Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Les 1: wat is onderwijsinnovatie?

Dovnload 304.22 Kb.

Les 1: wat is onderwijsinnovatie?Pagina15/18
Datum04.04.2017
Grootte304.22 Kb.

Dovnload 304.22 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Wat is de rol van de leraar in de kennissamenleving?


Als katalysator van de kennissamenleving?

 • Ondersteunen model van gepersonaliseerd leren.

 • Ondersteunen ‘deep learning’ (= kennis die je opdoet internaliseer je, authentiek en functioneel in andere contexten).

 • Nieuwe onderwijsleervormen.

 • Niet alleen cognitieve, ook emotionele intelligentie, sociale en communicatieve vaardigheden.

 • Met collega’s

 • Professionele ontwikkeling.

 • Veranderingscapaciteit ontwikkelen.

 • Samenwerking met collega’s, teamwerk in curriculumconstructie.

 • Leren omgaan met risico’s (moeilijk: je mag niet falen, het moet altijd succesvol zijn, geen ruimte om te experimenteren).

 • Ouders als partners.

 • Brede school

Als buffer tegen de gevaren vd kennissamenleving?

 • Beschermen tegen de mogelijk negatieve effecten van de kennissamenleving.

 • In een geïndividualiseerde en competitieve wereld: versterken van relatievorming met anderen; vertrouwen, emotioneel en sociaal leren.

 • Aanzetten tot continue persoonlijke en professionele ontwikkeling.

 • Ontwikkelen van een “kosmopolitische identiteit” als tegengif tegen de paradoxale terugval op “eigen identiteit”.

Leraar is ook slachtoffer van de kennismaatschappij.

 • Besparingen in onderwijs: rem op innovatie?

 • Devaluatie van de waarde van het lerarenberoep.

 • Nadruk op standaardisatie en overregulatie.

 • Erosie van autonomie en werkcondities (planlast).

 • Hogere eisen zowel voor leerlingen als voor leraren.

 • Leraren vaak slachtoffer in publieke debat

= Paradoxale situatie waarbij leraren zowel de kennissamenleving moeten katalyseren, terwijl ze er zelf het slachtoffer van dreigen te worden!

Wat zijn de bouwstenen van fundamentele onderwijsinnovatie?


System redesign (D. Hargreaves)

 • Van first-order naar second-order change.

 • Herdenken van de basiszaken (‘building blocks’) zoals evaluatiesystemen, jaarklassensysteem curriculum, uurrooster… = fundamenteel redesign. Bijvoorbeeld het herdenken van de opsplitsing tussen kleuterklas en lager onderwijs en secundair ondewijs.

 • Proces waar risico’s genomen moeten worden; moeilijk om tegen het nationaal curriculum in te gaan. Bijvoorbeeld ‘total curriculum class’: les waarin veel disciplines naar voorkomen en waar meerder leerkrachten samenwerken.

 • How to transform your school?

 • Verschillende bouwstenen van system redesign

 1. Institutionele veranderingen.

 2. Veranderende rollen.

 3. Andere vormen van leiderschap.

- Parallellen met het Vlaamse onderwijs?

 • Er bestaan structuren die inspraak van de leerlingen toelaat in het secundair onderwijs, maar dit wordt niet benut.

 • Meer thematisch werken, meerdere leerkrachten vanuit verschillende disciplines laten samenwerken. Dit begint stilaan op gang te komen in Vlaanderen maar nog in de beginfase.

 • Voorbeeld werkplekleren (vorm competentiegericht onderwijs) op de werkvloer, met name in TSO en BSO. Zo kan er een keuken zijn op een school voor kooklessen, maar dit dient niet beperkt te blijven tot enkel de theoretische/ praktische lessen. Men kan bijvoorbeeld een restaurant houden waar personeel in de middag kan komen eten (verschillend van stage). Maar ook heel wat moeilijkheden:

  • Zijn de mensen in het werkveld voldoende opgeleid om de leerlingen te begeleiden? Wie dient hen op te leiden?

  • Bedrijven nemen een deel van de verantwoordelijkheid van de school over. Dit zorgt voor uiteenlopende referentiekaders ter evaluatie.

  • Wat met schoolvakanties die verschillend zijn van werkvakanties? Zeer groot praktisch probleem.

De millenniumles van Pascal Smet (12 oktober 2012):


Samenleving veranderd enorm. Maar als we kijken naar het onderwijs lijkt het wel, af en toe, dat we die digitale revolutie een beetje gemist hebben en dat we niet mee zijn met de toekomstige evoluties. Daarom is het belangrijk dat een universiteit als centrum van kennis, excellentie, innovatie, creatief denken, denkt van hoe het onderwijs er in de toekomst zal uitzien.

Is er geen tijd gekomen dat we dienen na te denken over hoe we moeten lesgeven aan universiteiten en hogescholen. Is het nog wel zinvol om gestandaardiseerde basiskennisoverdracht te doen met een professor die van voor dingen uitlegt? Kan dat niet gedigitaliseerd, geïnformatiseerd worden? Kunnen we daarin geen beelden verwerken? Op een gecombineerde manier aan kennisoverdracht doen? En dat je nadien veel meer tijd vrijmaakt om met assisteten, professoren, veel interactiever op bepaalde aspecten dieper in te gaan. Dat zou maar één van de mogelijkheden zijn. Maar daarvoor heb je geen defensieve strategie nodig, daarvoor denk ik is het aangewezen dat bestuurders van de universiteit, professoren, studenten samen zitten om na te denken hoe we in de toekomst beter aan kennisoverdracht kunne doen, hoe we beter kunnen uitdagen, hoe we beter nieuwe kennis kunne maken. En dat zullen we moeten doen. Er gaat concurrentie komen van andere manieren van kennisoverdracht. Ook daar moet onderwijs dus op voorbereid zijn.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

 • Wat zijn de bouwstenen van fundamentele onderwijsinnovatie
 • De millenniumles van Pascal Smet (12 oktober 2012)

 • Dovnload 304.22 Kb.