Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kunststofverwerking derde graad bso

Dovnload 382.18 Kb.

Kunststofverwerking derde graad bsoPagina6/7
Datum05.12.2018
Grootte382.18 Kb.

Dovnload 382.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

DIDACTISCHE WENKEN

 • Maak voor de technologie van de verspaning gebruik van modellen en van 3D-voorstellingen van snijgereedschappen en werkstukken. Laat doorsneden schetsen van de snijgereedschappen loodrecht op de snijkant, dit om de snijhoeken duidelijk te maken.

 • De 3D-technologie laat toe om voorstellingen te maken waarop als gevolg van krachtinwerking, zowel op het snijgereedschap als op de werkstukken spanningen te zien zijn. Maak hiervan indien mogelijk gebruik.

 • Stel aan een ter beschikking gestelde machine een beweging samen uit verschillende enkelvoudige bewegingen. Laat ook samengestelde bewegingen ontbinden.

 • Span enkele samengestelde lichamen op, op spaninrichtingen buiten de machines. Laat de leerlingen zoveel mogelijk, systematisch en volgens vastgelegde methodes tewerk gaan.

 • Voer enkele verspaningsproeven uit met extreme instellingen van de parameters, laat de verschillen in resultaat optekenen.

 • Vergelijk de mogelijkheden van de eigen machines met die van machines bekend door bedrijfsbezoeken en concludeer.

 • Maak gebruik van het internet om opzoekingen te doen in catalogi.

 • Het moet een attitude worden voor de leerling om resultaten te vergelijken met opgegeven criteria, laat dit dan consequent doen. Dit moet vermijden dat er niet meetbare eisen op tekeningen worden geplaatst.

 • Omwille van de CAM-vaardigheden is het nodig dat deze leerlingen over een aantal tekenvaardigeheden beschikken. Deze tekenvaardigheden kunnen via een CAD-pakket verworven worden.

 • Laat de leerlingen met het oog op het beschrijven van banen voor de CNC-bewerkingen, rechthoekige driehoeken oplossen die op uitvoeringstekeningen voorkomen.

   1. Volgens opgelegde criteria verspaningen uitvoeren

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Volgens opgelegde criteria diverse constructies en onderdelen verspanend vormgeven.

 • Te verspanen materialen

 • aluminium, koper, kunststof, brons, messing, gelegeerde staalsoorten …

 • Verspanende vormgevingstechnieken

 • vijlen

* ontbramen

* afschuinen

* het breken van hoeken


 • draden tappen

 • zagen

* met de hand

* machinaal • boren

* doorlopend gat

* blind gat

* gat loodrecht op oppervlak

* gat schuin op cilinder (U) • draaien

* cilindrisch, conisch

* schroefdraad

* groeven inwendig, uitwendig

* centrisch, excentrisch

* algemene bewerkingen

maattoleranties IT 7

vormtoleranties IT 6

plaatstoleranties IT 6

ruwheid Ra 0,8

* meergangige schroefdraad (U) • frezen

* gaten

* afschuiningen

* spiebanen

* vlakken

* profielen

* zwaluwstaart

* willekeurige vormen

* algemene bewerkingen

maattoleranties IT 7

vormtoleranties IT 6

plaatstoleranties IT 6

ruwheid Ra 1,2

* schroefdraden

* eilanden


maattoleranties, IT 7

vormtoleranties IT 6

plaatstoleranties IT 6

ruwheid Ra 1,2

* kamers

maattoleranties, IT 7

vormtoleranties IT 6

plaatstoleranties IT 6

ruwheid Ra 1,2


 • slijpen

* vlakslijpen

* kwaliteitscriteria – functionele toleranties

IT 6

Ra 0,6


* rondslijpen

IT 6


Ra 0,6


 1. Uitvoeringen met de juiste meetgereedschappen controleren.

 • Technologie

 • meetbereik

 • meetfouten

 • nauwkeurigheid

 • maattoleranties

 • vormtoleranties

 • plaatstoleranties

 • ruwheid

 • hardheid

 • Te meten delen

 • alle uitvoeringen

 • tandwielen

 • schroefdraad

 • zwaluwstaart
 1. Volgens opgelegde eisen stukken opspannen.

