Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Liturgie 5 februari 2017 Thema: Ik geloof dat ik twijfel… Voorganger: ds. G. J. v. Klaveren Koor: Romans Twelve zingt: Follow Me There. Oh Lord, You’re Beautiful. Follow Me There

Dovnload 51.84 Kb.

Liturgie 5 februari 2017 Thema: Ik geloof dat ik twijfel… Voorganger: ds. G. J. v. Klaveren Koor: Romans Twelve zingt: Follow Me There. Oh Lord, You’re Beautiful. Follow Me ThereDatum02.06.2017
Grootte51.84 Kb.

Dovnload 51.84 Kb.

Liturgie 5 februari 2017
Thema: Ik geloof dat ik twijfel…

Voorganger: ds. G.J. v. Klaveren

Koor: Romans Twelve
Romans Twelve zingt: Follow Me There. Oh Lord, You’re Beautiful.

Follow Me There
You need a place where you can find some shelter,
Follow me there, follow me there.
You want a hand to hold, someone to help you,
Follow me there, come on, follow me there.

Where love, like a river, flows,


Peace like you've never known,
And joy never ending lives.
A place where faith can find,
Hope that will never die,
Follow me there, come on, follow me there.

You need a place to be your sanctuary


Follow me there, come on, follow me there
Where you can lay down all those burdens you carry
Follow me there, come on, follow me there
Where love, like a river, flows,
Peace like you've never known,
And joy never ending lives.
A place where faith can find,
Hope that will never die,
Follow me there, come on, follow me there.

Where the lost can find salvation,


And the lonely finds a friend,
Where the sinner finds forgiveness,
Won't you follow me there,
Won't you follow me there!
Where love, like a river, flows,
Peace like you've never known,
And joy never ending lives.
A place where faith can find,
Hope that will never die,
Follow me there, come on, follow me there.
Oh Lord, You’re Beautiful
Oh lord, you're beautiful,

Your face is all I see,

For when your eyes are on this child,

Your grace abounds to me.


Oh lord, you're beautiful,

Your face is all I see,

For when your eyes are on this child,

Your grace abounds to me.


I want to take your word and shine it all around.

But first help me to just, live it lord.

And when I'm doing well, help me to never seek a crown.

For my reward is giving glory to you.


Oh lord, you're beautiful,

Your face is all I see,

For when your eyes are on this child,

Your grace abounds to me.


I want to take your word and shine it all around.

But first help me to just, live it lord.

And when I'm doing well, help me to never seek a crown.

For my reward is giving glory to you.


Oh lord, you're beautiful,

Your face is all I see,

For when your eyes are on this child,

Your grace abounds to me.


Welkom door Lianne.
Samenzang met Romans Twelve:

Opwekking 589
Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

met blijdschap in mijn hart.

Ik wil jubelen voor U, Heer,

mijn hart is vol ontzag!


Ik erken, U Heer, bent God,

en ik behoor U toe.

Mijn aanbidding is slechts voor U,

wat ik ook denk of voel.


En ik ga door de poorten met een loflied,

want ik wil U ontmoeten deze dag.

En ik zing U alle lof toe,

hef mijn handen naar U op!

Ik prijs Uw naam,

God van de eeuwigheid!


Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

met blijdschap in mijn hart.

Ik wil jubelen voor U, Heer,

mijn hart is vol ontzag!


Ik erken, U Heer, bent God,

en ik behoor U toe.

Mijn aanbidding is slechts voor U,

wat ik ook denk of voel.


En ik ga door de poorten met een loflied,

want ik wil U ontmoeten deze dag.

En ik zing U alle lof toe,

hef mijn handen naar U op!

Ik prijs Uw naam,

God van de eeuwigheid!


Want de Heer is goed,

zijn goedertierenheid,

is tot in eeuwigheid, amen!

Ja, de Heer is goed,

Zijn liefde en Zijn trouw,

zijn tot in eeuwigheid, amen!


En ik ga door de poorten met een loflied,

want ik wil U ontmoeten deze dag.

