Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Lijst van publicaties van Anton van Harskamp

Dovnload 50.18 Kb.

Lijst van publicaties van Anton van HarskampDatum24.09.2018
Grootte50.18 Kb.

Dovnload 50.18 Kb.Lijst van publicaties van Anton van Harskamp
De lijst bevat drie categorieën publicaties: één categorie waarin gerefereerde artikelen en wetenschappelijk geachte publicaties zijn samengenomen, één categorie waarin vakpublicaties en essays door elkaar vermeld zijn, en één categorie van geredigeerde wetenschappelijke en vakwetenschappelijke publicaties.
N.B. De lijst is niet volledig. Er ontbreken:

a) Recensies en besprekingen in vaktijdschriften (sinds 1983 zijn er per jaar gemiddeld vier boekbesprekingen verschenen in het Tijdschrift voor Theologie.

b) Een tiental overige recensies in andere tijdschriften.

c) Naar schatting zo’n vijf teksten in kranten of meer populaire bladen.d) Een tiental internetpublicaties - bijvoorbeeld over ‘het alledaagse kwaad en de sociale wetenschappen, en over publieke opinie en nieuwe religiositeit.

Gerefereerde artikelen en wetenschappelijke publicaties


(de gerefereerde artikelen zijn van een * voorzien)
- ‘Louis Althusser relevant voor de theologie? Kritisch onderzoek naar de bouwstenen van zijn ideologietheorie’, in: Tijdschrift voor Theologie 21 (1981) 160-183.*
- ‘De controverse tussen J.A. Möhler en F.C. Baur: Pleidooi voor een onderzoek naar contextualiteit in de theologie’, in: Tijdschrift voor Theologie 24 (1984) 235-246.*
- Theologie: Tekst in context. Op zoek naar de ideologiekritische methode van ideologiekritische analyse van de theologie, geïllustreerd aan werk van Drey, Möhler en Staudenmaier, 2 dln. Nijmegen 1986.
- ‘Kerkelijk gezag: Vluchtoord voor de moderniteit? Een interpretatie van Johann Adam Möhlers denken over de kerk’, in: Tijdschrift voor Theologie 28 (1988) 135-154.*
- ‘Behoefte aan religie of verlangen naar God? Fundamenteel-theologische notities bij een sociaal-culturele tendens’, in: Tijdschrift voor Theologie 31 (1991) 223-245.*
- ‘Katholicisme en protestantisme als antagonistische medestanders, geïllustreerd aan het debat tussen J.A. Möhler en F.C. Baur’, in: E. Borgman/A. van Harskamp (red.), Tussen openheid en isolement: Het voorbeeld van de katholieke theologie in de negentiende eeuw, Kampen 1992, 41-72.
- ‘Katholieke theologie en moderniteit’, in: Ib., 1-6 (met E. Borgman).
- ‘Boze droom van het christendom? Verkenningen rond het fundamentalisme als idee en verschijnsel’, in: Tijdschrift voor Theologie 33 (1993) 5-26.*
- ‘Recente boeken over fundamentalisme’, in: Ib., 86-88.*
- ‘Revision!-Welche Revision? Ideologiekritisches zum theologischen Projekts Dreys’, in: A.P. Kusterman (Hrsg.), Revision der Theologie – Reform der Kirche: Die Bedeutung des Tübinger Theologen Johann Sebastian Drey (1777-1853) in Geschichte und Gegenwart, Würzburg 1994, 60-91.*
- ‘De waarde van de universiteit: Een debat’, in: Themanummer van Universiteit en Hogeschool: Tijdschrift voor Wetenschappelijk Onderwijs, o. red. v. A. van Harskamp/B. Voorsluis 40 (1994) nr. 6, 257-260 (met B. Voorsluis).
- ‘Wilhelm von Humboldt: Om de eenheid van de universiteit’, in: Th. De Boer/S. Griffioen (red.), Pluralisme: Cultuurfilosofische beschouwingen, Amsterdam/Meppel 1995, 30-47.*
- ‘Zoeken naar gegeven eenheid: Academische vorming volgens John Henry Newman’, in: Tijdschrift voor Theologie 35 (1995) 338-357.*
- ‘God en het kwaad van Auschwitz’, in: A. van Harskamp/B. Siertsema/B. Voorsluis (red.), Geloof en vertrouwen na Auschwitz, Zoetermeer 1995, 3-25.
- ‘Conflicts in Social Science’, in: A. van Harskamp (ed.), Conflicts in Social Science, Londen/New York 1996, 1-21.*
- ‘De Shoah als laboratorium voor zelfonderzoek? Het mensbeeld in Wim Kayzers “Onfatsoenlijke herinneringen”’, in: E. Ibsch/A. de Feijter/D. Schram (red.), De lange schaduw van vijftig jaar: Voorstellingen van de Tweede Wereldoorlog in literatuur en geschiedenis, Leuven/Apeldoorn 1996, 25-37.
- ‘Religie in een tijd van individualisering: Is maatschappij- of ideologiekritiek passé?’, in: Tijdschrift voor Theologie 37 (1997) 243-264.*
- ‘The Authority of the Church and the Problematic Nature of Subjectivity in Johann Adam Möhler’s “Symbolik”’, in: D.J. Dietrich/M.J. Himes (eds.), The Legacy of the Tübingen School: The Relevance of Nineteenth-Century Theology for the Twenty-First Century, New York 1997, 192-207.*
- ‘Zu Johann Adam Möhler's “Symbolik”’, in: Chronik '96: Veröffentlichung der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Rottenburg-Stuttgart 1997, 89-92.

