Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Leerplan secundair onderwijs

Dovnload 1.51 Mb.

Leerplan secundair onderwijsPagina1/14
Datum14.03.2019
Grootte1.51 Mb.

Dovnload 1.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Studierichting

Ballet

Onderwijsvorm

Kunstsecundair onderwijs

Graad

Tweede graad

Leerjaar

Eerste leerjaar
Tweede leerjaar


Leerplannummer

O/2/2015/128
Vervangt leerplan O/2/2013/128
vanaf 1 september 2015 in beide leerjaren, behalve voor TV Toegepaste biologie: progressieve invoering vanaf 1 september 2015.LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Vakken

Dit leerplan wordt ingediend voor:

2013/890/3/V17

    • KV Hedendaagse dans

2013/890/3/V17

2013/890/3/V17

    • TV Toegepaste biologie

2013/890/3/V17Studierichting

Ballet

Onderwijsvorm

Kunstsecundair onderwijs

Graad

Leerjaar

Tweede graad

Eerste leerjaar
Tweede leerjaar


Leerplannummer

O/2/2015/128
Vervangt leerplan O/2/2013/128
vanaf 1 september 2015 in beide leerjaren, behalve voor TV Toegepaste biologie: progressieve invoering vanaf 1 september 2015.


Inhoudstafel


Woord vooraf 5

1 Autonomie van de school 6

2 Lessentabel 8

3 Doelgroep 9

4 Opbouw van het leerplan 10

5 Leerplandoelstellingen en leerinhouden 17

5.1 AV Muzikale opvoeding 19

1.1.15.2.1 5.1.1 Koorzang: beluisteren en uitvoeren 19

5.1.2 Muziek beluisteren – algemene muziekleer – muziekcultuur METRUM en RITME 21

Muziek beluisteren – algemene muziekleer – muziekcultuur TEMPO 22

Muziek beluisteren – algemene muziekleer – muziekcultuur MELODIE 22

Muziek beluisteren – algemene muziekleer – muziekcultuur SAMENKLANK 23

Muziek beluisteren – algemene muziekleer – muziekcultuur DYNAMIEK 24

Muziek beluisteren – algemene muziekleer – muziekcultuur KLANKKLEUR 24

Muziek beluisteren – algemene muziekleer – muziekcultuur VORM 26

Muziek beluisteren – algemene muziekleer – muziekcultuur UITVOERINGSPRAKTIJK 26

Muziek beluisteren – algemene muziekleer – muziekcultuur MUZIEK EN DANS 27

5.2 KV Klassieke dans en KV Hedendaagse dans 28

1.1.25.2.1 5.2.1 Taalontwikkelend vakonderwijs 28

5.2.2 Culturele en kunstzinnige ontwikkeling 30

5.2.3 Artistieke en muzikale vaardigheden 32

5.2.4 Gezonde en veilige levensstijl 34

5.2.5 Motorische competenties klassieke dans 35

Oefeningen aan de barre 36

Oefeningen in het midden van de zaal (adagio) 39

Oefeningen in het midden van de zaal (allegro) 44

Oefeningen op de pointes 48

Sprongen op de pointes 50

845.2.6 Motorische competenties hedendaagse dans: Graham-techniek 58

1725.2.7 Motorische competenties Spaanse en karakterdans 63

3345.2.8 Ontwikkelen van het zelfconcept en het sociaal functioneren 66

4385.3 TV Toegepaste biologie 68

4415.3.1 Taalontwikkelend vakonderwijs 68

5485.3.2 Onderzoekend leren/leren onderzoeken 73

7215.3.3 Anatomie en de fysiologie bij de mens 78

722Werk op een zinvolle manier samen met de leerkracht Lichamelijke opvoeding en de kinesist en diëtist verbonden aan de school. 78

13366 De vakoverschrijdende eindtermen (VOET) 95

13507 Integratie ICT 96

13768 Taalontwikkelend vakonderwijs 98

13909 Vakgroepwerking 99

140610 Evaluatie 100

144211 Minimale materiële vereisten 102

150912 Vakspecifieke informatie 105

166913 Bijlagen 108

1674Colofon 109


Woord vooraf 4
1 Autonomie van de school 5
2 Lessentabel 7
3 Doelgroep 8
4 Opbouw van het leerplan 9
5 Leerplandoelstellingen en leerinhouden 15

