Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kunststofverwerking derde graad bso

Dovnload 382.18 Kb.

Kunststofverwerking derde graad bsoPagina7/7
Datum05.12.2018
Grootte382.18 Kb.

Dovnload 382.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

DIDACTISCHE WENKEN

 • Bij het verwerven van de competenties rond elektriciteit gaat het in de eerste plaats om werkzaamheden technologisch-wetenschappelijk ondersteund te kunnen uitvoeren. Het werken met voorbeelden uit het vakgebied van de kunststoffen is dan ook een vanzelfsprekendheid.

 • Voor het werken met schema’s is het aangewezen gebruik te maken van concrete voorbeelden. Leg bij het gebruik ervan de nadruk op de algemene schemaopbouw en de niet merkgebonden overeenkomsten tussen de schema’s.

 • Laat de leerlingen zoveel mogelijk werken aan elektrische en elektronische schakelingen met “levensechte” storingen.

 • Maak gebruik van hedendaagse technieken en technologieën. Multiplex bekabeling, comfortelektronica.

  1. Vormgeven door het monteren van constructies en installeren van energiekringen (U)

De doelstellingen en inhouden van dit onderdeel zijn volledig als uitbreiding bedoeld.

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De bestaande toestand waar constructies moeten worden geplaatst opmeten, deze schetsmatig optekenen en de bijzonderheden noteren.

 2. In team en volgens de terbeschikkinggestelde uitvoeringstekeningen de aftekeningen verrichten.

 • Bestaande toestand

 • Opmetingstechnieken

 • Schetstechnieken

 • Noteertechnieken

 • Bijschriften

 • Uitvoeringstekeningen

 • Opmeten en uitzetten van punten

 • Referentievlakken, -lijnen en –punten

 • Detailpunten

 • Meetkundige constructies

 • Controlemetingen

 • Hulpmiddelen en gereedschappen

 • Meetlat, rolmeter

 • 3-4-5-methode

 • Winkelhaak

 • Waterpas

 • Horizontale en verticale laser

 • Hoogtemaat

 1. De verstrekte richtlijnen voor het verwerken, het opslaan, het stapelen en het beschermen van de materialen naleven.

 • Te verwerken materialen

 • Opslaan

 • Stapelen

 • Beschermen

 1. De nauwkeurigheid van de meetgereedschappen controleren en indien nodig bijsturen.

 • Nauwkeurigheid van meetgereedschappen

 1. Schematische voorstellingen van te installeren eenvoudige energiekringen lezen.

 • Het vertalen van een schematische voorstelling

 • Van twee- naar driedimensionaal

 • Van verklarend schema naar uitvoeringsschema

 • Van schema naar concrete realisaties

 • Onderdelen en componenten

 • Symbolische voorstellingen

 • Elektrische installaties

 • Hydraulische installaties

 • Pneumatische installaties

 1. De functie van de elementaire onderdelen van eenvoudige energiekringen met eigen woorden uitleggen.

 • Pneumatische energiekring

 • Compressor

 • Leidingen

 • Ventielen

 • Cilinders

 • Luchtverzorging

 • Pneumatische motoren

 • Vacuümtechniek

 • Hydraulische energiekring

 • Pompen

 • Leidingen

 • Ventielen

 • Cilinders

 • Motoren

 • Leidingen in gesloten kring

 • Kranen

 • Oliën

 1. Montagewerkzaamheden aan machines en installaties uitvoeren.

 • Lagers

 • Dichtingen

 • Spieën

 • Pennen

 • Kettingen

 • Tandwielen

 • Riemschijven 1. De te gebruiken gereedschappen, machines en hulpmiddelen gebruiken in functie van de opdracht en volgens de gestelde eisen.

 • Eigen en gemeenschappelijke gereedschappen en machines

 • Klaarzetten en wegbergen

 • Controle

 • Onderhoud

 • Gebruik

 • Machine-instructiefiches

 • Toepassingsgebied

 • In- en afstellen

 1. Voor het uitvoeren van eigen werkzaamheden, volgens instructie in werking zijnde energiekringen afsluiten.

 2. Om de montages te kunnen uitvoeren, met geschikt gereedschap referentiepunten, -lijnen en meetkundige constructies uitzetten en traceren.

