Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Lacunes kleine kwalen en alledaagse klachten bij ouderen (2015) Lacunes 1 Orthostatische hypotensie

Dovnload 33.07 Kb.

Lacunes kleine kwalen en alledaagse klachten bij ouderen (2015) Lacunes 1 Orthostatische hypotensieDatum15.12.2017
Grootte33.07 Kb.

Dovnload 33.07 Kb.

LACUNES

Kleine kwalen en alledaagse klachten bij ouderen (2015)Lacunes 1 Orthostatische hypotensie

 • Wat is de effectiviteit van niet-medicamenteuze adviezen op klachten van orthostatische hypotensie?

Lacunes 2 Slapeloosheid bij ouderen/insomnia

 • Wat is het effect van slaapadviezen op basis van déconditioneringstechnieken bij ouderen met diverse comorbiditeiten?

Lacunes 3 Trappen in de slaap en rusteloze benen

 • Wat is de etiologie en behandeling van PLMD?

Lacunes 4 Chronisch slaapmiddelengebruik bij ouderen

 • Afbouwstrategieën van benzodiazepinen specifiek uitgevoerd bij ouderen.

Lacunes 5 Alcoholmisbruik

 • Onderzoek naar de effectiviteit van benzodiazepinen tegen onttrekkingverschijnselen bij ouderen.

 • Onderzoek naar het effect van thiamine bij ouderen met alcoholproblemen.

 • Onderzoek naar de effectiviteit van dilsulfiram, naltrexon en acamprosaat ter voorkoming van terugval in de alcoholverslaving bij ouderen.

Lacunes 6 Ouderenmishandeling

 • Geen

Lacunes 7 Eenzaamheid

 • Veel ouderen willen niet meewerken aan interventies. Het is daarom raadzaam om interventies in samenwerking met de doelgroep te ontwikkelen, implementeren en verbeteren.

Lacunes 8 Valangst

 • In hoeverre is medicatie (bijvoorbeeld hypnotica, antihypertensiva) een risicofactor voor vallen?

Lacunes 9 Essentiële tremor

 • Wat is de effectiefste medicamenteuze behandeling voor essentiële tremor bij ouderen?

Lacunes 10 Tremor van het hoofd/titubatie

 • Zijn er behalve propranolol nog andere bètablokkers effectief bij titubatie?

Lacunes 11 Laag gewicht/ondervoeding

 • Er zijn nog geen onderzoeken gedaan naar het effect van gezamenlijk eten (bijvoorbeeld in een buurtcentrum) versus alleen thuis eten.

 • Er is geen onderzoek naar het effect van begeleiding en ondersteuning bij het eten door mantelzorg of thuiszorg.

Lacunes 12 Ouderdomsjeuk/pruritus senilis

 • Wat is de etiologie van pruritus senilis?

 • Wat is het effect van moderne antihistaminica?

Lacunes 13 Droge huid/xerosis

 • Welke emollientia zijn het effectiefst voor de behandeling van xerosis bij ouderen?

Lacunes 14 Actinische keratose

 • Wat zijn de risico’s op morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van een afwachtend beleid bij actinische keratosen?

Lacunes 15 Ouderdomswrat/verruca seborrhoica

 • Wat is de incidentie van ouderdomswratten in de huisartsenpraktijk?

Lacunes 17 Levervlek/lentigo solaris

 • Wat is de incidentie van lentigo solaris in de algemene bevolking voor de verschillende leeftijdsgroepen?

Lacunes 18 Kersenwrat/haemangioma senilis

 • Wat is de incidentie van hemangioma senilis per leeftijdsgroep?

Lacunes 19 Wondgenezing en wondbehandeling

 • Er is geen systematisch onderzoek dat verschillende verbandmiddelen met elkaar vergelijkt.

Lacunes 20 Scheur- of lapverwonding bij dunne huid (skin tear)

 • Er is geen goed vergelijkend onderzoek tussen de verschillende verbandsoorten bij de verschillende soorten flapverwondingen.

Lacunes 21 Cellulitis/erysipelas

 • Wat is de effectiviteit van conservatieve behandelingen zoals elevatie en een nat verband?

 • Wat is het effectiefste orale antibioticum: flucloxacilline, erytromycine of amoxicilline/clavulaanzuur?

Lacunes 22 Gordelroos/herpes zoster

 • Zijn er bepaalde somatische condities (comorbiditeit, medicatie) die, onafhankelijk van de reeds vastgestelde risicofactoren voor postherpetische neuralgie (leeftijd, ernst van de initiële pijn, uitgebreidheid van de huiduitslag), een verhoogd risico geven op langdurige pijn?

 • Hoe lang is het gordelroosvaccin effectief en is er een indicatie voor herhaalde vaccinatie?

 • Is het gordelroosvaccin veilig en effectief bij patiënten met een verminderde weerstand?

Lacunes 23 Hese stem/presbyfonie

 • Wat is het effect van stemhygiëne als preventie van presbyfonie?

