Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Lieza Vandeputte Projectgroep bibliotheek

Dovnload 315.39 Kb.

Lieza Vandeputte Projectgroep bibliotheekDatum25.04.2019
Grootte315.39 Kb.

Dovnload 315.39 Kb.


Lieza Vandeputte
Projectgroep bibliotheek

1 BaSWa

[Wiki-opdracht]

Projectgroep bibliotheek samen met Stefanie Degrieck, Chaliny Dever, Jeroen Matton, Yoran Barret, Jordy Sanctorum, Lore Casselman, Annelies Waeyaert en Bjorn LenoirInhoud


1Stap 1 onderwerpsverkenning 2

2Stap 3: Inhoud in lijsten en sytheses 7

2.1Bronnenlijst (automatische lukt niet!) 7

2.2Synthese tekst 7

3Stap 4: beschikking krijgen en meer zoeken 9

3.1Werken binnen handbereik 9

3.2Internet algemeen 12

3.3Kranten/weekbladen/magazines (commercieel) 12

3.4Vak-tijdschriften (wetenschappelijk) 12

3.5Bijdrage uit een verzamelwerk 12

3.6Eindwerken/bachelorproeven 12

3.7Handboeken, verzamelwerken, monografieën 13

4Stap 5: contextualiseren 14

4.1Organisaties 14

4.2Statistieken 15

4.3Juridische context 15

4.4Politieke context (maatschappelijk/beleid/visie) 16

5Stap 6: besluit 17Opdracht Wiki
 1. Stap 1 onderwerpsverkenning


Onmiddellijke context

Van Binsbergen, M., Knorth, E., Klomp, M., Meuleman, J. (2001). Motivatie voor behandeling bij jongeren met ernstige gedragsproblemen in de intramurale justitiële jeugdzorg. Kind en adolescent, 22, 193-203. DOI 10.1007/BF03060824Auteurs:

 • Marion H. van Binsbergen,
  Bij haar vond ik alleen dit werk.

 • Erik J. Knorth
  Hij heeft heel veel werken die vooral komen uit Kind & Adolescent. Er zijn ook teksten uit Child and Youth Care Forum.

 • Martin Klomp
  Ik vond nog een vijftal andere werken uit Child and Youth Care Forum. Zoals bijvoorbeeld: treatment planning in residential institutions

 • Jacqueline J. Meulman

Ik heb nog een twaalftal andere werken gevonden uit verschillende tijdschriften of boeken. Ze zijn allemaal in het engels.
Enkele voorbeelden: Points of view analysis revisited, changes can be studies when the measurement instrument is different at different time points

Structuur

Het is een lange tekst opgedeeld in verschillende alinea’s. Er zijn enkele tussentitels: Motivatie voor behandeling: de theorie van Prochaska en DiClemente, methode, onderzoeksgroep, resultaten, conclusies en literatuurlijstArtikel vormelijk doornemen.

Lijsten

 • Interessante bronnen:

Kind & adolescent

De economist
 • Organisaties

Stichting Kinderstudies is uitgever van wetenschappelijke publicaties en levert een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kinderstudies.

De stichting biedt ondersteuning aan auteurs bij het maken van publicaties, houdt een deel van de geproduceerde publicaties op voorraad en verspreidt en verkoopt deze aan zowel particulieren als boekhandelaren.


Steunpunt Jeugdhulp link: http://www.osbj.be/

Het Steunpunt Jeugdhulp ondersteunt jeugdhulpverleners & hun organisaties uit alle jeugdhulpsectoren in hun centrale drijfveer: hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun context. Dit doen we o.a. door onze kennis te delen via vorming & intervisie op maat, informatieverstrekking via onze website & e-zines en de juridische helpdesk. Samen realiseren we een krachtgerichte, professionele en participatieve hulpverlening.

Vzw Jeugdzorg link: http://www.jeugdzorg.be/Home.html

Vzw Jeugdzorg stelt zich tot doel om kinderen en jongeren in een problematische opvoedingssituatie perspectief te bieden; om de verstoorde dialoog tussen opvoeders, opvoedeling en realiteit te herstellen.

Het werken met deze 3 grote gegevenheden (opvoeder-opvoedeling- realiteit) zien wij vertaald in het handelen in- en/of met deze trialoog.