 • cilindrisch, centrisch en excentrisch

 • prismavormen

 • kegels

 • gecombineerde vormen

 • dunne stukken

 • lange stukken
 1. Verspanen met hardmetalen snijgereedschappen.

 • Snijplaatjes

 1. Verspanen met CNC-machines.

 • CNC-draaibank

 • CNC-freesmachine

 • directe programmatie G codes

 • CAM
 1. Uitvoeren van kotterbewerkingen.

 • gereedschappen monteren

 • werkstukken opstellen

 • boor- en uitboorbewerkingen

 • onder hoek werken
 1. Een slijpsteen opstellen en onderhouden.

 • klankproef

 • rechten en scherpen

 • opslaan

 • veiligheidsvoorschriften

 • hulptoestellen
 1. Gereedschappen slijpen.

 • boren

 • frezen

 • beitels
 1. Werkstukken vormgeven door vonkverspanen.

 • draadvonken

 • zinkvonken
 1. Matrijzen en onderdelen verspanend vormgeven en samenbouwen tot een werkend geheel.

 • Snijmatrijzen

Bovenstempel: spantap, bovenplaat, drukplaat, stempelhouderplaat, stempel

Onderstempel: afstroopplaat, strookgeleiders, snijplaat, grondplaat • Buigmatrijzen

 • Dieptrekmatrijzen

 • Spuitgietmatrijzen ..

 • vast vormblok: achterplaat, afstandsstuk, steunplaat,

 • matrijsplaat,

* uitstoter, uitstoterplaat, pen, bus

 • beweegbaar vormblok: centreerring, aanspuitbuis, matrijsplaat

 • vormholten, aanspuitkanalen, aanspuitsystemen, uitstootmechanisme, ontluchting

 1. Tandwielen en bijbehorende delen verspanend vormgeven en samenbouwen tot een werkend geheel.

 • rechte tandwielen

 1. Thermische behandelingen uitvoeren.

 • gloeien

 • harden

 • ontlaten

 • carboniseren

 • nitreren

DIDACTISCHE WENKEN

 • Laat bij metingen daar waar mogelijk, ingewikkelde berekeningen vervangen door grafische oplossingen met CAD. Als voorbeeld de zwaluwstaart.

 • Maak bij het verspanen gebruik van zoveel mogelijk verschillende materialen, laat de ervaringen optekenen.

 • Laat van zoveel mogelijk bewerkingen oefeningen uitvoeren op handbediende en CNC-machines, vestig de aandacht op de gelijkenissen en op de verschillen.

 • Besteed voldoende aandacht aan het veiligheidsaspect.

 • Werk aan enkele projecten waarbij er gebruik wordt gemaakt van bewegingen dit zowel wat het project op zich aangaat alsook het gebruik ervan in machines. (matrijzen, stempels, hydraulisch of pneumatisch bediende spanschroeven …)

 • Vergelijk de mogelijkheden van de eigen machines met die van machines bekend door bedrijfsbezoeken en concludeer.

 • Span enkele samengestelde lichamen op, op spaninrichtingen buiten de machines. Laat de leerlingen zoveel mogelijk, systematisch en volgens vastgelegde methodes tewerk gaan.

 • Voer enkele verspaningsproeven uit met extreme instellingen van de parameters, laat de verschillen in resultaat optekenen.

 • Vergelijk de mogelijkheden van de eigen machines met die van machines bekend door bedrijfsbezoeken en concludeer.

  1. Vormgeven door het bewerken en verbinden van plaat- en profielmateriaal (U)

De doelstellingen van dit onderdeel zijn volledig als uitbreiding (U) te beschouwen.

   1. Plaatbewerkingen uitvoeren

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Plaatbewerkingen uitvoeren.

