Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Lijst van verboden stoffen en methoden

Dovnload 166.22 Kb.

Lijst van verboden stoffen en methodenDatum28.10.2018
Grootte166.22 Kb.

Dovnload 166.22 Kb.

Stoffenlijst Pagina van

Dopingautoriteit

1 januari 2009

LIJST VAN VERBODEN STOFFEN EN METHODEN
1 januari 2009

Het gebruik van elk geneesmiddel moet worden beperkt tot medische indicaties.


Alle verboden stoffen zullen worden beschouwd als “specifieke stoffen” behalve stoffen in de groepen S1, S2, S4.4 en S6.a, en de Verboden Methoden M1, M2 en M3 (zie Dopinglijst 2009).
I. Stoffen en methoden die te allen tijde zijn verboden (zowel binnen wedstrijdverband als buiten wedstrijdverband)

Verboden stoffen

S1. Anabole middelen

S2. Hormonen en verwante stoffen

S3. Bèta-2 agonisten

S4. Hormoon-antagonisten en -modulatoren

S5. Diuretica en andere maskerende middelen


Verboden methoden

M1. Verbetering van het zuurstoftransport

M2. Chemische en fysieke manipulatie

M3. Genetische doping


II. Stoffen en methoden die zijn verboden binnen wedstrijdverband

S6. Stimulantia

S7. Narcotica

S8. Cannabinoïden

S9. Glucocorticosteroïden
III. Stoffen die zijn verboden in bepaalde sporten

P1. Alcohol

P2. Bètablokkers (ß-receptorblokkerende stoffen)
Met uitzondering van de groepen S7 en P1 geldt dat naast de genoemde stoffen ook stoffen verboden zijn met een vergelijkbare chemische structuur of vergelijkbare biologische werking.

Bij het opstellen van deze lijst is de uiterste zorgvuldigheid betracht. Noch het WINAp (Wetenschappelijk

Instituut Nederlandse Apothekers), noch de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter

bevordering der Pharmacie), noch de Dopingautoriteit kan enigerlei aansprakelijkheid aanvaarden voor

eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit typefouten, tussentijdse wijzigingen in de lijst of

andere onjuistheden.
I. Stoffen en methoden die te allen tijde zijn verboden (zowel binnen wedstrijdverband als buiten wedstrijdverband)VERBODEN STOFFEN

S1. Anabole middelen (1)

1. Androgene Anabole Steroïden (AAS)

18α-homo-17β-

hydroxyestre-4-en-3-on5α-Androstaan-3α,17α-diol
5α-Androstaan-3α,17β-diol
5α-Androstaan-3β,17α-diol
5α-Androstaan-3β,17β-diol
Androstadienon

Androstanolon 

(dihydrotestosteron)Androst-4-een-3α,17α-diol
Androst-4-een-3α,17β-diol
Androst-4-een-3β,17α-diol
Androst-5-een-3α,17α-diol
Androst-5-een-3α,17β-diol
Androst-5-een-3β,17α-diol
Androsteendiol 

(5-androsteen-3,17-beta-diol)1-Androsteendiol

4-Androsteendiol
Androsteendion

1-Androsteendion

5-Androsteendion
Bolandiol (19-nor-4-androsteen-

3,17-diol; 19-norandrosteendiol)Bolasteron

Boldenon

Boldion

Calusteron

Clostebol

Danazol

Dehydrochloormethyltestosteron

Desoxymethyltestosteron

Drostaandiol

Drostanolon (dromostanolon)

Ethylestrenol

Epi-dihydrotestosteron
Epitestosteron

Fluoxymesteron

Formebolon

Furazabol

Gestrinon

3α-Hydroxy-5α-andro-staan-17-on
3β-Hydroxy-5α-andro-staan-17-on
4-Hydroxy-19-nortestosteron 

(4-hydroxy-nandrolon)4-Hydroxytestosteron

Mestanolon

Mesterolon

Metandiënon 

(methandrostenolon)Metenolon

Methandriol

Methasteron

Methyl-1-testosteron

Methyldienolon

Methylestrenolon 

(methylnortestosteron)Methyltestosteron

Methyltrienolon

Miboleron

Nandrolon (19-nortestosteron)

