Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Les 1: wat is onderwijsinnovatie?

Dovnload 304.22 Kb.

Les 1: wat is onderwijsinnovatie?Pagina17/18
Datum04.04.2017
Grootte304.22 Kb.

Dovnload 304.22 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Case-study onderzoek: betekenisgeving door scholen


Onderzoeksvraag : Hoe werken scholen aan ICTbeleidsplanning? Met een focus op beleidsinhoud en op beleidsprocessen. 58 scholen werden gerankt o.b.v. hun percepties t.a.v. nieuwe ICT-eindtermen, van een negatieve kijk op ICT tot een zeer positieve kijk. De 3 positiefste scholen werden nader bekeken.

Conclusie:

 • Betekenisgeving door scholen

 • Verschillende interpretaties van het ‘centrale’ onderwijsbeleid.

 • Verschillen in uitwerking in werkcondities.

 • ICT-beleid

 • Opsplitsen naar beleidsdomein

 • Verschillen inzake management schoolleider, ICT-coördinator en lerarenteam gedistribueerd leiderschap in basisscholen inzake ICT-integratie.

 • Gebaseerd op verschillen in schoolcultuur.

Begeleiding van scholen: presentatie van een elektronische omgeving als ‘toemaatje’


Plannen van ICT op school - pICTos

 • Elektronische tool voor basis- en secundaire scholen ter ondersteuning van het opstellen van een ICTbeleidsplan.

 • Gebruik van de elektronische tool ingebed in ‘staf development program’ (aanbodgestuurde nascholing REN)

 • Tool ontwikkeld op basis van a) wetenschappelijke inzichten, b) aard Vlaamse onderwijscontext.

 • Zeer contextspecifiek voor Vlaanderen!

Kenmerken van de omgeving:

 • Online omgeving, geen stand alone toepassing.

 • Bottom-up proces van beleidsplanontwikkeling.

 • Een luik voor de ICT-beheerder en een luik voor het schoolteam.

 • Leidt niet tot een afgewerkt - ready to use - beleidsplan, dient wel als ondersteuning.

 • Ingebed in nascholing --> schoolontwikkeling!

 • Elke fase leidt tot informatie die wordt weggeschreven naar een bewerkbaar document --> data-driven decision making!


ICT policy planning in a context of curriculum reform: disentanglement of ICT policy domains and artifacts – Vanderlinde, R.


Er is niet veel bekend over de manier waarop scholen hun lokale ICT-beleid capaciteit kunnen ontwikkelen en hoe je een ict-beleidsplan vestigt.

Resultaten:

 • ICT-beleidsplanning op scholen moet worden beschouwd als een veelzijdig verschijnsel gegrond in de schoolcultuur.

 • ICT-beleid bestaat uit verschillende beleidsdomeinen: visie ontwikkeling, financieel beleid, infrastructuurbeleid, voortdurende professionele ontwikkeling, en curriculumbeleid. Elk beleidsdomein kan worden beschreven in termen van beleid artefacten (tools (zijn externe representaties van ideeën die de interacties tussen mensen vorm te geven), routines (Routines zijn herkenbare herhalende patronen van activiteit door onderling afhankelijke actoren) en structuren), en verschillen tussen scholen met betrekking tot de betrokkenheid van de leerkrachten in de beleidsplanning en in de verdeling van beheertaken.

ICT- beleidsplanning.


ICT-beleidsplanning of technologie planning bestaat op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld school gebaseerde ICT-beleidsplannen zijn meestal gekoppeld aan activiteiten in de klas en kunnen profiteren in termen van leren van studenten.

Fishman and Zhang maken een onderscheid tussen een smalle en een diepe definitie op ICT-beleidsplanning:

 • De smalle definitie stelt dat ICT-beleidsplanning een proces is dat resulteert in een officieel document.

 • De diepere definitie stelt dat ICT-beleidsplanning een proces is van het ontwikkelen, herzien en implementeren van ICT-plannen om organisaties te begeleiden in de richting van bredere doelen.

