Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Les Geert Van Haverbeke

Dovnload 10.44 Kb.

Les Geert Van HaverbekeDatum08.02.2019
Grootte10.44 Kb.

Dovnload 10.44 Kb.

Les Geert Van Haverbeke


 • Agoria-sectoren = verwerkende nijverheid

  • metalin-materialen (bvb. Union Minière)

  • ICT

  • lucht-ruimtevaart

  • enz. (cfr. slides)

 • Leden Agoria-Vlaanderen : bedrijven,  700 leden

 • Enkele statistieken (cfr. slides)

  • Werkgelegenheid : 170.000 arbeidsplaatsen

  • Bruto Toegevoegde Waarde : 412 miljard BFR

  • Leveringen : 1440 miljard, buitenland 1166 mio

  • Investeringen

 • Bemerk hoe procentsgewijs al deze sectoren  75 % Vlaams zijn, en slechts  25 % Brussel/Wallonië

 • De cijfers gepresenteerd in het eerste deel tonen hoe dat Agoria een zeer representatieve organisatie is.

 • Waarom is innovatie belangrijk ?

  • Technologische vooruitgang doet productiviteit van bedrijven groeien !
   Maar ook economische groei en werkgelegenheid worden er door geëlimineerd ! Dus in tegenstelling tot wat sommigen denken, werkt innovatie niet job-destructief maar wel job-creërend !

  • Enige competitieve grondstof waarover Vlaanderen beschikt is onze menselijke herensen, m.a.w. wetenschap, technologie en innovatie !

 • Geen innovatie zonder technologische innovatie !

 • Geen technologische innovatie zonder wetenschappelijk onderzoek !

 • Inzake wetenschappelijk onderzoek werkt de markt niet perfekt : spill-over, kritische xxx, lange termijnvisie. In wetenschappelijk onderzoek zijn er imperfecties, waardoor er zeker een rol is voor de overheid.

  • spill-over : werknemer volgt (meestal dure) opleiding maar stapt dan over naar concurrentie. Dit maakt dat een bedrijf misschien terughoudend is voor investeringen in onderzoek en opleiding, maar dit is natuurlijk nefast.

  • In vele gevallen zijn de benodigde investeringen voor O&O voor KMO’s te groot waardoor op termijn die KMO’s in een geglobaliseerde wereld een reëel risico lopen.

 • Welke voorstellen heeft Agoria naar de overheid toe ?

  • De ondernemingen moeten overtuigd worden om zelf belangstelling te ontwikkelen voor innovatie

  • Naar de overheid toe lanceert Agoria een beleidsplan innovatie

 • Beleidsplan innovatie (cfr. ook website van Agoria)

  • Homogene bevoegdheidspaketten

   • federaal-gewestelijk

   • intra-gewestelijk

  • Vandaag de dag ligt het gros van de bevoegdheden en middelen bij de Gemeenschappen en Gewesten, maar een nog grotere duidelijkheid zou hier een pluspunt zijn. Ook binnen de Vlaamse regering zouden de bevoegdheden scherper moeten worden gedefinieerd. Alles wat met onderzoek, ontwikkeling en innovatie te maken heeft zou onder de verantwoordelijkheid van 1 minister moeten vallen :

   • Budgetaire middelen :

    • 1988 : historisch dieptepunt

    • 1995 : Focus Research : Betoging van wetenschappers en universiteitsprofessoren in Brussel

    • 1995 : OESO norm

     • Europa besteedt minder dan OESO gemiddelde aan O&O

     • België besteedt minder dan het lage Europese gemiddelde

    • De vorige Vlaamse regering heeft hierop een inhaalbeweging gelanceerd

     • 20 miljard bijkomende budgetten voor O&O

     • cijfermateriaal zie slides

    • Toekomstige inhaalbeweging

    • Besluiten van deze verschillende scenario’s

     • Voor scenario 2 op 5 jaar zou jaarlijks bijkomend 3.4 mio extra moeten geïnvesteerd worden

     • Voor scenario 3 op 5 jaar zou jaarlijks bijkomend 3.5 mio moeten extra geïnvesteerd worden

     • Het gemiddelde van de verschillende scenario’s vraagt een gemiddelde werking van extra 2.5 mio per jaar

 • Aandachtspunten

  • Niet “West-Vlaams” trakteren : dus niet alleen de overheid, maar ook de bedrijven moeten een extra inspanning doen !

  • Zowel fundamenteel onderzoek (universiteiten) als onderzoek in de bedrijven moet gestimuleerd worden, en dit in evenwichtige, ge-equilibreerde pakketten.

  • Grotere aandacht voor sensibilisering van studenten, onderzoekers, ondernemers


Dovnload 10.44 Kb.