Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Lesvoorbereiding L. O

Dovnload 126.83 Kb.

Lesvoorbereiding L. OPagina1/3
Datum05.12.2018
Grootte126.83 Kb.

Dovnload 126.83 Kb.
  1   2   3LESVOORBEREIDING – L.O.

nr. :7


Identificatiegegevens

Naam:

Céline Janssens

Jaar:

2

Optie:

LO-BR
Leerjaar/klas:

2B

Graad:

1

Datum:

24/02/2010

Beginuur:

10.25h

Lokaal:

Lombard.

Aantal lln.:

14
Mentor:

Mevr. Driesen

School:

Secundaire Handelsschool Sint-Lodewijk

Lombardenvest 52

2000 Antwerpen

Lesgegevens

Vak:


Lichamelijke Opvoeding

Lesonderwerp(en):


Contact –en verdedigingssporten

Trek - en duwspelen

Samenwerkingsspelen


Didactische beginsituatie:


De lln. hebben vorig jaar reeds contact- en verdedigingssporten gekregen.

Drukke klasSituering in het leerplan:


Motorisch:

4.3.1: Contact- en/ of Verdedigingssporten:

ET 23: De lln. kunnen deelnemen aan een eenvoudige vorm van verdedigingssport met het oog op: veilig vallen, evenwicht bewaren, verstoren en herstellen;lichaamscontact durven nemen binnen de grenzen van de gestelde opdracht.: Partneroefeningen en kampsspelen

De lln. kunnen evenwicht bewaren, verstoren en herstellen.

GFVL: ET 27: De lln. ontwikkelen fitheid gebaseerd op uithouding, kracht, lenigheid en snelheid in verschillende bewegingssituaties.

ZC+SF: ET *35: De lln. leren inzet en volharding tonen en hun eigen grenzen verleggenBenodigd materiaal:


10 kl matjes, 1 valmat, 9 kegels, 1 balk

Geraadpleegde bronnen:


www.judoinfosite.nl

Y. LOTENS, Vallen en opstaan: valoefeningen voor kinderen, Elmar, p. 16


Evaluatie lesvoorbereiding

naam en handtekening lector/mentor

O slecht
O onvoldoende
O voldoende
O goed
O zeer goed  1   2   3

  • LESVOORBEREIDING – L.O. nr. :7
  • Identificatiegegevens
  • Evaluatie lesvoorbereiding naam en handtekening lector/mentor O slecht
  • O onvoldoende O voldoende

  • Dovnload 126.83 Kb.