Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Les 1: wat is onderwijsinnovatie?

Dovnload 304.22 Kb.

Les 1: wat is onderwijsinnovatie?Pagina2/18
Datum04.04.2017
Grootte304.22 Kb.

Dovnload 304.22 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Enkele kenmerken van onderwijsinnovatie


 1. Innovatiedoelen zijn helder geformuleerd (bv. Fullan: innovatie goeroe, maar niet altijd even sterk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek).

 2. Innovaties hebben een planmatig karakter (lineair, incrementeel (op voorhand niet alles tot in de details uitgewerkt, pas na elke stap beslissen hoe verder te gaan), cyclisch).

 3. Grondige verschillen naar innovatie-inhoud, bv. Slavin.

 • Enkelvoudig model (nieuwe didactische werkvorm).

 • Comprehensief model (curriculumvernieuwing).

 • Organisatie-ontwikkelingsmodel (bv. visieontwikkeling).

 1. Strategiebepaling (bv. machts-dwang model of betrokkenheidsmodel )

 2. Structurering van de innovatie (rolverdeling, planning, coördinatie, prioritiseren, evaluatie (zie bv. Scheerens)).

Besluit


 • Onderwijsinnovatie wordt steeds in verband gebracht met wenselijkheid en verbetering, maar … niet elke innovatie is een verbetering. Denk maar aan de draagkracht van de school, de condities om innovatie om te zetten in succes, professionele opleiding van leerkrachten?

 • Onderwijsinnovaties bestaan in alle maten en gewichten.

 • Onderwijsinnovaties kunnen vanuit verschillende rationaliteiten worden aangestuurd.

 • Onderwijsinnovatie is geen gebeurtenis maar een proces.

 • In scholen zijn leraren de flessenhals van elke innovatie (begrip ‘reculturing’ van Fullan).

 • Een onderwijsinnovatie kan niet worden bestudeerd zonder inzicht in kenmerken van de betrokken actoren én de context. We kunnen bijvoorbeeld stellen dat de i-pad op 1 school zeer goed werkt, maar daarom kan je het project niet zomaar verplaatsen naar een andere context.

 • Onderwijsinnovaties kunnen pas succesvol zijn indien aan innovatiecondities is voldaan (bv. identificatie en draagvlak). Leerkrachten dienen achter het project te staan, zicht te identificeren met het object van de innovatie.

 • Kans op succes bij onderwijsinnovatie is het grootst indien top-down en bottom-up innovatie elkaar kruisen.

 • De kracht van een onderwijsinnovatie is zo sterk als de zwakste schakel.

 • Er is nood aan systematische documentatie verloop en over de opbrengsten van onderwijsinnovaties.

Les 2: De betekenis van onderwijsonderzoek voor onderwijsinnovatie


We willen de praktijk veranderen in tegenstelling tot andere wetenschappelijk richtingen. We willen advies formuleren op basis van onderzoek; wat kunnen we afleiden voor leerkrachten, directies. We zullen ons daarom bezig dienen te houden met onder andere disseminatie: hoe kunnen we resultaten verspreiden.

Onderwijsonderzoek en onderwijsinnovatie


Zeer actueel thema is het uitwisselen van onderzoek (ORD: onderwijs resaerch dagen), onderzoek naar verbetering (eapril) enzovoort.

Context: Kennisontwikkeling en -verspreiding in onderwijs


 • Samenleving

 • Van industriële naar kennissamenleving.

 • Kennis wordt ontwikkeld, maar bereikt de gebruiker onvoldoende.

 • Onderwijs

  • Autonomisering: vraag naar interne innovatieprocessen. Scholen krijgen steeds meer autonomie.

  • Rekenschap afleggen: vraag naar evidence-based beslissingen. Ondanks de verkregen autonomie dient de school zich wel te ‘verantwoorden’.

  • Oorsprong van vernieuwingsprocessen.

 • Onderwijsinnovatie

 • Niet enkel aansturen vanuit maatschappelijke evoluties (bijvoorbeeld ICT) ook vanuit onderwijskundig onderzoek.

 • Leraar

 • Basiscompetenties/beroepsprofiel: ‘De leraar als innovator en onderzoeker’.

  • Ruime invulling: ‘Researcherly disposition’.

  • Evolutie naar ‘practitioner research’.

 • Onderzoek

  • Verschillende vormen van kennisontwikkeling en –gebruik.

  • Wie zijn de betrokken actoren? Het is niet enkel meer de universiteiten die aan kennisontwikkeling doen. Ook de hogescholen, secundair onderwijs,…

  • Veel assumpties, weinig onderzoeksgegevens.

Problematische relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk / onderwijsinnovatie


Pessimisme in de literatuur

 • Weinig overtuigende resultaten (bv. grootschalige experimenten).

 • Weinig bruikbare resultaten voor de praktijk (bv. onderzoek naar innovatieve werkvormen/ technologie).

 • Practici maken weinig (verantwoord en effectief) gebruik van onderwijsonderzoek (who’s to blame?)

 • Onderzoek en praktijk als contrasterende kennisgebieden (met eigen taal en finaliteit).

 • Hevige debatten (maatschappelijk en wetenschappelijk) in UK, USA, Nederland, etc.

 • Relatie tussen onderzoek en praktijk weinig empirisch onderbouwd, vooral op basis van assumpties en persoonlijke stellingnames.

 • Vlaanderen: beperkte informatie over processen van kennisdisseminatie in onderwijs.

Specifiek probleem: disseminatievraagstuk


Vraagstuk: ‘Hoe kunnen onderzoeksresultaten vertaald en verspreid worden naar de praktijk?’ Het traditioneel antwoord is via het klassiek model ‘Research Development Diffusion’ (Top - down model). Een alternatief antwoord is via Circulair model ‘Cooperatief model’ (Professional learning community, Design Based Research)

Ben Levin: 5 redenen waarom de relatie tussen praktijk en onderzoek niet zo sterk is als wij denken:

 1. Te weinig bewijs om uitteleggen waarom we iets doen: denkbeelden versus resultaten.

 2. Onderzoek en bewijs is niet overal gekend. Dit omdat onderzoek moeilijk te vinden is en moeilijk te begrijpen.

 3. De praktische implicaties voor scholen of leerkrachten zijn ofwel niet duidelijk genoeg ofwel te moeilijk om te implementeren.

 4. We weten wat we dienen te doen, maar het is zeer moeilijk om het waar te maken.

 5. Onderzoeksresultaten zijn in conflict met wat vele mensen denken.

Samenvattend:

 • Denkbeelden vs; resultaten.

 • Schoolcultuur vs, resultaten.

 • Praktische probleem.

 • Verspreiding en communicatie.

 • Complex probleem.

 • Weinig engagement vanuit praktijk .

 • Kritische leraren (te ver van mijn bed).

 • Tegenstrijdige resultaten.

 • Resultaten onder condities.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

 • Besluit
 • Les 2: De betekenis van onderwijsonderzoek voor onderwijsinnovatie
 • Onderwijsonderzoek en onderwijsinnovatie
 • Problematische relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk / onderwijsinnovatie
 • Specifiek probleem: disseminatievraagstuk

 • Dovnload 304.22 Kb.