 • Energiekringen

 • Elektrische kringen

 • Pneumatische kringen

 • Hydraulische kringen

 • Materialiseren van de uitzetpunten

 • Op constructieonderdelen

 • Op referentievlakken

 • Meetkundige constructies

 • Loodlijnen oprichten en neerlaten

 • Hoeken uitzetten en in stukken verdelen

 • Lijnstukken: uitzetten en in stukken verdelen

 • Regelmatige veelhoeken (3- à 6-hoek) construeren

 • Evenwijdige lijnen construeren

 • Cirkelbogen construeren

 • Curven construeren

 • Raaklijnen en raakcirkels construeren

 • Uitzettechnieken

 • Uitzetgereedschap

 • Traceertechnieken

 1. Onderdelen uit bestaande constructies demonteren.

 • Bewerkingstechnieken

 1. De te verbinden onderdelen ten opzichte van elkaar positioneren en bewegingsvrij bevestigen en controlemetingen en aanpassingen uitvoeren.

 • Positioneertechnieken

 • Bevestigingstechnieken

 • Hulpmiddelen

 • Mallen

 • Klemmen

 • Bruggen en spieën

 • Controlemetingen

 • Aanpassingen

 1. Volgens verstrekte richtlijnen eenvoudige hefwerktuigen gebruiken.

 • Hefwerktuigen

 • Rolbrug

 • Takels

 • Palettenwagen

 1. Bestaande schema’s aanvullen.

 • Aanvullende tekeningen

 • Meetpunten

 • Aansluitpunten

 • Bijkomende kringen


DIDACTISCHE WENKEN


 • Bespreek verschillende uitgevoerde montages en installaties en de verschillende installatietechnieken die daarbij werden gebruikt.

 • Bij het bestuderen van installaties en montages voor hydraulica, pneumatica en elektriciteit komen heel wat bouwkundige aspecten aan bod. Wijs de leerlingen dan ook op de specifieke problemen waaraan ze bij driedimensionale montages en installaties aandacht moeten besteden.

 • Leer de leerlingen hun eigen werk te plannen.

 • Laat zoveel mogelijk montagewerken gebeuren op zelf gemaakte delen. Het afwerken van het onderdeel volgens de gestelde eisen wordt met zulk een werkwijze gemotiveerd.

 • Het moet door het altijd herhalen duidelijk worden dat het gebruiken van gereedschappen, machines en hulpmiddelen altijd gepaard gaat met het in de goede staat opbergen ervan. Het goede gebruik ervan door de volgende gebruiker moet altijd gegarandeerd zijn.

 • Het traceren van de nodige lijnen en punten moet altijd door het team van leerlingen gebeuren. Laat hierbij een ander team optreden als controleurs.

 • Indien de tijd het toelaat is het aangewezen om demontages en montages uit te voeren van zoveel mogelijk verschillende installaties.

  1. Stages

In een bedrijf van verspanende constructies met de bedrijfscultuur kennismaken, afspraken naleven, verspanende constructiewerkzaamheden in team uitvoeren

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Contacten leggen, communiceren en afspraken maken met bedrijfsleiders.

 • Contact met bedrijfsleiders

 • Solliciteren (U)

 • Contractuele afspraken

 • Werkuren

 • Verplaatsing

 • Veiligheid en kledij

 1. Met de bedrijfscultuur en –organisatie van een verspaningsbedrijf kennismaken.

 2. De eisen die de bedrijven aan de werknemers stellen zelf ervaren.

 3. De wijze waarop in een bedrijfscontext aspecten van preventie en welzijn worden behartigd en richtlijnen worden verstrekt ervaren en deze richtlijnen naleven.

 4. De noodzaak van de kennis van basisveiligheid op de bedrijfsvloer ervaren.

 • Bedrijfscultuur

 • Bedrijfsorganisatie

 • Gestelde eisen aan werknemers

 • Arbeidsritme

 • Rendement en efficiëntie

 • Naleven van de bedrijfsrichtlijnen en voorschriften

 • Flexibiliteit

 • Preventie en Welzijnsrichtlijnen

 1. Met werkgevers en werknemers leren samenwerken.

 • Teamwerk

 1. De in de school verworven competenties in een reële arbeidssituatie toepassen.

 2. Met competenties die slechts in een bedrijfscontext kunnen worden verworven, kennismaken.

 • Specifieke bedrijfscompetenties

 1. Zich in een methodische en procesmatige werking van een bedrijf inpassen.

 • Methodische en procesmatige werking van het bedrijf

 1. Eigen mogelijkheden ontdekken en mogelijkheden van opleiding en bijscholing met eigen woorden uitleggen.


DIDACTISCHE WENKEN


 • Stuur liefst niet meer dan één leerling naar een bedrijf.