19-Norandrosteendion

19-Norandrosteron
Norboleton

Norclostebol

Norethandrolon

19-Noretiocholanolon
Oxabolon

Oxandrolon

Oxymesteron

Oxymetholon

Prasteron (DHEA,

dehydroepiandrosteron)Prostanozol

Quinbolon

Stanozolol

Stenbolon

Testosteron

1-Testosteron (delta-1-dihydro-

testosteron)Tetrahydrogestrinon (THG)

Trenbolon


2. Andere anabole middelen zoals

Clenbuterol

Tibolon

Zeranol

Zilpaterol


S2. Hormonen en verwante stoffen (2)

Busereline

Cetrorelix

Choriogonadotropine alfa (3)

Choriongonadotrofine (3)

Corticoreline

Corticotropine

Darbepoëtine

Darbepoëtine alfa

Epoëtine

Epoëtine alfa

Epoëtine bèta

Epoëtine delta

Epoëtine epsilon

Epoëtine gamma

Epoëtine zèta

Follitropine (3)

Ganirelix

Gonadoreline (3)

Gosereline (3

Insuline Aspart

Insuline Aspart, Protamine

Insuline Detemir

Insuline Glargine

Insuline Glulisine

Insuline Lispro

Insuline Lispro, Protamine

Insuline, Gewoon

Insuline, Isofaan

Leuproreline

Lutropine Alfa (3)

Mecasermine

Menopauzegonadotrofine (3)

Nafareline

Octreotide

Pezgerepoëtine bèta

Sermoreline

Serumgonadotrofine (3)

Somatoreline

Somatrem

Somatropine

Tetracosactide

Triptoreline

Urofollitropine (3)

Zinkinsuline, Amorf

Zinkinsuline, KristallijnS3. Bèta-2 agonisten (4)


Bambuterol

Bitolterol

Carbuterol

Fenoterol

Formoterol

Hexoprenaline

Isoetarine

Isoprenaline

Isoxsuprine

Orciprenaline

Pirbuterol

Reproterol

Rimiterol

Ritodrine

Salbutamol (5)

Salmeterol

Terbutaline

Tretoquinol


S4. Hormoon-antagonisten en -modulatoren


Aminoglutethimide

Anastrozol

Clomifeen

Cyclofenil

Exemestaan

Formestaan

Fulvestrant

Letrozol

Raloxifeen

Tamoxifen

Testolacton

Toremifeen
S5. Diuretica en andere maskerende middelen

Acetazolamide

Albumine

Amiloride

Bendroflumethiazide

Benzthiazide

Bumetanide

Canrenoïnezuur

Chloormerodrine

Chloortalidon

Chloorthiazide

Clopamide

Cyclopenthiazide

Dextran 40

Dextran 70

Diclofenamide

Epitizide

Eplerenon

Etacrynezuur

Furosemide

Gelatine, gemodificeerd

Hydrochloorthiazide

Hydroflumethiazide

Hydroxyethylzetmeel (HES)

Indapamide

Mannitol (6)

Mefruside

Mersalyl

Methyclothiazide

Metolazon

Metyrapon

Piretanide

Polygeline

Polythiazide

Probenecide

Quinethazon

Spironolacton

Torasemide
Triamtereen

XipamideVERBODEN METHODEN
M1. Verbetering van het zuurstoftransport


Bloed, Vol

Efaproxiral (RSR13)

Erytrocytenconcentraat

Hemoglobine, gemodificeerd

Perflubron

PerflunafeenM2. Chemische en fysieke manipulatie

M3. Genetische doping

II. Stoffen en methoden verboden binnen wedstrijdverband
S6. Stimulantia (7)


Adrafinil

Adrenalon

Almitrine

Amfepramon

Amfetamine

Amfetaminil

Amifenazol

Apraclonidine

Bamethaan

Bemegride

Benzfetamine

1-Benzylpiperazine

(benzylpiperazine, n-benzylpipe-

razine)


Brimonidine

Bromantan

Bufenine

Carfedon (4-fenylpiracetam)

Cathine (norpseudoefedrine) (8)

