Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Lijst met moeilijke woorden begrippen

Dovnload 10.38 Kb.

Lijst met moeilijke woorden begrippenDatum14.05.2017
Grootte10.38 Kb.

Dovnload 10.38 Kb.

Lijst met moeilijke woorden begrippen


Reïncarnatie in het oosten:

Hindoeïsme  kent een onpersoonlijke ‘ik’
Brahmaan  onpersoonlijke goddelijke kracht
Boeddhisme  kent geen ‘ik’
Rig Veda, Upanishad, Bhavagad-Gita 3 stromingen van het Hindoeïsme
Zien reïncarnatie als straf om herboren te worden, het verschil zit hem in manier om aan straf te ontsnappen.
wet van het karma  alles wat een mens doet en denkt heeft blijvende gevolgen voor zijn persoon (eeuwig)
Rig Veda  geen uitgesproken reïncarnatie

Agni = vuurgod  verorbert het stoffelijke lichaam bij crematieUpanishad  half geheime leer, die verschillende wegen van reïncarnatie bewandeld

  • de weg van de goden (spirituele elite)

  • de weg van de vaders (rechtvaardige mensen die offers brachten)

  • de weg van zij die de andere 2 niet kennen

De Samsara  eindeloze cirkel van hergeboren worden (bepaald door karma)

Karma  optelsom van onze daden

Atman  element van stabiliteit, het onpersoonlijke “zelf”

Sannyasin  ontsnapt aan de samsara, heeft geen “ik” maar wel “atman”, doet van alles afstand
Bhavagad-Gita  bekommert zich over het gewone volk, menselijk handelen is niet belangrijkste, maar

Goddelijk genade

Dharma  het handelen ten bate van het algemeen welzijn

Brahmaan  absolute geest (vb. Ghandi)


Bodhisattva  Vrijwillig herboren worden om anderen ook het eeuwige geluk te leren

Gaat verder dan Boeddha, volledig vrij van pijn en dorst, cycli van dood en geboorte, levenden

helpen.
Metafysisch  bovennatuurlijk
Reïncarnatie in het westen:

Theosofie  stroming die een bepaalde gedachte heeft over reïncarnatie

Antroposofie  stroming die een bepaalde gedachte heeft over reïncarnatie

New Age  mensen als momenten van een groter proces van een universele evolutie, de kern van de mens neemt nieuwe vormen aan
Het lagere sterfelijke ‘viertal’:

passies en verlangens  zulde wel kennen zeker

Levensprincipe Levenskracht

Het Astrale lichaam  soort bouwplan van het lichaam

Het Fysieke lichaam  verlangend en passioneel lichaam, voertuig v.h. reïncarnerend ego

Het hogere onsterfelijke ‘drietal’:Manas  Binnenste of innerlijk ego, kern van de mens,

Buddhi  Spirituele ziel of Onderscheiding

Atma  Geest, de goddelijke vonk, het onvergankelijk principe
Kama lokavagevuur

Devachan  soort tussenwereld, hemel

Déjà vu  spontane herinneringen aan een vorig leven
Gnose:

Eoneneeuwige wezens

Pleroma  volheid van de godheid
Manicheïsme:

Ascese  onthouden van zinnelijk genot

De electi of perfecti  de volmaakten

Auditores  niet-leden die enkel komen luisteren naar de leer, na hun dood en reeks reinigingen

komen ze in het paradijs terecht.


Het geloof van Basilides:

Alzaad  zaad waar alles in zit

Abraxas  de schepper der wereld en wetgever van de Joden

Amorfia  de wereld die wij kennen

Soter  hij gaat de derde zoonschap voor naar het hyperkosmische

Blijde boodschap  kennis

  • Metafysisch
  • passies en verlangens
  • Buddhi
  • Ascese
  • Alzaad

  • Dovnload 10.38 Kb.