En ik zing U alle lof toe,

hef mijn handen naar U op!

Ik prijs Uw naam,

God van de eeuwigheid!


Stil gebed, votum en groet.

Romans Twelve zingt: Still.
Hide me now,

Under your wings.

Cover me,

within your mighty hand.


When the oceans rise and thunders roar,

I will soar with you above the storm,

Father you are king over the flood,

I will be still and know you are God.


Find rest my soul,

In Christ alone,

Know his power,

In quietness and trust.


When the oceans rise and thunders roar,

I will soar with you above the storm,

Father you are king over the flood,

I will be still and know you are God.


Find rest my soul,

In Christ alone,

Know his power,

In quietness and trust.


When the oceans rise and thunders roar,

I will soar with you above the storm,

Father you are king over the flood,

I will be still and know you are God.Gebed.

Filmpje.

Groep 1 en 2 gaan naar de kindernevendienst. De oudste groep blijft in de kerk.


Samenzang met Romans Twelve:

Opwekking: Wij geloven.
Wij geloven,

In een keerpunt in de tijd,

Als Jezus komt in heerlijkheid;

Een dag van diep ontzag en spijt.

Wij geloven,

In de victorie van het kruis,

In een altijddurend thuis;

De dood voorbij, het leven tegemoet!


In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan.

Door U alleen staan wij sterk!

Met U zullen wij leven in uw koninkrijk
Wij verwachten en geloven,

Dat Uw rijk eens komen zal:

Overvloedig niet te stuiten,

Bruisend als een waterval,

Smelten onze stemmen samen,

In een Hemels lofgezang,

Voor onze koning Heerser van ’t heelal!
Wij geloven,

In een kerk God toegewijd,

Door Jezus Christus vrijgepleit;

Een kerk die leeft en Hem belijdt.

Wij geloven,

In de victorie van Gods rijk,

Overwinning in de strijd;

De nacht voorbij, met haast hem tegemoet!


In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan.

Door U alleen staan wij sterk!

Met U zullen wij leven in uw koninkrijk.
(2x)
Wij verwachten en geloven,

Dat Uw rijk eens komen zal:

Overvloedig niet te stuiten,

Bruisend als een waterval,

Smelten onze stemmen samen,

In een Hemels lofgezang,

Voor onze koning Heerser van ’t heelal!
Stellingen met interactie.

Schriftlezing door Marije: Johannes 20: 24-29. Mattheüs 28: 16-20.

Preek.

Gebed.
Samenzang met Romans Twelve:
Opwekking 789: Lopen op het Water
U leert me lopen op het water,

de oceaan is weids en diep.

U vraagt me alles los te laten,

daar vind ik U en ik twijfel niet.


En als de golven overslaan,

dan blijf ik hopen op uw Naam.

Mijn ziel vindt rust,

want in de storm bent U dichtbij.

Ik ben van U en U van mij.
De diepste zee is vol genade.

Uw sterke hand, die houdt mij vast.

En als mijn voeten zouden falen,

dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.


En als de golven overslaan,

dan blijf ik hopen op uw Naam.

Mijn ziel vindt rust,

want in de storm bent U dichtbij.

Ik ben van U en U van mij.
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,

in vertrouwen U te volgen,

te gaan waar U mij heen leidt.

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.

Ik vertrouw op uw genade,

want ik ben in uw nabijheid.

(4x)
En als de golven overslaan,

dan blijf ik hopen op uw Naam.

Mijn ziel vindt rust,

want in de storm bent U dichtbij.

Ik ben van U en U van mij.
Collecte en Romans Twelve zingt:.No Longer Slaves
You unravel me with a melody

You surround me with a song

Of deliverance from my enemies

'Til all my fears are gone


I'm no longer a slave to fear

I am a child of God.


(2x)
From my mother's womb

You have chosen me

Love has called my name

I've been born again

Into your family

Your blood flows through my veins


I'm no longer a slave to fear

I am a child of God.