- Het nieuw-religieuze verlangen, Kampen: Kok 2000.

- Theologie: Text im Kontext (vert. uit het Nederlands), Tübingen: Francke Vg. 2000.


- ‘Religie, religie! … Welke religie?’, in: Krisis, Tijdschrift voor Empirische Filosofie 1 (2000) nr. 4, 12-16.*

- ‘Religion und Indvidualisierung’, in: D. Mieth/H. Snydewind hrsg., Religion zwischen Gewalt und Beliebigkeit, Tübingen/Basel: Francke Vg. 2001, 67-89.*


‘Van een God die niet bestaat en de ondoorgrondelijke dingen die Hij doet’, in: Tijdschrift voor Theologie 41 (2001) nr. 4, 337-355 (met L. Boeve en L. ten Kate).*
- ‘Soms, maar slechts voor even: Over oude en nieuwe religiositeit en de kern van het ‘zelf’, in: Tijdschrift voor Theologie 42 (2002) nr. 2, 115-136.
- ‘Multimediale religie’, in: Krisis: Tijdschrift voor empirische filosofie 3 (2002) nr. 3, 76-82.
- ‘Religion and Local Context: A Problematic Distinction’, Renai: Jurnal penelitan sosial & humaniora 3 (2003)

Vakpublicaties en essays

- ‘Garaudy, Althusser en de theologie’, in: K. Boey e.a., Marxistische posities ten aanzien van het christendom, Nijmegen 1982, 46-56.


