Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kwaliteit in ontwerpprojecten

Dovnload 0.55 Mb.

Kwaliteit in ontwerpprojectenPagina10/12
Datum05.12.2018
Grootte0.55 Mb.

Dovnload 0.55 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Kwaliteitskenmerken

Gemobiliseerd

 • relevante kennisbronnen zijn geraadpleegd

 • de keuze van te gebruiken kennisbronnen is duidelijk

 • de achtergrond bij de keuzes van de kennisbronnen is duidelijk

 • de thematiek is vanuit kennisbronnen expliciet gemaakt


Afgebakend

 • het bereik van het probleem is duidelijk)

 • de gewenste situatie is duidelijk

 • de methode om de gewenste situatie te verkrijgen is duidelijk


Relevant

 • het probleem nog niet opgelost

 • de beoogde oplossing de moeite waard in probleemcontext

 • de beoogde oplossing maatschappelijk/praktisch de moeite waard

 • de beoogde oplossing heeft optimaal bereik


Verankerd

 • het probleem is vanuit de thematiek in kaart gebracht

 • inhoudelijke keuzes en vooronderstellingen zijn expliciet gemaakt

 • inhoudelijke keuzes en vooronderstellingen zijn verantwoord


Functioneel

 • interventies en mijlpaalresultaten zijn expliciet gemaakt

 • de interventies zijn ondergebracht in een logische structuur

 • de structuur is uitgewerkt in deelinterventies (technieken)

 • het design is functioneel voor de oplossing van het probleem


Haalbaar

 • de interventies en deelactiviteiten zijn in volgorde gezet

 • kwaliteitsactiviteiten zijn erin opgenomen

 • urenbelasting per deelactiviteit is begroot en toebedeeld aan beschikbare expertise; totale urenbelasting is binnen budget

 • het kritisch pad ligt binnen de doorlooptijd

 • opdrachtgever, gebruikers en experts zijn beschikbaar wanneer nodig en accoord met hun rol

 • zij vinden de beoogde oplossing acceptabel en wenselijk

 • de beoogde oplossing is realiseerbaar binnen de infrastructuur


Precies

 • het oplossingsdomein is duidelijk aangegeven

 • de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen zijn duidelijk

 • de relatie tussen de variabelen is duidelijk

 • de resultaten op de variabelen zijn duidelijk, evenals hun waarneming


Consistent

Inhoudselementen:
Controleerbaar

De uitvoering van een design is: • compleet

 • achteraf nog gedetailleerd te volgen

 • transparant, duidelijk gecommuniceerd


Vakkundig

De uitvoering van een design is: • resultaateffectief

 • kenniseffectief

 • efficiënt

 • toelaatbaar


Betrouwbaar

Interventies worden niet toevallig beïnvloed door: • degenen die de interventies uitvoeren

 • de toestand van de organisatie rondom hen heen

 • onvolkomenheden

 • het toevallige tijdstip


Logisch

De redeneringen die leiden tot het gevonden resultaat, zijn vrij van: • inhoudelijke redeneerfouten

 • onzakelijke argumenten

 • gegoochel met betekenissen


Adequaat

Het gevonden resultaat:
Valide

Het gevonden resultaat: • is geaccepteerd in probleemcontext

 • is acceptabel in het probleemdomein

 • is conceptueel onderbouwd

 • is goed verklaard

 • de generaliseringen zijn aannemelijk gemaakt


Goed gecommuniceerd:

Vorm goed

Inhoud goed

 • Doelgericht

 • Adequaat

 • Valide

 • Betrouwbaar

 • Beargumenteerd

 • Onderbouwd uit kennisbronnen
  1. Kwaliteitskenmerken van een Plan van AanpakPlan van Aanpak

I Kenniskader

 • Het kenniskader is gemobiliseerd

  • De voor het probleemdomein relevante kennisbronnen zijn geraadpleegd

  • De keuze van te gebruiken kennisbronnen is duidelijk, evenals de gebruikte zoekstrategieën

