Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Labo Lichtintensiteit

Dovnload 43.08 Kb.

Labo LichtintensiteitDatum31.12.2018
Grootte43.08 Kb.

Dovnload 43.08 Kb.

Labo Lichtintensiteit


Doel:


Illustratie van een ander verband dan een lineair. Het gaat hier over een omgekeerd evenredig verband met een tweede macht.

Het experiment kun je op twee manieren uitvoeren. Er bestaat een eenvoudige manier en een meer gesofistikeerde manier.

Bekijken we eerst de eenvoudige manier.


Basisversie


Benodigdheden:Opstelling:
Werkwijze: • Schakel de CBL aan. Start het programma LIGHT op het rekenmachientje.

 • Als de CBL goed aangeschakeld is, komt de volgende boodschap: “Press enter to zero”. Hiermee wordt de waardeschaal van de lichtintensiteit geïnitialiseerd. Dit is belangrijk als we de juiste resultaten willen krijgen. Hou daarom je duim op de lichtsensor en druk .

 • Dan vraag het programma naar het aantal datapunten (meetpunten). Kies hier voor 15 meetwaarden.

 • Positioneer de lichtsensor op een 30 cm van het centrum van de lamp. Voer 30 in wanneer er gevraagd wordt naar de “separation”. Druk  om de lichtintensiteit bij deze positie op te sporen. Verplaats de sensor tot 35 cm van de lamp. Voer 35 in en druk op . Herhaal deze procedure totdat er een 15 tal meetresultaten opgespaard zijn.

 • Na het verzamelen van de gegevens wordt een grafische voorstelling gemaakt van de lichtintensiteit t.o.v. de afstand sensor-lamp. De gegevens worden opgespaard in lijsten: L2 voor de afstand sensor-lamp en L4 voor de lichtintensiteit.

Het verband zoeken:
 • Welke verbanden komen in aanmerking als we het verloop bekijken:
  - lineair
  - exponentieel
  - omgekeerd evenredig
  - periodiek?

 • Maak een lijst L1 waarin de afstand sensor-lamp gekwadrateerd wordt. Zorg dat in lijst L3 het product komt van de waarden in L1 en L4. (het product van de afstand in het kwadraat en de lichtintensiteit).

 • Maak een lijst van de verschillen in lichtintensiteit tussen twee opeenvolgende meetresultaten en bewaar deze in lijst L5.

 • Maak de lijst van de lichtintensiteit in de nieuwe lijst B en E. Verwijder de laatste waarde uit B en de eerste waarde E. Maak een lijst van de quotiënten van E gedeeld door B en spaar die op in L6.

 • Is de verandering van lichtintensiteit constant als we de afstand sensor-lamp met een constante waarde laten toenemen? Wat kunnen we hieruit besluiten wat het verloop betreft?

 • Is de afname procentueel (t.o.v. de beginwaarde) dezelfde? Wat betekent dit voor het verband tussen afstand sensor-lamp en de lichtintensiteit?

 • Bekijk je resultaten in lijst L3. Wat valt er op? Schrijf dit verband in een wiskundige uitdrukking op. Er zijn twee variabelen in het spel: het kwadraat van de afstand sensor-lamp (r2) en de lichtintensiteit (I). Welke is de onafhankelijke en welke is de afhankelijke veranderlijke? Omvorm de wiskundige uitdrukking zodat gemakkelijk de waarde van de afhankelijke veranderlijke kan berekend worden aan de hand van de onafhankelijke veranderlijke. Wat is de waarde van de evenredigheidsconstante?

Gesofistikeerde versie


Benodigdheden: • CBL en een lichtsensor

 • CBR

 • lamp van 25 W en fitting

 • een doos waarvan de binnenkant zwart geschilder is.

 • een wagentje met een platform waarop de CBR, de CBL en de lichtsensor kunnen bevestigd worden.

 • 2 programma’s LIGHTDIS en GETLIGHT (te downloaden van het internet)

Opstelling:
 • Sluit de lichtsensor aan op kanaal CH1 en de CBR op het kanaal SONIC.

 • Zorg ervoor dat de CBR op ongeveer 60 cm van de lamp staat om te beginnen.

 • Zorg ervoor dat de lichtsensor gealigneerd is met het midden (centrum) van de lamp.

Werkwijze: • Start het programma LIGHTDIS. De CBR begint te tikken. Als het READY signaal op het display van de CBL komt dan kan de verbinding tussen CBL en rekenmachine verbroken worden.

 • Verduister het lokaal en schakel de lamp aan.

 • Wanneer de CBR en lichtsensor in hun beginpositie staan, druk dan de TRIGGER toets in en rol het wagentje weg van de lamp volgens een rechte lijn (eventueel vooraf aangeven met kleefband).

Het programma LIGHTDIS zorgt ervoor dat voor iedere sensor om de 0,1 s en dat gedurende 4 s gegevens worden opgeslagen in de CBL.

Hou de afstand binnen 0,5 m en 1,2 m en beweeg het wagentje zo eenparig mogelijk.

Opmerking: • De hoogte en de hoek van beide sensoren mag niet veranderen gedurende de metingen.

 • De sensoren moeten loodrecht op de achterwand van de doos blijven.

 • De CBR moet op elk ogenblik de achterkant van de doos detecteren.

 • De lichtsonde moet voor de lamp en loodrecht op de achterwand van de doos blijven. • Wanneer alle data verzameld zijn, verbind je de CBL opnieuw met de rekenmachine. Start het programma GETLIGHT om de verzamelde gegevens over te zetten naar het rekenmachientje. Dit gebeurt op de volgende wijze: de tijd in s komt in lijst L2 , de lichtintensiteit (mW/cm2) komt in lijst L3 en de afstand sensor-lamp (in feet) in L4.

 • Basisversie
 • Gesofistikeerde versie

 • Dovnload 43.08 Kb.