducten vormgeven.

 • Voorbewerkigstechniek

 • Drogen

 • Malen

 • Mengen

 • Extrusie

 • Injectie (spuitgieten)

 • Giettechnieken

 • Perstechnieken

 • Verwerkingstechnieken composieten

 • Veredelingstechnieken

 • Polijsten

 • Textureren (U)

 • Lakken en vernissen (U)

 • Bedrukken (U)

 • Recyclagetechnieken

 1. Lijmverbindingen bij kunststoffen aanbrengen.

 • Soorten stoffen

 • Kunststoffen

Amorfe

Kristallijne

Duroplasten

Rubbers (U) • Kunststoffen en andere materialen

 1. Kunststoffen verbinden door lassen.

 • Lasprocédés

 • Warmgaslassen

 • Pendellassen

 • Lassen met smeltlasmondstuk

 • Overlaplassen

 • Extrusielassen (U)

 • Heet element lassen

 • Lasspiegel

 • Moflassen

 • Elektromoflassen

 1. Gemaakte lasverbindingen evalueren.

 • Visuele controle

 • Dichtheidsproef

 • Vonktest

 • Trekproef

 • Plooiproef

 • Slagvastheidsproef

 1. Versterkte kunststoffen verwerken.

 • Voorbereiding grondstoffen

 • Aanmaak harsmengsels

 • Voorbereiding vezels en weefsels

 • Handoplegmethode

 • Vacuümmethode

 • Vervaardiging productiemal

 • Werkstukken

 1. Machines en hulpgereedschappen in- en afstellen.

 • Spuitgietmachine

 • Extrusiemachine

 • Thermovormer

 • Persmachine

 • Instelling parameters

 • Opspanning matrijs

 • Product- en procescontrole

 1. Draden, kabels en soepele snoeren aanwenden volgens de gebruiksvoorschriften.

 • Gebruiksvoorschriften voor:

 • Geleiders

 • Draden

 • Kabels

 • Snoeren

 • Standaard kleuren

 • Doorsneden

 1. Verschillende soorten stekkers en stopcontacten aansluiten.

 • Soorten stekkers en stopcontacten

 • Pen- en randaarding

 • Aanduiding van kwaliteitsmerken

 • CE

 • CEBEC 1. Opsporen van eenvoudige defecten in elektrische kabels en machines.

 • Kortsluitingen

 • Slecht contact

 • Versleten koolborstels

 • Onbeschermde leidingen

 • Onderbroken bescherming

 1. Elektrische grootheden meten.

 • Meettoestel: multimeter

 • Elektrische grootheden

 • Spanning

 • Weerstand

 1. Volgens instructies toestellen aansluiten.

 • Aansluiten elektrische toestellen

 • Motoren …

 • Handgereedschappen

 • Kabels

 • Machines


DIDACTISCHE WENKEN

 • Laat bij metingen daar waar mogelijk, ingewikkelde berekeningen vervangen door grafische oplossingen met CAD. Als voorbeeld de zwaluwstaart.

 • Maak bij het verspanen gebruik van zoveel mogelijk verschillende materialen, laat de ervaringen optekenen.

 • Laat van zoveel mogelijk bewerkingen oefeningen uitvoeren op handbediende en CNC-machines, vestig de aandacht op de gelijkenissen en op de verschillen.

 • Besteed voldoende aandacht aan het veiligheidsaspect.

 • Werk aan enkele projecten waarbij er gebruik wordt gemaakt van bewegingen dit zowel wat het project op zich aangaat alsook het gebruik ervan in machines. (matrijzen, stempels, hydraulisch of pneumatisch bediende spanschroeven …)

  1. Vormgeven door het verspanen van materiaal (U)

De doelstellingen van dit onderdeel zijn volledig als uitbreiding (U) te beschouwen.

   1. Kennis van het verspaningsproces en -machines

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De spaanvorming en de functie van de vlakken bij verspanende bewerkingen toelichten.

 • Draaien, frezen, boren

 • Afschuiving

 • schuifvlak

 • vrijloopvlak

 • spaanvlak
 1. De gekozen snijgeometrie verklaren in functie van de standtijd en het verspaand volume.