(2x)
You split the sea

So I could walk right through it

My fears were drowned in perfect love

You rescued me

And I could stand and sing

I am a child of God...


You split the sea

So I could walk right through it

You drowned my fears in perfect love

You rescued me

And I will stand and sing

I am a child of God


Yes, I am

I am a child of God

I am a child of God

Yes, I am

I am a child of God

Full of faith

Yes, I am a child of God

I am a child of God


I'm no longer a slave to fear

I am a child of God


Get Together
Get together, get together, get together, in the name of the Lord.

(4x)
When I get weary,

and times are bad,

and I fell I´ve lost the joy that I once had.

There´s one solution, on way to go,

gotta share my load with the brothers in the Lord.


Gonna lift my head up

up toward the sky,

gonna praise the Lord until the day I die.

Cause He saves me

and set me free,

from the doubt and fear that used to torture me.


Get together, get together, get together, in the name of the Lord.

(4x)
When I am lonely,

when I am blue,

then I know for sure just what I´ve gotta do.

I´m a branch on the live tree,

gotta go, they´ll all be waiting just for me.

When I am crying

when I´m in pain,

when disease may try on bind me up in chains.

I´ll be supported,

we´re family, all my brothers in the Lord will stand by me.
Get together, get together, get together, in the name of the Lord.

(4x)
Gonna shout and sing,

when times are good,

gonna show appreciation like I should.

He´s the reason,

and He´s the goal.

He´s the one and only keeper of my soul.
If you feel shaky, and displaced,

and you feel that you´re a failure and waste,

in God you´re perfect, a precious stone,

open up your heart and you won´t be alone.


Get together, get together, get together, in the name of the Lord.

(4x)
Zegen.

Samenzang met Romans Twelve:
Opwekking 764: Zegekroon

U zult altijd voor ons strijden;


U hebt steeds Uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon,
U, mijn Helper en Beschermer,
U, mijn Redder en mijn Vriend.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Waar Uw grootheid wordt bezongen,


wil ik knielen voor Uw troon.
Waar U bent, verstilt de onrust,
want U draagt de zegekroon.
Vul dit huis nu met Uw glorie,
vul ons hart met heilig vuur.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Halleluja! Jezus overwon.


Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem,
Die de wereld verwon.

U zult altijd voor ons pleiten;


U zocht door tot U ons vond.
En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.
U bent Jezus, de Messias,
Die de wereld redding biedt.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Elke muur wordt neergehaald,


ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon;
U overwon, U overwon!

Aan het kruis leek U verslagen,


maar U hebt de dood onttroond;
zelfs het graf kon U niet houden,
want U draagt de zegekroon.

Halleluja! Jezus overwon.


Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem,
Die de wereld verwon.

Elke muur wordt neergehaald,


ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon;
U overwon, U overwon.
Toegift Romans Twelve: My Desire.
My Desire
My desire is to please You,

to be more and more like You, Jesus.

Each and every day,

I lift my hands and say;

‘I want to be more like Thou’.

(2x)
I give You my life,

take me in Your arms and hold me, Jesus.

I give You my heart,

I know that You can mend these broken pieces.
I’m totally, I’m totally

totally committed to Thou.


My desire is to please You,

to be more and more like You, Jesus.

Each and every day,

I lift my hands and say;

‘I want to be more like Thou’.
I give You my life,

take me in Your arms and hold me, Jesus.

I give You my heart,

I know that You can mend these broken pieces.


I’m totally, I’m totally

totally committed to Thou.


I love You, I love You, I love You.
(9x)
I’m totally, I’m totally (3x)

totally committed to Thou.

  • Oh Lord, You’re Beautiful
  • Welkom door Lianne. Samenzang met Romans Twelve: Opwekking 589
  • Stil gebed, votum en groet . Romans Twelve zingt: Still.
  • Gebed. Filmpje.
  • Stellingen met interactie. Schriftlezing door Marije
  • Collecte en Romans
  • Zegen.
  • Toegift Romans Twelve: My Desire. My Desire

  • Dovnload 51.84 Kb.