De betrokkenen in de POS worden door ter Horst bijgevolg dan ook breder gezien dan de opvoedeling en de opvoeder: “… de betrokkenen in de POS zijn al diegenen die nodig zijn bij het opvoedkundig gebeuren. De POS is ook ruimer dan enkel de betrokken actoren in het opvoedingsproces: heel wat omgevingsvariabelen bepalen mee de mate waarin de realiteit van de kinderen/jongeren en hun gezin in spanning of conflict is met de maatschappelijke norm. De situatie moet veranderd worden door één of meer factoren te veranderen.”
Vlaamse Gemeenschapscommissie

link: http://www.vgc.be/Welzijn+en+Gezondheid/ZorgzameStad/Jeugdzorg/


De Vlaamse Gemeenschapscommissie bouwt mee aan een Nederlandstalig netwerk van voorzieningen voor kinderen en jongeren. Dat doet ze via financiële steun aan initiatieven in de bijzondere jeugdzorg en aan projecten en verenigingen actief in de ruimere jeugdzorgsector.

Voor de ondersteuning van allochtone jongeren en voor het Vereffeningsfonds werkt de Vlaamse Gemeenschapscommissie samen met de Provincie Vlaams-Brabant. Het Vereffeningsfonds kan gebruikt worden bij de bemiddeling tussen jongeren die een strafbaar feit pleegden en hun slachtoffer. In ruil voor een aantal weken zelfgekozen vrijwilligerswerk stelt het fonds geld ter beschikking van de jongere. Hiermee wordt de schade vergoed.


Don Bosco Vlaanderen link: http://www.donbosco.be/index.php?id=home

Onze doelgroep is zeer divers. Vroeger werden vooral jongens begeleid, maar de laatste decennia zijn er ook gemengde centra ontstaan. De leeftijd van de jongeren varieert naargelang van de voorziening. Zonder een exhaustieve lijst te willen opmaken, geven we een overzicht van problemen waarbij we hulp bieden:

•aandachts- en concentratiestoornissen

•gedragsstoornissen

•oppositioneel - opstandig gedrag

•rouw, verwerking en depressie

•conflicten thuis en op school

•psychosomatische klachten

•angst, paniekaanvallen, stress

•seksuele klachten

•opvoedingsproblemen
Bij de meeste van onze cliënten vinden we een combinatie van problemen. We beschouwen ook het gezin waarin de jongere verblijft of verbleef als cliënt. Door intensieve begeleiding van het gezin proberen we een verblijf thuis of een terugkeer naar huis mogelijk te maken.


 • Specialisten

Jacqueline J. Meulman

Jacqueline Jacinthe Meulman is geboren in Den Haag op 7 juli 1954. Ze is een Nederlands psychologe en hoogleraar Toegepaste datatheorie aan de Universiteit Leiden.Meulman studeerde wiskundige psychologie in Leiden tot 1981 en promoveerde in 1986 in toegepaste statistiek op het proefschrift A distance approach to nonlinear multivariate analysis.

Meulman studeerde wiskundige psychologie en daarna promoveerde ze naar toegepaste statistiek op het proefschrift A distance approach to nonlinear multivariate analysis. Eerst werkte ze als assistent-professor aan de Universiteit van Illinois. Terug in Nederland werd ze hoogleraar aan de Universiteit Leiden.

Meulman heeft diverse onderscheidingen ontvangen, waaronder een vijfjarig "fellowship" van de KNAW in 1987, en een Fulbright Award in 1992. In 2001 werd ze gekozen tot voorzitter van de internationale Psychometric Society, en sinds 2002 is ze lid van het Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In 2011 werd zij gekozen tot voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Statistiek en Operations Research (VVS). Ze is ook lid van de redactie van verschillende tijdschriften.

Meulmans onderzoeksinteresse ligt op het gebied van de toegepaste datatheorie, en werk onder andere aan de ontwikkeling van nieuwe statistische methoden met toepassing in de gedragswetenschap en geneeskunde.
Contactgegevens van Mevrouw Meulman:

Mathematical Institute

Leiden University

Niels Bohrweg 1

2333 CA Leiden

E-mailadres: jmeulman@math.leidenuniv.nl

Adres:

PO BOX 95122300 RA Leiden

The Netherlands

Phone: +3171-527-7135
Martin Klomp

Is geboren in 1945. Heeft gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, daarna was hij er zelf werkzaam in 1971, in de afdelingen Sociale en Orthopedagogiek. Werkt sinds 1989 bij de afdeling Orthopedagogiek in de Universiteit van Leiden. Is vooral bezig rond jeugdhulpverlening, waaronder agressieproblematiek van jongeren, en hulpverleningsplanning en teambuidling. Is ook een aantal jaren crisisopvang gezin geweest.
Erik Knorth

psycholoog, is als hoogleraar Orthopedagogiek verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is voorzitter van de Afdeling Orthopedagogiek, hoofd van de Sectie Jeugdzorg en mede-programmaleider van het onderzoeksprogramma “Developmental and Behavioural“ Disorders in Education and Care: Assessment and Intervention. Hij houdt zich bezig met onderzoek en onderwijs op het terrein van de hulpverlening aan jeugdigen met ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen. Zijn onderzoek, grotendeels extern gefinancierd, betreft het proces en de uitkomsten van jeugdzorginterventies, met speciale aandacht voor de hulp aan jeugdigen die uithuis geplaatst zijn of dreigen te worden. Erik Knorth maakt deel uit van de redactie(raad) van een aantal (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften, waaronder het tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie Kind en Adolescent (www.kindenadolescent.nl) waarvan hij redactievoorzitter is. Daarnaast participeert hij in enkele internationale netwerken van onderzoekers op het gebied van de jeugdzorg zoals de International Association for Outcome-Based Evaluation and Research on family and children’s services (IAOBER) en de European Scientific Association on Residential and Foster care for children and adolescents (EUSARF). Erik Knorth is vice-voorzitter van EUSARF en in die rol medeverantwoordelijk voor de organisatie van EUSARF-congressen en symposia. Zijn uitgewerkte oratie verscheen in het samen met Wied Ruijssenaars en Alexander Minnaert gepubliceerde boek Verschillen onderscheiden (www.agiel.nl). Bij Uitgeverij SWP publiceerde hij de volgende boeken:

Wie zoekt zal vinden…?

Plaatsing van jongeren in de jeugdhulpverlening (1994, samen met Janine Dubbeldam)

Methodiekvernieuwing in de jeugdhulpverlening (2000, samen met Manilde Raadsen)
Hulpverleningsplanning in de praktijk: Het perspectief van de groepsleiding (2000, samen met Cora Jongejan en Monika Smit)

Marokkaanse jeugd, thuis in een tehuis? (2002, samen met Ruth van Pelt)


Titels

Residentiële jeugdzorg in beeld (2006)

Een overzichtsstudie naar de doelgroep, werkwijzen en uitkomsten
Changing care (2002)

Enhancing professional quality and client involvement in child and youth care services.

Deze titel is uitverkocht.

http://www.swpbook.com/auteurs/159
 • Definities en moeilijke woorden
Woord

Definitie

Casestudy

Een intensieve analyse van een individuele eenheid. Het benadrukt ontwikkelingsfactoren in een relatie tot een context.

Conduct disorder

Dit is een gedrags- en emotionele stoornis van de kindertijd en adolescentie. Ze handelen ongepast, maken inbreuk op rechten van anderen,…

Consistent

Stand kunnende houden

Consolidatie

Samenvoeging

Cross-sectioneel

ieder individu wordt in een groep eenmaal en op hetzelfde tijdstip geobserveerd of gemeten.

Empirisch

Op de werkelijkheid en de ervaring gebaseerd, proefondervindelijk (↔ theoretisch)

Evocatief

Vermogen tot oproepen van beelden bezittend, beeldend

Gradueel

Trapgewijs

Impliceren

Met zich meebrengen

Initiëren

Inleiden,inwijden

Iteratief

Stelselmatige herhaling van onderdelen van het proces

Klinisch

Met betrekking tot onderzoek en behandeling van patiënten

Morbiditeit

Aantal ziektegevallen

Operationalisatie

Concreet voorbeeld van het met de gedragscompetentie aangeduide gedrag in een werksituatie

Sequentie

Opeenvolging, reeks

Summier

Bondig, kort samengevat

 1. Stap 3: Inhoud in lijsten en sytheses

  1. Bronnenlijst (automatische lukt niet!)


Geerlings, P.J., Van Den Brink, W., Schippers, G., (red.) (1999). Behandelingsstrategieën bij alcoholproblemen. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum

Schouten, J., Hirsch, S., Blankstein, H., (red.) (1993). Laat je niet kennen: over residentiële behandeling van adolescenten. Deventer: Van Loghum Slaterus


Knorth, E.J., (1987). Opname op maat: een verkennend onderzoek naar de intakeprocedure als begin van residentiële jeugdhulpverlening. Leuven/Amersfoort: Acco
Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 4, 28-32.Meulman, J., (1999). De toegepaste datatheorie en de verwondering. Leiden: Universiteit Leiden
Welling, M., (2003). Vraaggericht werken in de jeugdhulpverlening. Utrecht: Lemma

Klomp, M. (1995).Residentiële behandeling van jongeren met agressief gedrag. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 34, 332-344.


