Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Linter Inrichting van klasse I

Dovnload 7.95 Kb.

Linter Inrichting van klasse IDatum02.01.2019
Grootte7.95 Kb.

Dovnload 7.95 Kb.

Gemeente LinterInrichting van klasse I

Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag

Voor de exploitatie van een milieuvergunning

Van een inrichting van klasse I


De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Garage Govaerts Hugo bvba wonende Grote Steenweg nr. 176 te 3350 Linter, een aanvraag is ingediend voor een inrichting op het perceel gelegen Grote Steenweg nr. 176 in de gemeente Linter, kadastraal bekend : afdeling 1 sectie: D nummer(s): 401/h/4, 401/L/4, 401/P/4 en 403

met als voorwerp :

een aanvraag voor de exploitatie van een hernieuwing en verandering door uitbreiding van de milieuvergunning.
Rubriek: 15.1.1°: het stallen van 20 voertuigen

Rubriek: 15.3.2.°: werkplaats met 2 schouwputten en 3 bruggen

Rubriek: 15.4.2° a): wasplaats voor 50 voertuigen/jaar

Rubriek: 17.3.4.2°b): opslag 30000 liter benzine

Rubriek: 17.3.6.1°b): opslag 10000 liter diesel en 200 liter ontvetter

Rubriek: 17.3.7.1°: opslag 6000 liter motorolie, 3200 liter afvalolie, 200 liter antivries, 120 liter smeervet, 1480 liter motorolie in vaten en bussen.

Rubriek: 17.3.9.3°: Brandstofverdeelinstallatie met 8 verdeelslangen.

Rubriek: 17.4.: opslag 500 l/kg kleinverplakking

Rubriek: 29.5.2.1°b): smederijen voor 15 kW

Rubriek: 3.4.1°b): bedrijfsafvalwater 1,23 m³/uur.
De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 07/05/2011 tot 06/06/2011 ter inzage van het publiek bij de milieudienst van het gemeentebestuur.

Gedurende deze periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het College van Burgemeester en Schepenen van Linter, Helen-Bosstraat 43 te 3350 Linter gericht worden en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.


Voor verdere vragen of bijkomende inlichtingen in verband met deze publicatie kan u terecht op de milieudienst tel. 011/78.91.37 of Email: luc.veldhaens@linter.be

De Secreatis, De Burgemeester,Draelants Ivo Wynants Marc

  • Linter
  • Rubriek: 15.4.2° a): wasplaats voor 50 voertuigen/jaar Rubriek: 17.3.4.2°b): opslag 30000 liter benzine
  • Rubriek: 17.3.9.3°: Brandstofverdeelinstallatie met 8 verdeelslangen. Rubriek: 17.4.: opslag 500 l/kg kleinverplakking

  • Dovnload 7.95 Kb.