Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Laelius de amicitia

Dovnload 10.27 Kb.

Laelius de amicitiaDatum06.12.2018
Grootte10.27 Kb.

Dovnload 10.27 Kb.

Cicero, Laelius de amicitia, §§ 33-35Cicero’s Laelius de amicitia is een filosofisch traktaat over vriendschap dat de vorm aanneemt van een dialoog tussen Cicero zelf, een man genaamd Laelius en diens twee schoonzonen. In het onderstaande fragment legt Laelius, wiens beste vriend Scipio Africanus de Jongere net overleden is, uit waarom volgens Scipio vriendschap tussen jonge mensen zelden blijft duren tot zij oud en volwassen zijn.
[33] Audite vero, optimi viri, ea quae saepissime inter me et Scipionem de amicitia disserebantur. Quamquam ille quidem nihil difficilius esse dicebat, quam amicitiam usque ad extremum vitae diem permanere: nam vel ut non idem expediret, incidere saepe, vel ut de re publica non idem sentiretur; mutari etiam mores hominum saepe dicebat, alias adversis rebus, alias aetate ingravescente. Atque earum rerum exemplum ex similitudine capiebat ineuntis aetatis, quod summi puerorum amores saepe una cum praetexta toga ponerentur. [34] Sin autem ad adulescentiam perduxissent, dirimi tamen interdum contentione vel uxoriae condicionis vel commodi alicuius, quod idem adipisci uterque non posset. Quod si qui longius in amicitia provecti essent, tamen saepe labefactari, si in honoris contentionem incidissent: pestem enim nullam maiorem esse amicitiis quam in plerisque pecuniae cupiditatem, in optimis quibusque honoris certamen et gloriae; ex quo inimicitias maximas saepe inter amicissimos exstitisse. [35] Magna etiam discidia et plerumque iusta nasci, cum aliquid ab amicis quod rectum non esset postularetur, ut aut libidinis ministri aut adiutores essent ad iniuriam; quod qui recusarent, quamvis honeste id facerent, ius tamen amicitiae deserere arguerentur ab iis quibus obsequi nollent.

Woordverklaring
2 quamquam] leidt hier geen bijzin maar een hoofdzin in, vertaal met: ‛trouwens’

3 non idem] non hoort bij idemexpedit (onpersoonlijk ww).] ‛het baat’, ‛het is nuttig’

incidere] hangt af van dicebat op regel 2; hier gebruikt als synoniem voor accidere

4-5 alias... alias... (bijwoord)] ‛soms... soms...’

5-6 ineuns aetas] ‛de beginnende leeftijd’ → zoek hiervoor een vlottere vertaling!

6 amores] zoek hiervoor ook een passende vertaling !praetexta toga] toga met purperen zoom die gedragen werd tot de leeftijd van 17 jaar, vertaal hier met: ‛kinderkleding’
! Denk eraan dat Laelius in deze tekst de woorden van Scipio weergeeft. In §33 wordt het hoofdwerkwoord (dicebat) nog uitgedrukt, maar in §§34-35 maakt Cicero gebruik van de indirecte rede, waarbij het hoofdwerkwoord in de infinitief wordt weergegeven. Je kan deze paragrafen best vertalen alsof er een directe rede staat: “Hij zei: ....”. Hou bij je vertaling goed in de gaten of de infinitief/conjunctief gelijktijdigheid of voortijdigheid uitdrukt met het verleden hoofdwerkwoord dicebat.
6-7 sin autem] ‛maar indien’, ‛indien echter’

7 adulescentia] leeftijd van 15 tot 30 jaar, vertaal hier met: ‛volwassenheid’

perduxissent] denk bij: amicitiam

7-8 uxoria condicio] letterlijk ‛vrouwelijke huwelijkspartij’, vertaal hier met ‛echtgenote’

8 quod ] redengevend

quod si] ‛maar indien’

9 provehi, -or (perfectum: provectus sum)] ‛vooruitgaan’, ‛voortgaan’

10-11 in plerisque... in optimis quibusque] Scipio verwijst naar twee klassen van mensen. Welke?

13 ut... essent] verklaart quod rectum non esset, vertaal met ‛namelijk dat’libido, -inis, vr.] hier ‛losbandigheid’

14 quamvis] ‛hoe... ook’ (+ bijwoord)quod qui] vertaal met ‛en zij die dit’

15 argui, -or]: ‛ervan beschuldigd worden te’ (+ infinitief)

  • Woordverklaring

  • Dovnload 10.27 Kb.