Kennis

Materialen

 • Eigenschappen

 • Verwerkbaarheid

 • Trekvastheid

 • Elasticiteit

 • Vervormbaarheid

 • Blijvende vervorming

 • Lasbaarheid

 • Verwerkingsvoorschriften

 • Te treffen maatregelen

 • Werkplaatsuitrusting en voorzieningen

 • Ferro’s

 • Soorten staal

 • Legeringselementen

 • Soorten roestvast staal

 • Non ferro’s

 • Soorten koper, aluminium en legeringen

 • Legeringselementen

Machines

 • Gereedschappen

 • Gereedschapswisselingen

 • Instellingen

 • Gebruik

 • Onderhoud

 • Instructiekaarten en bedieningshandleidingen

 • Onderhoud van mechanismen

Technieken

 • Bewegingen

 • Verplaatsingen

 • Bewegingsassen

 • Referentiepunten

 • Coördinatenstelsels

 • Gereedschaps- en werkstukverplaatsingen

 • Werkstukvorm

 • 3D-structuur van de constructie

 • Werkmethode

 • Bewerkingsvolgorde

 • CNC-programma

 • CAD-tekening

 • CAM-programma

 • ISO-codes

 • Vaste cycli

 • Symbolen

 • Krachten

 • Snijkracht

 • Plooikracht

 • Terugdrukkracht

 • De relatie tussen de belaste doorsnede en de machinekrachten

 • Buigmomenten

 • Afschuifkrachten

 • Statisch evenwicht van de te bewerken platen

Uitvoering

 • Bewerkingstechnieken

 • Kniptechnieken

 • Plooitechnieken

 • Ponstechnieken

 • Lasersnijden

 • Snijbranden

 • Plasmasnijden

 • Zaagtechnieken

 • Slijptechnieken

 • Buigtechnieken

 • Boortechnieken

 • Specifieke bewerkingen

 • Lasverbinding voorbereiden

 • Boutverbinding voorbereiden

 • Klinkverbinding voorbereiden

DIDACTISCHE WENKEN

 • De doelstellingen theorie en praktijk van deze cluster dienen geïntegreerd aangeboden te worden.

 • Het spreekt vanzelf dat het maken van een gefundeerde keuze door de leerling van gereedschappen, machines en toebehoren zowel als van het proces een doelstelling is die pas na de volledige derde graad kan worden behaald. Dit vaardig gedrag moet opgebouwd worden van “een gemaakte keuze verantwoorden” naar zelf “een verantwoorde keuze doen”.

 • De afbeeldingen en mogelijkheden van gereedschappen en hulpmiddelen voor de plaatbewerkingen zijn via het internet op te zoeken bij leveranciers, dit biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om ICT te integreren en om een zinvolle taak aan de leerlingen aan te bieden.

 • Maak voor de technologie en de machines van het bewerken van platen, gebruik van simulaties en beeldmateriaal van producenten van plaatbewerkingsmachines.

 • Stel van de producten die moeten worden gerealiseerd een afgewerkte versie ter beschikking van de leerlingen en voeg daaraan toe de producten in ieder stadium van de opbouw, op die manier is voor hen de stap van de toegepaste bewerking duidelijk te volgen.

 • Laat de leerlingen voortdurend de link leggen tussen simulaties en hun eigen uitvoering

   1. Verbindingstechnieken uitvoeren

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Verbindingstechnieken uitvoeren.