 • Snijgeometrie hoeken,

 • wighoek, spaanhoek, vrijloophoek

 • hulphoeken en –vlakken

 • stelhoek, aanvalshoek

 • negatieve en positieve spaanhoek

 • spaandoorsnede

 • Standtijd

 • Verspaand volume
 1. De krachten die bij het verspanen optreden, herkennen.

 • Soorten krachten

 • hoofdsnijkracht

 • voedingskracht

 • terugdrukkracht

 • De relatie tussen de spaandoorsnede en de
  hoofdsnijkracht
 1. De bewegingen die bij het verspanen optreden beschrijven.

 • Soorten bewegingen

 • hoofdbeweging

 • voedingsbeweging (speciaal bij frezen)

 • snededieptebeweging

 • relatieve bewegingen

 • assenstelsel

 • drieassenstelsel, ISO 841

 • meerassenstelsels

 • Translatie en rotatie

 • Bewegingsmetingen

 • schaalringen

 • meetklokken

 • optische en digitale aflezing

 • Snelheden
 1. Het opspannen van lichamen toelichten.

 • Opspanningen

 • vrijheidsgraden

 • positioneren

 • centreren

 • klemmen

 • lichamen

* cilinders

* kegels

* prisma’s

* combinaties van vormen 1. Bij het verspanen de invloed van de in te stellen procesvariabelen toelichten.

 2. In functie van de procesvariabelen de gepaste snijsnelheid kiezen.

 • Procesvariabelen

 • geometrie van de snijmaterialen

 • aard van het snijmateriaal

 • snijsnelheid

 • voeding

 • snedediepte

 • standtijd

 • verspaand volume per tijdseenheid

 • vermogen

 • aard van het te verspanen materiaal

 • spaanafvoer en spaanruimte

 • koeling

 • stabiliteit

 • oppervlakteruwheid

 • bewerkingsmethode
 1. De functie en de kenmerken van de verspaningsmachines en de toebehoren toelichten.

 • Draaibanken

 • soorten

* handbediende

* CNC-gestuurde • hoofdafmetingen

* maximum rotatiefrequentie

* vermogen • onderdelen

 • ISO-coderingen

 • aandrijving

 • meetsystemen

 • bewegingen

 • gereedschapbevestiging

 • gereedschapsmagazijn

 • automatische gereedschapswissel

 • Freesmachines

 • soorten

* handbediende

* CNC-gestuurde • bewegingen

 • hoofdafmetingen

 • maximum rotatiefrequentie

 • vermogen

 • onderdelen

 • aandrijving

 • meetsystemen

 • bewegingen

 • gereedschapbevestiging

 • freesbevestiging

 • gereedschapsmagazijn

 • automatische gereedschapswissel

 • Boormachines

 • soorten

* coördinatenboormachine …

 • hoofdafmetingen

 • maximum rotatiefrequentie

 • vermogen

 • onderdelen

 • aandrijving

 • meetsystemen

 • bewegingen

 • gereedschapbevestiging

 • Slijpmachines

 • soorten

 • hoofdafmetingen

 • maximum rotatiefrequentie

 • vermogen

 • onderdelen

 • ISO-coderingen slijpstenen

 • aandrijving

 • meetsystemen

 • bewegingen

 • gereedschapbevestiging

 • Vonkerosiemachines

 • soorten

* handbediende

* CNC-gestuurde • hoofdafmetingen

 • maximum capaciteit

 • vermogen

 • onderdelen

 • energieomzetting

 • meetsystemen

 • bewegingen

 • gereedschappen

 • automatische sturingen

 • instellingen
 1. Bij het verspanen, een geschikt snijgereedschap kiezen en de keuze verantwoorden.

 • Draaien

 • wisselplaten

 • klemhouders

 • schachten

 • modulair snelwisselgereedschap

 • Frezen

 • vertandingsaard

 • wisselplaten

 • soorten

 • vlak-, hoek-, vinger-, universele-, schijf-, ..