Knorth, E. J. (1987). Opname op maat: Een verkennend onderzoek

naar de intakeprocedure als begin van residentiële jeugdhulpverlening (dissertatie). Leuven/Amersfoort: Acco.
Van Beugen, M. (1972). Motivatie en hulpverlening. Tijdschrift voor Mens en Welzijn, 26, 57-66.
Van der Laan, P. H., Verwers, C., & Essers, A. A. M. (1992). Moeilijk plaatsbare jongeren. Arnhem: Gouda Quint.
Van der Ploeg, J. D.,&Scholte, E. M. (2000). Nieuwe programma’s voor jeugdigen met ernstige psychosociale problemen nader belicht. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 221-235.
Veerman, J. J. (1977). Als hulp wordt opgelegd. De problematiek rond de hulpverlening in een orthopedagogisch behandelingsinstituut (dissertatie). Groningen: Wolters-Noordhoff.
Welling, M. (2000). Vraaggericht werken in de jeugdhulpverlening. Nederlands. Tijdschrift voor Jeugdzorg, 4, 28-32.
  1. Synthese tekst


Een literatuuronderzoek wijst uit dat jongeren in justitiële behandelinrichtingen in hoofdzaak getypeerd worden als onbereikbaar voor behandeling, agressief, vermijdend, manipulerend of meervoudig problematisch. Kenmerkend voor deze groep zou een gebrek aan motivatie zijn. In dit artikel een uiteenzetting over ontwikkeling en beïnvloeding van behandelmotivatie. Eén van de bekendste modellen voor gedragsverandering is afkomstig van Prochaska en DiClemente. In het licht van deze benadering worden de consequenties beschreven van de theoretische en empirische stand van zaken met de behandeling van jongeren in een justitiële residentiële instelling. De tekst bestaat dus uit twee delen: het eerste deel wat uitleg over jongeren in justitiële behandelingen en hun motivatie. Het tweede deel wordt de theorie van Prochaska en DiClemente nader toegelicht.
 1. Stap 4: beschikking krijgen en meer zoeken

  1. Werken binnen handbereik


Geerlings, P.J., Van Den Brink, W., Schippers, G., (red.) (1999). Behandelingsstrategieën bij alcoholproblemen. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum

Schouten, J., Hirsch, S., Blankstein, H., (red.) (1993). Laat je niet kennen: over residentiële behandeling van adolescenten. Deventer: Van Loghum Slaterus


Knorth, E.J., (1987). Opname op maat: een verkennend onderzoek naar de intakeprocedure als begin van residentiële jeugdhulpverlening. Leuven/Amersfoort: Acco
Vindplaats voor elke bron

Publicaties

Vindplaats

American Psychiatric Association (1994). Beknopte handleiding bij

de diagnostische criteria van de DSM-IV. Lisse: Swets &

Zeitlinger.

 • KHLim GEZ en SAW

 • Lessius Psychologie-Logopedie

 • HUBrussel Campus Parnas

 • KHK Campus Geel

 • KHK Campus Turnhout

Geerlings, P.J., Van Den Brink, W., Schippers, G., (red.) (1999). Behandelingsstrategieën bij alcoholproblemen. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum


 • Kathobibliotheek

Hageman-Smit, J. (1976). De cliënt en zijn hulpverlener, een paar

apart. Een onderzoek naar de positie van de cliënt in de geestelijke

gezondheidszorg (dissertatie). Alphen aan den Rijn:

Samsom

 • KULeuven Centrale bibliotheek

 • KULeuven Sociale Wet.
Hudig, J. C. (1974). Voorwoord. In J. Schouten, S. Hirsch, & H.

Blankstein (Red.), Laat je niet kennen. Over residentiële behandeling

van adolescenten (pp. 17-18). Deventer: Van Loghum

Slaterus.

 • Katho Kortrijk

 • KULeuven

Hutjes, J. M., & Van Buuren, J. A. (1992). De gevalsstudie. Strategie

van kwalitatief onderzoek. Meppel (etc.): Boom

 • HUBrussel Centrale Bibliotheek

 • KULeuven Psych.-Pedag. Wet.

