Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Les 1: wat is onderwijsinnovatie?

Dovnload 304.22 Kb.

Les 1: wat is onderwijsinnovatie?Pagina12/18
Datum04.04.2017
Grootte304.22 Kb.

Dovnload 304.22 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

De leerkracht


Inleiding: Bevestiging van betekenis

Leraren bouwen hun eigen subjectieve educatieve theorieën en ontlenen zowel kennis en ervaringen uit deze om verder vorm te geven aan hun professionele gedrag. De analyse en verduidelijking van deze persoonlijke bevestiging van betekenis voorziet in de interactie en dynamiek die nodig zijn om innovaties te implementeren.

Bevestiging van bezorgdheid


Een aantal factoren lijken belangrijk voor goede innovatie resultaten. Gemeenschappelijk voor de factoren is de afstemming van innovatie begeleiding aan de behoeften van de docenten. Specificatie van de doelstellingen van de innovatie samen met de leerkrachten, aanpassing en/of ontwikkeling van de materialen samen met de leerkrachten, en de organisatie van praktijkgerichte workshops lijken allemaal van belang.

Europees onderzoek heeft aangetoond dat het niet zozeer de objectieve kenmerken van een innovatie zijn die het succes van de innovatie vaststelt. Uitleg en problemen kunnen voortkomen uit de zin of betekenis die mensen toekennen aan de nieuwe situatie die geproduceerd werd door de innovatie. Het is belangrijk om deze persoonlijke betekenissen te analyseren en begrijpen.

Het begrip bezorgdheid wordt gebruikt om persoonlijke betekenis van mensen te begrijpen. Bezorgdheid verwijst naar problemen of vragen die met meer of minder emotionele ondertoon ontstaan ​​in reactie op nieuwe situaties en kunnen gevoelens signaleren van onzekerheid en mogelijke weerstand. De bezorgdheid heeft over het algemeen betrekking op een vermeend gebrek aan bevoegdheid voor de uitvoering van de nieuwe onderwijsactiviteiten op een verantwoorde manier.

Een manier om vorm te geven aan het concept van de bezorgdheid wordt aangeboden door de Concerns-Based Adoption Model [CBAM]. De CBAM instrumenten bestaan ​​uit een vragenlijst over de ‘fasen van bezorgdheid’, een interview over het 'niveaus van het gebruik van een innovatie' en een procedure voor het beschrijven van configuraties van innovaties. Dit model en instrument werd in het bijzonder ontwikkeld om de behoeften van leerkrachten en schoolleiders die betrokken zijn bij de uitvoering van een innovatie te diagnosticeren.

De bezorgdheid van de leerkrachten zijn van groot belang voor een innovatie!

Subjectieve onderwijstheorie


Binnen dit kader, bouwen leraren aan een persoonlijk systeem van kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot hun werk. Ze kunnen dan ervaring, kennis en inzicht ontlenen van deze theorie om hun professionele gedrag verder vorm te geven, te evalueren en te rechtvaardigen. De subjectieve onderwijstheorie bestaat niet uit wetenschappelijk gefundeerde inzichten van een domein-specifieke of pedagogisch-didactische aard. In plaats daarvan is meer algemene kennis en inzichten verbonden met de praktische ervaringen van de lokale situatie. Nieuwe ervaringen brengen bestaande inzichten ter discussie en dit kan leiden tot aanpassingen van de onderwijstheorie en tot concrete veranderingen in het onderwijsgedrag.

Mensen hebben een levensgeschiedenis, en die levensgeschiedenis is essentieel voor het begrijpen van de ontwikkeling van het professionele gedrag van een leraar.

De interventies


Inleiding: Ontwikkeling van een dialoog

Onderzoek wijst op het belang van vormen van interventie die optimaal voldoen aan een cultureel-individueel perspectief. Van bijzonder belang zullen modellen zijn van begeleiding, scholing en coaching die voor reflectie en feedback kunnen zorgen op het dagelijkse gedrag in de school, klas, en de groep. Deze aanname is in overeenstemming met een van de centrale principes van een lerende organisatie - namelijk het principe van feedback.

Personeel ontwikkeling en coaching


Teamgerichte ontwikkeling van medewerkers is een vorm van permanente educatie, waarin activiteiten worden ondernomen om de kennis, vaardigheden en attitudes van de leerkrachten met het schoolteam als de educatieve context of de groep te verbeteren. Het uiteindelijke doel is om te komen tot veranderingen in de patronen van denken en het onderwijsgedrag van de leraren. Coaching speelt hierin een belangrijke rol (zowel peer-coaching als team coaching). Onderzoeksgegevens suggereren dat een kleinschalige, intensieve, praktijk-gerelateerde, en school-specifieke benadering het grootste kans voor de veranderingen bij de leraren om te slagen, biedt.

Begeleiding van persoonlijke werk-concepten en gevoelens van ambiguïteit


Veel onderzoekers wijzen erop dat meer aandacht moet worden besteed aan de verschillen die er bestaan ​​in de houding van de leerkrachten ten opzichte van hun werk bij de ontwikkeling van medewerkers en coaching. Aangezien leerkrachten les geven in overeenstemming met hun eigen educatieve adviezen. In het kader van onderwijsvernieuwing moet toekomstig onderzoek bijzondere aandacht besteden aan de gevoelens van ambiguïteit van leraren.

  • Onzekere georiënteerde personen zijn zeer gemotiveerd om te leren van nieuwe situaties. Ze zijn onzeker over het milieu en het ‘zelf’ overheerst. Zijn meer gemotiveerd om hun educatieve competenties te verbeteren dan zekerheid georiënteerde leraren. En hebben meer tolerantie voor ambiguïteit.

  • Zekere-georiënteerde personen verkiezen situaties waarin er weinig onzekerheid is. Deze leerkrachten lopen het risico om gevoelens van permanente druk te ontwikkelen.

Deze inzichten hebben gevolgen voor begeleiding.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

  • Bevestiging van bezorgdheid
  • Subjectieve onderwijstheorie
  • De interventies
  • Personeel ontwikkeling en coaching
  • Begeleiding van persoonlijke werk-concepten en gevoelens van ambiguïteit

  • Dovnload 304.22 Kb.