Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Leerwerktaak Informatievaardigheden aanleren bij aardrijkskunde en geschiedenis

Dovnload 11.41 Kb.

Leerwerktaak Informatievaardigheden aanleren bij aardrijkskunde en geschiedenisDatum14.09.2017
Grootte11.41 Kb.

Dovnload 11.41 Kb.

Leerwerktaak Informatievaardigheden aanleren bij aardrijkskunde en geschiedenis
Titel


Informatievaardigheden aanleren bij aardrijkskunde en geschiedenis

Onderwijstype

☒ VO

☐ MBO


Niveau

☐ 1 propedeusefase

☒ 2 hoofdfase

☐ 3 eindfase (lio)


Competenties(s)

☒ 1 interpersoonlijk

☒ 2 pedagogisch

☐ 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch

☒ 4 organisatorisch

☐ 5 samenwerken met collega’s

☐ 6 samenwerken met de omgeving

☒ 7 reflectie en ontwikkeling


Beroepstaak

☐ 1 lesgeven

☐ 2 begeleiden van leren

☐ 3 ontwerpen van leerarrangementen

☐ 4 bijdragen aan de onderwijsorganisatie☐ 5 ontwikkelen van vakkennis

Studiebelastingsuren

10

Geschikt voor de volgende vakken

Aardrijkskunde, Geschiedenis

Aansluitend bij de volgende onderwijseenheid
Auteur / ontwerpgroep / school

Leerwerkgroep WPL2A (HAN en opleidingsscholen)

Datum ontwerp lwt.

01-06-2012Korte samenvatting

In deze leerwerktaak ontwerp je een lesbrief voor effectief internet gebruik, waarin je gebruik maakt van een stappenplan voor het aanleren van informatievaardigheden.

Relevantie/kader


Nog maar 4% van de scholieren gebruikt boeken uit de bibliotheek voor hun schoolopdrachten. De overgrote meerderheid (87%) van de jongeren tussen de 12 en 17 zoekt informatie op het internet.
Indirect gaat men er daarbij van uit dat leerlingen in staat zijn efficiënt en effectief gebruik te maken van internet, dat zij beschikken over informatie geletterdheid. De moderne leerling is mediacompetent. De werkelijkheid ziet er, helaas, vaak heel anders uit. Er is dan ook alle reden om op school gericht en geregeld aandacht te besteden aan informatie vaardigheden, waarbij creativiteit en reflectie twee sleutelbegrippen zijn.

Omschrijving/ instructieOntwerp een lesbrief voor effectief internet gebruik, waarin je gebruik maakt van een stappenplan voor het aanleren van informatievaardigheden.

 • Formuleer een aantal stappen die de leerling dient te volgen als hij of zij informatie zoekt op het internet.

 • Denk hierbij aan verschillende indicatoren waar de leerling rekening mee moet houden bij het efficiënt en effectief zoeken naar informatie.

 • Wat is belangrijk bij het aanleren van informatie-vaardigheden?

 • Om de informatievaardigheden te oefenen of te testen moet je gebruik maken van een opdracht waarbij de leerlingen heel concreet zowel informatie verzamelen als deze ordenen en toetsen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid.

 • Kies in overleg met je SPD een onderwerp uit en koppel je opdracht daaraan.

Resultaatverwachting


1. Een lesbrief met de volgende onderdelen:

 • Stappenplan informatievaardigheden, met indicatoren per stap waar de leerling rekening mee dient te houden.

 • Opdracht waarbij duidelijk wordt dat de informatie die de leerling verzamelt en ordent bruikbaar en betrouwbaar is.

2. Reflectieverslag op de voorbereiding én de uitvoering

 • De evaluatie van de les (wat deed ik, wat ging goed, wat ging minder goed).

 • Reflectie (wat en vooral hoe ga ik mezelf verbeteren in de toekomst).
EvaluatieDe voorbereiding en uitvoering wordt door de spd geëvalueerd.

Aanbevolen literatuur/bronnen
Bijlagen
 • Onderwijstype ☒ VO ☐ MBO Niveau
 • Competenties(s)
 • Studiebelastingsuren 10 Geschikt voor de volgende vakken
 • Aansluitend bij de volgende onderwijseenheid Auteur / ontwerpgroep / school
 • Datum ontwerp lwt.
 • Relevantie/kader
 • Omschrijving/ instructie
 • Resultaatverwachting
 • Aanbevolen literatuur/bronnen Bijlagen

 • Dovnload 11.41 Kb.