Chloorfentermine

Clobenzorex

Clorprenaline

Cocaïne

Cropropamide

Crotetamide

Cyclazodon

Cyclopentamine

Deanol

Dexamfetamine
Dexfenfluramine

Dexmethylfenidaat

Dimetamfetamine 

(dimethylamfetamine)Dipivefrine

Dobutamine

Dopamine

Dopexamine

Doxapram

Efedrine (9)

Epinefrine (adrenaline) (10)

Etafedrine

Etamivan

Etilamfetamine

Etilefrine

Famprofazon

Fenbutrazaat

Fencamfamine

Fencamine

Fendimetrazine

Fenetylline

Fenfluramine

Fenmetrazine

Fenoldopam

Fenpromethamine (fenpromethadrine)

Fenproporex

Fentermine

Foledrine

Furfenorex

Furfurylamfetamine

Heptaminol

Hydroxyamfetamine 

(parahydroxyamfetamine)Ibogaïne

Ibopamine

Isomethepteen

Levmetamfetamine

Levofacetoperan

Lobeline

Mazindol

Meclofenoxaat

Mefenorex

Mefentermine

Mefexamide

Mesocarb

Metamfetamine

Metaraminol

Methoxyfenamine

Methylamfetamine
Methylamfetamine, para-

Methyleendioxymetamfetamine

Methylefedrine, (-)- (9)

Methylefedrine, (+)- (9)

Methylfenidaat

Midodrine

Modafinil
Morazon

Nicethamide (nikethamide)

Norepinefrine (noradrenaline)(10)

Norfenefrine

Norfenfluramine

Octopamine (norsynefrine)

Ortetamine 

(ortho-methylamfetamine)Oxilofrine

Oxyfedrine

Pemoline

Pentetrazol

Picrotoxine

Prolintan

Propylhexedrine

Pyrovaleron

Racefedrine (9)

Racepinefrine (10)

Selegiline

Sibutramine

Strychnine

Tenamfetamine 

(methyleendioxyamfetamine)Tuaminoheptaan

XamoterolS7. Narcotica


Alfentanil

Buprenorfine

Carfentanil

Dextromoramide

Diamorfine

Fentanyl

Hydromorfon

Methadon

Morfine

Oxycodon

Oxymorfon

Pentazocine

Pethidine

Remifentanil

SufentanilS8. Cannabinoïden


Cannabis Preparaat

DronabinolS9. Glucocorticosteroïden (11)


Alclometason

Aldosteron

Amcinonide

Beclometason

Betamethason

Budesonide

Chloorprednison

Ciclesonide

Clobetasol

Clobetason

Cortison

Desonide

Desoximetason

Desoxycorton

Dexamethason

Diflorason

Diflucortolon

Fludrocortison

Flumetason

Flunisolide

Fluocinolonacetonide

Fluocinonide

Fluocortolon

Fluormetholon

Fluprednideen

Fluticason

Halcinonide

Halometason

Hydrocortison

Medryson

Methylprednisolon

Mometason

Paramethason

Prednicarbaat

Prednisolon

Prednison

Rimexolon

Tixocortol

Triamcinolon

Triamcinolonacetonide

TriamcinolonhexacetonideIII. Stoffen verboden in bepaalde sporten
P1. Alcohol (12)
Ethanol

P2. Bètablokkers (ß-receptorblokkerende stoffen) (13)


Acebutolol

Alprenolol

Atenolol

Befunolol

Betaxolol

Bevantolol

Bisoprolol

Bopindolol

Bunolol

Carteolol

Carvedilol

Celiprolol

Epanolol

Esmolol

Labetalol

Levobunolol

Metipranolol

Metoprolol

Nadolol

Nebivolol

Oxprenolol

Penbutolol

Pindolol

Practolol

Propranolol

Sotalol

Tertatolol

Timolol


NOTEN

1) Wanneer een androgeen anabool steroïde van nature endogeen wordt geproduceerd, is sprake van een verboden stof in het monster en zal een belastend analyseresultaat worden gerapporteerd, indien de concentratie van de verboden stof of haar metabolieten en/of welke andere relevante ratio(s) dan ook zodanig afwijkt van de waarden die normaal gevonden worden bij mensen, dat het niet waarschijnlijk is, dat het consistent is met een normale endogene productie. Er is geen sprake van een monster dat een verboden stof bevat, wanneer een sporter bewijs kan overleggen dat de concentratie van een verboden stof, of haar metabolieten en/of enige andere relevante ratio(s) in het monster, is toe te schrijven aan een fysiologische of pathologische oorzaak.