5.1 AV Muzikale opvoeding…………………………………………………… 17

5.1.1 Koorzang: beluisteren en uitvoeren 17

5.1.2 Muziek beluisteren – algemene muziekleer – muziekcultuur Metrum en Ritme 19

Muziek beluisteren – algemene muziekleer – muziekcultuur Tempo 20

Muziek beluisteren – algemene muziekleer – muziekcultuur Melodie 20

Muziek beluisteren – algemene muziekleer – muziekcultuur Samenklank 21

Muziek beluisteren – algemene muziekleer – muziekcultuur Dynamiek 22

Muziek beluisteren – algemene muziekleer – muziekcultuur Klankkleur 22

Muziek beluisteren – algemene muziekleer – muziekcultuur Vorm 24

Muziek beluisteren – algemene muziekleer – muziekcultuur Uitvoeringspraktijk 24

Muziek beluisteren – algemene muziekleer – muziekcultuur Muziek en dans 25

5.2 KV Klassieke dans en KV Hedendaagse dans....………………………. 26

5.2.1 Taalontwikkelend vakonderwijs 26

5.2.2 Culturele en kunstzinnige ontwikkeling……………………………… 28

5.2.3 Artistieke en muzikale vaardigheden…….………………………………. 30

5.2.4 Gezonde en veilige levensstijl………………………………………. 32

5.2.5 Motorische competenties klassieke dans………….……………………… 33

5.2.6 Motorische competenties hedendaagse dans…………………… 56

5.2.7 Motorische competenties Spaanse en karakterdans…………………. 61

5.2.8 Ontwikkelen van het zelfconcept en het sociaal functioneren….. 64

5.3 TV Toegepaste biologie……………………………………………………… 66

5.3.1 Taalontwikkelend vakonderwijs 66

5.3.2 Onderzoekend leren/leren onderzoeken 70

5.3.3 Anatomie en de fysiologie bij de mens 73
6 De vakoverschrijdende eindtermen (VOET) 87
7 Integratie ICT 88
8 Taalontwikkelend vakonderwijs 89
9 Vakgroepwerking 90
10 Evaluatie 91
11 Minimale materiële vereisten 93
12 Vakspecifieke informatie 96
13 Bijlagen 99
Colofon 100

Woord vooraf

Alle scholen zijn verplicht een goedgekeurd leerplan te gebruiken voor elk onderwezen vak van de basisvorming en het specifiek gedeelte. De inspectie van de Vlaamse gemeenschap beoordeelt het leerplan op basis van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering in verband met leerplannen (10/11/2006)’ en op basis van omzendbrief SO 64. Zij adviseert vervolgens de minister van onderwijs over de goedkeuring. Na de goedkeuring verwerft een leerplan een officieel statuut. Men kan stellen dat een goedgekeurd leerplan een contract is tussen de inrichtende macht en/of de onderwijsorganisatie en de Vlaamse gemeenschap. De inspectie controleert in de school het gebruik ervan samen met de realisatie van de basisdoelstellingen.


Dit leerplan wordt ingevoerd bij de aanvang van het schooljaar 2015 - 2016. Het leerplan is ontwikkeld door het OVSG in samenwerking met de Koninklijke Balletschool Antwerpen. De leerplancommissie herwerkte het bestaande leerplan op basis van de schoolvisie, het advies van de onderwijsinspectie en de ‘Competentfiche L120101 - Artiest in de dans (m/v), validatiedatum: 6-2-14.

Er wordt aangegeven welke ruimte gelaten wordt voor de inbreng van de school, de vakgroep en de leerkrachten.


Het leerplan houdt niet alleen voor de individuele leerkracht een verplichting tot realisatie in, maar is ook een ondersteunend instrument voor het pedagogisch beleid van de school dat zich maximaal richt op gelijke onderwijskansen. Het leerplan wordt gebruikt in de vakgroep, maar het besteedt ook aandacht aan de samenhang met de andere vakken van de studierichting.
Onderwijskwaliteit verhoogt door een schoolbeleid gericht op samenhang en op het uitwerken van een onderwijskundige visie in concrete leeractiviteiten. Daarom besteedt dit leerplan veel aandacht aan de integratie van de vakoverschrijdende eindtermen, aan leerling-actieve didactische werkvormen, aan brede evaluatie en aan het talenbeleid. Op deze manier biedt het leerplan de mogelijkheid het pedagogisch project te concretiseren.


OVSG

Onderwijssecretariaat van de

Steden en Gemeenten van de

Vlaamse Gemeenschap vzw


Ravensteingalerij 3 bus 7

1000 Brussel

tel.: 02 506 41 50

fax: 02 502 12 64

e-mail: begeleiding.so@ovsg.be

website: www.ovsg.be
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

  • LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Studierichting Ballet
  • Graad Tweede graad Leerjaar
  • LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken Dit leerplan wordt ingediend voor
  • KV Klassieke dans 2013/890/3/V17 TV Toegepaste biologie
  • Kunstsecundair onderwijs Graad Leerjaar Tweede graad

  • Dovnload 1.51 Mb.