Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Levensbeschouwing, religie en waarden als elementen van diversiteit 1 Inleiding

Dovnload 411.52 Kb.

Levensbeschouwing, religie en waarden als elementen van diversiteit 1 InleidingPagina4/5
Datum05.12.2018
Grootte411.52 Kb.

Dovnload 411.52 Kb.
1   2   3   4   5

4 Levenswaarden

4.1 Methode

Naast de vragen die peilen naar levensbeschouwing en religie, peilden we ook naar de levenswaarden van de studenten. Hier nemen we afstand van het religieuze en focussen op universele waarden. Meer nog: hier gaat het niet op ethische waarden maar wel om waarden in de arbeidspsychologische betekenis van het woord (Berings, 2008; Berings, 2006). Waarden zijn standaarden die individuen, groepen of gemeenschappen hanteren om keuzes te maken en oordelen uit te spreken. Op die manier zijn ze richtinggevend voor het eigen doen en laten, de eigen keuzes, het innemen van standpunten, het evalueren en rechtvaardigen van eigen en andermans gedrag. Een bekend en breed getoetst waardenmodel is dat van Solomon Schwartz (Schwartz, 1992; Ros Schwartz & Surkiss, 1999). In dit model worden 10 universele waarden gesitueerd in een twee-dimensionele betekenisruimte (Figuur 2). De horizontale as zouden we gemakshalve de Ik-waarden (links) en de Wij-waarden (rechts) kunnen noemen. De verticale as staat voor Openheid (boven) versus Vasthouden (vasthouden). In onze studie gebruiken we de verkorte versie van Schwartz’ vragenlijst. Het gaat om een eenvoudig instrument waarmee via 21 vragen de 10 levenswaarden worden gemeten6. De module maakt ook deel uit van de European Social Survey (www.Europeansocialsurvey.org) (Schwartz, 2003). Deze vragenlijst bestaat dan ook in verschillende Europese talen waaronder het Nederlands.

Figuur 2 Waardenmodel van van Schwartz

4.2 Resultaten

In onderstaande tabel geven we de tien levenswaarden weer zoals die door Schwartz zijn gedefineerd. We rangschikken ze op basis van de scores die we in ons onderzoek hebben bekomen. Bovenaan staat de waarde die de hoogste score kreeg. Onderaan de waarde die de laagste score heeft gekregen. Bovenaan de waardenhiërchie die voor de hele groep uit de bus komt staat Altuïsme meteen gevolgd door Genot. Als we even terugblikken naar het model van Schwartz merken we dat deze twee waarden conceptueel toch wel ver van elkaar liggen in die zin dat ze een tegenovergestelde positie innemen in de twee-dimensionele betekenisruimte. We zouden kunnen stellen dat er in de waardenhiërarchie van de studenten sprake is van ‘concurrerende waarden’, gedefinieerd als waarden die tegelijk belangrijk worden bevonden maar waarvan het niet evident is dat ze ook tegelijk kunnen worden gerealiseerd (Berings, 2006; Quinn, 1998). Zo kan zorgzaam zijn voor anderen toch wel in conflict komen met het zoeken naar maximalisatie van het individuele genot.

Tabel 9 Levenswaarden7

1   2   3   4   5

  • 4.2 Resultaten
  • Tabel 9 Levenswaarden

  • Dovnload 411.52 Kb.