 • Breng regelmatig een stagebezoek. Eén stagebezoek door de vakleraar per week per leerling is een minimum.

 • Maak duidelijke afspraken met de stagebedrijven voor de leerling op stage gaat.

 • Het organiseren van contactavonden tussen bedrijven, stagiairs en school kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de kwaliteit van de stages te verbeteren.

 • Na de stage is een grondige evaluatie van de stagebedrijven op gebied van begeleiding, veiligheid, aangebrachte meerwaarde, … aangewezen.

 • Zorg ervoor dat er goede afspraken worden gemaakt met de wijze waarop de leerling in het stagebedrijf wordt begeleid. Zorg ervoor dat de leraar de kans krijgt om met deze werknemer te communiceren over het functioneren van de leerling.

 • Bespreek de evaluatie van de stage met de leerlingen in de klas en laat de leerlingen hun ervaringen uitwisselen.

 • Geef de leerlingen voldoende instructies in verband met het naleven van de veiligheidsrichtlijnen vooraleer ze op stage gaan.

 1. Minimale materiële vereisten

  1. Infrastructuur

Voor de studierichting Kunststofverwerking BSO dient men te beschikken over een ruime werkplaats, die beantwoordt aan de reglementaire eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid, hygiëne, ergonomie en milieu. In het bijzonder wordt er aandacht gevraagd voor het verfraaien en het inrichten van oude of verouderde werkplaatsen. Zij bepalen immers in belangrijke mate het leer- en leefklimaat van de leerlingen. Voor alle betrokkenen blijft het een belangrijke uitdaging om voor deze leerlinggroep een aangename leeromgeving te creëren. Ook moet er voldoende ruimte worden voorzien voor het stapelen van materialen, het bergen van zwaar materieel en het opbergen van onderhoudsmateriaal. Een ruimte voor het wegbergen van dure of breekbare gereedschappen en meettoestellen is eveneens geen overbodige luxe.

Daarnaast zijn volgende lokalen, liefst aangrenzend, noodzakelijk: • een goed uitgerust klaslokaal met documentatiecentrum, en voldoende pc’s;

 • een wasplaats,

 • een kleedkamer.

  1. Algemene uitrusting

 • Schoolmeubilair

 • Projector

 • pc’s

 • Printer

 • Software

 • Tekstverwerking

 • Rekenblad

 • Bestandsbeheer

  1. Individueel per leerling

Meetgereedschap

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Aftekengereedschappen


  1. Gemeenschappelijk klein gerief

Borgveertangen

Schroevendraaiers

Diverse tangen

Riemschijftrekkers

Diverse hamers

Zagen


Penuitdrijvers

Draadtappen

Snijkussens

Set sleutels

Sleutelvijlen

Diverse vijlen

Werkbanken met bankschroeven

Zentrofix

Laserwaterpas

EHBO-kit


  1. Gemeenschappelijke meetgereedschappen

Eindmaten

Schroefmaten (in- en uitwendig)

Schuifmaten (boven 150 mm)

Oppervlakteruwheidsmeter

Oppervlakteruwheidsplaatjes

Winkelhaken

Haarliniaal

Hoogtemaat

Aftekentafel

Vlaktafel

Diepteschuifmaat

Hoekmeter

Meetklok met statief

Pupitast met houder

Meetbank (u)

Profielmeetbank

Opstelling voor trekproef

Opstelling voor kerfslagproef  1. Gemeenschappelijke machines

Spuitgiet machine

Extrusie machine

Thermovorm machine

Compressiemachine

Plooibank voor kunststoffen

Vewarmingsbalk

Hetelucht-lasapparaat

Matrijstempreertoestel

Materiaaldroger

Trekbank (kunststoffen)

Hardheidsmeting (Shore)

MFI-test

Vicat-test

Weegschaal 0.01gr

Zaagmachine

Oven


Matrijzen (spuitgiet, thermovorm en compressie )

Hardingsoven

Rondslijpmachine

Palettenwagen

Vonkerosiemachine (U)

Gereedschapsslijpmachine

BMBE-lastoestel (U)

MAG-lastoestel (U)

Zaagmachine

CNC-draaibank (U)