 • KULeuven Sociale Wet.

 • SERV-documentatiecentrum

Klomp, M. (1995).Residentie¨le behandeling van jongeren met agressief

gedrag. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 34, 332-344.

 • Katho Kortrijk

Knorth, E. J. (1987). Opname op maat: Een verkennend onderzoek

naar de intakeprocedure als begin van residentiële jeugdhulpverlening

(dissertatie). Leuven/Amersfoort: Acco.

 • Katho Kortrijk

Matthys, W. (1995). Oppositioneel-opstandige en antisociale

gedragsstoornissen. In F. A. R. Sanders-Woudstra, F. C. Verhulst,

& H. F. J. deWitte (Red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie I:

Psychopathologie en behandeling (pp. 181-202). Assen: Van

Gorcum.

 • Katho Campus Kortrijk

 • KHLim GEZ en SAW

 • KaHo SL Campus Sint-Niklaas

 • Lessius Mechelen Centrale Bib

 • Lessius Psychologie-Logopedie

McNemar, Q. (1969). Psychological statistics(fourth edition). New

York (etc.): John Wiley and Sons Inc.

 • KULeuven centrale bibliotheek

Meulman, J. J. (1999). De toegepaste datatheorie en de verwondering

(oratie). Leiden: Universiteit Leiden

 • Katho Kortrijk

 • KHLim GEZ en SAW

Rink, J. E. (1982). Factoren die de bereikbaarheid van gedwongen

geplaatste jongeren voor hun begeleiders mede bepalen. In J.

E. Rink (Red.),Ontwikkelingen in de residentie¨le hulpverlening

(pp. 54-85). Groningen: Wolters-Noordhoff.

 • Don Boscobibliotheek

 • KULeuven Psych.-Pedag.Wet.

 • Lessius Psychologie-Logopedie

Smit, M. (1991). Leaving residential care; a stressful experience. In

W. Hellinckx, E. Broeckaert, A. VandenBerge, & M. J. Colton

(Eds.),Innovations in residential care (pp. 211-225). Leuven:

Acco.

 • Don Boscobibliotheek

 • KULeuven Psych.-Pedag. Wet

Van Beugen, M. (1972). Motivatie en hulpverlening. Tijdschrift

voor Mens en Welzijn, 26, 57-66.

 • Don Boscobibliotheek

 • KULeuven Psych-Pedag. Wet

Van Binsbergen, M. H. (in voorbereiding). Ontwikkeling van behandelmotivatie

bij jongeren in een justitie¨le jeugdinrichting.

 • HUBrussel campus Parnas

 • KHK Campus Geel

 • KHLim GEZ en SAW

 • Lessius Psychologie-Logopedie

Van der Laan, P. H., Verwers, C., & Essers, A. A. M. (1992).

Moeilijk plaatsbare jongeren. Arnhem: Gouda Quint.

 • KULeuven Rechtsgeleerdheid

Veerman, J. J. (1977). Als hulp wordt opgelegd. De problematiek

rond de hulpverlening in een orthopedagogisch behandelingsinstituut

(dissertatie). Groningen: Wolters-Noordhoff.

 • KULeuven Psych.-Pedag.Wet.

 • Katho Campus Kortrijk

 • KuLeuven Centrale Bibliotheek

Welling, M. (2000). Vraaggericht werken in de jeugdhulpverlening.

Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 4, 28-32.

 • Campus Kortrijk

Yin, R. K. (1984). Case study research: Design and methods. London:

Sage.

 • KHLim HB en IWT

 • KULeuven Econ. En bedrijfswet.

 • KULeuven Rechtsgeleerdheid

 • KULeuven Sociale Wet.

 • Lessius Toegepaste Taalkunde

→ de publicaties uit de bronnenlijst die hier niet bij staan daar heb ik niets over gevonden.


Sterauteurs:

 • Van Binsbergen, M.

 • Knorth, E.

 • Klomp, M.

 • Meuleman, J.


Werken sterauteurs in bereikbare bibliotheken

 • Meulman, J.J.

Meulman, J. J. (1999). De toegepaste datatheorie en de verwondering

(oratie). Leiden: Universiteit Leiden.


Meulman, J. J., & Heiser, W. (1999). Categories 10.0. Chicago:

SPSS Inc. • Klomp, M.

Klomp, M. (1995).Residentiële behandeling van jongeren met agressief

gedrag. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 34, 332-344. • Knorth, E. J.