In deze studie hanteert men de diepe definitie en is het gedefinieerd als een scholengemeenschapsdocument met een verscheidenheid aan strategische en operationele elementen met betrekking tot de integratie van ICT in het onderwijs en het leren.

In deze studie wordt de inhoud van het ICT-beleid beschreven in vijf ICT-gerelateerde beleidsdomeinen:

 1. ICT-visie-ontwikkeling.

 2. Financieel ICT-beleid

 3. ICT-beleid met betrekking tot de infrastructuur (praktische organisatie van de ICT-infrastructuur, hardware-en softwareproblemen);

 4. ICT voortdurende professionele ontwikkelingsbeleid (het beheer van ICT-gerelateerde activiteiten voor professionele ontwikkeling, de organisatie van de school op basis van ICT in-service opleidingen);

 5. ICT-curriculum beleid (beheer en de uitvoering van ICT voor lesgeven en leren).

De onderzoeksvraag in dit artikel gaat over hoe basisscholen een lokaal ICT-beleid ontwikkelen, gericht op de vijf verschillende ICT-beleidsdomeinen en op leraar betrokkenheid en leiderschap of management vraagstukken. De vijf ICT-beleid domeinen worden beschreven in termen van het ICT-beleid artefacten (tools, routines en structuren) die worden gebruikt voor het uitvoeren van activiteiten in elk domein.

School 1: leraar betrokkenheid als basis voor ICT-beleid. • Sterke betrokkenheid van de leraren bij alle domeinen van ICT-beleid.

 • Intense samenwerking tussen directeur en ICT-coördinator met duidelijke onderlinge afspraken.

 • Dit resulteert in een verscheidenheid in gebruik van verschillende tools, routines en structuren.

 • "Men waardeert de ondersteunende leiderschapsbenadering en het participatief beleidskarakter van de school, wat resulteert in een kwalitatieve en innovatieve onderwijsbeleid, verankerd in een duidelijke visie op de aard van goed onderwijs."

 • Schoolcondities:

 • Hoge score leiderschapsschalen.

 • Hoge score ‘professionele relaties’ en ‘betrokkenheid besluitvorming’.

 • Hoge score op ICT-coördinatie.

School 2: ICT-beleid als een informeel proces


 • Directeur beheert enkel ICT-budget, geen interesse in ICT-beleid.

 • ICT-beleid als informeel organisch gegeven. Als het nodig is om over iets te discussiëren dan doet de school dit.

 • Afspraken zijn niet nodig, de collegiale sfeer is voldoende. De visie van ICT integratie is niet opgeschreven in een formeel beleidsdocument.

 • ICT-beleid in deze school gaat over impliciete kennis en specifieke ICT-routines worden ingebed in een collegiale sfeer tussen de leerkrachten en de ICT-coördinatoren.

 • Schoolcondities:

 • Schoolleider: structuur initiërend leiderschap > ondersteunend leiderschap

 • Hoge score ‘professionele relaties’, hoge score betrokkenheid besluitvorming.

School 3: ICT-beleid als exclusieve taak ICTcoördinator
 • ICT-beleid is voor ICT-coördinator, directeur heeft blindelings vertrouwen in ICT-coördinator.

 • Leraren zijn uitvoerders van beleid. Leerkrachten moeten niet lastiggevallen worden met het beleid, ze moeten ICT-lessen aangeboden krijgen die klaar voor gebruik zijn.

 • Rol scholengemeenschap: de zeven scholen die tot de schoolgemeenschap behoren kopen gemeenschappelijk computer hardware en software aan.

 • Schoolcondities:

 • Lage score leiderschapsschalen.

 • Lage score ‘professionele relaties’ en ‘betrokkenheid besluitvorming’.

 • Hoge scores op ICT-specifieke schoolcondities (rol en taak ICT-coördinator , visie en beleid).
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

 • Begeleiding van scholen: presentatie van een elektronische omgeving als ‘toemaatje’
 • ICT- beleidsplanning.
 • School 1: l eraar betrokkenheid als basis voor ICT-beleid .
 • School 2: ICT-beleid als een informeel proces

 • Dovnload 304.22 Kb.