CNC-freesmachine (U)

Coördinatenboormachine

Toebehoren voor autogeen lassen (U)

Haakse slijpmolen (U)

Plaatschaar (U)

Afkantpers (U)

Platenwals (U)

Universele draaibank (U)

Universele freesmachine (U)

Puntlastoestel (U)

Slijpmachine

Montage- en demontagetoestellen (matrijzen, …)  1. Gemeenschappelijke snijgereedschappen (U)

Spiraalboren tot 30 mm

Centerboren

Verschillende draaibeitels

Verschillende  1. Elektrisch gereedschap

Multimeter

Aangepast gereedschap (VDE) zoals schroevendraaiers, tangen …

Verschillende soorten stekkers, stopcontacten, thermische beveiliging …

Verschillende soorten geleiders

Verschillende componten voor schakelborden (zekering, differentieel, hoofdschakelaar …


  1. Materiaal voor energiekringen (U)

Hydrauliekgroep

Hydraulische componenten

Compressorgroep

Luchtverzorgingseenheid

Pneumatische componenten


  1. Software

Besturingssysteem

Bestandsbeheer

Tekstverwerking

Rekenblad

Database

Powerpoint

Technisch tekenpakket (2D en 3D)

CAD-CAM-software

Voldoende pc’s voor simulatie

Materiaalselector

Digitale catalogi (lagers, riemen, gereedschappen, matrijzen …)


 1. Nuttige adressen

Agoria Vlaanderen
Diamantbuilding
Reyerslaan 80
B1030 Brussel
Website: http://www.agoria.be/

Fechiplast
Marie-Louizasquare 49
B 1000 Brussel

Vlaams Kunststofcentrum
Sabbelaan 49

8500 Kortrijk

http://www.vkc-onderwijs.be/

KHLim, Cel Kunststoffen
Univ. Campus, Gebouw B

3590 Diepenbeek

België

http://celkunststoffen.khlim.be

BIN (Belgisch Instituut voor Normalisatie)
Brabançonnelaan 29
1040 BRUSSEL
Tel.: 02 520 22 33
Website: http://www.bin.be/NL/index.htm
E-mail: webmaster@ibn.be

DBO (Dienst voor Beroepsopleidingen)
H.Consciencegebouw

Albert II-laan

1000 Brussel

Tel.: 02 227 14 11

Fax: 02 227 14 00

Website: http://www.ond.vlaanderen.be/dbo/

E-mail: DBO@Vlaanderen.be

KVIV (Koninklijke Vlaamse Ingenieurs Vereniging)
Desguinlei 214
2018 ANTWERPEN
Tel.: 03 216 09 96
E-mail: critto@ti.kviv.be
Website: http://www.ti.kviv.be/critto

Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden
Tervurenlaan 463
1160 BRUSSEL
Tel.: (02) 773 16 80

VLOR (Vlaamse Onderwijsraad)
Leuvenseplein 4
1000 BRUSSEL
Tel.: (02)219 42 99
Fax: (02)219 81 18
E-mail: vlaamse.onderwijsraad@vlor.be
Website: http://www.vlor.be

VIK (Vlaamse Ingenieurskamer)

Herentalsebaan 643

2160 WOMMELGEM

Tel.: 03 259 11 00

Fax 03 259 11 01

E-mail: ing@vik.be

Website: http://www.vik.be

VMM (Vlaamse Milieumaatschappij)
A. Van De Maelestraat 96
9320 EREMBODEGEM
Tel.: 053 72 64 45
Website: http://www.vmm.be/

VVKSO (Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs)

Guimardstraat 1

1040 BRUSSEL

Tel.: 02 507 07 30

Fax: 02 511 33 57

E-mail: info@vvkso.vsko.be

Website: http://www.vsko.be

WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf)

Maatschappelijke zetel

Violetstraat 21-23

1000 BRUSSEL

Tel.: 02 502.66.90

E-mail: info@bbri.be

Website: http://www.bbri.be/wtcb.htm
WTCM ( Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Metaalverwerkende nijverheid)
Celestijnenlaan 300C
3030 Heverlee

Süddeutsches Kunststoff-Zentrum

97082 - Würzburg, Frankfurter Str. 15-17

Telefon: 09 31 / 41 04-136   Fax: 09 31 / 41 04-277

Email: schloer@skz.de

Internet: www.skz.de  


 1. Bibliografie

SAM schalen, VKW.

