Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Les 1: wat is onderwijsinnovatie?

Dovnload 304.22 Kb.

Les 1: wat is onderwijsinnovatie?Pagina9/18
Datum04.04.2017
Grootte304.22 Kb.

Dovnload 304.22 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

Samenvattende punten


 • Leiderschap

 • Technische perspectief: wat geïmplementeerd was en hoe het de visie van de directeuren weergaf.

 • Politiek perspectief: “leider” als katalysator voor verandering of een autonoom beslisser?

 • Cultureel perspectief: het creëren van een consensus tussen de mensen die gemeenschappelijke opvattingen delen of tussen diegenen die gemeenschappelijke opvattingen ontwikkelen door hun interactie.

 • Verandering als norm.

 • Schaal en tijd.

 • Vaak over relatief kleine scholen waar het creëren van gemeenschappelijk relatief makkelijk is.

 • Alle betrokkenen werden behandeld met respect en daar bijhorende autonomie.


Every school a great school – D. Hopkins


Niet alleen moet elke school een geweldige school zijn, maar dat het nu ook een redelijk, realiseerbaar en sociaal rechtvaardige doel is voor elk volwassen onderwijssysteem.

We moeten inzetten op een systeeminnovatie i.p.v. individueel inzetten. Een synergie tussen top-down en bottom-up.

Elke school is een geweldige school


Waarom kan elke school niet een geweldige school zijn? (Deze aspiratie, hoewel eenvoudig te verwoorden, heeft implicaties die de vastberadenheid van vele nationale en lokale overheden uitdagen).

 1. Dit is een gretige sociale rechtvaardigheidsagenda die geurt naar een moreel doel, en moet als zodanig gecommuniceerd worden. Maar veel leiders voelen zich ongemakkelijk als ze praten over waarden die concrete uitkomsten hebben.

 2. Het plaatst de focus van de hervorming direct op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de praktijk in de klas, in plaats van op structurele veranderingen.

 3. Het vergt een engagement om duurzame, systemische verandering uit te voeren, omdat een focus op de individuele school verbetering altijd sociale rechtvaardigheid vervormt.

Het doel van deze paper is om een benadering te schetsen van een grootschalige, langdurige hervorming die het potentieel heeft van het realiseren van hoge normen voor alle studenten in alle scholen.

Recept voor professionaliteit - het cruciale beleid raadsel


Grootschalige hervormingen worden niet alleen nationaal geleid, noch enkel door scholen geleid. Het is noodzakelijk dat beide elkaar steunen, binnen een systeem dat toegewijd is aan het verhogen van de bar en aan het verkleinen van de kloof.

Dit impliceert een overgang van een tijdperk van “voorschrift” naar een tijdperk van “professionaliteit” - waarbij de balans, tussen nationale voorschriften en scholen die hervormingen leiden, zal veranderen. Maar we kunnen niet zomaar van het ene tijdperk naar het andere, zonder bewust zelf te bouwen aan professionele capaciteiten in het hele systeem.

Vier “drivers” voor systeem hervorming


Capaciteit opbouwen vereist dat we een groot aantal nationale initiatieven dienen te vervangen door een nationale consensus over een beperkt aantal educatieve trends. Er lijken mij (Hopkins) vier belangrijke “drivers” die, indien meedogenloos en diep nagestreefd, het potentieel hebben om van elke school een grote/geweldige school te maken:

 1. Gepersonaliseerd leren

 2. Geprofessionaliseerd lesgeven

 3. Netwerken en samenwerking

 4. Intelligente verantwoording
 1. Gepersonaliseerd leren


= de drive om onderwijs aan te passen aan individuele behoefte, interesses en geschiktheid om alle jongeren hun potentieel te laten verwezenlijken. Hierbij zijn twee belangrijke basis componenten:

 1. Metacognitie/ leren hoe te leren

 • Metacognitieve vaardigheden stellen studenten in staat om de capaciteit te ontwikkelen om te monitoren, te evalueren, te controleren en hun manier van denken en leren te veranderen. Dit zorgt voor een significante verbetering van hun prestaties.

 • Nood aan:

 • Onderwijsstrategieën die consequent en strategisch studenten hun leervaardigheden te ontwikkelen.

 • Een kader van gemeenschappelijke leer-vaardigheden, omdat er momenteel een gebrek aan duidelijkheid is voor studenten over de vaardigheden die ze moeten verwerven en hoe ze zich kunnen ontwikkelen.

 1. Assessment voor leren

 • Het kennen van de sterktes en zwaktes van individuele leerlingen. Een belangrijk middel om dit te doen is via formatieve evaluatie voor het leren en het gebruik van gegevens, bewijzen en dialoog, om elke leerling zijn leerbehoeften te identificeren.

2. Professioneel onderwijzen


Sterke focus op coaching en tot het oprichting van scholen als professionele leergemeenschappen. De hoofdelementen zijn:

 1. Verbeterde repertoire van leer- en onderwijsstrategieën om studenten actief deel te laten nemen en hun te rekken.

 2. Continue professionele ontwikkeling (CPD)

3. Netwerken en samenwerking


Netwerken ondersteunen verbetering en vernieuwing door scholen in staat te stellen om samen te werken aan het bouwen van curriculumdiversiteit, uitgebreide diensten & professionele ondersteuning en om een ​​visie op het onderwijs te ontwikkelen dat wordt gedeeld en eigendom is ver buiten de individuele schoolpoort. Er zijn twee belangrijke componenten:

 1. De beste praktijken behouden, die zeer specifiek en transformeerbaar zijn.

 • Gefaciliteerde netwerken zijn nodig om de beste praktijken te verspreiden en er voor te zorgen dat het verbetering genereert over de systemen.

 1. Partners over de school heen.

4. Intelligente verantwoording


Een kader, dat gestandaardiseerde prestatietesten en examens, doelstellingen, de publicatie van de prestaties tafels en onafhankelijke inspectie met elkaar in verbinding brengt. Maar moet ook capaciteit en vertrouwen opbouwen voor professionele verantwoordelijkheid = Intelligente verantwoording. Twee hoofdcomponenten:

 1. Een betere balans tussen interne en externe assessment.

 2. Een betere balans tussen formatieve en summatieve evaluatie.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

 • Every school a great school – D. Hopkins
 • Elke school is een geweldige school
 • Recept voor professionaliteit - het cruciale beleid raadsel
 • Vier “drivers” voor systeem hervorming
 • Gepersonaliseerd leren
 • 2. Professioneel onderwijzen
 • 3. Netwerken en samenwerking
 • 4. Intelligente verantwoording

 • Dovnload 304.22 Kb.