Knorth, E.J. (1987). Opname op maat: Een verkennend onderzoek

naar de intakeprocedure als begin van residentiële jeugdhulpverlening

(dissertatie). Leuven/Amersfoort: Acco.

Knorth, E.J., Strijker, J., Zandberg, Tj. (red.) (2007). Handboek kinderen en adolescenten: problemen en risicosituaties. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.  1. Internet algemeen


Heb ik geen interessante informatie gevonden om op de wiki te plaatsen.
  1. Kranten/weekbladen/magazines (commercieel)


 • Achterstand welzijns- aanbod wegwerken uit het Laatste nieuws op 29/12/2011

 • Meer thuisbegeleiden uit het Laatste nieuws op 23/12/2011

 • Niemand is onschoolbaar uit het De Standaard 23/11/2011

 • Lions Club deelde cadeautjes uit , uit het laatste nieuws 5/01/2012

 • Brasserie Cesar steunt kansarme kinderen Uit het laatste nieuwsblad 30/12/2011

 • Rotary Gavere steunt vzw Onze Kinderen 13/12/2011
  1. Vak-tijdschriften (wetenschappelijk)


 1. vaktijdschriften

 • jeugd en co kennis: voor professionals in de jeugdsector

 • Wegwijzer in de sociale sector. Welzijn en zorg in Vlaanderen

 • Welwijs: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk

 • Pedagogisch tijdschrift: formum over opvoedkunde

 • tijdschrift voor jeugdrecht en kinderrechten

 • Jaarboekontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie

 • Tijdschrift voor jeugdhulpverleningen jeugdwerk

 • Jeugd en samenleving

 • Kinderen wereldwijd 1. Twee referenties

Van Yperen, T. (2007). Nederlands Jeugdinstituut ontsluit kennis voor de beroepspraktijk. Jeugd en co kennis: voor professionals in de jeugdsector, 1, 33-34. DOI: 10.1007/BF03085439
Prakken, J. (2011). Digitaal dossier over diversiteit in opgroeien en opvoeden. Jeugd en Co Kennis voor professionals in de jeugdsector,4, 48-50. DOI 10.1007/BF03089312
  1. Bijdrage uit een verzamelwerk


Van der Linden, A.P., Ten Siethoff, , A.E.I.J. Jeugd en recht. In F.G.A., Zeijlstra-Rijpstra (red) Jeugdzorg (pp. 189-277). Bohn Stafleu van Loghum
  1. Eindwerken/bachelorproeven


Seys, V. (2007). Het opstarten van een drugsbeleid op maat van jeugdhuizen [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC

De Coninck, S. (2010). Vroeginterventie in Vlaanderen: Tijding afrekenen met drugsproblemen [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC


Vanbiervliet, K. (2006). Omgaan met agressie op speelpleinwerking [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC


Van Den Bossche, E. (2006). Rondhangende jongeren. Biedt netwerking een oplossing? [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC


De Doncker, R. (2009). Jongerencriminaliteit in Oostende: De betekenis van jongerencriminaliteit In Oostende en hoe staat het werkveld tegenover dit fenomeen [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC

Buys, S. (2010). Jeugddelinquentie: theorie versus werkelijkheid. De problemen die jeugdrechters en hun collega’s ervaren in onze samenleving [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC  1. Handboeken, verzamelwerken, monografieën


Coussée, F., Mathijssen, C. (red) (2011). Uit de marge van het jeugdbeleid: werken met maatschappelijk kwetsbare jeugd. Leuven: Acco.

Van der Helm, P., Hanarath, J., Jonker, E. (red) (2011). Wat werkt in de gesloten jeugdzorg. Amsterdam: SWP.


Van de Mortel, M., Valenkam, M. (red) (2011). Samen werken aan perspectief: een methode voor intensieve behandeling in de residentiële jeugdzorg. Houten. Bohn Stafleu Van Loghum.

De Koster, K., De Man, L. (red) (2008). Handboek integrale jeugdhulp. Brussel : Politeia.

Van Yperen, T., Veerman, J. (red) (2008). Sluit ze op…: jongeren in de criminaliteit 1400 tot nu. Leuven: Davidsfonds.

Van Yperen, T., Veerman, J. (red) (2008). Zicht op effectiviteit: handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg. Delft: Eburon.

De Koster, K. (2007). De jeugdzorg van tegenwoordig: het hervormingsproces naar een integrale jeugdhulpverlening in Vlaanderen. Gent: Academia Press.