2) Er is sprake van een verboden stof in het monster wanneer de concentratie van de verboden stof, of haar metabolieten en/of relevante ratio’s, in het monster van de sporter de waarden die normaal gevonden wordt bij mensen zodanig overschrijdt dat het niet consistent is met een normale endogene productie, tenzij een sporter kan aantonen dat de concentratie het gevolg is van een fysiologische of pathologische oorzaak.
3) Het gebruik van deze stoffen is alleen verboden voor mannen.
4) Alle bèta-2 agonisten en hun D- en L-isomeren zijn verboden.

Om die reden is voor het gebruik van formoterol, salbutamol, salmeterol en terbutaline, toegediend per inhalatie, ook een dispensatie vereist, conform de relevante sectie in de International Standard for Therapeutic Use Exemptions.
5) Ongeacht het verlenen van een dispensatie, wordt de aanwezigheid van salbutamol in de urine groter dan 1000 ng/ml als een belastend analyseresultaat beschouwd, tenzij een sporter kan bewijzen – door middel van een gecontroleerd farmacokinetisch onderzoek – dat dit afwijkende resultaat het gevolg is van het gebruik van een therapeutische dosis van geïnhaleerde salbutamol.
6) Alleen intraveneuze toediening van mannitol is verboden. Overige toedieningswijzen zijn toegestaan.
7) Stoffen die zijn opgenomen in het “WADA Monitoring Program 2009” (bupropion, coffeïne, fenylefrine, fenylpropanolamine, pipradol, pseudo‑efedrine en synefrine (oxedrine)) worden niet als verboden beschouwd.
8) Cathine is verboden bij een concentratie in de urine groter dan 5 microgram per milliliter.
9) Zowel efedrine als methylefedrine zijn verboden bij een concentratie in de urine groter dan 10 microgram per milliliter.
10) Adrenaline in combinatie met lokale anaesthetica of voor lokaal gebruik (bijvoorbeeld nasaal of oogheelkundig) is niet verboden.
11) Alle glucocorticosteroïden zijn verboden wanneer oraal, intraveneus of intramusculair of rectaal toegediend.

Conform de International Standard for Therapeutic Use Exemptions moet de sporter een verklaring invullen voor het gebruik van glucocorticosteroïden wanneer intra-articulair, peri-articulair, peritendineus, epiduraal, intradermaal of per inhalatie toegediend met uitzondering van de toepassingen hieronder vermeld.

Lokale toepassingen zijn, wanneer gebruikt voor auriculaire, buccale, dermatologische (waaronder iontoforese en fonoforese), gingivale, nasale, oculaire, en peri-anale aandoeningen, niet verboden en hiervoor is geen dispensatie of verklaring nodig.
12) Alcohol (ethanol) is alleen binnen wedstrijdverband verboden in de volgende sporten:

autosport, bowling, bowls (alleen voor aangepast sporten), handboogschieten, karate, kegelen, luchtvaart, moderne vijfkamp (alleen bij schietonderdelen), motorsport, powerboaten.

Detectie zal worden uitgevoerd door adem- en/of bloedanalyse. De voor de sport geldende grenswaarde (bloedwaarde) is 0,10 g/l.


13) Tenzij anders is aangegeven, zijn bètablokkers alleen verboden binnen wedstrijdverband in de volgende sporten: autosport, biljart + snooker, bobslee, bowling, bowls, bridge, curling, golf, gymnastiek, handboogschieten (ook buiten wedstrijdverband verboden), jeu de boules, kegelen, luchtvaart, moderne vijfkamp (alleen bij schietonderdelen), motorsport, powerboaten, schieten (ook buiten wedstrijdverband verboden), skiën (bij schansspringen, snowboard (half pipe & big air) en free style (aerials & half pipe)), worstelen, zeilen (alleen voor stuurlieden in het matchracen).


  • S2. Hormonen en verwante stoffen (2)
  • S5. Diuretica en andere maskerende middelen

  • Dovnload 166.22 Kb.