  • De achtergrond bij de keuzes van de kennisbronnen is duidelijk

  • De thematiek (‘view of the world’) is vanuit de kennisbronnen gemobiliseerd en expliciet gemaakt in concepten, modellen en theorieën

II Probleemstelling

 • Het probleem is inhoudelijke verankerd in het probleemdomein

  • Het probleem is via diagnose vanuit de thematiek in kaart gebracht

  • Inhoudelijke keuzes en vooronderstellingen in de diagnose zijn expliciet gemaakt

  • Inhoudelijke keuzes en vooronderstellingen in de diagnose zijn verantwoord met bronvermelding

 • Probleemstelling is afgebakend

  • Het bereik van het probleem binnen de problematische situatie is duidelijk (huidige situatie)

  • De gewenste situatie is duidelijk samengevat

  • De methode (interventies) waarlangs de gewenste situatie wordt verkregen is duidelijk samengevat

 • Het probleem is relevant, heeft een reden

  • Het is aannemelijk gemaakt dat het probleem nog niet (bevredigend) is opgelost in de probleemcontext

  • Het is aannemelijk gemaakt dat de beoogde oplossing de moeite waard is in probleemcontext

  • Het is aannemelijk gemaakt dat de beoogde oplossing maatschappelijk/praktisch de moeite waard is

  • Het is duidelijk dat de beoogde oplossing een optimaal bereik heeft gegeven de randvoorwaarden

III Beoogde oplossing

 • De beoogde oplossing is precies beschreven, de beoogde oplossing is duidelijk

  • Het oplossingsdomein is duidelijk aangegeven, zowel het beoogde als het daadwerkelijk te bereiken domein

  • Het is duidelijk welke de onafhankelijke, te beïnvloeden variabelen zijn en welke de daarvan afhankelijke

  • De relatie tussen de variabelen is duidelijk

  • Resultaten op de variabelen zijn duidelijk en gekwalificeerd in kaart gebracht, evenals hun waarneming

IV Methode van probleemaanpak

 • De methode is duidelijk en functioneel

  • De interventies in de methode zijn expliciet gemaakt, evenals hun mijlpaalresultaten

  • De interventies zijn ondergebracht in een logische structuur

  • De structuur is uitgewerkt in een design waarin de interventies nader zijn uitgewerkt zijn in deelactiviteiten ( technieken)

  • Het design is functioneel voor de oplossing van het probleem

V Projectorganisatie

 • Het methodisch design is haalbaar binnen de randvoorwaarden

  • De deelactiviteiten van interventies zijn in volgorde gezet

  • De kwaliteitsactiviteiten zijn in deze volgorde opgenomen, in elk geval rond de oplevering van mijlpaalresultaten

  • De (minimale en maximale) urenbelasting per deelactiviteit is begroot en toebedeeld aan beschikbare expertise; de totale urenbelasting valt binnen het beschikbare urenbudget en de beschikbare expertise-uren

  • Begin- en eindmoment van elke deelactiviteit is gepland; het kritisch pad valt binnen de beschikbare doorlooptijd

 • Het design is haalbaar in de probleemcontext

  • Opdrachtgever, gebruikers en experts zijn beschikbaar voor die activiteiten waar zij bij betrokken zijn, vinden deze wenselijk en hebben daarvoor de benodigde expertise en tijd

 • De beoogde oplossing is haalbaar in de probleemcontext

  • Opdrachtgever, gebruikers en experts vinden de beoogde oplossing acceptabel en wenselijk

  • De beoogde oplossing is realiseerbaar binnen de (eventueel uit te breiden) infrastructuur

VI Verantwoording

 • Het Plan van Aanpak is consistent

 • Kenniskader, Probleemstelling, Beoogde oplossing, Methode van probleemaanpak en Projectorganisatie zijn intern consistent

 • De Probleemstelling is consistent met Kenniskader, Beoogde oplossing, Methode van probleemaanpak en Projectorganisatie

 • Het Plan van Aanpak is goed gecommuniceerd


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

 • Kwaliteitskenmerken van een Plan van Aanpak

 • Dovnload 0.55 Mb.