Dumon Tak, B. (2007). Rotjongens: het leven in de jeugdgevangenis. Amsterdam: Querido.


 1. Stap 5: contextualiseren

  1. Organisaties


Steunpunt Jeugdhulp

Het Steunpunt Jeugdhulp ondersteunt jeugdhulpverleners & hun organisaties uit alle jeugdhulpsectoren in hun centrale drijfveer: hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun context. Dit doen ze onder andere hun kennis te delen via vorming & intervisie op maat, informatieverstrekking via de website & e-zines en de juridische helpdesk. Samen realiseren we een krachtgerichte, professionele en participatieve hulpverlening.

De officiële stichting van de vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg (OSBJ) vond plaats op 17 mei 1999.

Het Steunpunt Jeugdhulp bevindt zich op het snijpunt tussen praktijk, beleid, opleiding en theorie. Steunpunt jeugdhulp neemt de positie in van een autonoom en praktijkgericht steunpunt. We richten ons vooral op de kern van de hulpverleningspraktijk: de relatie tussen de hulpverlener en de cliënt. Dat betekent dat het vooral de praktijk is die ons aanstuurt.

Voor welke doelgroep biedt het Steunpunt Jeugdhulp activiteiten aan?
Steunpunt Jeugdhulp zet de in de voorbije jaren opgebouwde knowhow in om jeugdhulpverleners uit alle jeugdhulpsectoren te ondersteunen en deskundiger te maken. Onze roots in de Bijzondere Jeugdzorg zijn daarbij een basis en een kracht. Steunpunt Jeugdhulp biedt ook ondersteuning aan voorzieningen uit andere sectoren, met een andere vorm van financiering. Hiertoe kan het Steunpunt Jeugdhulp ook samenwerken met andere vormingsdiensten of organisaties betrokken op jeugdhulpverlening

Ze werken rond thema’s als methodieken, jeugddelinquentie, communicatie, participatieve hulpverlening, gezonde voeding, decreet rechtspositie,…1

Don bosco

Don Bosco Vlaanderen link: http://www.donbosco.be/index.php?id=home


Onze doelgroep is zeer divers. Vroeger werden vooral jongens begeleid, maar de laatste decennia zijn er ook gemengde centra ontstaan. De leeftijd van de jongeren varieert naargelang van de voorziening. Zonder een exhaustieve lijst te willen opmaken, geven we een overzicht van problemen waarbij we hulp bieden:
•aandachts- en concentratiestoornissen

•gedragsstoornissen

•oppositioneel - opstandig gedrag

•rouw, verwerking en depressie

•conflicten thuis en op school

•psychosomatische klachten

•angst, paniekaanvallen, stress

•seksuele klachten

•opvoedingsproblemen

•...
Bij de meeste van onze cliënten vinden we een combinatie van problemen. We beschouwen ook het gezin waarin de jongere verblijft of verbleef als cliënt. Door intensieve begeleiding van het gezin proberen we een verblijf thuis of een terugkeer naar huis mogelijk te maken.2


Vzw jeugdzorg

Vzw Jeugdzorg stelt zich tot doel om kinderen en jongeren in een problematische opvoedingssituatie perspectief te bieden; om de verstoorde dialoog tussen opvoeders, opvoedeling en realiteit te herstellen.
Het werken met deze 3 grote gegevenheden (opvoeder-opvoedeling- realiteit) zien wij vertaald in het handelen in- en/of met deze trialoog.
De betrokkenen in de POS worden door ter Horst bijgevolg dan ook breder gezien dan de opvoedeling en de opvoeder: “… de betrokkenen in de POS zijn al diegenen die nodig zijn bij het opvoedkundig gebeuren. De POS is ook ruimer dan enkel de betrokken actoren in het opvoedingsproces: heel wat omgevingsvariabelen bepalen mee de mate waarin de realiteit van de kinderen/jongeren en hun gezin in spanning of conflict is met de maatschappelijke norm. De situatie moet veranderd worden door één of meer factoren te veranderen.”