Kennis
Materialen

 • Corrosie

 • Soorten lijm en eigenschappen

 • Op basis van solventen

 • Reactielijmen

 • Contactlijmen

 • Amorfe lijmen

Machines

 • Lastoestellen

 • Bediening

 • Instelling

 • Onderhoud

Technieken

Naadsoorten • Overlap-, stompe naad en hoeknaad

 • Afmetingen

BMBE-Lasprocédé

 • De stroomspanningsomvormer

 • Kabels

 • Elektrodehouder

 • Werkstukklem

 • Procesvariabelen

 • De stroomsterkte

 • De lasnaadvormen

 • De lasposities

 • De materiaalsoort

 • De lengte van de boog

 • De stand van de elektrode

 • De beweging van de elektrode

 • Elektrodekeuze

 • De functie van de bekleding

 • Materiaal- en laspositie

 • De stoffen in de bekleding

 • Eisen aan de elektrode

 • De genormaliseerde aanduidingen

 • Het bewaren van elektroden

 • Afmetingen

 • Toepassingsgebied

 • Kenmerken

MAG-Lasprocédé

 • Lastoestel en toebehoren

 • Kabels en pistolen

 • Gasregeling

 • Draadaanvoer

 • Koeling

 • Smoorspoel

 • Procesvariabelen

 • Boogspanning

 • Smoorspoelstand

 • Lasdraaddiameter

 • Draadsnelheid

 • Gassamenstelling

 • Gasdebiet

 • MIG-gassen

 • MAG-gassen

 • Soorten

 • Kleurcodes

 • Lasdraden

 • Diameters

 • Soorten

 • Samenstelling

 • Toepassingsgebied

 • Kenmerken


TIG-lasprocédé

 • Procesvariabelen

 • De lasnaadvorm

 • Gaskeuze

 • Draadkeuze

 • Elektrode: soort en diameter

 • Stroom: soort en sterkte

 • Boogstart

 • Gassen

Voor- en nastroming

Gasaanvoer • Slope

 • De booglengte

 • Lassnelheid en lasbeweging

 • Toortsstand

 • Draadtoevoer; manueel, automatisch

 • De pulsfrequentie en verhouding

 • Ontsteking

 • Toestel en toebehoren

 • De gascup

 • De elektrode

 • De toorts

 • Regelapparatuur

 • Koeling

 • Toepassingsgebied

 • RVS-lassen

 • Gaskeuze

Helium

Argon


Waterstof

Combinaties • Kenmerken

Uitvoering

 • Solderen

 • Hard- en zachtsolderen

 • naden; hoeknaad overlapnaad

 • Lijmen
  Lijmen van

 • Metaallassen

 • Lastoepassingen

 • Constructie-elementen

Plaat aan plaat BW, FW

Profiel aan plaat BW, FW • Constructiegraad

2D 90°

2D 0-90°


3D 90°

3D 0-90°


 • Materiaalsoorten

Staal W O1

 • Lasposities

PA, PB, PG

Beheersing van het smeltbad • Lasprocesparameters

 • Instelling

 • Regeling

Lasprocédé BMBE 111

 • Lasprocédé MAG 135

 • Lasprocesparameters

 • Plaats

 • In besloten ruimte

 • In open lucht

 • Ventilatie

Lasprocédé TIG 141

 • Materiaalsoort:

 • RVS WO 11

 • Aluminium

Puntlassen

Evaluatie lassen

 • Kwaliteitscriteria

 • Spatten

 • Gasinsluitsels

 • Doorbranding

 • Inkartelingen

 • Holle, bolle las

 • Scheuren

 • Slakinsluitsels

 • Controle

 • Visueel


DIDACTISCHE WENKEN


 • Laat de leerlingen zoveel mogelijk ervaringen met materialen opdoen via uitvoeringen. Laat de ervaringen met bewerkingen van materialen optekenen en duid ze.

 • Een trekproef op enkele representatieve en gebruikte materialen geeft veel inzicht in de kenmerken en gedrag van materialen.

 • Zorg voor een aantal geëtste doorsneden van constructies die een warmtebehandeling hebben ondergaan. De leerlingen kunnen dan de gevolgen van temperaturen en afkoeling bij warmtebehandelingen zien.

 • Vermits de volgende constructies ook de vorige bevatten kunnen naar gelang de vordering niet alleen andere technieken maar ook gecompliceerdere oefeningen aan bod komen.

 • De doelstellingen van deze cluster dienen nauw aansluitend aan de uitvoering te worden behandeld. De onmiddellijke aanwezigheid van de machines en het toebehoren is dan ook wenselijk.

 • Vermits de volgende lasconstructies ook de vorige bevatten kunnen naar gelang de vordering niet alleen andere technieken maar ook gecompliceerdere oefeningen aan bod komen.

