Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Lesvoorbereiding Zakelijke gegevens

Dovnload 71.99 Kb.

Lesvoorbereiding Zakelijke gegevensDatum08.12.2018
Grootte71.99 Kb.

Dovnload 71.99 Kb.


Lesvoorbereiding

Zakelijke gegevens
Naam student: Aniek Nas

Stageschool: De Plattenburg
Iselinge klas: VR2A mentor/mentrix: Anja Vermeer

Datum: 11-03-2013 aantal leerlingen: 23 tijd: 11.00 – 11.20 uur groep: 7

Inhoudelijke gegevens

vak of vormingsgebied: Rekenen in het Zuid-Afrikaans.
Activiteit: De leerlingen gaan tijdens deze les rekenen met de Zuid-Afrikaanse rand. De leerkracht heeft het echte geld meegenomen en laat het aan de leerlingen zien. De leerkracht schrijft getallen op in euro’s en in rand, de leerlingen rekenen uit hoeveel dit in euro’s of in rand is. Daarna gaan de leerlingen op een werkblad in tweetallen aan de slag.
Componenten van de les

Beginsituatie van de leerlingen:

- De leerlingen zitten in groepjes van vier.

- De leerlingen hebben nog niet eerder Zuid-Afrikaans geld gezien.

- De leerlingen weten niet hoeveel euro een rand is.

- De leerlingen kunnen nadat ze weten dat 1 euro tien rand is zelfstandig omrekenen.
Doelen

persoonlijk leerdoel (gericht op competenties):

Ik wil tijdens deze les de horizon van kinderen verbreden door ze samen te laten onderzoeken hoeveel rand een euro is en andersom. De opbrengsten van deze les delen ze met elkaar (Vakinhoudelijk en didactisch competent, deeltaak 72).
Lesdoelen

proces-/productdoelen; kennis-, vaardigheids-, vormingsdoelen:

Kennisdoel

Vormingsdoel

Vaardigheidsdoel

Procesdoel

Tijdens de les leren de leerlingen hoe ze van euro naar rand moeten omrekenen en andersom.


Tijdens de les werken de leerlingen in tweetallen samen.

Tijdens de les maken de leerlingen kennis met de Zuid-Afrikaanse rand.

productdoel

Aan het einde van de les kunnen de leerlingen vertellen hoeveel een rand is en hoe ze moeten omrekenen van euro naar rand en andersom.
lesfase


tijd


didactische route (wat doen de kinderen?)
leerstof leerling leefwereldinterventies van de leerkracht


organisatie en hulpmiddeleninleiding


2’min

X

De leerlingen kijken naar het woord op het bord en proberen te bedenken wat het betekent.

X

De leerlingen luisteren naar de leerkracht.

De leerkracht schrijft groot het woord rand op het bord en vraagt de leerlingen of ze weten wat dit betekent.
De leerkracht laat het Zuid-Afrikaans geld zien en vertelt dat we hier vandaag mee gaan rekenen.


Organisatie:

De leerlingen zitten in groepjes van vier.


Materialen:

- Het Zuid-Afrikaans geld.

- Whiteboard.

- Stift.kern2’min

3’min


1’min

10’min


X

De leerlingen geven antwoord op de vraag.

X

De leerlingen rekenen de sommen op het bord uit.


X

De leerlingen luisteren naar de instructie van de leerkracht.


X

De leerlingen gaan in tweetallen aan de slag met het werkblad.De leerkracht vraagt aan de leerlingen hoeveel € ze denken dat één rand is.

1 rand = €10,-


De leerkracht schrijft een aantal voorbeelden op het bord.

€ 5,- hoeveel rand.

5 rand hoeveel €..

Etc.
De leerkracht vertelt dat de leerlingen nu in tweetallen mogen rekenen en krijgen hierbij een werkblad.

De leerkracht loopt rond om de leerlingen te helpen.


Organisatie:

De leerlingen zitten in groepjes van vier. De leerlingen werken in tweetallen binnen deze groepjes samen.


Materialen:

- Het Zuid-Afrikaans geld.

- Whiteboard.

- Stift.


- werkblad.


afsluiting

5’min

2’min


X

De leerlingen kijken samen met de leerkracht het werkblad na.

X

De leerlingen geven antwoord op de vragen van de leerkracht.De leerkracht kijkt samen met de leerlingen de sommen op het werkblad na.
De leerkracht vraagt hoe de leerlingen het vonden om te rekenen met randen.


Organisatie:

De leerlingen zitten in groepjes van vier.


Materialen:

- Whiteboard.

- Stift.

- werkblad.

Hoe evalueer je om na te gaan hoe de kinderen het gedaan hebben?

De leerkracht bespreekt de antwoorden aan het einde van de les samen met de leerlingen.


  • Lesvoorbereiding Zakelijke gegevens
  • Inhoudelijke gegevens
  • Componenten van de les
  • Kennisdoel Vormingsdoel Vaardigheidsdoel
  • Hoe evalueer je om na te gaan hoe de kinderen het gedaan hebben

  • Dovnload 71.99 Kb.