Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kwaliteit in ontwerpprojecten

Dovnload 0.55 Mb.

Kwaliteit in ontwerpprojectenPagina6/12
Datum05.12.2018
Grootte0.55 Mb.

Dovnload 0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Ontwerpgericht kennis ontwikkelen


In het project ‘Ontwerpgericht kennisontwikkeling: Praktijkonderzoek door studenten en docenten’ wordt de ontwerpgerichte methode gebruikt voor zowel het oplossen van een praktijkprobleem, als kennisontwikkeling en competentieontwikkeling. Een “Ontwerpproject” van studenten kent dan drie stromen: een competentiestroom, een praktijkstroom, en een kennisstroom (Figuur 4).


Figuur 4. Drie stromen in “Ontwerpprojecten”
De drijvende kracht in het project is de beantwoording van een praktijkvraag (oplossing van een praktijkprobleem) volgens de ontwerpgerichte methode. De ontwikkeling van competenties en de ontwikkeling van kennis vindt daarmee verbonden plaats. De aanpak in de kennisontwikkeling is ontwerpgericht onderzoek omdat door de studenten niet alleen gewerkt wordt aan het oplossen van een praktijkvraag, maar ook aan het beantwoorden van een kennisvraag. Door een nieuwe oplossing te ontwerpen en in de praktijk uit te testen wordt het mogelijk nieuwe kennis te ontwikkelen over onder andere:

In het studentenproject zullen de studenten dus niet alleen vaststellen wat in de praktijksituatie het probleem is, maar ook aan welke kennisvraag zij een bijdrage willen leveren. Ontwerpprojecten omvatten dus ook ontwerpgericht onderzoek (‘design research’). De eigenaar van de praktijkvraag is meestal een klant met een praktijkprobleem. De eigenaar van de kennisvraag zal vaak een medewerker van de hoger onderwijsinstelling zijn zoals een hoogleraar of een lector.I. Beschrijvend deel:

a. Hoe of wat is uitgangssituatie A?

b. Hoe of wat is de gewenste situatie B?
II. Vergelijkend deel:
d. Wat zijn, gezien vanuit de thematiek (‘view of the world’), de overeenkomsten tussen A en B?

c. Wat zijn, gezien vanuit de thematiek (‘view of the world’), de verschillen tussen A en B?


Verklarend deel:

d. Waarom voldoet B beter dan A, gezien vanuit de thematiek (‘view of the world’)?


III. Ontwerpend deel:

e. Interventie beschrijven om van A naar B te komen; als er geen (verdere) interventie nodig is, ga dan naar IV

f. Interventie uitvoeren

g. Ga naar I.


IV. Evaluerend deel

h. Verantwoording


Figuur 5. De structuur van ontwerpgericht onderzoek (Oost 2006)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Dovnload 0.55 Mb.