 • freeshouders

* modulair snelwisselgereedschap

 • boren

 • ruimers

 • kotterkoppen

 • slijpstenen

 • slijpmiddelen

 • korrelgrootte

 • codering

 • hardheid

 • structuur

 • binding

 • bevestiging

 • veiligheid

 • balanceren

 • dressen
 1. Bij het draaien het toepassingsgebied herkennen en de kenmerken toelichten.

 • Toepassingsgebied

 • cilinders binnen en buiten

 • kegels binnen en buiten

 • platte vlakken binnen en buitenvlakken

 • in- en uitwendige profielen

 • schroefdraadvormen

 • Kenmerken
 1. Bij het frezen het toepassingsgebied herkennen en de kenmerken toelichten.

 • Toepassingsgebied

 • kamers en eilanden

 • gleuven

 • platte vlakken binnen en buitenvlakken

 • in- en uitwendige profielencContouren

 • schroefdraadvormen

 • Kenmerken

 • ronddraaiende beweging van het snijgereedschap

 • langsbeweging van het lichaam …

 • meelopend, tegenlopend frezen

 1. Bij het boren het toepassingsgebied herkennen en de kenmerken toelichten.

 • Toepassingsgebied

 • cilindervormige gaten; doorlopend, blind

 • boren op: boormachines, draaibanken, freesmachines,

 • schroefdraadvormen

 • Kenmerken

 • ronddraaiende beweging van het snijgereedschap

 • het lichaam stil
 1. Bij het slijpen het toepassingsgebied herkennen en de kenmerken toelichten.

 • Toepassingsgebied

 • rondslijpen

 • vlakslijpen

 • platte vlakken binnen en buitenvlakken

 • in- en uitwendige profielen

 • contouren

 • schroefdraadvormen

 • Kenmerken

 • ronddraaiende beweging van het snijgereedschap

 • langsbeweging van het lichaam …

 1. Bij vonkeroderen het toepassingsgebied herkennen en de kenmerken toelichten.

 • Toepassingsgebied

 • draadvonken

 • zinkvonken

 • matrijzenbouw

 • inspuitonderdelen motoren

 • medische precisie-instrumenten ..

 • Kenmerken

 • bewegingen in 3D

 • krachtloze bewerking …

 1. De meet en aftekeninstrumenten kiezen.

 • Soorten instrumenten

 • bijzondere schuifmaten

 • diepteschuifmaat

 • digitale schuifmaat

 • schroefmaat

 • meetklokken

 • meetbank 3D

 • eindmaten

 • kalibers

 • ruwheids-en hardheidsmetingen

 • Metingen

 • schroefdraad

 • zwaluwstaart

 • hardheid

 • tandwielen …
 1. De werkvoorbereiding van CNC producties opstellen.

 • Werkvoorbereiding

 • geometrieberekeningen

 • technologieberekeningen

 • programmatie

 • simulatie

 • Opbouw en werking van CNC gestuurde machines

 • gestuurde assen

 • besturingselementen

 • besturingssystemen

 • gegevensuitwisseling

 • cycli

 • Maatvoering; absoluut, incrementeel
 1. De werking van matrijzen en onderdelen toelichten.

 • Snijmatrijzen

 • bovenstempel: spantap, bovenplaat, drukplaat, stempelhouderplaat, stempel

 • onderstempel: afstroopplaat, strookgeleiders, snijplaat, grondplaat

 • snijkracht, -spleet, afstroopkracht, opschuifbegrenzingen, zoekers

 • strookindeling: dam- en randbreedte, opschuiflengte

 • Buigmatrijzen

 • Dieptrekmatrijzen

 • Spuitgietmatrijzen

 • vast vormblok: achterplaat, afstandsstuk, steunplaat, matrijsplaat, uitstoter, uitstoterplaat, pen, bus

 • beweegbaar vormblok: centreerring, aanspuitbuis, matrijsplaat

 • vormholten, aanspuitkanalen, aanspuitsystemen, uitstootmechanisme, ontluchting1   2   3   4   5   6   7

 • Uitvoeren LEERPLANDOELSTELLINGEN
 • Vormgeven door het verspanen van materiaal (U) De doelstellingen van dit onderdeel zijn volledig als uitbreiding (U)
 • LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN

 • Dovnload 382.18 Kb.