Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ledenformulier abs

Dovnload 23.4 Kb.

Ledenformulier absDatum04.04.2017
Grootte23.4 Kb.

Dovnload 23.4 Kb.


In te vullen door de leidster

groep:………………………………..

dag:…………………………….........

tijd:……………………………………


algemene

bathmense

sportvereniging


LEDENFORMULIER ABS

SPORTTAK Gymnastiek/Jazzdance

Voorletters:

Adres:

Roepnaam:

Postcode:

Achternaam:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Tel.nr.:

Man/Vrouw:

Mobiel nr.:

Email-adres:


Gegevens ouder/voogd (invullen als het nieuwe lid jonger is dan 18 jaar):

Voorletters:

Man/Vrouw:

Achternaam:

Ouder/Voogd:


Wenst met ingang van ………………………………...lid te worden / te bedanken als lid * van de sporttak

* Opzegging per einde kwartaal met een opzegtermijn van minimaal één maand

Handtekening:


Indien lid jonger dan 18 jaar: handtekening van ouder of voogd


DOORLOPENDE SEPA-INCASSO-MACHTIGING

Door ondertekening van dit formulier geeft u de Algemene Bathmense Sportvereniging toestemming om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Algemene Bathmense Sportvereniging.

IBAN Rekeningnummer:


Gegevens incassant:

BIC Bankidentificatie:

Algemene Bathmense Sportvereniging

Ten name van:

Adres: Woertmansweg 4

Adres:

IncassantID: NL29ZZZ406501310006

Woonplaats:

Kenmerk machtiging:

Land:

IBAN: NL30RABO0305716743

Datum:

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Handtekening:

Wilt u wat doen voor onze sporttak? Geef hieronder uw voorkeur aan:

O in het bestuur

O in uitvoeringscommissie

O in kledingcommissie

O helpen met activiteiten

O regelen grote clubactie

O anders nl………………

O in de kascommissieBepalingen aangaande Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Inleveren aanmeldformulier

De gegevens zoals vermeld op dit ‘Aanmeldformulier ABS’ worden opgenomen Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u inleveren bij de

in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigings- leidster van de sporttak of de ledenadminisratie.

activiteiten. Met ondertekening wordt toestemming verleend om zijn/haar Correspondentieadres: Woertmansweg 4, 7437 PK, Bathmen

gegevens door te geven aan de landelijke sportorganisatie waaronder de

desbetreffende sporttak van ABS valt. De landelijke sportorganisatie kan de

adresgegevens ter beschikking stellen voor reclame, marketing en

onderzoeksactiviteiten.  • DOORLOPENDE SEPA-INCASSO-MACHTIGING
  • Gegevens incassant
  • Wilt u wat doen voor onze sporttak Geef hieronder uw voorkeur aan
  • Bepalingen aangaande Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Inleveren aanmeldformulier

  • Dovnload 23.4 Kb.