SERV beroepsprofielen

De Clippeleer, W., Tabellen voor de metaaltechniek, Plantyn.
Kijk op Kunststoffen

Auteur: Prof. A.K. van der Vegthttp://www.beaumont.nu/kunststof.htm
Titel Kunststof en Rubber Bedrijvengids / 2004

Uitgever Media Business Press

ISBN 9074864937

Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
Volume 27, Issue 3 , Pages fmi - fmi

Published Online: 15 Sep 2004

Copyright © 1996 Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheimhttp://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/109622242/ABSTRACT
Carl Hanserverlag

München
http://www.hanser.de/buch.asp?isbn=3-446-22670-2&area=Technik


Androsch, R.; Wunderlich, B.

Reversible Crystallization and Melting of Poly(ethylene-co-octene)

Bulletin APS, Series II, Vol.45, No.1, p.748,

Minneapolis March 20-24(2000)


Androsch, R.; Wunderlich, B.

A study of the annealing of poly(ethylene-co-octene)

by standard and temperature-modulated DSC

Bulletin APS Meeting, Series II Vol.45, No.1, p.784,

Minneapolis March 20-24(2000)
Androsch, R.

Heat capacity measurements using temperature-modulated heat-flux differential scanning calorimetry

GEFTA-Jahrestagung, Dresden 17.-19.Mai(2000)
Androsch, R.; Blackwell, J.; Chvalun, S. N.; Wunderlich; B.

Wide and Small Angle X-Ray Analysis of Poly(ethylene-co-octene)

American Crystallographic Association Meeting, St.Paul, MN, July(2000)
Androsch, R.; Lüpke, T.

Kinetics of the Solid-Solid Phase Transitions of Polytetrafluoroethylene (PTFE) as Revealed by Temperature-Modulated Differential Scanning Calorimetry (TMDSC)

Polymerwerkstoffe 2000, Halle/S., 25.-27.September(2000), p.410
Frangov, S.; Betchev, C.; Androsch, R.; Radusch, H.-J.; Joseph, S.; Thomas, S.

On the Phase Transitions of HDPE/EVA and LLDPE/EVA Blends

Polymerwerkstoffe 2000, Halle/S., 25.-27.September(2000), p.416
Androsch, R.

Cooling-Rate Dependence of Irreversible and Reversible Crystallization of Poly(ethylene-co-octene)

European Conference on Macromolecular Physics, Guimaraes (Portugal),

September 24-28(2000), Vol. 241, p21


Mannesmann-Demag

Kunststoftechnik

Nr. 18379165 NL

Landré Werkmetaal BV Benelux

Lange Dreef 10

Postbus 129NL-4130 EC Vianen

www.landre-werkmetaal.com


1 Dit is het schema dat progressief in voege ging vanaf het schooljaar 1999-2000.

2 Onder een ’schets’ verstaan we een voorstelling die in hoofdlijnen het onderwerp (vormgeving, werkingsprincipe, uitvoerings-
methode, …) toelicht.

3 Onder een ’technische tekening’ verstaan we de voorstelling van een uit te voeren of uitgevoerde constructie waarop alle
afmetingen, materiaalaanduidingen, uitvoeringsvoorschriften, … éénduidig en op schaal worden weergegeven.


1   2   3   4   5   6   7

 • Vormgeven door het monteren van constructies en installeren van energiekringen (U) De doelstellingen en inhouden van dit onderdeel zijn volledig als uitbreiding
 • LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN
 • Minimale materiële vereisten Infrastructuur
 • Individueel per leerling
 • Gemeenschappelijke meetgereedschappen
 • Gemeenschappelijke machines
 • Materiaal voor energiekringen (U)
 • Nuttige adressen Agoria Vlaanderen
 • BIN (Belgisch Instituut voor Normalisatie)
 • KVIV (Koninklijke Vlaamse Ingenieurs Vereniging)
 • VIK (Vlaamse Ingenieurskamer)
 • VVKSO (Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs)
 • WTCM ( Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Metaalverwerkende nijverheid)
 • Bibliografie SAM schalen, VKW. SERV beroepsprofielen De Clippeleer, W.
 • Uitgever
 • (2000) Androsch, R. Heat capacity measurements using temperature-modulated heat-flux differential scanning calorimetry GEFTA-Jahrestagung, Dresden 17.-19.Mai(2000)

 • Dovnload 382.18 Kb.