Lacunes 24 Verminderd reukvermogen

 • Wat is het effect van medicamenteuze therapieën?

Lacunes 25 Prop in het oor/cerumenprop

 • Welke chronische ziekten gaan gepaard met een hogere productie van cerumen?

Lacunes 26 Verminderd gehoor, presbyacusis en problemen met hoortoestellen

 • Wat zijn zinvolle interventies om het gebruik van hoortoestellen bij slechthorende ouderen te verbeteren?

Lacunes 27 Duizeligheid bij ouderen

 • Het epidemiologisch onderzoek naar de etiologie schiet tekort omdat onderzoeksgroepen vaak slecht gedefinieerd zijn en aanvullend onderzoek niet goed beschreven is.

 • Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor leefregels bij specifieke aandoeningen zoals BPPD, orthostatische hypotensie, vestibulaire uitval, ziekte van Menière, neurologische aandoeningen, cardiologische aandoeningen en angst- en paniekstoornissen. Om een patiënt over leefregels te kunnen informeren, moet de effectiviteit hiervan worden bewezen en nader worden gespecificeerd.

Lacunes 28 Neusbloeding/epistaxis

 • Wat is de leeftijdsafhankelijke incidentie van epistaxis in de algemene bevolking?

Lacunes 29 Droge mond/xerostomie

 • Wat is het effect van kunstspeeksel als preventie en las behandeling bij een droge mond?

Lacunes 30 Ragaden aan de mondhoeken/perlèche

 • Wat is de effectiviteit van miconazolcrème bij ragaden van de mondhoeken waarbij geen microbiologische diagnose gesteld is?

Lacunes 31 Gebitsproblemen

 • Welk percentage 75-plussers heeft een gebitsprothese?

Lacunes 32 Overmatige speekselvloed/sialorroe

 • Geen

Lacunes 33 Droge ogen/xeroftalmie

 • Wat is het effectiefste traanvervangende middel in de behandeling van tranende ogen bij ouderen?

Lacunes 34 Tranende ogen/epiphora

 • Wat is het effectiefste traanvervangende middel in de behandeling van tranende ogen bij ouderen?

Lacunes 35 Naar buiten gekeerd ooglid/ectropion

 • Welke conservatieve behandeling is het effectiefst bij ectropion?

Lacunes 36 Naar binnen gekeerd ooglid/entropion

Lacunes 37 Ribs on pelvis-syndroom

 • Er is geen echt effectieve therapie bij ribs on pelvis bekend.

Lacunes 38 Obstipatie

 • Wat is het effect van leefstijladviezen bij obstipatie bij ouderen?

Lacunes 39 Dyspareunie bij vrouwen

 • Aangenomen wordt dat seksuele activiteit atrofie van het vaginale slijmvlies tegengaat. Is hier wetenschappelijk bewijs voor?

Lacunes 40 Nycturie

 • Wat is het effect van desmopressine bij ouderen met diverse voorbeelden van comorbiditeit?

Lacunes 41 Urine-incontinentie

 • Er is weinig onderzoek gedaan naar het effect van behandelingen voor urine-incontinentie specifiek bij ouderen. Vooral oudere mannen zijn zelden onderwerp van onderzoek.

 • Bewijs ontbreekt nog voor het nut van preventieve interventies bij urine-incontinentie.

Lacunes 42 Bemoeilijkte mictie bij mannen

 • De onderbouwing van het advies alfablokkers wel te proberen, ondanks gering effect.

Lacunes 43 Noduli van Heberden

 • Geen

Lacunes 44 Huisvrouwenduim/artrose van het CMC-I-gewricht

 • Welke spalktechniek is het effectiefst? Bijvoorbeeld aangemeten spalk versus standaardspalk, of nachtspalk versus 24-uurs spalk.

Lacunes 45 Hypostatisch eczeem

 • Wat zijn de incidentie en prevalentie van hypostatisch eczeem?

Lacunes 46 Hyperkeratose van de voet: eelt, eeltknobbels en eeltkloven

 • Dragen goede schoenen bij tot vermindering van voetklachten?

 • Draagt een tijdige behandeling door een pedicure bij tot vermindering van pijn klachten van eelt op latere leeftijd?

Lacunes 47 Hallux valgus

 • Welk type steunzolen of orthesen zijn het meest effectief?

Lacunes 48 Hamerteen/digitus malleus

 • Wat is het effect van drukontlastende therapie?

Lacunes 49 Ingegroeide teennagel/unguis incarnatus

 • Wat zijn geschikte conservatieve behandelingsmethoden bij ouderen

 • In welke mate treden er meer complicaties op bij een chirurgische ingreep bij ouderen

Lacunes 50 Eksteroog/clavus

 • Wat is de effectiviteit van excisie versus podotherapie versus niets doen bij ouderen met een likdoorn?


Dovnload 33.07 Kb.