 • Bij de term constructiegraad wordt met 2D verwezen naar vlakke constructies, met 3D naar ruimtelijke constructies.

 • Met de term 90 ° worden verbindingen tussen constructie-elementen aangegeven met een rechte hoek, met 0-90 ° worden schuine verbindingen aangegeven.

 • Het spreekt vanzelf dat het maken van een gefundeerde keuze door de leerling van gereedschappen, machines en toebehoor zowel als het lasprocédé een doelstelling is die pas na de volledige derde graad kan worden behaald. Dit vaardig gedrag moet opgebouwd worden van “een gemaakte keuze verantwoorden” naar zelf “een verantwoorde keuze doen”.

 • De afbeeldingen en mogelijkheden van gereedschappen en hulpmiddelen voor de plaatbewerkingen zijn via het internet op te zoeken bij leveranciers, dit biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om ICT te integreren en om een zinvolle taak aan de leerlingen aan te bieden.

 • Maak voor de technologie en de machines van het bewerken van platen, gebruik van simulaties en beeldmateriaal van producenten van plaatbewerkingsmachines.

 • Stel van de producten die moeten worden gerealiseerd een afgewerkte versie ter beschikking van de leerlingen en voeg daaraan toe de producten in ieder stadium van de opbouw, op die manier is voor hen de stap van de toegepaste bewerking duidelijk te volgen.

 • Laat de leerlingen voortdurend de link leggen tussen simulaties en hun eigen uitvoering.

  1. Volgens vastgelegde criteria elektrische onderhoudswerkzaamheden uitvoeren (U)

De doelstellingen van dit onderdeel zijn volledig als uitbreiding (U) te beschouwen.

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De principewerking van de opwekking en de gelijkrichting van elektrische energie in installaties toelichten en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

 • Opwekking en gelijkrichting

 • Wisselstroomgenerator

 • Werkingsprincipe

 • Rotor, stator

 • Ster- driehoekschakeling

 • Diodebrug

 • Spanningsregeling

 • Gelijkrichting

 • Voeding

 • Laag- en hoogspanning

 1. Bestaande schema’s aanvullen.

 • Aanvullende tekeningen

 • Meetpunten

 • Aansluitpunten

 • Bijkomende kringen

 1. De werking van de in installaties toegepaste relais kennen.

 • Relais

 • Soorten, maak, verbreek, wisselrelais

 • Stuur- en vermogenkring

 • Symbolen

 • Schema’s

 1. De kenmerken en het werkingsprincipe van de in installaties toegepaste elektronische componenten kennen.

 • Weerstand

 • Diode

 • Transistor

 • Tyristor

 • Condensator

 • IC

 • Sensoren

 1. Aan het verbruikersstroomsysteem en aan de onderdelen onderhoudswerken uitvoeren.

 • Verbruikersstroomsystemen

 • Voeding

 • Computer

 • Display

 • Sensor

 • Machinemanagement

 • Zekeringskast klassiek en met intelligentie

 • Types

 • Opbouw

 • Relais

 • Aanduidingen

 • Werking

 • Plaats in het schema

 • Kabelboom

 • Benaming, beschrijving, connector, kleur

1   2   3   4   5   6   7

 • Volgens opgelegde criteria verspaningen uitvoeren
 • DIDACTISCHE WENKEN
 • Vormgeven door het bewerken en verbinden van plaat- en profielmateriaal (U) De doelstellingen van dit onderdeel zijn volledig als uitbreiding (U)
 • LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN
 • Verbindingstechnieken uitvoeren
 • Kennis Materialen
 • Lasprocédé TIG 141 Materiaalsoort: RVS WO 11 Aluminium Puntlassen Evaluatie
 • DIDACTISCHE WENKEN
 • Volgens vastgelegde criteria elektrische onderhoudswerkzaamheden uitvoeren (U) De doelstellingen van dit onderdeel zijn volledig als uitbreiding (U)

 • Dovnload 382.18 Kb.