Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kwaliteit in ontwerpprojecten

Dovnload 0.55 Mb.

Kwaliteit in ontwerpprojectenPagina7/12
Datum05.12.2018
Grootte0.55 Mb.

Dovnload 0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

De structuur van ontwerpgericht onderzoek


Om ontwerpgericht onderzoek te plaatsen is het volgende onderscheid in onderzoeksfuncties functioneel (Oost, H. & A. Markenhof 2002), (Oost 2006):

  • Beschrijven (wat zijn de kenmerken? Wat zijn de eigenschappen?, etc.),

  • Vergelijken (Wat zijn de overeenkomsten? Wat zijn de verschillen?, etc.),

  • Definiëren (In welke klasse hoort dit? Wat is de aard?, etc.),

  • Evalueren (Wat is de waarde? Hoe goed werkt het?, etc.),

  • Verklaren (Waarom is dat zo? Hoe komt dat?, etc.),

  • Ontwerpen (Wat kan er aan gedaan worden? Hoe kan het verbeterd worden?, etc.)

De onderzoeksstructuur van ontwerpgericht onderzoek kan in termen van deze onderzoeksfuncties worden weergegeven (Figuur 5).
De rol van kennis in ontwerpgericht onderzoek wordt verduidelijkt in onderstaand diagram (Figuur 6) waarin het verschil tussen voorspellend onderzoek (Predictive Research) en ontwerpgericht onderzoek (Design Research) wordt verduidelijkt.

Figuur 6. Predictive Research en Design Research (van den Akker et al. 2006)

In Design Research spelen de volgende soorten kennis een rol:

De structuur van ontwerpgericht onderzoek en de relatie met de verschillende soorten kennis kan ook in tabelvorm worden weergegeven (Tabel IV).
Fasering


Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereiding

Realisatie

Mijlpaalproduct
Vraag

Onderzoeksplan

Onderzoeks-uitvoering
Onderzoeks-resultaat

Praktijkvraag:

Verbeter

problematische

situatie A

Kennis-kader

Probleem-stelling

Aanpak

Beoogde

oplossing

Verant-woording

Interventies

Praktijk-

resultaat

Verant-woording

=

Kennis-

resultaat


Kennisvraag:

Hoe situatie A te verbeteren?

Welke

interventies verbeteren situatie A?

Thematiek (‘View of the World’)

Huidige

situatie A

Gewenste

situatie B

Vergelijking

Voorgestelde interventies
Conceptueel

model interventies


Ontwikkelde interventies
Geïmplemen-teerde interventies
Evaluatie gericht op verbeteringen
Opgeleverd resultaat

ConceptenKennis

Contexten en problemen

Methoden

Oplossingen
Methoden

OplossingenTabel IV. De structuur van ontwerpgericht onderzoek1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  • Mijlpaalproduct Vraag Onderzoeksplan Onderzoeks-uitvoering
  • Praktijk- resultaat Verant-woording = Kennis- resultaat
  • Kennis Contexten en problemen Methoden

  • Dovnload 0.55 Mb.