- ‘Concilie – conciliariteit – conciliair proces’, in: Wending 43 (1988) 147-154.
- ‘Freiheit’, in: Wörterbuch des Christentums (1988) (met E. Borgman).
- ‘Interesse’, in: Wörterbuch des Christentums (1988) (met E. Borgman).
- ‘Het experiment van Sallie McFague: Een eerste evaluatie’, in: Wending 44 (1989) 220-226.
- ‘Geloven zonder zekerheid?’ In: H. Küng e.a., Godsdienst op een keerpunt, Kampen 1990, 85-133.
- ‘Revisie van de secularisatiethese?’ in: A. van Harskamp (red.), Verborgen God of lege kerk: Theologen en sociologen over secularisatie, Kampen 1991, 9-28.
- ‘Knelpunten in het gesprek over secularisatie’, in: Ib., 137-149 (met J. Tennekes).
- ‘Beelden maken, beelden breken’, in: A.J. Fry e.a., Zeg mij hoe uw God is: Godsbeelden en mensbeelden, Kampen 1991, 10-24.
- ‘Conciliair proces: Analyse van een term’, in: Concilium 1991/4, 31-38 (met vertalingen in negen talen)
- ‘Afschaffen? Natuurlijk niet!!’, in: W. Haan/A. van Harskamp (red.), Vrij van kerk, staat … en verleden: Moet het bijzondere van de VU worden afgeschaft?, Amsterdam 1991, 74-78.
- ‘De kleine rotzak in jezelf: De Shoah, een appel tot zelfonderzoek?’ In: In de Marge 1 (1991) nr. 1, 2-7.
- ‘Visies op goed en kwaad: Boeddhisme en christendom’, in: In de Marge 1 (1992) nr. 2, 17-20.
- ‘Spreken over spreken over God’, in: In de Marge 1 (1992) nr. 3, 18.23.
- ‘De boze droom van het christendom’, in: In de Marge 1 (1992) nr. 4, 14-19.
- ‘Het verborgen dogma: Hedendaags vooruitgangsgeloof’, in: In de Marge 1 (1992) nr. 5, 16-22.
- ‘Facetten van geloofsoverdracht’, in: A. van Harskamp (red.), Om de toekomst van een traditie: Opstellen over geloofsoverdracht, Kampen 1993, 7-22.
- ‘Perspectieven’, in: Ib., 155-160.
- ‘Ontspannen om staande te blijven’, in: In de Marge 2 (1993) nr. 2, 12-17.
- ‘Polemiek over de identiteit’, in: In de Marge 2 (1993) nr. 2, 24-32..
- ‘Is er dan niets meer heilig?’ in: In de Marge 2 (1993) nr. 3, 13-20.
- ‘Van profeten en realo’s: Het debat over de universiteit’, in: In de Marge 2 (1993) nr. 4, 10-19.
- ‘Primo Levi: “Wij die reeds verdronken waren”’, in: E. Schillebeeckx e.a. (red.), Breuklijnen, grenservaringen en zoektochten: 14 essays voor Ted Schoof bij zijn afscheid van de theologische faculteit Nijmegen, Baarn 1994, 213-228.
- ‘Protestants fundamentalisme in de Verenigde Staten’, in: W. Haan/A. van Harskamp (red.), Haat en religie, Kampen 1994, 44-60.
- ‘Waarom “Haat en religie?”’, in: Ib., 7-13.
- ‘Het symbool “Auschwitz” in “De ontdekking van de hemel”’, in: W. Haan/A. van Harskamp/B. Siertsema (red.), Mulisch en de wetenschap: Naar aanleiding van 'De ontdekking van de hemel' van Harry Mulisch, Kampen 1995, 120-145.
‘Mulisch en de wetenschap: Inleiding’, in: Ib., 9-11.
- ‘Steeds moeilijker, steeds noodzakelijker: Over het gedenken van de Shoah’, in: In de Marge 4 (1995) nr. 3, 5-12.
- ‘De Shoah als laboratorium voor zelfonderzoek?’, in : In de Marge 4 (1995) nr. 3, 5-12.
- ‘De godsdienstsocioloog als kerkelijk intellectueel’, in: H. Stoffels (red.), Onverwachte gasten: In gesprek met Gerard Dekker over kerk, godsdienst en cultuur, Kampen 1996, 34-46.
- ‘Kruipen de kerken in hun schulp?’, in: In de Marge 5 (1996) nr. 2, 3-11.
- ‘Homo homini lupus?’, in: In de Marge 5 (1996) nr. 3, 18-26.
- 'World's Most Unusual University', in: In de Marge 5 (1996) nr. 3, 17-28.
- ‘De zin(geving) van “De Celestijnse Belofte”’, in: In de Marge 5 (1996) extra editie, 17-25.
- ‘Het spook van het fundamentalisme’, in: De Heraut 127 (1996) nr. 5, 132-137.
- ‘Afschuw en bewondering in St. Petersburg’, in: In de Marge 6 (1997) nr. 1, 3-11.
- ‘Hoe irritant is nieuwe religiositeit?’ in: In de Marge 7 (1998) nr. 2, 6-16.
- ‘Een Mirakel van Onze Tijd’, in: In de Marge 7 (1998) nr. 3, 7-21.
- ‘Waarom zijn er zo weinig atheïsten in Nederland?’ In: J.A.G.M. Rutten/J. Semah (red.), De ark van Babel, Amsterdam 1998, 28-42.
- ‘De religieuze ruis in Nederland: Thesen over de versterving en wedergeboorte van de religie in Nederland’, in: Anton van Harskamp en anderen, De religieuze ruis etc. Zoetermeer 1998, 10-25.
- ‘De tegen-wereld van het christelijk fundamentalisme’, in: Anton van Harskamp/Bert Montsma/Lieve Troch/Anton Wessels, Fundamentalisme: Tussen afkeer en herkenning, Zoetermeer: Meinema 1999, 11-36.
- ‘Gefascineerd door het einde: Of de afstotings- en aantrekkinskracht van de apocalyptiek’, in:

