Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


L idmaatschap Atletiekvereniging Spirit Lelystad

Dovnload 10.93 Kb.

L idmaatschap Atletiekvereniging Spirit LelystadDatum22.05.2017
Grootte10.93 Kb.

Dovnload 10.93 Kb.

L

idmaatschap Atletiekvereniging Spirit Lelystad

Achternaam .............................. Voorletters ...............

Roepnaam .............................. Man Vrouw

Geboortedatum ........-.........-...........

Adres ..............................

Postcode ............ ..... Woonplaats ...............

E-mailadres ..........................................@.............................

Telefoon ...............................

Wedstrijdlicentie Ja Nee ( NB Pupillen en junioren hebben altijd een wedstrijdlicentie.) Algemeen Lidmaatschap AV Spirit

 Sportief Wandelen (SW)

 G-atletiek (aangepast sporten)

 Nordic Walking (NW)

 Gezinslidmaatschap AV Spirit

 Combinatie NW en SW

Rekeningnummer ...............

Ten name van ............... • Ik ben bekend met de kosten van het lidmaatschap en het inschrijfgeld. De KNAU contributie en de eventuele kosten voor een wedstrijdlicentie worden in het eerste kwartaal van het kalenderjaar geïnd. Nieuwe leden betalen deze kosten in het eerste kwartaal van het lidmaatschap.

 • Het lidmaatschap wordt voor de periode van een jaar aangegaan. Vervolgens wordt het lidmaatschap elk kwartaal automatisch verlengd, behalve als het lidmaatschap vóór 1 april, 1 juli, 1 oktober of 15 november schriftelijk (per mail of brief) wordt opgezegd bij de ledenadministratie. Een bevestiging van opzegging wordt niet gegeven.

 • Inning van contributie geschiedt uitsluitend m.b.v. automatische incasso.

 • Ondergetekende heeft geen bezwaar tegen het maken en gebruiken  van foto's en/of video-opnames van door de vereniging georganiseerde activiteiten of voor aan de vereniging gelieerde activiteiten. Het materiaal is uitsluitend bestemd voor intern gebruik (website, nieuwsbrief, folder, illustratie artikel  pers).  Voor overig gebruik van de foto's opnamen is uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de betrokkenen / ouders / verzorgers vereist.

 • De gegevens naam, e-mailadres, etc. worden opgeslagen in ons bestand. Deze gegevens worden geregistreerd om u gericht informatie en een nieuwsbrief toe te sturen. Enkel voor dit doel zullen uw gegevens gebruikt worden. Uw gegevens zullen niet doorgespeeld worden aan derden.

Datum Handtekening (voor minderjarigen van ouder of verzorger)

…………. …………………………………Vrijwilligerswerk:

Wij doen hierbij een beroep op u als nieuw lid of ouder van een nieuw jeugdlid ons te ondersteunen.

 Ja, ik wil structureel helpen als vrijwilliger

 Ja, ik wil incidenteel helpen als vrijwilliger

Benader mij voor een rol/functie als: bestuurslid – coördinerende rol evenementen of aansturing – jurylid – bardiensten – schoonmaakwerken – materiaalonderhoud (omcirkelen wat van toepassing is)


AV Spirit

Postbus 377

8200 AJ Lelystad

Inlichtingen

info@avspiritlelystad.nltel: 0320-213915


Het formulier inleveren in de grijze bus in de Kantine van AV Spirit

 • Vrijwilligerswerk
 • (omcirkelen wat van toepassing is) AV Spirit

 • Dovnload 10.93 Kb.