  1. Statistieken  1. Juridische context


Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1998 betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen « jeugdzorg (29 maart 2006). Belgisch Staatsblad,

Uit artikel 22, 1° Decreet Bijzondere Jeugdbijstand, dat bepaalt dat de jeugdrechtbank kennis neemt van problematische opvoedingssituaties wanneer het openbaar ministerie een afdwingbare pedagogische maatregel noodzakelijk acht, nadat de zaak hem door de bemiddelingscommissie werd doorverwezen overeenkomstig artikel 17, § 2, vierde lid, van dit decreet, volgt dat wanneer het belang van de minderjarige dat vereist, het openbaar ministerie kan optreden van zodra een bemiddelingscommissie hem de zaak heeft doorverwezen; de regelmatigheid van het optreden van het openbaar ministerie is niet afhankelijk van de vraag of de doorverwijzende bemiddelingscommissie al dan niet territoriaal bevoegd was. (6 mei 2008). Hof van Cassatie, P.08.0442.N

Decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (18 januari 2008). Vlaamse overheid, 18297

Besluit van de Vlaamse Regering tot afbakening van het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp en van de regio's integrale jeugdhulp en tot regeling van de beleidsafstemming integrale jeugdhulp. (11 juni 2004). Vlaamse Gemeenschap, 70413

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de integrale jeugdhulp.(13 december 2002). Vlaamse Gemeenschap, 03665

  1. Politieke context (maatschappelijk/beleid/visie)


Ik heb een matschappelijke organisatie gevonden die actief is rond ons thema.

Ad-hoccommissie Jeugdzorg


De ad-hoccommissie Jeugdzorg van het Vlaams Parlement kreeg op 29 juni 2010 de opdracht om te zoeken naar:
- maatschappelijke verklaringen voor de voortdurend stijgende instroom van kinderen en jongeren in de (Bijzondere) Jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg;
- beleidsvoorstellen op korte, middellange en lange termijn om die instroomstijging tegen te gaan – en dat voor de beleidsdomeinen Welzijn, Jeugd, Sport, Onderwijs en Cultuur.

De commissie organiseerde in de periode oktober-december 2010 een eerste reeks hoorzittingen met hoofdzakelijk experts, en in de periode januari-april 2011 een tweede reeks met hoofdzakelijk getuigen uit het werkveld.


De knelpunten, verklaringen en suggesties voor oplossingen die de sprekers tijdens de hoorzittingen naar voren brachten werden gebundeld in de maatschappelijke beleidsnota Jeugdzorg.


 1. Stap 6: besluit
 1. In het begin had ik er wat moeite mee. Ik wist niet hoe te beginnen omdat het een grote opdracht was. Dan heb ik gewoon de stappen beginnen volgen en vond ik dat het best wel mee viel. Ik had natuurlijk soms wel eens problemen met iets dat ik niet vond, of iets dat niet lukte op de wiki maar wie zoekt die vind!

 2. Bij sommige dingen vond ik veel en bij andere zaken veel minder. Zoals bijvoorbeeld bij mijn sterauteurs vond ik bij 2 heel veel en bij de andere niets.

 3. Ik moet nog verder trainen in het afwerken van een Wiki. Bijvoorbeeld de lay-out helemaal veranderen kan ik nog niet. Soms moet ik nog te lang zoeken naar iets in Excel maar ik vind het altijd wel. Ik moet ook meer letten op spellingsfouten omdat wanneer je lange teksten typt op de computer veel sneller fouten gaat maken.

 4. Ik ben sterk in informatie opzoeken. Ik kan goed overweg met de databasen. Ik werk netjes en let op de opmaak op de Wiki, ik vind het belangrijk dat het overzichtelijk blijft ondanks de vele informatie.

 5. Het eerste wat ik bijgeleerd is dat je niet moet panikeren en gewoon je opdracht in stappen onderverdelen. Via een stappenplan is het veel gemakkelijker om alle delen uit te voeren het is overzichtelijker.

Je moet ook rekening houden met de anderen dat alles toch lijkt op elkaar van structuur enzo.. Want het moet wel één geheel vormen.

 1. Ik heb geen tips want ik vind dat alles goed uitgelegd is.
1 216 woorden

2 122 woorden

 • Stap 1 onderwerpsverkenning
 • Stap 3: Inhoud in lijsten en sytheses Bronnenlijst (automatische lukt niet!)
 • Stap 4: beschikking krijgen en meer zoeken Werken binnen handbereik
 • Internet algemeen Heb ik geen interessante informatie gevonden om op de wiki te plaatsen. Kranten/weekbladen/magazines (commercieel)
 • Vak-tijdschriften (wetenschappelijk)
 • Bijdrage uit een verzamelwerk
 • Handboeken, verzamelwerken, monografieën
 • Stap 5: contextualiseren Organisaties
 • Politieke context (maatschappelijk/beleid/visie)

 • Dovnload 315.39 Kb.