Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Lesvoorbereiding

Dovnload 167.88 Kb.

LesvoorbereidingPagina2/2
Datum05.12.2018
Grootte167.88 Kb.

Dovnload 167.88 Kb.
1   2

ALGEMENE VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES:
 • De lln. zien in dat hun gedrag invloed heeft op de eigen veiligheid en die van anderen. (GEED)
 • De lln. verzorgen en gedragen zich hygiënisch (GEED)

LEERPLANDOEL(EN):


Inhoudsgebonden:

 • Veilige hef- en valtechnieken gebruiken

Persoonsgebonden:
 • Rekening houden met de bewegingsmogelijkheden en de gevoelens van de partner (28*)

LESDOELEN


LEERINHOUD


WERKVORMEN/ MEDIA/ORGANISATIE


TIJD

Lln. kunnen:

PM/L: … snel reageren op het teken van de leerkracht.

F/U: …de oefening uithouden tot het einde.


F/S: … snel uit de hoek komen om zo de tegenstander te verrassen.

PM/L: …een houding aannemen en zich bewust zijn daarvan.

PM/L: … snel reageren en afkloppen
PM/T: … elkaar gelijktijdig loslaten.

PM/L: … zich bewust zijn van hun houding om te vallen.
PM/R: … de afstand schatten waar ze moeten vallen.


PM/L: … de getoonde bewegingen nabootsen en zijn zich bewust van hun lichaam.

PM/L: … de getoonde bewegingen nabootsen en zijn zich bewust van hun lichaam.

F/K: … zich d.m.v. kracht en techniek bevrijden.

PM/L: … het evenwicht bewaren in kniezit.

PM/L: ademhalingscontrole

F/K: … d.m.v. kracht winnen in het ‘gevecht’.

Lln kn deelnemen in een wedstrijdsituatie met het oog op fairplay en kn de geleerde technieken toepassen onder tijdsdrukLESBEGIN
Info + afspraken omtrent judo
Het is niet de bedoeling om je partner te bezeren of te wurgen. De partner staat centraal en degene die de greep uitvoert is ondergeschikt.
Afspraken

Als je pijn hebt, roep je niet, maar klop je af (tweemaal) op de grond of op je dijbeen. Als je niet aan je dijbeen kan, klop je af op het dichtstbijzijnde lichaamsdeel. Als er afgeklopt wordt, stopt de persoon onmiddellijk met de greep of houding waarmee hij de andere vasthield.

Er wordt niet geschopt of geslagen. Kopstoten zijn eveneens uit den boze.
Judo-groet :

Lln. zitten naast elkaar in hielzit. Lln. aan het begin van de rij roept “rei” (= groet), dan neigen alle lln. voorwaarts met gestrekte rug en richten zich terug op. Op het einde van de les wordt er opnieuw gegroet.Opwarming
1) De lln. lopen achter elkaar rond in de zaal. Op het teken van de lkr. veranderen de lln. van richting.

2) De lln. gaan zo snel mogelijk per 2 staan. De ene lln. zit in handen- en knieënsteun. De andere lln. plaatst de handen op de bovenrug van de lln. en springt 20 keer over de lln.

+ wisselen van functie.
3) Spurten per 2 (ene houdt andere lichtjes tegen)

LESUITWERKING
Spelvormen per 2


 • Elkaars hand vastpakken en zoveel mogelijk keer op elkaars zitvlak slaan.

 • Zwitsers worstelen = voorlingse handen en voeten steun: elkaars steunarm proberen weg te trekken

 • Afrikaans worstelen = hinken op 1 been, armen gekruist, handen op schouders: elkaar duwen totdat 1 lln 2 voeten op grond zet


Achterwaartse val

1) Hurkzit/achterwaartse val + schommelen.


2) Hurkzit / achterwaartse val + afkloppen
3) Synchroon rollen : per twee tegenover elkaar handen geven en op signaal handen lossen en achterwaartse val uitvoeren
4) Strekstand / achterwaartse val + afkloppen
5) Strekstand, ogen dicht / achterwaarts lopen, achterwaartse val over partner + afkloppen

Zijwaartse val
1) Hurkzit, rechter hand aan de rechter schouder: het rechter been schuift onder de linker knie, zit naast de linker voet; zijwaarts rollen en afkloppen.
2) Idem, maar rechter been voorwaarts gestrekt en rechter arm zijwaarts gestrekt: het rechter been zwaait voor de linker knie en de rechter arm voor het lichaam.
3) Strekstand, rechter arm zijwaarts: het rechter been schuift voor het linker been, in zit komen naast de linker voet; zijwaarts rollen en afkloppen.