In de Marge 8 (1999) nr. 1, 24-35.
- ‘Eindtijdgeloof in het nieuwe christendom’, in: In de Marge 8 (1999) nr. 2, 25-35.
- ‘Eindtijdgeloof in New Age’, in: In de Marge 8 (1999) nr. 3, 40-51.
- ‘Hoe kwaad is alledaags kwaad? Pleidooi voor een aanstootgevend begrip’, in: In de Marge 8 (1999) nr. 4, 22-30.
- Hunkering naar Heelheid, 's Hertogenbosch: KRKS-brochure 2000 (samen met E. Borgman).
- ‘De toekomst van “het einde”’, in: In de Marge 9 (2000) nr. 2, 14-22.
- ‘Naar een postchristelijke kerk?’, in: In de Marge 10 (2001) nr. 1, 19-26, 35-37.
- ‘Overwinning van de vervreemding’, in: Voorlopig 33 (2001) nr. 1, 4-7.
- ‘Naar een postchristelijke religiositeit’, in: Civis Mundi 40 (2001) nr. 2, 79-85.
- ‘Spiritueel genieten’, in: Roodkoper, Tijdschrift voor cultuur, religie en politiek 6 (2001) nr. 3, 38v.
- ‘Verontrustend humanisme: Over Primo Levi en Robert Antelme’, in: In de Marge 10 (2001) nr. 4, 2-12.
- ‘Momenten uit een intellectuele biografie’, in: E. Bartels/A. van Harskamp/H. Wels red., Cultuur maken, cultuur breken, Delft: Eburon 2001, 9-20.
- ‘Hunkering naar heelheid: Discussie over de betekenis van nieuwe religiositeit voor kerk, christelijke religie en cultuur’, in: Reacties op nieuwe religiositeit II: Kwesties rond cultuur en Kerk, Werkgroep Nieuwe Religieuze Bewegingen van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, Brochure november 2001, ’s Hertogenbosch: KRKS 2001, 2-9.
- ‘Verlangen naar wat nooit zal komen’, in: Ex Umbris 3 (2002) nr. 2, 4-7.
- ‘Publieke opinie en nieuwe religiositeit’, in: In de Marge 11 (2002) nr. 1, 25-31.
- ‘Een toenemend religieus verlangen’, in: Franciscaans Leven 85 (2002), nr. 5, 212-218.
- ‘Niet zeuren: Over New Age, Kousbroek, geloof, kerk en nog wat’, in: Reacties op nieuwe religiositeit III: Katholiek omgaan met nieuwe religiositeit, Werkgroep Nieuwe Religieuze Bewegingen van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, Brochure januari 2003, ’s Hertogenbosch: KRKS 2003, 14-22.
‘Publieke opinie en nieuwe religiositeit’, in: Reacties op nieuwe religiositeit III: Katholiek omgaan met nieuwe religiositeit, Werkgroep Nieuwe Religieuze Bewegingen van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, Brochure januari 2003, ’s Hertogenbosch: KRKS 2003, 35-42.
- ‘Meer religie!’, in: Civis Mundi 41 (2002), nr. 4, 230-237.

Geredigeerde werken- Verborgen God of lege kerk: Theologen en sociologen over secularisatie, Kampen 1991.
- Voorbij goed en kwaad: Christendom en Boeddhisme, Kampen 1991.
- Vrij van kerk, staat … en verleden: Moet het bijzondere van de VU worden afgeschaft?, Amsterdam 1991 (met W. Haan).
- Tussen openheid en isolement: Het voorbeeld van de katholieke theologie in de negentiende eeuw, Kampen 1992 (met E. Borgman)
- Om de toekomst van een traditie: Opstellen over geloofsoverdracht, Kampen 1993.
- De waarde van de universiteit, Themanummer van Universiteit en Hogeschool: Tijdschrift voor Wetenschappelijk Onderwijs, 1994, nr. 6 (met B. Voorsluis).
- Haat en religie, Kampen 1994 (met W. Haan).
- Geloof en vertrouwen na Auschwitz, Zoetermeer 1995 (met B. Siertsema en B. Voorsluis).
- Mulisch en de wetenschap: Naar aanleiding van 'De ontdekking van de hemel' van Harry Mulisch, Kampen 1995 (met W. Haan, Y. Jansen en B. Siertsema).
- Conflicts in Social Science, Londen/New York 1996.

N.B. Ook in het Bahasa Indonesia.
- Individualism, Civil Society, and Civil Religion, Leuven 2001. (met A.W. Musschenga).
- Cultuur maken, cultuur breken, Delft: Eburon 2001 (met E. Bartels en H. Wels).

  • Gerefereerde artikelen en wetenschappelijke publicaties
  • - Het nieuw-religieuze verlangen , Kampen: Kok 2000 .
  • Vakpublicaties en essays
  • Geredigeerde werken

  • Dovnload 50.18 Kb.