Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Les 1: wat is onderwijsinnovatie?

Dovnload 304.22 Kb.

Les 1: wat is onderwijsinnovatie?Pagina8/18
Datum04.04.2017
Grootte304.22 Kb.

Dovnload 304.22 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Drie perspectieven op schoolvernieuwing- House
Veel hervormers benadrukken slechts één perspectief, een gedeeltelijke kennis, die vaak resulteert in het mislukken van een hervorming als gevolg van verwaarlozing van de andere krachtige factoren. Volgens onze analyse, moeten succesvolle hervormingen van scholen gebaseerd zijn op alle drie de aspecten. In Vlaanderen vaak te sterk uitgegaan va het technische perspectief (vertrekken van uit meetbare, operationele perspectieven). Men heeft het technologisch perspectief overschat, men dient ook rekening te houden met de andere perspectieven.

 1. Technologische perspectief

 • Productieproces als metafoor gebruikt: input-output denken.

 • De bovenliggende discipline is economie, en de primaire zorg is efficiëntie.

 1. Politiek perspectief

 • Neemt onderhandeling als de onderliggende beeld.

 • Hoofdconcepten zijn macht, autoriteit en concurrerende belangen.

 • De bovenliggende discipline zijn de politieke wetenschappen, en de primaire zorg is de legitimiteit van het gezag-systeem.

 • Botsende belangen tussen de vernieuwing en het opgelegde curriculum.

 1. Culturele perspectief

 • Neemt gemeenschap als onderliggend idee.

 • Hoofconcepten zijn cultuur, waarden, gedeelde mening en sociale relaties.

 • De bovenliggende discipline is de antropologie en de primaire zorg is culturele integriteit.

Internationale voorbeelden van innovatie

Decentralisatie in Chicago


Individuele Chicago scholen moesten een raad van bestuur samenstellen uit ouders, leden van de bevolking en de opdrachtgever. Dergelijke decentralisatie is het resultaat van een kijk op het probleem als één van de politieke organisatie.

Zo'n politieke hervorming ging niet in op de technische en culturele factoren. Wanneer de nieuwe raad van bestuur in werking treedt, weten ze wat ze moeten doen? Weten ze hoe ze de cultuur- en de onderwijs- technologie van de school dienen te veranderen? De algemene doelstellingen (verbetering van het lezen multiculturele studies, voorbereiding op verdere studies,…) van de hervorming bleef ver verwijderd van het alledaagse leven van docenten en studenten

Drie succesvolle innovaties

Central Park East Secondary school.

Scholen in een arme, achtergestelde gemeenschap die desondanks een hoge aanwezigheidsgraad hebben in het hoger onderwijs.

Vernieuwing:

Elke student moet voldoen aan 14 verschillende “protfolio gebieden”, en zeven gebieden dienen gepresenteerd te worden aan een afstudeer comité voor vragen en verdediging.

Kleine scholen (300 leerlingen) zijn kritiek voor 6 redenen:

 • Samenwerking tussen faculteit, ouders en leerlingen is belangrijk als er sprake is van een sterke schoolcultuur of ethos.

 • Faculteiten moeten ter verantwoording worden geroepen om gezamenlijk de totaliteit van het scholengemeenschapseffect te produceren. Leerkrachten moeten tijd krijgen om elkaars klassen te bezoeken.

 • Leerkrachten moeten hun leerlingen en hun werk leren kennen.

 • Kleine scholen zorgen voor persoonlijke veiligheid, fysisch en mentaal.

 • Verantwoording is een kwestie van toegang, niet van monitoring. Er is geen nood aan meetsystemen om ouders te vertellen wat er aan de hand is, ze kunnen komen kijken wat er aan de hand is.

 • Kleine scholen dompelen hun studenten onder in een schoolcultuur waar volwassenen een rol hebben in het vormgeven van opzet, in plaats van hun te verlaten in een peercultuur gevormd door de massamedia en de belangen van studenten.

de school moet beschikken over autonomie en keuze.

Waarom was de vernieuwing succesvol?

Politiek gezien, accepteert CPE alleen vrijwillige docenten en studenten, en zo doende politieke conflict elimineren. Ten tweede maakt de CPE hervorming de oprichting van een nieuwe school cultuur hoge prioriteit. Het kleine schoolformaat maakt het mogelijk om een directe invloed uit te oefenen, en maakt het mogelijk om de volledige instemming te krijgen van de hele faculteit op kritieke punten. En het technische aspect komt aan bod doordat iedereen elkaars werk kan zien. Leerkrachten lopen in elkaars klassen binnen, de leerlingen dienen 7 gebieden te presenteren enzovoort.
Green Valley High School

De school had een van de grootste uitvalcijfers van de omgeving, had verschillende discipline problemen en had slechts enkele afgestudeerden die naar het hoger onderwijs gingen.

Vernieuwing:

Faculteiten zijn samenwerkingen aangegaan (vormen van teams) en werken met dezelfde groep studenten gedurende een vier-uren blok elke dag. Professionele ontwikkeling werd een deel van de schoolroutine (meerdere fora waarin hun pedagogie, curriculum en evaluatiepraktijken werden besproken). Het school curriculum is gericht op "negentien vaardigheden" die de faculteiten gezamenlijk aangeduid hebben als essentieel. Alle medewerkers kregen 15 advisees die ze elke dag zagen. Een “Apprenticeship program” bood de studenten de mogelijkheid om potentiële professionele interesses te verkennen, terwijl ze sociale en intellectuele vaardigheden ontwikkelen buiten de schoolomgeving.

Waarom was de vernieuwing succesvol?

Politiek gezien waren deze inspanningen inclusief, waarbij de hele faculteit betrokken was maar ook leerlingen en ouders, in de voorgestelde hervormingen. Ten tweede, heeft de betrokkenen een ruime autonomie. De directeur stelde een aantal ideeën voor, maar de leerkrachten konden nog steeds de beslissing nemen. Een ontwikkeling lijkt kritisch: Tucker was de aanzet tot veel verandering, maar de inzet van docenten en studenten staan de verandering toe.

De culturele dimensie: de school creëerde meerdere mogelijkheden om nieuwe onderwijs strategieën te ontwikkelen en om ook te verduidelijken waar de leerkrachten in geloofden!

Culturele en politieke perspectief door elkaar: de directeur (Tucker) kende de leerkrachten autonomie toe terwijl hij hun trachtte te overtuigen om hun routines te verlaten en nieuwe ideeën te overwegen.
Dubuque Public Schools

Vernieuwing

Scholen ondernemen regelmatig ‘leer-expedities’: actieve, interdisciplinaire, student-gecentreerde projecten. Hier mee samenhangend werd ‘collaboratief planningstijd’ geïnstitutionaliseerd.  Er zijn nu 4 leergemeenschappen en elk houd een dagelijkse “community meeting” om onderwerpen van algemene bezorgdheid te bediscussiëren.

Waarom was de vernieuwing succesvol?

De herstructureringswerken van Dubuque heeft leraren kansen aangeboden om nieuwe benaderingen van lesgeven en leren te ervaren. Diegene die getroffen zijn door de hervorming hebben een inspraak in welke veranderingen er goedgekeurd zouden worden. En gedurende deze inspanning, is er een voortdurende dialoog over de waarden die ten grondslag liggen van de hervormingen en een poging om deze waarden te modelleren in relevante contexten.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

 • Internationale voorbeelden van innovatie
 • Drie succesvolle innovaties
 • Green Valley High School
 • Dubuque Public Schools

 • Dovnload 304.22 Kb.