Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Les 1: wat is onderwijsinnovatie?

Dovnload 304.22 Kb.

Les 1: wat is onderwijsinnovatie?Pagina16/18
Datum04.04.2017
Grootte304.22 Kb.

Dovnload 304.22 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Les 7: ICT als onderwijsvernieuwing; betekenisgeving van scholen bij het uitwerken van een ICT-beleid


 • Illustratie gastcollege ‘Mixed-method onderzoek’.

 • Concrete illustratie van een onderwijsvernieuwing (en bijhorend onderzoek).

 • Onderwijsvernieuwing als proces van betekenisgeving (cultureel-individueel perspectief).

ICT in het onderwijs: een bijzondere onderwijsvernieuwing


Een bijzondere vorm van onderwijsvernieuwing:

 • Vorige decennia

 • Introductie van de ‘personal computer’ (jaren ‘80)

 • ICT als individuele zaak van de leraar: de computer is heel organisch in de school beginnen te komen van uit een individueel initiatief van een leerkracht (jaren ’80).

 • Geen ‘sturing’ vanuit de overheid (Pas in 2004 heeft de overheid de 1ste maal iets gezegd over ICT-competenties. Dit was puur informatief en niet bindend.

 • September 2007 (onder leiding van Frank Van den Broucke)

 • Sociale ongelijkheid  ICT-curriculum (ICT-eindtermen). Men wou sociale ongelijkheid tegengaan want gezinnen met een laag SES hadden geen computer of internet.

 • Minimum verwachtingen van de overheid ten aanzien van wat leerlingen moeten kennen en kunnen op vlak van ICT.

 • Autonomie en verantwoordelijkheid bij scholen.

Waarom een bijzondere onderwijsinnovatie?

 • Van bottom-up naar top-down: eerst gestart met bottom-up vernieuwing (een leerkracht bracht eigen computer mee naar de klas).

 • Van vrijblijvend naar verplichtend

 • Van persoonlijk initiatief van individuele leraren naar verantwoordelijkheid van de school als organisatie.

Goede zaak voor het onderwijs?

 • Kinderen en jongeren groeien op in een ICT-rijke wereld dus men dient de leerlingen “op te voeden” in het gebruik van een computer (sociaal argument).

 • Samenleving (en arbeidsmarkt) verwachten ICT-competente burgers en werknemers (economisch argument).

 • ICT kan het onderwijs versterken en eventueel verbeteren (onderwijskundig argument).

 • Via de eindtermen worden de scholen verplicht.

ICT in het Vlaams onderwijs: implementatie van de ICT-eindtermen


De Vlaamse ICT-eindtermen

De leerlingen…

 1. hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

 2. gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.

 3. kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

 4. kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving

 5. kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

 6. kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

 7. kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen

 8. kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

Positief aan de eindtermen voor ICT: er worden niet enkel vaardigheden opgesomd, maar ook houdingen. Negatief aan de eindertermen: ze zijn zeer breed. Maar dit kan ook een voordeel zijn want leerkrachten hebben zo de vrijheid, autonomie om er zelf mee aan de slag te gaan.

Kenmerken

 • Autonomie voor de scholen: curriculumontwikkeling op schoolniveau.

 • Voor alle leerlingen (niemand mag uit de digitale boot vallen).

 • Leerproces ( > technische vaardigheden). Het gaat niet over het gebruik van word of PPT, maar om het leren te bevorderen.

 • Vakoverschrijdend.

 • Motor voor onderwijsvernieuwing.

Onderzoek naar ICT-integratie: identificatie van condities en linken met onderwijsvernieuwing


Wat leren ons de modellen?

 • ICT-integratie wordt verklaard door een veelheid aan factoren en actoren  meer gelaagdheid.

 • Complex samenspel van condities op:

 • Leerling niveau.

 • Leraar niveau.

 • Schoolniveau. Bv. het hebben van een gedeelde visie over ICT-beleidsplannen.

 • ICT-integratie op zich is ook veelzijdig:

 • ICT als leermiddel.

 • ICT als oefenmiddel.

 • ICT om basisvaardigheden aan te leren.

 • ICT als innovatief middel.Over het belang van schoolcondities: blik op visie- en beleidsontwikkeling


ICT – beleidsplan

 • Visie en beleid (bijzonder want omvat ook weer condities) t.a.v. ICT  belangrijke schoolconditie.

 • Een schooldocument dat verschillende elementen bevat m.b.t. de integratie van ICT in het curriculum:

 • Inventaris bestaande situatie en inzicht gewenste situatie.

 • Strategische elementen en operationele elementen.

 • Visie-ontwikkeling, visie op de rol van ICT, professionele ontwikkeling, schoolwebsite, ICT-vaardigheden, hardware en software, takenpakket ICT-coördinator, etc.

Waarom belangrijk?

 • Eerste ‘voorzichtige’ positieve resultaten in literatuur.

  • Relatie tussen schoolbeleid en vernieuwingen in klaspraktijk.

  • Meer ICT-klasgebruik bij aanwezigheid gemeenschappelijke ICT-doelen op schoolniveau.

 • Op zich niet zo belangrijk, maar het werkt omdat scholen samenwerken aan het plan en de leerkrachten worden betrokken.

 • Gekoppeld aan voorwaarden:

  • visie op onderwijs (een gedeelde visie op onderwijzen en leren aan de ene kant en de ICT-integratie aan de andere kant),

  • betrokkenheid leraren,

  • dynamisch document (het dient frequent te worden geüpdatet) en

  • een ICT-beleidsplan moet in verband worden gebracht met bepaalde leerinhouden en de verbetering van het leren van studenten.

 • Nood aan meer theorievorming en empirisch onderzoek

 • Onderwijsverbetering: hangt samen met hogere en effectievere ict-integratie.

 • Curriculumvernieuwing: ondersteuning voor de invoering van de eindtermen.

 • Organisatie: brengt systematiek in het proces van planning.

 • Schoolontwikkeling: biedt mogelijkheden tot verhogen van de betrokkenheid en de samenwerking.

 • Accountability: geeft externe actoren (ouders, begeleiding, inspectie…) inzicht in ICT-werking.

ICT in het Vlaams onderwijs


September 2007  ICT curriculum

 • Bijzondere vorm van onderwijsvernieuwing.

 • Verplicht voor basisonderwijs en eerste graad secundair.

 • Vakoverschrijdende eindtermen.

 • Competenties > technische vaardigheden.

 • Basisscholen worden sterk aangemoedigd door de decreetgever een schooleigen ICT-beleidsplan uit te werken (vele scholen hebben dit gedaan).
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

 • ICT in het onderwijs: een bijzondere onderwijsvernieuwing
 • ICT in het Vlaams onderwijs: implementatie van de ICT-eindtermen
 • Onderzoek naar ICT-integratie: identificatie van condities en linken met onderwijsvernieuwing
 • Over het belang van schoolcondities: blik op visie- en beleidsontwikkeling
 • ICT in het Vlaams onderwijs

 • Dovnload 304.22 Kb.