Aanleren van de houdgreep + bevrijding
Aanleren begrippen uke en tori. Uke = degene die valt. Tori = degene die uitvoert
a) Houdgreep: Hon Gesa Gatame:


 1. Demonstratie basishoudgreep door LK zonder technische uitleg : lln proberen beweging

 2. Demonstratie basishoudgreep door leerkracht + technische uitleg :

Uke ruglig, benen geplooid, voeten plat op de mat, armen gespreid.

Tori voorlingse handen- en voetensteun:

het rechterbeen schuin voorwaarts

brengen (tot aan linkerpols), rechterknie in

rechteroksel van uke, in zit komen naast

uke en rechterarm rond hoofd leggen
 1. Basishoudgreep statisch inoefenen : partner ondergaat de acties vrijwillig + wisselen van functie.


b) Bevrijden uit de houdgreep:
De lln. voeren per 2 de houdgreep uit. Uke probeert zich uit deze houdgreep te bevrijden (zonder uitleg vooraf)
Bevrijding uit de houdgreep:

  • Naar buiklig draaien (puur uit kracht).

  • D.m.v. schommelen kunnen draaien en zelf tot een houdgreep komen.

  • Been tori omklemmen met eigen benen.

De lln. proberen zich uit de houdgreep te bevrijden door de geziene technieken.LESEINDE
Tornooi: Randori

 • Lln. staan per 2. Ze vertrekken vanuit kniezit met de gezichten naar elkaar. Ze tellen af. Lln. proberen partner in ruglig te krijgen en dan in houdgreep te leggen. Als tori, uke 5 seconden in de houdgreep kan vasthouden, wint tori.
 • Lln.zitten per 2 met hun rug tegen elkaar. Ze tellen af en proberen de partner in de houdgreep te omklemmen.
 • Lln. wisselen eens van partner.Materiaal opruimen


Omkleden
Lkr. stelt zich voor. Er wordt gevraagd schoenen, kousen en sierraden (uurwerken) uit te doen. (veiligheid!)

OLG
Als je pijn hebt, klop je tweemaal af op je dijbeen.

Judo-groet: ‘rei’

Legende:

Materiaal: /

Lln. staan in een frontrij.

Lkr. legt oefening uit.


Legende:

Materiaal: /
De lln. staan in een frontrij voor de lange mat.

Lkr. legt uit en demonstreert.

Lln. voeren uit.

Legende:


Materiaal: lange mat
Aandachtspunten:
Kin op de borst! Knieën vastnemen.

Afkloppen in een hoek van 45°.

Voorover neigen.

Legende:

Materiaal: 1 lange mat + turnmatten

De lln. staan in een frontrij voor de lange mat.

Lkr. legt uit en demonstreert.

Lln. voeren uit.


Waarom maar met 1 hand afkloppen?

Rechterbeen gestrekt op de grond, linkerbeen opgetrokken.Legende:

Materiaal: 1 lange mat + turnmattenLln. staan op een frontrij. Lkr. legt oefening uit en demonstreert. Lln. voeren oefening uit. Lkr. loopt rond en corrigeert waar nodig.
Legende:

Materiaal: 1 lange mat + turnmatten


Lln. blijven bij hun partner zitten. Ze voeren dezelfde oefening uit, maar uke probeert zich nu uit de houdgreep te bevrijden.
OLG

Lukt dit zomaar?


Lkr. legt de bevrijding uit en demonstreert de verschillende mogelijkheden.
Lln voeren uit en proberen de 3 mogelijkheden.

Legende:

Materiaal: 1 lange mat + turnmatten

De lln. zitten per 2 op de grond en luisteren naar de uitleg van de lkr.

Lkr. fluit als er gewisseld wordt van opdracht of van partner.Legende:

Materiaal: 1 lange mat + turnmatten


Lln. staan op frontrij en lkr. duidt aan welke lln. wat mogen wegplaatsen. Lln. komen opnieuw op frontrij zitten en groeten.

Omkleden


5 min
2 min

8 min


8 min

8 min


5 min

4 min


5 min

5 minLESDOELEN


LEERINHOUD


WERKVORMEN/ MEDIA/ORGANISATIE


TIJD

1   2

 • LESDOELEN LEERINHOUD WERKVORMEN/ MEDIA/ORGANISATIE
 • PM/L
 • LESBEGIN Info + afspraken omtrent judo
 • LESUITWERKING Spelvormen per 2
 • Aanleren van de houdgreep + bevrijding
 • LESEINDE Tornooi: Randori

 • Dovnload 167.88 Kb.